Privatizacija gradske imovine

Korisnička ocjena:  / 0
LošeNajbolje 

zxcSlušateljstvo radija »Jadranka« imalo je u utorak 15.svibnja o.g. rijetku priliku saznati kako neka pitanja građana o upravljanju gradskom imovinom nisu od javnog interesa, te da gradska uprava na njih neće javno odgovoriti. Dakle, korištenje gradske javne imovine u nekim je specijalnim slučajevima za gradsku upravu stvar privatnog interesa koji se ne tiče javnosti, te građani u njega nemaju pravo uvida

U konkretnom slučaju radi se o dvorištu uz zgradu bivše lučke kapetanije koje već više od deset godina bespravno i bez plaćanje naknade koristi privatni ugostitelj kao terasu za posluživanje gostiju. K tome je unatoč propisima koji to ne dopuštaju na njoj postavio pečenjaru, te ju je bez dozvole vlasnika betonirao i uklonio željeznu ogradu s ulične strane. Na više puta postavljene upite po tom pitanju gradska je uprava izbjegavala dati konkretan odgovor, pa je na kraju posegnula za spomenutim proglašenjem korištenja javne imovine privatnim interesom kako bi izbjegla odgovoriti na sljedeće vrlo jednostavno pitanje postavljeno putem radija »Jadranka«:

Prije oko godinu dana u vašoj emisiji je pročitan odgovor gradske uprave u svezi bespravnog korištenja gradske imovine dvorišta zgrade bivše Lučke kapetanije od strane jednog ugostitelja. U odgovoru je rečeno da je u tijeku "rješavanje imovinsko pravnih odnosa na navedenoj parceli".

Budući da se ta parcela već godinama počinje koristiti u ovo doba godine, pa sve do kraja turističke sezone, njeno korištenje je započeto i ove, a osim što se koristi pečenjara na otvorenom, postavljaju se i stolovi. S obzirom na očitu namjeru ugostitelja da nastavi višegodišnju praksu uzurpiranja gradske imovine molim da gradskoj upravi postavite pitanje kojim konkretnim pravnim aktima i postupcima i kada je Grad pokrenuo "rješavanje imovinsko pravnih odnosa na navedenoj parceli".

Odgovor gradske uprave da to pitanje nije od javnog interesa emitiran na radiju u emisiji »Tražimo odgovor na vaše pitanje« jasno pokazuje da se gradskom imovinom upravlja na vrlo proizvoljan način, te dok je se s jedne strane sustavno rasprodaje, s druge se prepušta na bespravno i besplatno korištenje.

Činjenica da gradska uprava nije odgovorila na jednostavno i jasno formulirano pitanje kojim konkretnim pravnim aktima i postupcima i kada je Grad pokrenuo "rješavanje imovinsko pravnih odnosa na navedenoj parceli" upućuje na zaključak da informacija kako je postupak u tijeku data putem radija prije godinu dana nije bila istinita, te da se slušateljima radija svjesno i promišljeno lagalo.

Snimak odgovora gradske uprave