Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Saziv 21. sjednice gradskog vijeća

Korisnička ocjena:  / 3
LošeNajbolje 

placeholder3Predsjednik gradskog vijeća sazvao je 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja za dan 31. srpnja 2015. godine (petak) s početkom u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7, gradska vijećnica – soba br. 7.

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i r e d

- Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinju (UPU 9);
2. Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27);
3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22);
4. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Mole se vijećnici da sjednici budu nazočni, a u slučaju možebitne spriječenosti da obavijeste Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom na telefon 231-056 ili 231-021.

 

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, održane dana 09. srpnja 2015. godine u Malom Lošinju, Palača Fritzy – Lošinjski muzej, V. Gortana 35.
Sastavni dio ovog Zapisnika je tonski zapis i izglasovani tekstovi odluka i rješenja.

Započeto u 10,00 sati.

Nazočni: Anto Nedić - predsjednik, te vijećnici: Boris Badurina, Siniša Dakić Barichievich Dubravko Devčić, Branko Domac, Marijana Dragoslavić, Rudolf Ivković, Mario Kamalić, Andrino Maglievaz, Milan Pejić, Danijel Pupovac, Ljiljana Rukonić, Luigi Satalić, Đurđica Šimičić, Elvis Živković.

Ostali: Gari Cappelli – gradonačelnik, Ana Kučić – zamjenica gradonačelnika, Ružica Baumgarten - pročelnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom, Mirta Lozančić – pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo, Tanja Jović – pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavnici Plavog svijeta gdin Draško Holcer i gđa Andrea Borić i predstavnici medija.

Predsjednik gosp. Anto Nedić konstatira da Gradsko vijeće ima kvorum, te otvara sjednicu.
Predsjednik predlaže da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti sljedeća točka:
- Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog.
Sa 13 glasova „za" i 1 glasom „protiv" prihvaća se prijedlog da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Predsjednik predlaže dnevni red:
Sa 13 glasova „za" i 1 glasom „protiv" prihvaća se sljedeći

D n e v n i r e d

- Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja;
- Verifikacija Zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog
Lošinja;
- Aktualni sat;
- Izvješće Odbora za statutarno pravna pitanja;
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju Muzeja
Apoksiomena;
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja;
3. Prijedlog Odluke o ukidanju dijela javnog dobra – puta na č.zem. 9765/1 k.o. Veli
Lošinj;
4. Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao č.zem. 627/6 k.o. Nerezine;
5. Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog najtečaja za prodaju k.č.br. 223 k.o. Mali
Lošinj – grad;
6. Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 8/2 k.o. Mali Lošinj – grad;
7. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim

površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada
Malog Lošinja;
8. Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada
Malog Lošinja.
Usvaja se Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Predsjednik stavlja na usvajanje Zapisnik sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja.
Usvaja se Zapisnik sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Vijećnička pitanja

1. Vijećnica Ljiljana Rukonić postavila je sljedeća pitanja:
- Da li se može organizirati odvoz smeća kasnije, umjesto u pet sati ujutro u osam sati ujutro?
Odgovor je dao gradonačelnik Gari Cappelli da je teško organizirati odvoz smeća u kasnijim
satima iz razloga što već počinje pojačani promet te bi se stvarale kolone u prometu.

- Predlaže, odnosno prenosi primjedbu gostiju da se označe javni WC na planu grada Malog
Lošinja.
Gradonačelnik Gari Cappelli prihvaća prijedlog da se u plan grada Malog Lošinja ucrtaju javni WC-i.

2. Vijećnik Branko Domac dao je sljedeće primjedbe:
- Da kupači na Poljani na šetnicu i biciklističku stazu koriste kao sunčalište te da je netko devastirao lampe i šarao po podu. Predlaže da komunalni redari idu na teren to pogledati. Odgovor je dao gradonačelnik Gari Cappelli da u Gradu su zaposlena samo tri komunalna redara koji rade dano-noćno. Da bi se red napravio trebalo bi puno više komunalnih redara, ali to je neizvedivo. Smatra da bi i predstavnici stranaka trebali ići na Radio i upozoriti građane da se ponašaju pristojnije.

- Smatra da se na trgiću ispred stare pomorske škole ne bi trebali parkirati vozila, odnosno da se ne poštuje klafna koja je tamo postavljena.
Odgovor je dao gradonačelnik Gari Cappelli da se sada postavila fiksna klafna i da će sada
biti riješeno pitanje zabrane parkiranja na tom mjestu. Također se postavila fiksna klafna i na
Rivi lošinjskih kapetana da se ne ulazi u centar.

3. Vijećnik Rudolf Ivković nije zadovoljan odgovorom, odnosno nije dobio odgovor koji je postavio na prošloj sjednici Vijeća, a u vezi odvjetnika Vujasina. Traži da mu se dostavi kompletno financijsko stanje od Otoka sunca, Rukavića, jer nije zadovoljan da gdin Vujasin dobiva novce.
Odgovor će se dostaviti pismenim putem. (Stigao je vijećnik Danijel Pupovac)
4. Vijećnik Dubravko Devčić postavio je sljedeća pitanja:
- Što se dešava sa smradom oko stare pomorske škole i kada će se to riješiti? Gradonačelnik Gari Cappelli smatra da bi predstavnici stranaka trebali ići na Radio i
upozoriti građane i ugostitelje da se u kiontejnere ne odlaže otpad direktno u kontejnere, već u vrećicama za smeće, te da se pristojne ponašaju u vezi toga.

- Što se dešava s radovima, da li imamo Odluku o obustavi radova od 15.06. do 15.09., jer smo ipak turistička destinacija?
Odgovor je dao gradonačelnik Gari Cappelli da se slaže da se radovi ne bi trebali izvoditi sada, ali radove na Kijcu financira Svjetska banka te se zato radovi ne mogu prekinuti, jer ako se ne ispoštuju rokovi Banka će prestati financirati.
Do sada su jedni gosti otišli u okolici Rukavića. Ovih dana će se prekinuti s radovima na
Rukaviću.
Sutra će se održati sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i ostalima u svezi radova na
Kijcu te će oni dati sve odgovore.

5. Vijećnik Mario Kamalić postavio je sljedeća pitanja:
- U kojoj je fazi dogradnja dječjeg vrtića?
Odgovor je dao gradonačelnik Gari Cappelli da je vrtić u tijeku, u tijeku je izrada idejnog rješenja, rokovi su jako kratki oko 60-tak dana. Najvjerojatnije će se ići na montažno rješenje, ali ima se u vidu i druga rješenja. Rokovi su jako kratki i nadam se da ćemo to riješiti i da ćemo u najkraćem roku ići s izgradnjom dodatnih kapaciteta. To je negje kapaciteta četiri do pet skupina. Pokrilo bi se s time oko 50 djece. Pkušat će se uključiti u sufinanciranje zainteresirani gospodarstvenici s Lošinja.

- Da li se može nešto poduzeti uvezi sakupljanja boca po kontejnerima u noćnim satima i što je sa smradom oko stare pomorske škole?
Gradonačelnik Gari Cappelli smatra da bi predstavnici stranaka trebali ići na Radio i
upozoriti građane i ugostitelje da se u kiontejnere ne odlaže otpad direktno u kontejnere, već u vrećicama za smeće, te da se pristojne ponašaju u vezi toga.

Predsjednik Odbora za statutarno pravna pitanja, gdin Luigi Satalić pročitao je
Zapisnik o radu istog.

 

RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG REDA

Ad 1.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena.
Sa 14 glasova „za" i 1 „suzdržanim" glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena.

Ad 2.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
U raspravi su sudjelovali Branko Domac, Tanja Jović, Mario Kamalić. Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja.
Sa 14 glasova „za" i 1 „suzdržanim" glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Ad 3.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o ukidanju dijela javnog dobra –
puta na č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj.
Sa 14 glasova „za" i 1 „suzdržanim" glasom prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju dijela javnog dobra – puta na č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj.

Ad 4.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao č.zem. 627/6 k.o. Nerezine.
Sa 14 glasova „za" i 1 glasom „protiv" prihvaća se Prijedlog Odluke za raspisivanje
javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao č.zem. 627/6 k.o. Nerezine.

Ad 5.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju k.č.br. 223 k.o. Mali Lošinj – grad.
Sa 13 glasova „za", 1 glasom „protiv" i 1 „suzdržanim" glasom prihvaća se Prijedlog
Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju k.č.br. 223 k.o. Mali Lošinj – grad.

Ad 6.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Ružica Baumgarten, pročelnica
Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 8/2 k.o. Mali Lošinj – grad.
Sa 13 glasova „za", 1 glasom „protiv" i 1 „suzdržanim" glasom prihvaća se Prijedlog
Odluke za raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 8/2 k.o. Mali Lošinj – grad.

Ad 7.) Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
U raspravi nije nitko sudjelovao.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja.

Ad 8.) Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bila su gđa Ružica Baumgarten, pročelnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom i gdin Draško Holcer, predstavnik Plavog svijeta.
(Vijećik Rudolf Ivković napustio je sjednicu)
U raspravi su sudjelovali Mario Kamalić, Gari Cappelli, Đurđica Šimičić, Siniša Dakić
Barichevich, Andrino Maglievaz, Draško Holcer, Boris Badurina, Anto Nedić.
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o stijecanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog Odluke o stijecanju nekretnine u vlasništvu
Republike Hrvatske. Dovršeno u 12,10 sati.
Zapisnik vodila: Predsjednik Vijeća: Marijaluiza Perković Anto Nedić, prof.

 

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MALI LOŠINJ (UPU 9)

Predlagatelj: Gradonačelnik

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
- Obrazloženje
- Suglasnost Župana PGŽ

Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. - pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/13-01/48
URBROJ: 2213/01-01-15-7
Mali Lošinj, 23. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ" br. 26/09, 32/09 i 10/13), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9).
Gradonačelnik Grada Malog Lošinja razmatrao je i utvrdio Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9).
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) bit će gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
- Obrazloženje
- Suglasnost Župana PGŽ

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

KLASA: 350-01/13-01/48
URBROJ: 2213/01-01-15-6
Mali Lošinj, 22. srpnja 2015.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine" PGŽ broj
26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 22. srpnja 2015. godine, donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9).

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće – ovdje
2. Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (DP) – ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana – ovdje

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 26/09, 32/09 I
10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana .
2015. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA /UPU-9/ MALI LOŠINJ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
/UPU-9/ Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (''Službene novine Primorsko-goranske
županije'' broj 10/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (''Službene novine Primorsko-goranske
županije'' broj 18/13, 15/14 i 39/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu ''Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
/UPU-9/ Mali Lošinj'', koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Uvod
II. Tekst odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

rgetika

tite površina

Kartografski prikazi 2.b. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETIKA, te 3.c. MJERE POSEBNE ZAŠTITE, ovim izmjenama i dopunama se ne mijenjaju, ali se zbog preglednosti uvrštavaju u elaborat.

