Osvrt na tribinu inicijative »Čovjek po mjeri otoka«

Korisnička ocjena:  / 23
LošeNajbolje 

tribTribina je trajala preko dva sata. Natezanje prije tribine trajalo je osam dana. Zato je svaki izvještaj o tribini tek izvadak o događanjima. Moj je, osim toga, i subjektivan jer sam učesnica i zainteresirana strana. Osim ovoga mog subjektivnog zapisa imamo i zvučni te video zapis većeg dijela tribine. Zajedno sa zvučnim zapisom Radio Lošinja, koji je imao tehničkih problema i objavio samo birane dijelove, slušanjem tonskih snimki koje će biti objavljivane moći će se dobiti pošten uvid u događaj. »

Priprema tribine

Tribina je s naše strane najavljena gradonačelniku 17. veljače na sastanku Multidisciplinarnog tima za podršku mladima, na kojoj je rekao da mu pravodobno odredimo teme kako bi došle relevantne osobe.

Građanska inicijativa za pametan razvoj Lošinja Čovjek po mjeri otoka upućuje prvi poziv Gradu Malom Lošinju 26. 2. u 9:39, s namjerom usklađivanja termina. Martina Lipovac u ime Ureda Grada odgovara 27. 2. u 15:15 da naslov tribine sugerira suorganizaciju Grada, a da iza projekata UPOV Kijac, Čikat i golf ne stoji Grad već tvrtke te da sumnja da Grad može dati odgovore.

Osim toga postavlja pitanje što je cilj tribine, »dobijanje informacija ili skup prozivki, nezadovoljstva te jednosmjernog glasa u ovom slučaju revoltiranih građana.«.

Poziv na tribinu objavljen je javnosti 27. 2. u 17:50. Gradonačelnik na radiju 3. 3. izjavljuje da neće ići na tribinu jer nije pravodobno i primjereno obaviješten.

Proces

U malu konferencijsku dvoranu gradske knjižnice dolaze gradonačelnik, dogradonačelnica, pročelnice Jović i Baumgarten, priličan broj gradskih vijećnika, jake snage komunalnih poduzeća i gotovo ispunjavaju maleni prostor. Zbog velike gužve i meteža ne znam tko je sve bio, ali anonimni komentator na volim-losinj.org tvrdi da je netko vodio popis prisutnih. Neki ni ne znaju zašto su došli, odazvali su se na SMS kojim su pozvani na tribinu. Tu je i Sanjin Šolić, predsjednik uprave Jadranke, kao i izvoditelji građevinskih radova. Građani koji nakon toga dolaze ne uspijevaju više ući i ostaju vani. Prisutni su i predstavnici sva tri medija koji pokrivaju ovo područje, za Novi list Slađana Vignjević, za Radio Lošinj - radio Jadranka Marta Fazlić i za Otoci.net Bojan Purić. Svi izabrani predstavnici građana, gradonačelnik, predsjednik Vijeća i vijećnici izjavljuju da prisustvuju isključivo u svojstvu građana i zato ostaju u publici.

Za vrijeme izlaganja voditeljica Bojane Genov i Dunje Janković i moderatorice Vanje Daskalović dobacuju se upadice, podsmješljivi komentari i geste, a gradonačelnik u jednom od trenutaka u kojima je gubio živce dobaci voditeljici »Ti ćeš meni pričati o Lošinju!«.

Napredovanjem tribine postaje posve jasno da je inicijativa Čovjek po mjeri otoka (jedina?) opozicija postojećoj razvojnoj viziji i razvojnoj politici Lošinja, pa je pristojnosti sve manje, a upadica sve više. Pred sam kraj sve je više onih koji imaju potrebu pokazati svoju odanost vladajućoj politici i koaliciji, pa komentari postaju sve manje racionalni i sve više disperzirani od središnjih tema tribine.

Izdvajam po sjećanju, pa je tu samo smisao, a ne točne riječi. Branko Domac, bivši omiljeni glas Lošinja, predlaže da budemo konstruktivni i bavimo se važnim temama kao što su preduga izgradnja otočne glavne ceste ili borbom za to da možemo više puta dnevno na kopno.

