Pomozimo Gradu Malom Lošinju da ostvari bolji rejting!

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

TransparencyPrikazujemo analizu GONG-a za 2014. o otvorenosti i transparentnosti gradova i dijalogu s građanima. Mali Lošinj dobio je ocjenu 4,53 od mogućiih 10, što potvrđuje tvrdnju inicijative Čovjek po mjeri otoka da postoji ogroman prostor za unapređenje kroz (su)djelovanje civilnog društva i Grada Malog Lošinja. »

Lotus je istraživanje koje je treći put u pet godina proveo GONG u suradnji sa Udrugom gradova. Koncept otvorenosti i transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave (dalje: JLRS) koji je ispitan istraživanjem LOTUS 2014 uključuje široko shvaćanje transparentnosti kao ukupne otvorenosti lokalne i regionalne razine vlasti prema građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti.

LOTUS 2014 (Lokalna Odgovorna i Transparentna Uprava i Samouprava)

Ovakav široko shvaćeni koncept učinjen je provjerljivim i mjerljivim prema područjima rada lokalne i regionalne vlasti koja podliježu ocjeni razine otvorenosti prema građanima, a koja su u ovom istraživanju nazvana dimenzije transparentnosti. Tako LOTUS 2014, kao i njegovi prethodnici, identificira pet dimenzija transparentnosti:

• Javnost rada predstavničkog tijela,

• Javnost rada i odluka izvršne vlasti,

• Pravo na pristup informacijama,

• Suradnja sa zajednicom, te

• Mjesna samouprava.

Svaka od ovih pet dimenzija razložena je na određeni broj pokazatelja koji su nastojali zahvatiti različite aspekte transparentnosti na razini norme i na razini prakse. Prve dvije dimenzije, Javnost rada predstavničkog tijela i Javnost rada i odluka izvršne vlasti, predstavljaju okosnicu istraživanja. Ove dvije dimenzije ispituju postojanje pravnog i institucionalnog okvira za ostvarivanje otvorenosti i transparentnosti u radu JLRS s jedne, te stvarne prakse i implementaciju načela transparentnosti u svakodnevnom radu s druge strane. Pritom se pokazatelji transparentnosti rada lokalnih vijeća/županijskih skupština odnose na iscrpnost izvještavanja o njihovom radu i prije i nakon održavanja sjednica, dok su pokazatelji transparentnosti rada izvršnih vlasti usmjereni na različite specijalizirane odluke u njihovoj ingerenciji (proračun, prostornoplanska dokumentacija, javna nabava itd.) te na opseg i oblik objave informacija o njima, u prvom redu na službenim web-stranicama.

Dimenzija koja se odnosi na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama ispituje dostupnost informacija o ostvarivanju tog ustavnog prava, kao i primjenu Zakona u 2 praksi kroz poslani zahtjev za pristup informaciji i telefonski poziv kojim se traži kontakt službenika za informiranje.

Dimenzija suradnje sa zajednicom donosi pokazatelje vezane za načine suradnje transparentnost izvještavanja o suradnji JLRS s organizacijama civilnog društva (objava natječaja, dodjela sredstava) i drugim organiziranim interesima građana (međusektorska savjetodavna tijela, radne skupine, savjeti mladih i sl.).

Napokon, dimenzija mjesne samouprave odnosi se na postojanje i rad mjesnih odbora kao najniže i građanima najbliže razine vlasti, njihove suradnje s lokalnom razinom vlasti i njihovoj mogućnosti sudjelovanja u proračunskim procesima.

Jjedinice su mogle ostvariti maksimalno 10 bodova na ukupno 63 bodovana pokatatelja, od kojih se dio odnosi na obaveze propisane zakonima ili drugim propisima, a dio predstavlja poželjnu praksu iz perspektive građana.

Grad Mali Lošinj

 Grad Mali Lošinj dobio je 4,53 boda od 10 mogućih i plasirao se je na 134. mjesto od 365 uključenih u istraživanje, čime je ušao u kategoriju netrasparentnih jedinica lokalne samouprave. Napomenimo da je najtransparentniji grad u RH Rijeka sa 9,61 bod, a u našem neposrednom okruženju Grad Krk ušao je u kategoriju izrazito transparentnih gradova, dok je Cres sa 6,17 bodova ušao u kategoriju transparentnih gradova.

Rang lista

 lotlosinj

Koji su pokazatelji koji su doveli do tako niskog rejtinga Malog Lošinja? O radu vijeća, ukupan skor 33%. Nema informacije koja upućuje građane kako mogu prisustvovati sjednicama vijeća, nizak je postotak najava i dnevnih redova vijeća na internetu, kao i postotak objavljenih radnih materijala i zapisnika sjednica vijeća. Statutom Grada nije regulirana dostava vijećnicima materijala za sjednicu najmanje 8 dana prije sjednice. Sa sjednica vijeća nema priopćenja, poziva medijima, priopćenja medijima, objave cjelovite video ili audio snimke.

O radu uprave, ukupan rezultat 50%. Službeni glasnik nije i na neki drugi način dostupan građanima radi izravnog uvida. Nije objavljen Plan proračuna za 2014. godinu. Nema podataka o javnoj nabavi. Gradonačelnik nema definirano vrijeme za prijem građana. Grad nije imenovao koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na gradskom webu ne postoji niti jedno očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi u razvoju neke lokalne politike, programa, projekta ili općeg akta sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nije objavljen popis sponzorstva i donacija za prethodnu godinu. Grad Mali Lošinj nije dogovorio na zahtjev za pravo na informaciju. Grad Mali Lošinj nema osobu zaduženu za odnose s mjesnim odborima, nisu konstituirani svi mjesni odbori, građani nisu imali mogućnost davanja primjedbi i prijedloga na proračun.

Usporedimo li stanje u Malom Lošinju kroz godine, dolazimo do podatka da je u padu i javnost sjednica Vijeća, javnost rada i odluka jedininice lokalne samouprave, kao i izravna participacija građana u odlučivanju. Suradnja s civilnim društvom od 40% 2009. godine porasla je na 75% 2011. godine, da bi 2014. godine pala na 40%.

Ovo podaci pokazuju da postoji ogroman prostor djelovanja za unapređenje javnosti i transparentnosti lokalne samouprave kao i komunakacije između lokalne samourave i građana. Suprotno ideji da je to zadaća samo za članove predstavničkog tijela i za lokalnu samoupravu, u civilnom društvu to je izazov postavljen i pred ukupnu javnost, medije i organizacije civilnog društva.

Cilj: povećati rejting Grada Malog Lošinja!

Otvoreni podaci su gorivo za demokraciju, sirovina za gospodarski rast.