C. OBVEZNI PRILOZI:

planova

stornog plana uređenja Grada Mali Lošinj
dokumenata koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana nost
adu Plana
oj raspravi
išljenja nadležnih tijela na Nacrt konačnog prijedloga Plana
pana na Konačni prijedlog Plana
tupka izrade i donošenja Plana
o ovlaštenju stručnog izrađivača Plana za izradu prostornih

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.
(1) Tablica u članku 7. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) U ovisnosti o načinu gradnje osnovnih građevina, utvrđuje se najmanja i najveća dozvoljena površina građevne čestice (Pmin. i Pmax.) u četvornim metrima, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:
način gradnje
SS
(samostojeći) D
(dvojni) S
(skupni)
Pmin. 400 400 300
Pmax. 2.000 2.000 600

(2) Tablica u članku 7. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) Utvrđuje se najmanja dozvoljena širina građevne čestice (šmin.) kao najmanja udaljenost između nasuprotnih granica građevne čestice koja mora biti zadovoljena na dijelu građevne čestice na kojem se smješta osnovna građevina. U ovisnosti o etažnoj visini i načinu gradnje osnovne građevine, određuju se slijedeće najmanje dozvoljene širine građevnih čestica u metrima, ukoliko pojedinim posebnim lokacijskim uvjetima nije drugačije određeno:
šmin. način gradnje
E
(etažna visina) SS
(samostojeći) D
(dvojni) S
(skupni)
1 14,0 12,0 8,0
2 20,0 14,0 8,0
3 i više 22,0 16,0 8,0

Članak 4.
Članak 19. stavak (4) mijenja se i glasi:

(4) Uz poštivanje utvrđenih uvjeta za arhitektonsko oblikovanje, dozvoljen je izvan prostora zaštićene povijesne graditeljske cjeline naselja, visoko kvalitetan suvremeni pristup pri oblikovanju novih građevina prema načelima uklapanja nove arhitekture u zadani vrijedan prostor gdje je, izuzev u područjima neujednačene izgradnje nužno uvažavati lokalne uvjete, posebno gabarite i mjerilo okolnih građevina i dijela naselja i osobitosti prostora u cjelini.

Članak 5.
Članak 20. stavak (9) mijenja se i glasi:
(9) Iznimno, od prethodnih stavaka ovoga članka oblikovanje gospodarskih
(industrijske, poslovne u gospodarskoj zoni Kovčanje, ugostiteljsko-turističke na
Runjici, turističke – luke nautičkog turizma), infrastrukturnih, javnih i društvenih (kulturne, vjerske, športske i sl.) građevina, te znanstveno-istraživačko- prezentacijskog centra na Premudi, kao i manjih višestambenih i višestambenih građevina, koje po gabaritima odstupaju od tematske strukture naselja može biti i drugačije, ali u skladu s odredbama stavka 4. prethodnog članka.

Članak 6.
U članku 39. iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:
(4) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, na k.č.br. 2016 k.o. Mali Lošinj – grad (novi znanstveno-istraživačko-prezentacijski centar na Premudi) omogućuje se smještaj
građevine koja uz sadržaje javne i društvene namjene može imati sadržaje poslovne (uslužne i/ili trgovačke) i/ili ugostiteljsko-turističke namjene uz mogućnost smještaja isključivo za potrebe centra.

Članak 7.
U članku 37. oznaka L4 mijenja se u LN.

Članak 8.
(1) Članak 40. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Planirana je funkcionalna cjelina bazena s kompatibilnim namjenama
brodogradilišta i luke nautičkog turizma. Razgraničenje unutar bazena je utvrđeno
načelno. Detaljno razgraničenje funkcija na kopnu i moru regulira se aktima za provedbu prostornog plana, a temeljem idejnog projekta, odnosno maritimne studije akvatorija.

Članak 9.
(1) Članak 45. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje poslovnih građevina unutar
dijelova naselja oznaka 1.2 :
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = 600 m2,
- širine građevnih čestica utvrđene općim uvjetima uređenja prostora nisu
obvezatne,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9 (bez tavana),

- površina pod građevinom iznosi najviše 200 m2.

(2) Članak 45. stavak (5) mijenja se i glasi:
(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje poslovnih građevina sa
ugostiteljskim djelatnostima unutar dijela naselja Kadin oznake 3.3:
- način gradnje: SS,
- Emin = 1; Emax = 2
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = k.č.br. 51/1, /2, /3 i /4 k.o. M. Lošinj - grad,
- Pmax. = kazeta,
- max.kig= 0,45,
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu
površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,
- uvjeti u pogledu; širine građevne čestice, ozelenjenosti i izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni.

(3) Članak 45. iza stavka (11) dodaje se stavak (12):
(12) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje poslovne građevine unutar dijela naselja Kadin oznake 1.3:
- način gradnje: SS, D ili S
- Emin.= 1, Emax.=4 (Su+Pr+1+Pt) + Po
- Vmax.= 10,5 m
- Pmin. = (SS - 500 m2), (D – 300m2 za svaki dio dvojne građevine), (S – 200m2 za
svaki dio skupne građevine)
- Pmax. =(SS – 2.000 m2), (D – 1.000m2 za svaki dio dvojne građevine), (S – 700m2
za svaki dio skupne građevine)
- max.kig= 0,5,
- max.kis= ( S - 2,0 bez podruma i potkrovlja), ( D - 2,0 bez podruma i potkrovlja), (
S – 0,9)
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu
površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,
- uvjeti u pogledu; širine građevne čestice, ozelenjenosti i izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni.

Članak 10.
(1) Članak 46. stavak (4) mijenja se i glasi:
(4) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje hotela unutar dijela naselja
Kadin oznake 1.3:
- način gradnje: SS,
- najniža dozvoljena kategorija hotela = 4 zvjezdice,
- najveći mogući kapacitet iznosi 80 kreveta,
- Emax.= 4,
- Vmax.= 10,50 m,
- Pmin. = 500 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kig= 0,5,
- max.kis= 2,0 (bez tavana i podruma),

- najmanje 40% građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,
- potrebno je osigurati najmanje 1 PM za autobus,
- uvjeti u pogledu izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni.

(2) Članak 46. stavak (5) alineja 3. mijenja se i glasi:
- najveći mogući kapacitet iznosi 250 kreveta,

Članak 11.
Naslov poglavlja 2.4. mijenja se i glasi:
2.4. Turističke građevine – luke nautičkog turizma i privezišta u zonama
ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 12.
(1) Članak 47. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje luke nautičkog turizma
„Privlaka-Runjica" oznake 5.1:
- najveći dozvoljeni broj vezova iznosi 280 (bazen „Škver" LN1b), te 100 (bazen
„Runjica" LN1a), ukupno 380 vezova,
- bazen „Škver" je funkcionalna cjelina kompatibilnih namjena luke nautičkog
turizma i brodogradilišne luke. Razgraničenje unutar bazena na nautički dio i škver utvrđeno je načelno. Za nautičku luku osigurava se prostor za 280 vezova (130+150). Detaljno razgraničenje funkcija na kopnu i moru regulira se aktima za provedbu prostornog plana, a temeljem idejnog projekta, odnosno maritimne studije akvatorija, sa slijedećim uvjetima:
- način gradnje: SS,
- Pmin. = Pmax.= kazeta,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 7,5 m,
- max.kig= 0,3,
- mora biti osiguran neposredan pristup na javno prometnu površinu najmanje
širine kolnika od 5,5 m,
- uvjeti u pogledu iskorištenosti građevne čestice i površina pod građevinama
nisu obvezni.
- bazen „Runjica" uz planiranih 100 vezova u luci nautičkog turizma sadrži dodatne javne funkcije luke graničnog prijelaza i policije, te benzinske postaje. Planirane građevine visokogradnje su zgrada carine i policije, benzinska postaja, te poslovna pretežito uslužna građevine, sa slijedećim uvjetima:
- način gradnje: SS,
- Pmin. = Pmax.= kazeta,
- Emax.= 1 za javne službe i benzinsku postaju,, 2 za poslovnu građevinu,
- Vmax.= 4,5 m za javne službe i benzinsku postaju, 7,5 m za poslovnu građevinu,
- max.kig= 0,5,
- mora biti osiguran neposredan pristup na javno prometnu površinu najmanje
širine kolnika od 5,5 m,

- uvjeti u pogledu iskorištenosti građevne čestice i površina pod građevinama nisu obvezatni.

(2) U članak 47. dodaje se stavak (4) koji glasi:
(4) Privezište u zoni ugostiteljsko-turističke namjene „Poljana" kapaciteta do 100 plovila namijenjeno je privezu sportskih i rekreacijskih brodica gostiju pripadajuće turističke zone, te privezu turističkog linijskog broda/brodice, a nije dozvoljen privez
plovila u kojima gosti borave. U postupku utvrđivanja koncesija takav privez se ne
tretira zasebno kao luka, već kao dio turističke zone.

Članak 13.
(1) U članku 48. stavak (6) mijenja se i glasi:
(6) Propisuju se uvjeti smještaja i način gradnje građevine dječje ustanove unutar
dijela naselja Kalvarija oznake 6.3:
- način gradnje: SS ili D (ukoliko će se umjesto dogradnje postojeće graditi druga nova građevina dječje ustanove), moguće je graditi više odvojenih građevina,
- Emax.= 3 (uklj. suterensku etažu)
- Vmax.= 10,0 m,
- Pmin. = Pmax. = kazeta,
- max.kig= 0,35,
- max.kis= 0,6 (bez tavana),
- najmanje 40% građevne čestice, odnosno kazete mora biti uređeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo,
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,
- uvjeti u pogledu izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni,
- moguća je primjena suvremenih kontejnerskih modularnih elemenata za dječje vrtiće.

(2) U članku 48. iza stavka (9) dodaje se stavak (10) koji glasi:
(10) Propisuju se uvjeti i način gradnje zgrada javnih i društvenih djelatnosti za dio
naselja Kadin oznake 1.3.:
- uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju su isti kao i za izgradnju poslovnih građevina u
tim kazetama.

Članak 14.
U članku 49. iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi:
(5) Propisuju se uvjeti uređenja dijela naselja Poljana oznake 6.10:
- površina kupališta (oznaka R3) uređuje se sukladno odredbi čl. 30. st. 4. ovih odredbi uz mogućnost nasipavanja u svrhu dobivanja šljunčane plaže uključujući i potrebne podmorske građevine te mogućnost izgradnje/ smještaja jedne višefunkcionalne prateće građevine (svlačionice, javne sanitarije, ugostiteljski – plažni sadržaji); plažu je s morske strane potrebno u potpunosti ograditi tzv. psihološkom plutajućom branom,
a dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6)

Članak 15.
(1) Članak 51. mijenja se stavak (2) i glasi:

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina ili zamjene postojeće građevine novom, u izgrađenim i prostorno definiranim dijelovima naselja, ako su sagrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne vlasti ili ako su sagrađene prije 15.02.1968.g., odnosno ako su legalizirane temeljem Zakona o postupanju s nezakoniti izgrađenim zgradama, određuje se sukladno lokalnim uvjetima.

(2) Članak 51. dodaju se stavci (3), (4), (5) i (6) koji glase:
(3) Kod rekonstrukcije postojeće građevine ili zamjene postojeće građevine novom,
dozvoljava se zadržavanje, odnosno poboljšanje postojećih lokacijskih uvjeta koji izlaze iz okvira lokacijskih uvjeta propisanih ovim Planom, odnosno kod rekonstrukcije postojećih građevina ili zamjene postojeće građevine novom i interpolacije novih građevina stambene u pretežito izgrađenim strukturama evidentiranih povijesnih cjelina i pretežno izgrađenim i prostorno definiranim djelovnima naselja moguća su odstupanja od Planom utvrđenih uvjeta, sukladno lokalnim uvjetima. Pri tome je dozvoljeno izgraditi i planirati:
- građevine veće visine i broja etaža od određenih ali do visine više susjedne građevine,
- na česticama manje površine od određene, s čim se usklađuju koeficijent
izgrađenosti i iskorištenosti čestice koji mogu biti i veći od određenih ali sukladno
lokalnim uvjetima.

(4) Za rekonstrukcije, zamjenske građevine i interpolacije građevine unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.1. i 1.2. građevinski i regulacijski pravci mogu se poklapati

(5) Kod rekonstrukcije, zamjenske građevine i interpolacije građevine unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.1. i 1.2. može se graditi na manjoj udaljenosti od 3 m kao i na granici građevne čestice ali uz suglasnost vlasnika susjedne parcele koja suglasnost mora biti uzajamna i pogodna za upis tereta u gruntovnicu.

(6) U svrhu poboljšanja uvjeta života i rada dozvoljeno je adaptirati i rekonstruirati
potkrovlja, suterene i podrume u korisne prostore

Članak 52. mijenja se i glasi:

Članak 16.