Slađana Vignjević izjavljuje: »ja sam javnost, ja sam objektivna ...« i poručuje nam da nas može biti sram što smo toliko neinformirane pored obilja informacija koje prenosi njen medij.

Jasmina Ibrašimović proziva nas zbog anonimnih komentara na volim-losinj.org.

Ivan Lovaković - Hos nas pita koliko nas je i koga sve zastupamo, kad smo tamo nas dvije same s prepunom dvoranom protivnika. Gradonačelnik sve više zamahuje rukama da bi na kraju uz povike lažete, sram vas bilo izašao iz dvorane i pozvao ljude za sobom.

Povedena je velika semantička rasprava pa smo optužene za dezinformiranje javnosti zbog upotrebe formulacije »zatvaranje Čikata za građane« u pozivu na tribinu. Činjenica planiranog izmještanja iz Čikata lokalnih barčica, činjenica naplate plaža, činjenica postavljanja ograde duž cijelog poteza šetnice i pretvaranje šetnice u koridor, formulacija Županije »kako se u pokrenutoj inicijativi za koncesiju i Idejnom projektu radi o građenju na pomorskom dobru i ograničavanju opće javne upotrebe ...«, izgledno buduće zatvaranje kampa i pretvaranje zemljišta u građevinsku zonu te postojanje II. i III. faze za koju tek treba uslijediti koncesije nisu bile dovoljan temelj za ozbiljnu raspravu o tome je li izgradnja resorta u Čikatu oštećuje lokalno stanovništvo.

Zanimljivo je da su jedna slabašnaa građanska inicijativa i jedna građanska tribina temeljena na konceptu pitanja i odgovora uspjeli do te mjere uznemiriti i homogenizirati političku i poslovnu elitu i njene izvršitelje da izgube pristojnost, mjeru za diskurs i prekorače nužnu obranu.

Koncept tribine

Tribina je imala dva dijela. Prvi je bio objašnjenje područja zabrinutosti – plan razvoja Lošinja i sudjelovanje građana u procesu planiranja i donošenja odluka, a drugi adresiranja pitanja za koja smatramo da nismo dovoljno informirani, odnosno uključeni u proces.

Tribina je započela uvodnim izlaganjem Dunje Janković. Ona je objasnila u ime inicijative Čovjek po mjeri otoka i temeljne postavke na kojima leži zabrinutost inicijative postojećim razvojem. Otok kao cjelina okružena morem, ograničenog prostora i resursa, osjetljiva je cjelina koja ne može rasti neograničeno. Stoga sva razvojna politika nužno mora biti po mjeri otoka i ljudski apetiti za širenjem i eksploatacijom moraju imati branu koja uzima u obzir prirodne, prostorne i ostale resurse, nastojeći ih očuvati i za buduće generacije. Janković je naglasila da ne postoji samo jedan smjer razvoja i predstavila neke primjere razvoja koji vode brigu o zaštiti prostora i načina života lokalnog stanovništva. Problematizirala je nagle promjene i prenamjene prostora, kratku sezonsku zapošljivost stanovništva vezanu uz turizam kao osnovnu gospodarsku granu i naglasila potrebu razvoja drugih cjelogodišnjih aktivnosti. Istaknula je da će inicijativa organizirati niz tribina sa ciljanim temama i da će se usprotiviti izgradnji golf igrališta na zaštićenom području Punte Križa, dijela Natura 2000 i zaštićenog krajobraza.

Ja sam govorila o standardima moderne demokracije i uključivanju građana i nezavisnih stručnjaka u proces planiranja i donošenja razvojnih strategija. Koncept po kojemu građani izaberu svoje predstavnike i potom moraju trpjeti posljedice političkih odluka je zastarjeo i nije više provediv. Predstavila sam temeljne odredbe Aarhuške konvencije i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih akata. Temeljne odredbe ovih dokumenata ugrađene su u zakone, ali osim njih postoje standardi i prakse koji mogu unaprijediti sudjelovanje građana.