(1) Za novu manju višestambenu i višestambenu izgradnju propisuju se minimalni tehnički uvjeti za projektiranje i građenje SJ-ova kako slijedi u stavcima u nastavku ovoga članka.

(2) Ulazni prostor u građevinu mora biti projektiran i građen tako da je omogućen nesmetan ulaz, nesmetana komunikacija stanara, nesmetano kretanje osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti. Ulazni prostor mora biti širok najmanje 1,90 m.

(3) Od ulaza u građevinu do jedne od prostorija stana mora se osigurati slobodan
prostor za nesmetano nošenje, odnosno predmeta veličine 2,0×0,50×0,60 m. Svijetla

širina stubišnog kraka, podesta, hodnika zajedničkih prostorija i prolazi do stana ne smiju biti uži od 1,10 m. Sve stube u stubišnom kraku moraju biti iste visine i iste širine gazišta.

(4) Svijetla visina (od završnog poda do završnog stropa)
– stambenih prostorija (osim potkrovlja) ne može biti maja od 2,60 m,
– garaže i drugih prostorija u kojima je predviđena vožnja s motornim vozilima,
te podrumskih prostorija za skladištenje ne smije biti manja od 2,20 m.

Članak 17.
(1) Članak 53. stavak (1) mijenja se i glasi:
(1) Obiteljska kuća je stambena građevina smještena na zasebnoj građevnoj čestici s najviše 3 SJ, čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina koje se grade na istoj građevnoj čestici. Pored najvećeg dozvoljenog broja nadzemnih etaža u sklopu građevine se može graditi podrum i tavan.

(2) Članak 53. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih kuća unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.1:
- način gradnje: SS ili D ili S, u ovisnosti o prikazanom na kartografskom prikazu br.
4.,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = 200 m2 za SS način gradnje, 150 m2 za D način gradnje i 25 m2 za S način
gradnje,
- Pmax. = 500 m2 za SS način gradnje, 420 m2 za D način gradnje i 400 m2 za S
način gradnje,
- širine i ozelenjenost građevnih čestica utvrđene općim uvjetima uređenja prostora
nisu obvezatne,
- dozvoljava se dijeljenje postojeće čestice u svrhu formiranja više novih manjih građevnih čestica u slučaju kada veličina građevne čestice dozvoljava cijepanje
čestice na više čestica ali ne manje od minimalnih utvrđenih ovim člankom
- za SS ili D način gradnje kada je površina pod postojećom građevinom jednaka površini postojeće građevne čestice primjenjuju se max.kig i max.kis propisani za S način gradnje,
- max.kig= 0,3 za SS, 0,5 za D način gradnje i 1,0 za S način gradnje,
- max.kis= 0,6 za SS, 1,0 za D način gradnje i 2,0 za S način gradnje, (sve bez
tavana),
- površina pod građevinom za SS način gradnje iznosi najmanje 50 m2, a najviše
150 m2,
- površina pod građevinom za D način gradnje iznosi najmanje 35 m2, a najviše 120
m2,
- površina pod građevinom za S način gradnje iznosi najmanje 25 m2, a najviše 100
m2.

(3) Članak 53. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih kuća unutar

dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.2:
- način gradnje: SS ili D ili S, u ovisnosti o prikazanom na kartografskom prikazu br.
4.,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = 400 m2 za SS način gradnje, 300 m2 za D način gradnje i 200 m2 za S način
gradnje,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kis= 0,6 za SS, 0,8 za D način gradnje i 2,0 za S način gradnje (sve bez
tavana),
- površina pod građevinom iznosi najviše 200 m2 za prizemnicu (E=1), te 150 m2 za katnicu (E=2).
- dozvoljava se dijeljenje postojeće čestice u svrhu formiranja više novih manjih građevnih čestica u slučaju kada veličina građevne čestice dozvoljava cijepanje
čestice na više čestica ali ne manje od minimalnih utvrđenih ovim člankom,
- unutar područja mješovite pretežito stambene namjene (oznaka M1) na Kovčanju omogućuje se smještaj (rekonstrukcije, zadržavanje izvedenog stanja, utvrđivanje građevne čestice) obiteljskih kuća, bez mogućnosti nove gradnje uz posebne uvjete gradnje mjerodavnog ministarstva, obzirom da se navedene površine nalaze u zaštitnoj i sigurnosnoj zoni vojnih objekata.

(4) Članak 53. stavak (4) mijenja se i glasi:
(4) za rekonstrukcije, zamjenske građevine i interpolacije primjenjuju se stavak (2), (3), (4), (5) i (6) članka 51.

(5) Članak 53. stavak (5) mijenja se i glasi:
(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih kuća unutar
dijela naselja Malin, Valdarke i Bukovica oznake 7.1:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 6,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 1.500 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,6 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 200 m2.

(6) Članak 53. stavak (6) mijenja se i glasi:
(6) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih kuća unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja Sv. Martin – Brdo ruža i Valdarke oznake 7.2:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 6,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,6 (bez tavana),

- građevne čestice za potrebe smještaja obiteljskih kuća se utvrđuju na slijedeći način: od k.č.br. 3566 k.o. M. Lošinj - grad obvezatno se formiraju dvije građevne čestice, k.č.br. 3562, 3563 i 3575/5 k.o. M. Lošinj - grad svaka za sebe tvore zasebne građevne čestice, k.č.br. 3573/2 i /3 k.o. M. Lošinj - grad formiraju jednu građevnu česticu, kao i k.č.br. 3575/4, 3572/1, /2 i /3 i dio k.č.br. 3575/3 k.o. M. Lošinj - grad,
- dužina pročelja osnovne građevine ne može biti u kontinuitetu više od 10,0 m, što znači da tlocrtno građevina mora biti razvedena, na način da pomak pročelja ne može biti manji od 1,5 m,
- najmanje 50% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom novih zimzelenih ili crnogoričnih stablašica.

Članak 54. mijenja se i glasi:

Članak 18.

(1) Manja višestambena građevina je stambena građevina smještena na zasebnoj građevinskoj čestici s najmanje 3 i najviše 4 SJ.

(2) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.1, osim za površine dijela naselja Sv. Martin:
- način gradnje: SS ili D ili S, u ovisnosti o prikazanom na kartografskom prikazu br.
4.,
- Emax.= 3,
- Vmax.= 8,5 m
- Pmin. = 200 m2 za SS način gradnje, 150 m2 za D način gradnje i 25 m2 za S način
gradnje,
- Pmax. = 500 m2 za SS način gradnje, 420 m2 za D način gradnje i 400 m2 za S
način gradnje,
- širine i ozelenjenost građevnih čestica utvrđene općim uvjetima uređenja prostora
nisu obvezatne,
- dozvoljava se dijeljenje postojeće čestice u svrhu formiranja više novih manjih građevnih čestica u slučaju kada veličina građevne čestice dozvoljava cijepanje
čestice na više čestica P max po uvjetima iz ovoga članka
- max.kig= 0,3 za SS, 0,4 za D način gradnje i 1,0 za S način gradnje,
- max.kis= 0,9 za SS, 1,2 za D način gradnje i 2,5 za S način gradnje, (sve bez
tavana),
- za SS ili D način gradnje kada je površina pod postojećom građevinom jednaka površini postojeće građevne čestice primjenjuju se max.kig i max.kis propisani za S način gradnje,
- površina pod građevinom za SS način gradnje iznosi najmanje 50 m2, a najviše
150 m2,
- površina pod građevinom za D način gradnje iznosi najmanje 35 m2, a najviše 120
m2,
- površina pod građevinom za S način gradnje iznosi najmanje 25 m2, a najviše 100
m2.

(3) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih

građevina unutar dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja oznake 1.2:
- način gradnje: SS ili D, bez obzira na prikazano na kartografskom prikazu br. 4.,
- Emax.= 3,
- Vmax.=8,5 m
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- dozvoljava se dijeljenje postojeće čestice u svrhu formiranja više novih manjih
građevnih čestica u slučaju kada veličina građevne čestice dozvoljava cijepanje čestice na više čestica ali ne manje od minimalnih utvrđenih ovim člankom
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9 (bez tavana),
- površina pod građevinom iznosi najviše 180 m2,

(4) Za rekonstrukcije, zamjenske građevine i interpolacije primjenjuju se stavak (2),
(3), (4), (5) i (6) članka 51.

(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje novih manjih višestambenih građevina unutar dijela naselja Kadin, oznake 1.3:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 3,
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9,
- površina pod građevinom može iznositi najviše 180 m2,
- dužina pročelja ne može biti u kontinuitetu više od 12,0 m, što znači da tlocrtno građevina mora biti razvedena, na način da pomak pročelja ne može biti manji od
1,5 m.

(6) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar dijela naselja Malin oznake 7.1:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2,
- Vmax.= 6,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 1.500 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,6 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 200 m2.

(7) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar dijela naselja oznake 7.4 osim za površine dijela k.č.br. 806 k.o. M.Lošinj-grad:
- način gradnje: SS i/ili D i/ili S,
- Emax.= Po ili Su+Pr+1+Pk ili Po ili Su+Pr+2
- Vmax.= 10,5 m,
- Pmin. = 400 m2 za SS i D, i 350 m2 za S način gradnje,

- max.kig= 0,3 za SS, 0,35 za D i 0,5 za S način gradnje,
- max.kis= 1,0 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 250 m2,
- udaljenost osnovne građevine od granice građevne čestice ne može iznositi manje
od h/2, odnosno 4,0 m,
- obvezni kolni pristup k.č.br. 2100, 2101/1, 2101/2, 2101/3, 2102, 2103, 2104,
2105, 2106, 2107, 2108 i 2109, te dijelovima k.č.br. 2112 i 2113 sve k.o. M.
Lošinj-grad osigurati preko jedinstvenog priključka (ulaz/izlaz) na Ž5159 na lokaciji priključka postojećeg neuređenog javnog parkirališnog prostora. Izuzetno, za dijelove k.č.br. 2112 i 2113 k.o. M. Lošinj-grad kolni pristup moguće je utvrditi i sa
k.č.br. 2114 i 2115 k.o. M. Lošinj-grad.
- smještaj najmanje 60% od potrebnog broja parkirališnih mjesta na prostoru
Vresikova obvezno se mora osigurati unutar najniže etaže građevine,
najmanje 40% površine građevne čestice na prostoru Vresikova treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom

(8) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar nedovršenog dijela naselja Vresikovo oznake 7.5:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 3 od čega jedna etaža mora biti obvezatno Su,
- Vmax.= 8,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 180 m2,
- najmanje 30% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom novih zimzelenih ili crnogoričnih stablašica.

(9) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar nedovršenog dijela naselja Zagazinjine oznake 7.6:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 2 za istočnu kazetu (k.č.br. 670, 671, 672 i 673 k.o. M.Lošinj – grad), a 3 za zapadnu kazetu,
- Vmax.= 7,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 1.400 m2,
- šmin.za k.č.br. 810 k.o. M. Lošinj - grad je postojeća širina,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9 (bez tavana),
- građevne čestice za potrebe smještaja manjih višestambenih građevina utvrđuju
se na slijedeći način: dijelu k.č.br. 809 k.o. M. Lošinj-grad pripaja se u njezinoj
širini dio k.č.br. 807 k.o. M. Lošinj-grad, dijelu k.č.br. 810 k.o. M. Lošinj-grad
pripaja se u njezinoj širini dio k.č.br. 807 k.o. M. Lošinj-grad, dijelovima k.č.br.
800 i 798 k.o. M. Lošinj-grad pripaja se u njihovoj ukupnoj širini dio k.č.br. 807 k.o. M. Lošinj-grad, a od k.č.br. 796/1 k.o. M. Lošinj-grad moguće je formirati dvije građevne čestice,

- kolni pristup na k.č.br. 670, 671, 672 i 673 k.o. M. Lošinj – grad obvezno ostvariti sa postojeće ulice Lošinjskih pomoraca, te voditi računa da se pri mogućoj parcelaciji ne onemogući kolni pristup k.č.br. 671 i 672 k.o. M. Lošinj – grad,
- najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom novih zimzelenih ili crnogoričnih stablašica.

(10) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih
građevina unutar nedovršenog dijela naselja Kalvarija oznake 7.7:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 3 od čega jedna etaža mora biti obvezatno Su,
- Vmax.= 8,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 1.800 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 0,9 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 180 m2,
- najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom novih zimzelenih ili crnogoričnih stablašica.

(11) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina unutar dijela naselja Tovarić oznake 7.8:
- način gradnje: SS, D ili S,
- Emax.= 4 i to Su+Pr+1+Pk (SS i D), odnosno 3 i to Su+Pr+1 ili Pr+1+Pk (S),
- Vmax.= 10,5 m (SS i D), odnosno 7,5 (S),
- Pmin. = 400 m2 (SS), odnosno 300 m2 (D ili S),
- Pmax. = 1.400 m2,
- max.kig= 0,3,
- max.kis= 1,2 (bez tavana),
- površina pod građevinom može iznositi najviše 150 m2,
- najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina očuvanjem postojećeg visokog zelenila i sadnjom novih zimzelenih ili crnogoričnih
stablašica.

(12) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manje višestambene građevine unutar oznake 7.9:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 4, za dio koji je smješten prema k.č.br. 2619/1 k.o. M.Lošinj - grad,
odnosno 2, za dio koji je smješten prema k.č.br. 2619/2 k.o. M.Lošinj - grad,
- Vmax.= 5,5 m, za dio koji je smješten prema k.č.br. 2619/2 k.o. M.Lošinj - grad, a dio koji je smješten prema k.č.br. 2619/1 k.o. M.Lošinj – grad može biti najviše u visini postojeće građevine na k.č.br. 2619/1 k.o. M.Lošinj – grad,
- Pmin. = Pmax. = kazeta,
- ne dozvoljava se dijeljenje postojeće čestice u svrhu formiranja više novih manjih
građevnih čestica,
- max.kig = 0,3,
- površina pod građevinom iznosi najmanje 50 m2, a najviše 250 m2.

(13) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje manjih višestambenih građevina oznake 7.10:
- način gradnje: prema prikazanom na kartografskom prikazu br. 4.,
- Emax.= Pr+2 ili Su+Pr+1+Pk,
- Vmax.= 8,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kig= 0,5,
- max.kis= 1,0,
- voditi računa da se ne oneomogući kolni pristup na k.č.br. 2747/1 i /2 k.o. M.
Lošinj – grad,
- površina pod građevinom može iznositi najviše 180 m2,
- uređenje zajedničkog dječjeg igrališta (za dob do 7.g.) unutar pripadajuće
građevne čestice.

(14) Propisuju se uvjeti smještaja i način gradnje građevina unutar dijela naselja
Premuda oznake 7.12:
- način gradnje: SS,
- Emax.= 4, uz uvjet da je jedna od etaža obvezno suteren i/ili podrum,
- Vmax.= 14,0 m,
- Pmin. = 400 m2,
- Pmax. = kazeta,
- max.kig= 0,5,
- max.kis= 1,5 (bez podruma),
- najmanje 30% građevne čestice, odnosno kazete mora biti uređeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo,
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu površinu,
- iznimno od općih uvjeta propisanih čl. 13. st. 1. ovih odredbi, ukoliko se zgrada granici građevne čestice približava samo bridom stražnjeg pročelja, minimalna
udaljenost tog brida od granice čestice može biti 1 m,
- uvjeti u pogledu izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni.

Članak 19.
U članku 55. iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi:
(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje novih višestambenih građevina unutar dijela naselja Kadin, oznake 1.3:
- način gradnje: SS, D, S
- Emax.= 4 (Su+Pr+1+Pt),
- Vmax.= 10,5 m,
- Pmin. = 500 m2,
- Pmax. = 2.000 m2,
- max.kig= 0,5,
- max.kis= 2,0 (bez podruma i potkrovlja)
- površina pod građevinom može iznositi najviše 400 m2,

Članak 20.

(1) U članku 59. stavak (1) briše se prva točka.

(2) Članak 59. stavak (2) mijenja se i glasi:
Osnovni tehnički elementi za gradnju i rekonstrukciju javnih cesta u naselju trebaju biti preuzeti iz odgovarajućeg propisa, odnosno propisa koji regulira njihovu izgradnju
izvan naselja.

(2) Članak 59. stavak (3) mijenja se i glasi:
3) Iznimno od prethodnog stavka, prilikom rekonstrukcija javnih cesta unutar,
odnosno na strani dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja širine prometnih trakova za državne i županijske ceste mogu iznositi i manje nego je propisano za ceste izvan naselja, ali ne manje od 3,00 m (državne), odnosno 2,75 m (županijske), te širine nogostupa mogu biti i manje, ali ne manje od 0,80 m.

Članak 21.
(1) Članak 60. stavak (4) mijenja se i glasi:
(4) Iznimno, kada se radi o gradnji nerazvrstane ceste gdje nije moguće na
racionalan način ostvariti širine koridora i nagibe iz prethodnih stavaka ovoga članka, dozvoljena su suženja koridora, odnosno izostavljanje planiranih elemenata profila ceste (osim kolnika), te prilagođavanje nagiba ceste nagibu terena, ali na način da se
omogući prolaz interventnim i komunalnim vozilima gdje god je potrebno i pješacima
gdje god je moguće. Cilj ove odredbe je izbjegavanje gradnje cestovnih usjeka i potpornih zidova u građevinskom području naselja, te zadiranje u građevinske čestice sa postojećim zgradama, pa iznimka na odgovarajući način mora biti obrazložena u projektu ceste.

Članak 22.
U članku 61. stavak (4) na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi „osim u posebnim slučajevima iz čl. 60. st. (4) ovih Odredbi".

Članak 23.
(1) Članak 63. stavak (1) mijenja se i glasi:
(1) Javna parkirališta oznake P predstavljaju izdvojene javne parkirališne ili garažne površine (veća oznaka), kao i javne parkirališne površine u sklopu uličnih
koridora (manja oznaka) kao uzdužno ili okomito smještena parkirališna mjesta (PM)
u odnosu na kolnik. Uz navedene površine izričito namijenjene smještaju parkirališnih mjesta, sukladno čl. 29., 30., 33., 34., 36. i 37. ovih odredbi, moguće je, uz pozitivno mišljenje gradskog tijela za komunalni sustav o prihvatljivosti lokacije u prometnom smislu, graditi javna parkirališta na česticama ostalih namjena (osim javnih parkovnih površina, kupališta, groblja, i vodnih površina), bilo kao jednonamjenske građevine (isključivo otvorena parkirališta), bilo kao dodatna parkirališna mjesta na čestici ili u građevini osnovne namjene. Pri rekonstrukciji javnih prometnih površina potrebno je zadržati postojeći broj PM-ova, te po mogućnosti interpolirati nova PM. Unutar javnih parkirališta potrebno je osigurati potrebni broj PM-ova za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću dimenzija i smještaja propisanih prema posebnom propisu o osiguranju pristupačnosti takvim osobama, te na svakih 50 PM-ova 1 PM za autobus. Unutar javnih parkirališta predviđa se sadnja drvoreda (1 stablo na svaka 4
PM u nizu), a preporuča se zatravljivanje samih parkirališnih mjesta (obvezno na

prostoru oko Kaštela). Ukoliko se javna garaža gradi kao zasebna građevina izvodi se kao podzemna ili najviše suterenska građevina s mogućnošću izgradnje više podruma, te izgradnjom nadzemnih dijelova (iznad suterena ili najviše podrumske etaže) kao što su: natkrivene ulazne i izlazne kolne rampe, te pješački ulazi i izlazi (stubišta), kao i postrojenja dizala i kondicioniranja zraka, s time da im je Vmax.= 2,5 m.

(2) Članak 63. stavak (2) dopunjuje se i glasi:
(2) Autobusni kolodvor oznake AK namijenjen je smještaju više autobusnih stajališta sa mogućnošću izgradnje pripadajuće građevine najviše prizemne etažne
visine sa pratećim uslužnim i trgovačkim sadržajima. Do izgradnje kolodvora prostor
se koristi kao parkiralište i prometni terminali.

Članak 66. mijenja se i glasi:

Članak 24.

(1) Luka "Mali Lošinj" podijeljena je u tri bazena: središnji bazen na potezu Riva lošinjskih brodograditelja – Riva lošinjskih kapetana – Riva Priko – Velopin, bazen na potezu Runjica – Poljana i bazen na potezu Tovarić – Kovčanje.

(2) Bazeni luke "Mali Lošinj" raščlanjeni su na slijedeće operativne (oznaka OL), komunalne (oznaka KL) i nautičke (oznaka NL) dijelove:
• ««Luka Kovčanje» (OL-1, KL-1) ,određena je za privez ribarskih plovila i/ili
plovila stanovništva, pretovar tereta, iskrcaj za ribarska plovila, iskrcaj otpada
s malih otoka i prekrcaj putnika za brodske linije za male otoke. Detaljnije
rješenje uređenja luke utvrdit će se, detaljnim planom uređenja (DPU-9.1.),
• «Ribarska luka Tovar» (KL-2) određena je za privez ribarskih plovila i plovila
stanovništva, s time da najmanje 70% vezova mora biti rezervirano za
ribarska plovila.
• «Komunalna luka Tovarić» (KL-3) određena je za privez plovila stanovništva.
• «Komunalna luka Poljana» (KL-4) određena je za privez plovila stanovništva.
• «Putničko-trajektna luka M. Lošinj» (OL-2) u sklopu glavnog prometnog
terminala (T2) određena je za prekrcaj putnika i vozila sa domaćih i
međunarodnih brodskih i trajektnih linija, te sa brodske taksi linije Riva
lošinjskih kapetana – Velopin.
• «Športska luka M. Lošinj» (KL-5) određena je za privez plovila športskih
udruga.
• «Komunalna luka M. Lošinj» (KL-6) određena je za privez plovila stanovništva.
• «Turistička luka M. Lošinj» (OL-3) zajedno sa prometnim terminalom (T3)
određena je za prekrcaj putnika s plovila na turističkim linijama sa uređenim
pristanom za najmanje 15 turističkih plovila.
• «Nautička luka Priko» (NL-1) određena je za privez nautičkih plovila kapaciteta
do najviše 150 vezova.
• «Komunalna i/ili nautička luka Premuda» (KL-7, NL-2) određena je za privez
plovila stanovništva, športskih udruga, nautičkih plovila i plovila znanstveno-
istraživačko-prezentacijskog centra, uz moguće izdvajanje operativnog dijela za privez hidroaviona.

• «Putnička/Taksi luka Velopin» (OL-3) u sklopu prometnog terminala (T4)
određena je za prekrcaj putnika s brodske taksi linije Riva lošinjskih kapetana
– Velopin, kao i za pristan plovila obalne straže.

Članak 25.
Članak 98. stavak (6) mijenja se i glasi:
Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje javnih prostora, njihovo oblikovanje i oblikovanje pojedinih građevina moguće je prije postupaka ishođenja
provedbenih akata provesti javne arhitektonsko-urbanističke natječaje i to za:
• izgradnju novih građevina javne i društvene namjene,
• uređenje znanstveno-istraživačko-prezentacijskog centra i/ili visoke
škole/veleučilišta na Premudi,
• uređenje prostora na Kadinu koji obuhvaća površine mješovite pretežito
poslovne namjene,
• uređenje glavnog terminala oznake T2 sa autobusnim kolodvorom, graničnim
prijelazom, javnim parkiralištem i prostorom za iskrcaj i ukrcaj putnika i vozila,
• uređenje prostora Kaštela sa okolnim javnim parkirališnim površinama,
• uređenje javnih parkovnih površina na Kalvariji (križni put) i na potezu Sv.
Martin-Zagazinjine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Odluka će se temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) objaviti u
''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika.