Proces donošenja prostornoplanskih dokumenata u našem Gradu nije primjer dobre prakse, jer nije oglašen dovoljno – ističem primjer pozitivne prakse Jadrankine tribine u Velom Lošinju koja je bila primjereno oglašena. Tribina o izmjenama prostornog plana 1. 7. u 11 sati je možda zadovoljila zakonski uvjet, ali u srcu turističke sezone, dok svi otočani rade, nedovoljno oglašena, nije primjer dobre prakse. Također javni uvid u hodniku, hrpa papira na malenom stoliću, u nedovoljno osvijetljenom, zimi i hladnom prostoru, trajanja 6 radnih dana u zadnjem primjeru izmjena prostornog plana, nije primjer dobre prakse. Postavljam i pitanje zakonitosti tako kratkog trajanja javnog uvida. Napominjem da smo u donošenju prostornog plana 2008. godine imali probleme dobiti CD sa podacima kao da su vojna tajna. Pet izmjena prostornog plana u tako kratkom vremenu je također upitno i ostavlja dojam da se izmjene rade stihijski.

Napominjem da su različiti, pa i posve oprečni interesi, potpuno legitimni i da je uloga javne uprave u tome da iznađe rješenja koja su najbolja za zajednicu. Dakako da na kraju tog procesa mora biti nezadovoljnih, ali je važno da je proces transparentan, javan, dostupan svima, da postoji dvostrana komunikacija, a ne samo jednostrano izvješćivanje te mogućnost da se glas građana čuje. Iznosim da smo nezadovoljni i procesom i sadržajem odluka koji se odnose na ubrzane promjene u prostoru i veliko povećanje turističkih zona, broja kreveta i građevinskih zona Vrtovi zdravlja i Vrtovi sunca na Čikatu.

O tome što nam je odgovoreno najbolje će svjedočiti tonski zapis. Na neka nam pitanja nije odgovoreno. O nekim o kojima nismo ništa pitale bilo je dosta opsežnih odgovora.

Pitanja i odgovori

U ovome dijelu tribine mi samo postavljamo pitanja i ne komentiramo odgovore. Tijekom pripreme tribine pojavila su se dolje navedena pitanja. Na sva smo pitanja osim zadnjega dobile odgovore. Neki su bili konkretni, neki nisu. Prepričavam veoma kratko, ispod pitanja skraćeni i pojednostavljeni odgovor (tonski zapis slijedi).

• Ima li Grad strategiju razvoja? Ako ima kad i kako će nam je predstaviti? 

Grad ima strategiju razvoja, to je Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja (ja ga nisam našla na gradskim stranicama). Turistička zajednica je provela anketu na uzorku 2000 građana i dobila podatak da su zadovoljni programom razvoja turizma.

• Je li Grad Mali Lošinj napravio analizu nezaposlenosti temeljem kojih potiče zapošljavanje? Gdje će živjeti ljudi koje će trebati zapošljavati u novim turističkim objektima, s obzirom da Lošinj nema značajnu ljetnu nezaposlenost? Hoće li turistički objekti raditi cijele godine i temeljeno na čemu?

Bit će više radnih mjesta. Nije važno jesu li to ljudi iz Lošinja, u okolnostima krize i nezapsolenosti treba dati posao svima kome se može. Za cjelogodišnju zapsolenost treba više godina priprema.

• Ima li Grad Mali Lošinj podatke o strukturi zaposlenih u turističkim tvrtkama? (Pitanje nije postavljeno)

• Temeljem kojih analiza je povećan broj kreveta u turističkoj zoni Čikat?

Smanjen je broj kreveta u postojećim hotelima. (To nije odgovor na pitanje)

•Kakva je kvaliteta prostornog planiranja kad se prostorni plan mijenja tako često?

Planove nižeg reda potrebno je uskladiti s planovima višeg reda. Intencija je da se što više smanji vrijeme čekanja na realizaciju investicija pa se planovima omogućuju te investicije.