Članak 27.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage slijedeći kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj (''Službene novine Primorsko- goranske županije'' broj 10/13) u mjerilu 1:2000 i zamjenjuju novima koji su dio ove Odluke:

tite površina

Kartografski prikazi koji ostaju na snazi jesu:

2.b Elektroničke komunikacije i energetika
3.c. Mjere posebne zaštite

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama
Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 350-01/15-01/
UR. BROJ: 2213701-01-15-
Mali Lošinj, . 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA
Predsjednik
Anto Nedić, prof.

OBRAZLOŽENJE
uz prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja
Mali Lošinj (UPU 9)

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je 9. travnja 2013. god. donijelo je Odluku o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj /UPU-9/, a 23. svibnja 2014. god. i
18. prosinca 2015. godine donijelo je odluke o izmjenama i dopunama gorenavedene odluke.

Ugovor o izradi Plana sklopljen je sa tvrtkom „Urbing" d.o.o. iz Zagreba u lipnju 2013. god., a za potrebe Plana izrađivaču je dostavljena topografsko-katastarska podloga u digitalnom obliku, DOF
5, te topografske karte u mjerilu 1:5.000.

Zaključkom gradonačelnika, klasa: 350-01/13-01/32, urbr: 2213/01-01-14-18 od 13. lipnja
2014. godine Prijedlog UPU-a Mali Lošinj na upućen je na javnu raspravu, koja je trajala od 26. lipnja
2014. godine do 05. srpnja 2014. godine.

Nakon provedene procedure javne rasprave, ishođenja mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Plana i utvrđivanja konačnog prijedloga Plana, isti je upućen na mišljenje Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Zavod se očitovao da je za donošenje ovog Plana potrebno prothodno donijeti V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Mali Lošinj, čime je procedura donošenja provremeno zaustavljena. V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Mali Lošinj donesene su 30.prosinca 2014. godine, čime su se stekli preduvjeti za nastavak procedure donošenja ovog Plana.

Kako je u tom trenutku od javne rasprave proteklo više od šest mjeseci, javnu raspravu je bilo potrebno ponoviti. Zaključkom Gradonačelnika, klasa: 350-01/13-01/32, urbr: 2213/01-01-15-41 od 8. siječnja 2015. godine Prijedlog izmjena i dopuna UPU Mali Lošinj upućen je na ponovnu javnu raspravu.

J. RASPRAVA mjesto objave datum objave trajanje javno izlaganje

1. javna rasprava Novi list,
Službene novine PGŽ, www.mali-losinj.hr,
www.mgipu.hr
17.06.2014.
SNPGŽ 16/14
26.06.-05.05.2014
01.07.2014.

2. javna rasprava 30.12.2014.
SNPGŽ 42/14
19.01.-02.02.2015.
20.01.2015.

Javna izlaganja Prijedloga Plana u okviru obje javne rasprave organizirano je u prostorijama male dvorane kina Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogli su se dostavljati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili pismeno nositelju izrade do zaključenja javne rasprave.

Posebnim obavijestima obaviještena su o početku javne rasprave i pozvana na javno izlaganje Prijedloga urbanističkog plana tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja su osigurala podatke i dokumente iz svojega djelokruga za potrebe izrade Plana, upravna tijela Županije i Grada Malog Lošinja.

Javnim izlaganjima su bili prisutni u ime nositelja izrade Grada Malog Lošinja: Denis Popov- voditelj Pododsjeka, predstavnici stručnog izrađivača "URBING" d.o.o – Tihomir Knezić, Darko Martinec i Filip Šrajer, te zainteresirani građani i predstavnici gospodarskih suvjekata. O tijeku javnih rasprava vođen je zapisnik. Na javnim izlaganjima stručni izrađivač obrazložio je i prezentirao urbanistički plana uređenja, nakon čega je otvorena rasprava.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupan

KLASA : 350-03/15-01/13
URBROJ: 2170/1-03-01/2-15-2
Rijeka, 14. srpnja 2015.

Grad Mali Losinj
Mali Losinj, Riva losinjskih kapetana 7

PREDMET: Suglasnost na Konacni prijedlog
ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
Mali Losinj (UPU 9}
- daje se

Veza: Vasa KLASA: 350-01/13-01/32

Odredbom clanka 188. Zakona o prostornom uredenju {,Narodne novine" br.
153/13) propisano je da se postupci izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja zapoceti po odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (, Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) do stupanja na snagu citiranog Zakona o prostornom uredenju, dovrsavaju po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
S tim u vezi, na temelju odredbe clanka 98. stavka 5. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te misljenja Javne ustanove , Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije" Klasa: 350-02/14-11/26, Urbroj: 69-03/5-15-7 od 7. srpnja 2015. godine, da je Konacni prijedlog Urbanistickog plana uredenja Mali Losinj (UPU 9} uskladen sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i propisima donesenim temeljem toga Zakona, odnosno s dokumentima prostornog uredenja drzavne i podrucne (lokalne) razine, Zupan Primorsko-goranske zupanije izdaje

SUGLASNOST

na Konacni prijedlog Urbanistickog plana uredenja Mali Losinj (UPU 9}.

Do taviti:
• 1) Naslovu
2. U spis

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELI LOŠINJ (UPU 27)

Predlagatelj: Gradonačelnik

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27)
- Obrazloženje
- Suglasnost Župana PGŽ

Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. - pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 350-01/13-01/26
URBROJ: 2213/01-01-15-16
Mali Lošinj, 23. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27)

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ" br. 26/09, 32/09 i 10/13), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27).
Gradonačelnik Grada Malog Lošinja razmatrao je i utvrdio Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27).
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27) bit će gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27)
- Obrazloženje
- Suglasnost Župana PGŽ

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik

KLASA: 350-01/13-01/26
URBROJ: 2213/01-01-15-15
Mali Lošinj, 22. srpnja 2015.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine" PGŽ broj
26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 22. srpnja 2015. godine, donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj (UPU 27).

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće – ovdje
2. Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (DP) – ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana – ovdje

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 26/09, 32/09 I
10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana .
2015. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA /UPU-27/ VELI LOŠINJ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
/UPU-27/ Veli Lošinj (u daljnjem tekstu: Plan) (''Službene novine Primorsko-goranske
županije'' broj 10/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (''Službene novine Primorsko-goranske
županije'' broj 18/13 i 15/14) izradio URBING d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu ''Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
/UPU-27/ Veli Lošinj'', koji se sastoji od tekstualnog, grafičkog dijela i obveznih priloga, a sadrži:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Uvod
II. Tekst Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000:

plinoopskrba, ek infrastruktura

ža: elektroenergetika,

ža: vodnogospodarski sustav tite površina

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

C. OBVEZNI PRILOZI:

planova

stornog plana uređenja Grada Mali Lošinj
dokumenata koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana nost
adu plana
oj raspravi
išljenja nadležnih tijela na Nacrt konačnog prijedloga Plana pana na Konačni prijedlog Plana
tupka izrade i donošenja Plana
o ovlaštenju stručnog izrađivača Plana za izradu prostornih

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Sadržaj članka 5. se briše.

Članak 3.

Članak 4.
Članak 39. stavak (1) i (2) mijenjaju se i glase:
(1) Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T14 ) Punta, predstavljaju površine unutar kojih su planirani zahvati rekonstrukcije i nove gradnje kao jedne funkcionalne cjeline u skupini hoteli T1 s postizanjem visokih kategorija pretežno s 4 zvjezdice (*)
i više. U sklopu površina T14 moguća je gradnja smještajnih kapaciteta do ukupno max 1.200 kreveta, pratećih sadržaja (športsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni, trgovački i sl.) te infrastrukturnih građevina (garaže, parkirališta, prometnice, šetnice i dr.), kao i uređenje plaža .

(2) Površine zdravstveno-ugostiteljsko-turističke namjene (T4) Lječilište Veli Lošinj - Podjavori, predstavljaju površine za zahvate rekonstrukcije i nove gradnje (s podizanjem kategorije usluga prema posebnom zakonu) unutar jedne cjeline u kojoj se pružaju objedinjene usluge zdravstvene i ugostiteljsko-turističke djelatnosti. Omogućava se gradnja pratećih sadržaja (otvoreni športsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) te infrastrukturnih građevina (parkirališta, prometnice i dr.).

Članak 46. mijenja se i glasi:

Članak 5.

Za gradnju ili rekonstrukciju u zoni ugostiteljsko-turističke namjene kao jedne
funkcionalne cjeline (T14) Punta, određuju se slijedeći opći uvjeti grupe 2. :
• omogućavaju se zahvati rekonstrukcije i nove gradnje kao jedne funkcionalne
cjeline u skupini hoteli T14 s ciljem postizanja visokih kategorija pretežno s 4
zvjezdice (*) i više do maksimalnog kapaciteta 1.200 kreveta /proračunski broj
kreveta je: za hotele i druge pojedinačne smještajne građevine (2
kreveta/1SJ),
• u sklopu površina T14 moguća je gradnja pratećih sadržaja:
o športsko-rekreacijski (bazeni, športski tereni, dvorane, staze i sl.)

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

ugostiteljski, uslužni
o trgovački
o zabavni i dr.
o infrastrukturnih građevina (garaže, parkirališta, prometnice, šetnice i
dr.)
o uređena plaža
o prateće građevine uređene plaže površine R217 grade se u površinama
T14 s max međusobnim udaljenostima cca 100 m između dvije
pomoćne građevine odnosno sadržaja u građevinama druge osnovne
namjene
• najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju građevine
ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela iznosi 1.200 m2 (može i
drugačije uz uvjet usklađenja sa lokalnim uvjetima)
• najveći dopušteni broj etaža građevine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi:
- za novi hotel do 8 etaža
- za zamjenski objekt „zabavnog centra" do 5 etaža s time da je početna kota, kota ulaza u bivši disco; objekt se izvodi kaskadno na način da dijelovi
objekta koji su bliži moru mogu imati najviše 4 etaže,
- za postojeću građevinu hotela mogućnost rekonstrukcije, odnosno
nadogradnje jedne etaže
(u te visine ne uračunavaju se tehnički uređaji i prostori na krovu/klima, kotlovnica, antene, dimnjaci i sl.), a može i drugačije uz uvjet usklađenja sa lokalnim uvjetima
• za izgradnju pratećih sadržaja dopušteni način gradnje uvjetovan je
lokacijskim uvjetima i tehnološkim potrebama za svaki planirani prateći sadržaj
• najveća izgrađenost pojedinačne građevne čestice kig= 0,30 (može biti i veća
ako je na razini funkcionalne cjeline dokazano ukupno Kig= 0,30)
• najveći koeficijent iskorištenosti pojedinačne čestice kis= 0,80 (može biti i
veći ako je na razini funkcionalne cjeline dokazano ukupno Kis= 0,80)
• najmanje 40% svake građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi
ili prirodno zelenilo (može biti i manje ako je na razini funkcionalne cjeline
dokazano ukupno 40%zelenila)
• odvodnju otpadnih voda riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
pročišćavanjem do propisanog nivoa kakvoće otpadnih voda te spojem na
postojeću kanalizaciju naselja
• za smještajne kapacitete je potrebno na građevnoj čestici ili u okviru
funkcionalne cjeline osigurati potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta
sukladno kategoriji i važećim pravilnicima
• trasu ceste Šestavina moguće je korigirati tlocrtno i visinski, tj. uklopiti je u
jedinstveno rješenje okoliša hotela, odnosno središnjeg trga u zoni Punta.

Članak 6.
Članak 52. stavak (8) mijenja se i glasi:
Određuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje građevina na površinama T14 - Punta u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu "4. Način i uvjeti gradnje" mj. 1:2.000:
• uvjeti:
o gradnja otvorenih i natkrivenih, poluotvorenih sportskih igrališta

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

namijenjenih za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku, tenis i
druge sportove, izgradnja bazena, staza za skeit, rolanje i sl.
o područje se uređuje se infrastrukturno i sadržajno (sanitarni uređaji, klupe, koševi za otpatke, športska i rekreacijska oprema i sl., put, šetnice, dječja i rekreacijska igrališta, građevine s pratećim sadržajima)
o za uređenje mogu se graditi potporni zidovi, postavljati naprave za rekreaciju, zabavu te obavljati drugi slični radovi uz uvažavanje zatečene vegetacije i drugih vrijednosti prostora
o pri uređenju treba u najvećem dijelu sačuvati postojeće zelenilo
o na najviše 10 % površina rekreacijske zone je dozvoljena izgradnja
građevina sportskih i rekreacijskih te pratećih zabavnih, ugostiteljskih,
uslužnih i pomoćnih sadržaja sa svlačionicama i sanitarijama, spremištima rekvizita, spremištima opreme za održavanje površina i sl

Članak 56. mijenja se i glasi:

Članak 7.

(1) Za novu manju višestambenu i višestambenu izgradnju propisuju se minimalni tehnički uvjeti za projektiranje i građenje SJ-ova kako slijedi u stavcima u nastavku ovoga članka.

(2) Ulazni prostor u građevinu mora biti projektiran i građen tako da je omogućen nesmetan ulaz, nesmetana komunikacija stanara, nesmetano kretanje osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, te dostava pošte. Ulazni prostor mora biti širok najmanje 1,90 m. Ulazna vrata moraju biti opremljena pozivnim zvonom i govornim uređajem.

(3) Od ulaza u građevinu do jedne od prostorija stana mora se osigurati slobodan prostor za nesmetano nošenje nosila, odnosno predmeta veličine 2,0×0,50×0,60 m. Svijetla širina stubišnog kraka, podesta, hodnika zajedničkih prostorija i prolazi do stana ne smiju biti uži od 1,10 m. Sve stube u stubišnom kraku moraju biti iste visine i iste širine gazišta.

(4) U građevini ili na pripadajućoj građevinskoj čestici mora biti predviđen lako dostupan prostor za spremište bicikala.

(5) Svijetla visina (od završnog poda do završnog stropa)
– stambenih prostorija ne može biti manja od 2,60 m,
– garaže i drugih prostorija u kojima je predviđena vožnja s motornim vozilima,
te podrumskih prostorija za skladištenje ne smije biti manja od 2,20 m.

Članak 74. mijenja se i glasi:

Članak 8.

(1) Utvrđuje se potreba izvedbe slijedećih zahvata na javnoj cesti:
• rekonstrukcija dijelova trase Ž5161 na ukupnoj dionici unutar obuhvata
Plana u svrhu realizacije punog profila. Elementi rekonstrukcije drugačiji su
u neizgrađenim od onih u izgrađenim dijelovima građevinskog područja, a odnose se na proširenje profila.

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

(2) Osnovni tehnički elementi za gradnju i rekonstrukciju javnih cesta moraju biti u skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.

(3) Iznimno, od prethodnog stavka:
o prilikom rekonstrukcije unutar, odnosno na strani dovršenog i pretežito dovršenog dijela naselja širine prometnih trakova mogu iznositi i manje, ali ne manje od 2,75 m, te širine nogostupa mogu biti i manje, ali ne manje od 0,80 m

Članak 75. mijenja se i glasi:

Članak 9.

(1) Utvrđuje se potreba rekonstrukcija postojećih odnosno gradnja novih ulica
(nerazvrstanih cesta):
• rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja počinje na kraju Ž5161 i vodi prema
dijelu naselja Obrad-Hrgović, odnosi se na proširenje profila. Rekonstrukcija se
planira u fazama. U prvoj fazi zadržava se postojeći dvosmjerni promet i proširenje realizira prema mogućnostima uz istovremeno čuvanje planiranog koridora. Druga faza ovisi o realizaciji ceste iz slijedeće točke s kojom tvori "prsten" te stvara pretpostavku za uvođenje jednosmjernog prometa u drugoj fazi. Nogostup se izvodi s jugozapadne strane (uz mješovitu namjenu M1)
• rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje Ž5161 i glavni trg u Velom
Lošinju, a prolazi kroz zonu Punte uz Slavojnu i Garinu (planirano PPUG-om)
• gradnja novoplanirane nerazvrstane ceste oko zelene površine na Rialtu. Cesta
se planira na mjestu današnjeg puta među zidovima čime se zadržava
prostorna struktura dijela naselja. Ta cesta s cestom iz prethodne točke tvori "prsten" koji omogućava bolju prometnu povezanost i dostupnost "gornjeg sela" i Rovenske s ostalim dijelovima naselja. Nogostup se izvodi sa sjeveroistočne strane (uz mješovitu namjenu M1)
• gradnja novih stambenih/servisnih cesta na dijelovima naselja Kunsil, Rialto,
Obrad Hrgović kojima se uređuju i opremaju izgrađeni te poglavito neuređeni i
neizgrađeni dijelovi građevinskog područja
• rekonstrukcija ceste i izgradnja spoja koja vodi preko Grbice prema lučkom
području bazena 2 Rovenska, odnosi se na proširenje profila i izgradnju nove
dionice,
• rekonstrukcija ceste u dijelu Obrad-Hrgović, odnosi se na djelomična
proširenja profila
• gradnja stambene i sabirne ceste u predjelu Park, prikazanih kao trase u
istraživanju kroz pojas Z, odnosno uz područja namjene M1 i K110; trase se
mogu i značajnije korigirati, a kružni tok nije potrebno izvoditi; kao poseban
uvjet određuje se da te prometnice ne mogu ulaziti u područje Park šume s
kojom graniče,
• spajanje stambene ulice u predjelu Šestavina s cestom koja prolazi kroz Puntu
do velološinjskog zaljeva,
• omogućava se rekonstrukcija i drugih kolnih, pješačkih i kolno-pješačkih
površina na ukupnom području obuhvata Plana

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 10.
Članak 142. stavak (5) mijenja se i glasi:
Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje javnih prostora, njihovo oblikovanje i oblikovanje pojedinih građevina preporuča se kod pristupanja izrade programa gradnje građevina javne i društvene namjene i javnih prostora naselja
(prije izrade idejnih rješenja za ishođenja upravnih akata za građenje) provesti javne
arhitektonsko-urbanističke natječaje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

Odluka će se temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) objaviti u
''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

Plan je izrađen u 6 (šest) izvornika.

Članak 11.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage slijedeći kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (''Službene novine Primorsko- goranske županije'' broj 10/13) u mjerilu 1:2000 koji su sastavni dio ove Odluke:

plinoopskrba, EK infrastruktura

ža: elektroenergetika,

ža: vodnogospodarski sustav tite površina

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama
Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 350-01/14-01/
UR. BROJ: 2213701-01-14-
Mali Lošinj, . 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA
Predsjednik
Anto Nedić, prof.

OBRAZLOŽENJE
uz prijedlog Odluke o donošenju ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja
Veli Lošinj (UPU 27)

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je 9. travnja 2013. god. donijelo je Odluku o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj /UPU-27/ i 23. svibnja 2014. god. donijelo je Odluku izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj.

Ugovor o izradi Plana sklopljen je sa tvrtkom „Urbing" d.o.o. iz Zagreba u lipnju
2013. god., a za potrebe Plana izrađivaču je dostavljena topografsko-katastarska podloga u digitalnom obliku, DOF 5, te topografske karte u mjerilu 1:5.000.

Zaključkom gradonačelnika, Klasa: 350-01/13-01/25, urbr: 2213/01-01-14-25 od 13. lipnja 2014. godine Prijedlog UPU-a Veli Lošinj upućen je na javnu raspravu, koja je trajala od 26. lipnja 2014. godine do 05. srpnja 2014. godine.

Nakon provedene procedure javne rasprave, ishođenja mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Plana i utvrđivanja konačnog prijedloga Plana, isti je upućen na mišljenje Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Zavod se očitovao da je za donošenje ovog Plana potrebno prethodno donijeti V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Mali Lošinj, čime je procedura donošenja provremeno zaustavljena. V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Mali Lošinj donesene su 30.12.2014. godine, čime su se stekli preduvjeti za nastavak procedure donošenja ovog Plana.

Kako je u tom trenutku od javne rasprave o proteklo Prijedlog UPU-a Veli Lošinj proteklo više od šest mjeseci, javnu raspravu je bilo potrebno ponoviti. Zaključkom gradonačelnika, Klasa: 350-01/13-01/25, urbr: 2213/01-01-15-42 od 8. siječnja 2014. godine Prijedlog UPU-a Mali Lošinj upućen je na javnu raspravu.

J. RASPRAVA mjesto objave datum objave trajanje javno izlaganje

1. javna rasprava Novi list,
Službene novine PGŽ, www.mali-losinj.hr, www.mgipu.hr
17.06.2014.
SNPGŽ 16/14
26.06.-05.05.2014
01.07.2014.

2. javna rasprava 09.01.2015.
SNPGŽ 42/14
19.01.-02.02.2015.
20.01.2015.

Javna izlaganja Prijedloga Plana organizirano u prostorijama male dvorane kina Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogli su se dostavljati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili pismeno nositelju izrade do zaključenja javne rasprave.

Javnim izlaganjima su bili prisutni u ime nositelja izrade Grada Malog Lošinja: Denis Popov-voditelj Pododsjeka, predstavnici stručnog izrađivača "URBING" d.o.o – Tihomir Knezić, Darko Martinec i Filip Šrajer, te zainteresirani građani i predstavnici gospodarskih suvjekata. O tijeku javnih rasprava vođen je zapisnik. Na javnim izlaganjima stručni izrađivač obrazložio je i prezentirao urbanistički plana uređenja, nakon čega je otvorena rasprava.

M! REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupan

KLASA: 350-03/15-01/12
URBROJ: 2170/1-03-01/2-15-2
Rijeka, 14. srpnja 2015.

Grad Mali Losinj
Mali Losinj, Riva losinjskih kapetana 7

PREDMET: Suglasnost na Konacni prijedlog
ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
UPU 27 - Veli Losinj
- daje se

Veza: Vasa KLASA: 350-01/13-01/25

Odredbom clanka 188. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine" br.
153/13) propisano je da se postupci izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja zapoceti po odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) do stupanja na snagu citiranog Zakona o prostornom uredenju, dovrsavaju po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.
S tim u vezi, na temelju odredbe clanka 98. stavka 5. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (,Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te misljenja Javne ustanove ,Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije" Klasa: 350-02/15-11/8, Urbroj: 69-03/5-15-3 od 7. srpnja 2015. godine, da je Konacni prijedlog Urbanistickog plana uredenja UPU 27 - Veli Losinj uskladen sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i propisima donesenim temeljem toga Zakona, odnosno s dokumentima prostornog uredenja drzavne i podrucne (lokalne) razine, Zupan Primorsko-goranske zupanije izdaje

SUGLASNOST

na Konacni prijedlog Urbanistickog plana uredenja UPU 27 - Veli Losinj.

Zlatko

Do aviti:
1_) Naslovu
2. U spis

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BALDARIN – IZDVOJENO PODRUČJE (UPU 22)

Predlagatelj: Gradonačelnik

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22)
- Obrazloženje

Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. - pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ Gradonačelnik

KLASA: 350-01/15-01/71
URBROJ: 2213/01-01-15-3
Mali Lošinj, 23. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22)

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ" br.
26/09, 32/09 i 10/13), dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22).
Gradonačelnik Grada Malog Lošinja razmatrao je i utvrdio Prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22).
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22) bit će gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Baldarin – izdvojeno područje (UPU 22)
- Obrazloženje

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 350-01/15-01/71
URBROJ: 2213/01-01-15-2
Mali Lošinj, 22. srpnja 2015.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine" PGŽ broj
26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 22. srpnja 2015. godine, donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin –
izdvojeno područje (UPU 22).
2. Prijedlog Odluke iz stavka 1. Ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću
Grada Malog Lošinja na usvajanje.