• Tražimo obrazloženje kratkog procesa javne rasprave.

Sve je bilo po zakonu. (Ovdje dolazi do manje rasprave, jer ja tvrdim da nije s obzirom na to da je rasprava trajala samo 6 radnih dana).

• Tražimo obrazloženje za mjesto uvida prilikom javnih rasprava i uvida. Ne može li Grad Mali Lošinj osigurati prikladno mjesto, osvijetljeno, grijano, s dostupom digitalno zapisanim podacima?

Svi su podaci dostupni, sve je po zakonu.

• Zašto sve institucije – koje po definiciji trebaju štititi zakonitost – ne reagiraju na ilegalnu gradnju na Čikatu, što izaziva pravnu nesigurnost građana?

Nitko, uključujući gospodina Šolića, ne misli da je išta u radovima sporno, on misli da ima sve potrebne dozvole, pa nas poziva da ih dođemo pogledati. Predstavnici Grada također misle da postoje sve dozvole

(U ovom je dijelu došlo do rasprave tko treba odgovoriti na pitanje, jer sam ja postavila pitanje gradonačelniku, a htio je odgovoriti g. Šolić. Ja sam rekla da bih radije odgovor našeg izabranog predstavnika nego poduzetnika, jer bih možda i ja na njegovom mjestu, vođena interesima biznisa, krenula u radove, ali da me kao građanku zanima pozicija osoba koje po definiciji trebaju štititi zakonitost. Odgovor smo dobili od Šolića).

• Zašto radovi na Poljani nemaju obavjesnu tablu? Tko je investitor? Koji je opseg i namjena radova? Zašto traju tako dugo?

Sad vam je i tabla problem? Traju dugo jer je izvođač radova otišao u stečaj pa je nastupio drugi. Tabla nije važna. Preko 90% stanovnika Poljane je zadovoljno radovima, tražili su tamo plažu i upravo zato je tamo planirano to što se gradi.

• Kada će naselja Poljana biti priključena na kanalizaciju koja se radi na Poljani?

Neki se već sada mogu priključiti, ali moraju platiti priključak. Ostali će biti priključeni kad bude novaca za drugu fazu.

• Odnosi li se gradnja na Rukaviću na POS poticanu stanogradnju ili javno-privatno partnerstvo?

(nije postavljeno)

• Kada i kako će se provesti druga faza izgradnje UPOV Kijac? Hoće li sva gradska kanalizacija biti usmjerena na Kijac?

Trebala bi biti do 2020. Na pitanje o bazenima, svakodnevnom prometu kamiona tim područjem i detaljima druge faze odgovor je da se još ne zna kako će izgledati druga faza.

• Kako će biti uređen okoliš?

Posadit će se biljke sukladno planovima.

• Ima li neka analiza kako će to utjecati na turizam i mogućnosti privatnih iznajmljivača na Zagazinama?

Odgovor je dat, ali treba provjeriti kako je točno glasio.

• Što je građevinska zona Vrtovi sunca i Vrtovi zdravlja?

Nije odgovoreno.

Na kraju tribine organizatorice su kao zaključak tribine na prijedlog Petra Goleša predložile osnivanje Mjesnog odbora Mali Lošinj te unaprjeđenje procesa javne rasprave i uvjeta javnog uvida.

Gradonačelnik je odgovorio da su Mjesni odbori nepotrebni, da su neaktivni i teško ih je pokrenuti, da Grad ne gura rad MO ne bi ga ni bilo, te da imamo zakonsku proceduru prikupljanja potpisa za inicijativu osnivanja ako ga želimo.

Na ponovno spominjanje unaprjeđenje procesa javne rasprave i javnog uvida pokazao je veliko nestrpljenje i više nije bio spreman za raspravu već je izveo ljude van.

Dunja Janković najavila je temu sljedeće građanske tribine o paradigmi Dubrovnika kao grada koji je pretrpio nenadoknadivu štetu od turizma. 

Video i audio snimci bit će objavljivani redom kako budu pripremani, iz tehničkih razloga u zasebnim člancima.