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće – ovdje
2. Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i
zaštitu okoliša (DP) – ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana – ovdje

Na temelju članka 86 i članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj: 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ",

broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na
2015. godine donosi:

Odluka o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BALDARIN / UPU 22 / - smanjeni obuhvat
OPĆE ODREDBE Članak 1.

sjednici od .

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Baldarin
/UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu Plana, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA Članak 3.
Plan se izrađuje u skladu s Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine", broj:
153/13), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine", broj: 106/98,
39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja
Grada Malog Lošinja („Službene novine" Primorsko-goranske županije 13/08, 13/12, 26/13,
5/14 i 42/14) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj). Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.
RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4
Obuhvat Plana je određen PPUG-om Mali Lošinj. Urbanističkim planom uređenja odrediti će se detaljni prostorni razvoj s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja i oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

OBUHVAT PLANA Članak 5.

Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Pogana oznake NA 8.1, zonu gospodarske namjene oznake K18 i dio morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.
Površina obuhvata Plana iznosi 1,67 ha (kopneni dio 0,45 ha i morske površine 1,22 ha). Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju", u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.8. Građevinsko područje Punta Križa u mjerilu 1:5000 PPUG- a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA Članak 6.
Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.
Plansko područje se nalazi u samoj blizini naselja Pogana na području Punta Križa. Prostor obuhvata je neuređen i koristi se kao lokalno parkiralište. Kroz zonu prolazi lokalna cesta koja završava u A/C Baldarin.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA Članak 7.
Ciljevi Plana na području obuhvata su:
• definirati uvjete uređenja gospodarske zone;
• urediti prostor morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;
• urediti neuređeno građevinsko zemljište;
• komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

članak 9. Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

članak 10.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N. 106/98, 39/04/,

45/04 - ispravak i 163/04; 9/11) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe. U postupku objave javne rasprave posebno će se obavijestiti:
• Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara,
Rijeka;
• Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;
• Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;
• Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;
• Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;
• Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres;
• Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres;
• Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;
• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i
krajobrazne raznolikosti, Zagreb;
• Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb;
• Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;
• Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA
članak 12. Rok za izradu Plana po fazama:
- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
- Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,
- Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,
- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,
- Javna rasprava: 30 dana,
- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,
- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,
- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja mišljenja Zavoda i suglasnosti resornog
Ministarstva ili proteka Zakonom propisanog roka.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

članak 14.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

članak 15.

Odluka će se objaviti u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.
Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije"

Klasa: Urbroj:
Mali Lošinj,

. srpanj 2015. Grad Mali Lošinj Gradsko vijeće Predsjednik

MP

OBRAZLOŽENJE
uz prijedloga Odluke o izradi UPU-a Baldarin - izdvojeno područje (UPU 22)

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj: 153/13), poglavito članka 86 i članka 89. stavak 2.
Cilj urbanističkog plana uređenja Baldarin - izdvojeno područje (UPU 22) je:
• definirati uvjete uređenja gospodarske zone;
• urediti prostor morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;
• urediti neuređeno građevinsko zemljište;
• komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena.

Izradu UPU-a Baldarin - izdvojeno područje (UPU 22) financira Grad Mali Lošinj i potencijalni investitori

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA

Predlagatelj: Gradonačelnik

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- Obrazloženje

Izvjestiteljica: - Tanja Jović, dipl. oec. - pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 934-01/15-01/07
URBROJ: 2213/01-01-15-3
Mali Lošinj, 24. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ" br. 26/09,
32/09 i 10/13) dostavlja se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
Gradonačelnik Grada Malog Lošinja razmatrao je i utvrdio Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra bit će gđa Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Prilog: - Zaključak Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- Obrazloženje

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing., v.r.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 934-01/15-01/07
URBROJ: 2213/01-01-15-2
Mali Lošinj, 24. srpnja 2015.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine" PGŽ broj
26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 24. srpnja 2015. godine, donio je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Daje se suglasnost da se za k.č. 2988/9 k.o. Veli Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a djelomično čini pojas pomorskog dobra, daje Gradu Mali Lošinj koncesija za posebnu uporabu pomorskog dobra, za izvedbu javne rasvjete na šetnici Valdarke Punta u skladu sa elektrotehničkim i građevinskim glavnim projektom.
Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK Gari Cappelli, ing.

Dostaviti:
1. Gradsko vijeće – ovdje
2. Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (MB) – ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana – ovdje

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. br. 158/03,
141/06 i 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N
br. 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (S.N. PGŽ br. 26/09, 32/09 i 10/13)

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1

2015. godine,

Za katastarsku česticu 2988/9 k.o. Veli Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a djelomično čini pojas pomorskog dobra, Gradu Mali Lošinj daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra, za izvedbu javne rasvjete na obalnoj šetnici Valdarke – Punta.

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije".

KLASA:
URBROJ: 2213/01-01-15
Mali Lošinj,

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK Anto Nedić, prof.

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Odluke o zahtjevu za za izdavanje suglasnosti za koncesiju Gradu Mali
Lošinj za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č. 2988/9 k.o. Veli Lošinj

Grad Mali Lošinj izradio je projektnu dokumentaciju za izvedbu javne rasvjete na obalnoj šetnici Valdarke – Punta. Radi dobivanja potrebnih dozvola potrebno je Gradu Mali Lošinj izdati suglasnost za posebnu uporabu pomorskog dobra za k.č. 2988/9 k.o. Veli Lošinj koja se nalazi u zoni zahvata, a djelomično čini pojas pomorskog dobra.

Komentari: 

06 # nepismeni cirkusantiNedo Antić 2015-07-28 22:34
Zašto za sjednicu gradskog vijeća moramo saznati sa neovisnih portala, a ne sa službenog gradskog weba?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # Glupo pitanjePitagora 2015-07-30 10:00
Tko ti brani otići na web stranice grada i pročitati isto ovo što je Kikić skinuo i stavio na volim lošinj. Lakše je seruckat anonimno i vrijeđati ljude
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # This webpage is not availablegost 2015-07-30 13:31
Citat Pitagora:
Tko ti brani otići na web stranice grada i pročitati isto ovo što je Kikić skinuo i stavio na volim lošinj. Lakše je seruckat anonimno i vrijeđati ljude
Kad je o ovo objavljeno još nije bilo na web stranici grada. Sada sam pokušao naći, ali piše
This webpage is not available :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # pitanje transparentnost iArhimed 2015-07-30 14:33
Indikativno je da se sazivi za gradsko vijeće sa materijalima ako se uopće pojave, svaki put objavljuju na drugom mjestu, nekad je to na glavnoj stranici, nekad u rubrici Obavijesti iz grada, nekad na nekom trećem mjestu, ali nikako da se pojave na jedinom logičnom mjestu, a to je na stranici Gradskog vijeća na kojem se vidi qrca nalaze sazivi i materijali za prvih 7 sjednica gradskog vijeća ovog saziva, a onda dalje nema više ništa. Bilo bi zanimljivo saznati gdje se nalaze sazivi i materijali za sjednice 8 - 20, ili je to nešto što se nakon sjednice uništava da slučajno ne ostanu tragovi?
Sistematizirano vođenje i prezentacija materijala sa sjednica gradskog vijeća gradskim strukturama očito predstavlja problem rješavanja kvadrature kruga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Kritika upalila!!!Eureka 2015-08-02 16:41
Citat Arhimed:
Indikativno je da se sazivi za gradsko vijeće sa materijalima ako se uopće pojave, svaki put objavljuju na drugom mjestu, nekad je to na glavnoj stranici, nekad u rubrici Obavijesti iz grada, nekad na nekom trećem mjestu, ali nikako da se pojave na jedinom logičnom mjestu, a to je na stranici Gradskog vijeća na kojem se vidi qrca nalaze sazivi i materijali za prvih 7 sjednica gradskog vijeća ovog saziva, a onda dalje nema više ništa. Bilo bi zanimljivo saznati gdje se nalaze sazivi i materijali za sjednice 8 - 20, ili je to nešto što se nakon sjednice uništava da slučajno ne ostanu tragovi?
Sistematizirano vođenje i prezentacija materijala sa sjednica gradskog vijeća gradskim strukturama očito predstavlja problem rješavanja kvadrature kruga.
Arhimede, tvoja kritika je očito upalila :lol: Vidi link:
www.mali-losinj.hr/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Za ušiDiogen 2015-08-02 17:14
Mustaća za uši, i sve je tu za minuta dva
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # ...Klaun 2015-07-28 23:29
Jer je Nedo dobio naređenje inače nema 10 %.Sram ga bilo balavi slinava koji nezna nos obrisati.Još im nije dosta izmjene PUP-OVA.Djeca će vam biti gladna kruha i proklinjati će vas za ovo što radite
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # PsihoanalizaFreud 2015-07-30 10:08
.Valjda je u tvom svjetonazoru muljaža, provizije i slično, pa u ovom slučaju govoriš o sebi, srami se i otrijezni. Ti brini o svojoj djeci, ako ih imaš
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # Nije meni nikad dostaBralić 2015-07-30 10:25
Klaun bi trebao poznavati proceduri prije nego prije nego li utvrdi "još im nije dosta PUP-ova". Vijeće prvo donosi Odluku o pokretanju izmjena u ovom slučaju petih. Zatim ponovo dolazi na vijeće konačni prijedlog kroz PPUG ( napravljeno za novu godinu ) i sve to ponovo sutra kroz planove nižeg reda tj UPU-e. O istoj stvari Vijeće će sutra po četvrti put. Klaun je na nižoj razini matematike,on samo broji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Zaboravljanje na glavneBezjak 2015-07-30 13:13
Zanimljivo je da se sve svaljuje na Nedića i GV, a zaboravlja na gradonačelnika, dogradonačelnic u i doglavnike u gradskoj upravi. Od njih sve počinje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Oduzimanje i zbrajanjegost 2015-07-30 17:03
Citat Bralić:
Klaun bi trebao poznavati proceduri prije nego prije nego li utvrdi "još im nije dosta PUP-ova". Vijeće prvo donosi Odluku o pokretanju izmjena u ovom slučaju petih. Zatim ponovo dolazi na vijeće konačni prijedlog kroz PPUG ( napravljeno za novu godinu) i sve to ponovo sutra kroz planove nižeg reda tj UPU-e. O istoj stvari Vijeće će sutra po četvrti put. Klaun je na nižoj razini matematike,on samo broji.
Za razumijevanje ni ne treba viša matematika nego obična algebra. Oduzimanje i zbrajanje. Prostor se oduzima da bi se dodao ruskom kapitalu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Da ne povjeruješ :lol:bonton 2015-07-29 08:29
Iz zapisnika s prethodne sjednice:

Gradonačenik smatra da bi i predstavnici stranaka trebali ići na Radio i upozoriti građane da se ponašaju pristojnije.

Gradonačelnik Gari Cappelli smatra da bi predstavnici stranaka trebali ići na Radio i upozoriti građane i ugostitelje da se u kiontejnere ne odlaže otpad direktno u kontejnere, već u vrećicama za smeće, te da se pristojne ponašaju u vezi toga.

Tako naš gradonačelnik vidi demokraciju. Zadaća političkih stranaka je da građane uče bontonu, a ne da zastupaju njihove interese :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ..Kontesa 2015-07-29 13:42
To može izjaviti samo Gari.I on bi htio biti ministar. JA BI GA POSLAO ZA MINISTRA U SIRIJU....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # pochito travajoenriqe 2015-07-29 17:54
Citat Kontesa:
To može izjaviti samo Gari.I on bi htio biti ministar. JA BI GA POSLAO ZA MINISTRA U SIRIJU....
takvi su svi u gradskoj vlasti, ne žele raditi ništa nego samo ono što se dobro plaća. :zzz
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Ponovo promjeneZbunjola 2015-07-29 18:33
Evo ponovo nešto mijenjaju i ponovo u vrijeme špice sezone. Ma jesu li oni normalni?? Tko sada ima vremena i volje čitati svo ovo kupusište pa još gledati šta je bilo prije a šta su promijenili. Garant će svi dići ruke ZA samo da ih nitko niš ne pita jer nisu stigli ni pročitati šta piše. Ajme koja koma od vlasti!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ciljane izmjeneVS 2015-07-29 19:11
Citat Zbunjola:
Evo ponovo nešto mijenjaju i ponovo u vrijeme špice sezone. Ma jesu li oni normalni?? Tko sada ima vremena i volje čitati svo ovo kupusište pa još gledati šta je bilo prije a šta su promijenili. Garant će svi dići ruke ZA samo da ih nitko niš ne pita jer nisu stigli ni pročitati šta piše. Ajme koja koma od vlasti!
Pravo vrijeme za tzv. ciljane izmjene bar što se tiče građana. A vijećnici će ionako biti pa ZA pročitali ili ne o čemu se radi. To je stranačka stega, a za djelatnike Jadranke u vijeću i radna obveza. Vidim da se na Kadinu odobrava hotel sa 80 ležaja. Baš me zanima na koga se cilja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # Tupoglavom#. 2015-07-30 19:45
Za ovo kupusište javna rasprava je bila u prvom mjesecu. Konačni pozitivni odgovori od Ureda za prostorno planiranje i Župana stigli su 20. Srpnja , a krajnji rok za donošenje UPU -a na vijeću je 2. kolovoza. U protivnom cijeli postupak ide iznova u proceduru. Bilo bi dobro kad već kritiziraš i olako donosiš zaključke da se malo educiraš i uložiš malo u sebe. Prostorno planiranje je takav posao kao i izdavanje građevinskih dozvola da njihovim donošenjem ili izdavanjem nekom pogoduješ.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # PogodovanjeTupoglavi 2015-07-30 20:30
Citat #.:
Prostorno planiranje je takav posao kao i izdavanje građevinskih dozvola da njihovim donošenjem ili izdavanjem nekom pogoduješ.
Pa to i govorimo: donošenjem prostornih planova gradska vlast nekome pogoduje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
51 # #%$£¥medicinska sestra 2015-07-30 23:47
Po tvome treba ukinuti prostorno planiranje da vlast ne bi nekome pogodovala. Pete ciljane izmjene su pokrenute na zahtjev gospodarstva, a kome bi pogodovali nego gospodarstvu: Jadranka, Lošinjska, Uvala poljana, čak i Plavom svijetu, nitko ne spominje promjene vezane uz vrtić koje otvaraju mogućnost proširenja vrtića, mnoge fizičke osobe vlasnici terena unutar građevinskog područja a vezano uz mogućnosti gradnje tj lokacijske uvjete u svim dijelovima obuhvata plana. Poseban dio odnosi se područje luke i njeno gospodarsko vrednovanje. Da u pravu si mnogima se pogoduje, stotinama, nekima izravno a nadam se i svima nama neizravno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Nedić pogoduje planiranjem prostoraTupoglavi 2015-07-31 15:43
Ovaj komentar je zasigurno napisao Anto Nedić, kao i onaj da je planiranje prostora takav posao da nekome pogoduješ. Izgleda da je na Volim Lošinj vježbao strogoću za vođenje sjednice Vijeća. Piše Purić na otoci.net:

Nakon što je u raspravi Dubravko Devčić (neovisni vijećnik) kazao da će biti protiv izmjena UPU-a, reagirao je predsjednik Vijeća Anto Nedić (HDZ): "Kome ćemo pogodovati ako ne gospodarstvu?

otoci.net/index.php/u-politici/3805-pazite-sto-govorite
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Prikaz jednoumljaTroglodit 2015-07-31 16:31
Pogledajte ovo birokratski sročeno izvješće s 21. sjednice GV. na službenoj gradskoj stranici. Nedaj bože da saznamo kako nije bilo jednoumlja na sjednici :lol:
mali-losinj.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Glavno da su se uslikaliBoli Glava 2015-07-31 21:33
Citat Troglodit:
Pogledajte ovo birokratski sročeno izvješće s 21. sjednice GV. na službenoj gradskoj stranici. Nedaj bože da saznamo kako nije bilo jednoumlja na sjednici :lol:
mali-losinj.hr/.../...
Ne znam čemu bi ova sramota trebala poslužiti osim da zadovolji puku formu. Čak ni to. Ne znam tko je za ovo odgovoran, ali ovo je prejadno, jadnije od naših dobrih susjeda u arbitraži.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Puste nadeNadan 2015-08-01 09:05
Citat medicinska sestra:
Da u pravu si mnogima se pogoduje, stotinama, nekima izravno a nadam se i svima nama neizravno.
Nediću ne seri. Kao predsjednik GV morao bi znati, a ne nadati se da se pogodovanjem ruskom kapitalu, Lošinjskoj i Uvali Poljana pogoduje i svima nama neizravno. Nismo vas birali da se nadate nego da znate.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Svijet oko nasEnciklopedist 2015-08-01 09:42
Citat Nadan:
Citat medicinska sestra:
Da u pravu si mnogima se pogoduje, stotinama, nekima izravno a nadam se i svima nama neizravno.
Nediću ne seri. Kao predsjednik GV morao bi znati, a ne nadati se da se pogodovanjem ruskom kapitalu, Lošinjskoj i Uvali Poljana pogoduje i svima nama neizravno. Nismo vas birali da se nadate nego da znate.
Nemoj tako, gospodin predsjednik Gradskog vijeća je poznati i priznati stručnjak za urbanizam, ekonomiju, obrazovanje, međunarodne odnose, unutrašnju politiku, vjerske zajednice s naglaskom na katoličku crkvu, povijest, vojsku i mnoga druga područja...

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # prozirnitransparentni 2015-08-01 10:43
Citat Nadan:
Citat medicinska sestra:
Da u pravu si mnogima se pogoduje, stotinama, nekima izravno a nadam se i svima nama neizravno.
Nediću ne seri. Kao predsjednik GV morao bi znati, a ne nadati se da se pogodovanjem ruskom kapitalu, Lošinjskoj i Uvali Poljana pogoduje i svima nama neizravno. Nismo vas birali da se nadate nego da znate.

Šta je bilo sa Plodinama ?
Izmjene plana i određivanje lokacije na Dražici za Plodine, u sljedecim izmjenama plana nema više Plodina, ukida se teren za Plodine koje je vijeće izglasalo ( vjerojatno su plačali pršutima a ne lovom )
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # ............Dražica bb 2015-08-01 11:25
LIDL se u zadnje vrijeme isprsio sa nekim donacijama, pa se odustalo od Plodina.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # #Lidlman 2015-08-01 12:09
Trolanje, zašto skrivati tragove...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Mašala!***** 2015-07-31 17:53
Citat #.:
Prostorno planiranje je takav posao kao i izdavanje građevinskih dozvola da njihovim donošenjem ili izdavanjem nekom pogoduješ.
A današnjim donošenjem pogodovali ste gradonačelniku. Mašala :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # jaojao 2015-07-29 22:38
Citat:
Pravo vrijeme za tzv. ciljane izmjene bar što se tiče građana. A vijećnici će ionako biti ZA pročitali ili ne o čemu se radi. Baš me zanima na koga se cilja.
Pravo pitanje - nagrada sljedi predsjedniku vijeća Nediću, terenima na malim valdarkama nakon usvajanja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Pacijentu jaoDoktor 2015-07-30 19:49
Idi BRE pa se leči, klošaru
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # SummaryReader s Digest 2015-07-29 23:12
Evo ukratko na što ciljaju ove izmjene i dopune:
- smanjivanje najmanje građevne čestice i povećavanje dozvoljene visine gradnje uz smanjenje obaveznih zelenih površina, što znači da će se tolerirati preizgrađenost prostora i manjak zelenila
- dozvoljava se gradnja "visoko kvalitetno oblikovanih novih građevina" (čitaj: betonskih kocki bez krova i s puno staklenih površina) bilo koje veličine, čak i unutar naselja
- brodogradilište se većim dijelom pretvara u marinu, koja će s vezovima na Rujnici imati 380 vezova, a na Rujnici će se graditi i zgrade carine i policije (?)
- na Kadinu se sprema živahna građevinska djelatnost (ugostiteljske i poslovne zgrade, hotel, stambene zgrade, zgrade javnih i društvenih djelatnosti)
- gradnja novih kuća na Malinu, Valdarkama, Bukovici i Brdu ruža (Vršak) neće smjeti biti viša od 6 m, dok se za gradnju na Rukaviću (na vrhu brda!), na Tovariću i na Kadinu dozvoljava stambenih blokova visine i do 10,5 m visine
- komunalni vezovi će biti na Poljani, Tovariću i Kovčanju (ako ovako nastave, barke ćemo vezivati ispod Osošćice!)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Licemjerje Ante NedićaAmen 2015-07-30 08:22
U svjetlu ovih ciljanih silovanja lošinjskih prostora koja će zasigurno biti amenovana odlukom GV pod vodstvom predsjednika vijeća licemjerno zvuči njegov osvrt na najavu menadžmenta Jadranke d.d. o namjeri promjene režima korištenja uvale Čikat objavljen pod naslovom »Otočani ne mogu biti objekt apetita kapitala«. volim-losinj.org/.../...Unatoč toj odriješitoj tvrdnji kao predsjednika lošinjskog HDZ-a očigledno je da i sam sudjeluje u opsluživanju kapitala i izvršavanju njegovih narudžbi. Gradonačelnik i dogradonačelnic a predlažu, gradsko vijeće amenuje, a pokriće za sve to daju im odbori GV i struka unajmljena da osigura glatko ostvarenje plana vlasnika Jadranke d.d. da zavlada cijelim Gradom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # CelofanGov 2015-07-30 15:16
Citat:
Gradonačelnik i dogradonačelnica predlažu, gradsko vijeće amenuje, a pokriće za sve to daju im odbori GV i struka unajmljena da osigura glatko ostvarenje plana vlasnika Jadranke d.d. da zavlada cijelim Gradom.
MIHA predlaže . MIHA plaća . MIHA naređuje . MIHA MIHA MIHA MIHA.
A koji će nam k...c onda izbori i gradska vlast . Najbolje bi bilo da MIHA otkupi otok kao u vrijeme Mlečana pa da onda imamo velikog Dužda. A mi budemo njegovi robovi i sluge pokorni! Ovako smo isto samo tobože u demokraciji. Tj govno u celofanu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # serenissimaleo 2015-07-30 16:46
Citat Gov:

A koji će nam k...c onda izbori i gradska vlast . Najbolje bi bilo da MIHA otkupi otok kao u vrijeme Mlečana pa da onda imamo velikog Dužda. A mi budemo njegovi robovi i sluge pokorni! Ovako smo isto samo tobože u demokraciji. Tj govno u celofanu
..a što je Gari nego potomak tih Mlečana koji su nas držali u pokornosti stoljećima. :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
21 # Jedini svijetli primjerDunja 2015-07-30 16:52
Licemjerje ili ne, jedini on je prošle godine digao glas protiv nebodera u Velom,jedini je napao upravu Jadranke da jedno pričaju , a drugo rade na Čikatu u vezi koncesioniranja plaža. Županija daje koncesije na pomorskom dobru i pitanje je da je Grad dao i negativnu suglasnost kako bi reagirala Županija. Nisam tada čuo ni Bojanu, ni pristiglog Dorijana, a ko Zaliveni su šutjeli i Rudi i Devčić i Gari i Kamala ali ifrontmen građanskih inicijativa uvažena gospođa Genov.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # ?????fijubriju 2015-07-30 17:07
Citat Dunja:
Licemjerje ili ne, jedini on je prošle godine digao glas protiv nebodera u Velom,jedini je napao upravu Jadranke da jedno pričaju , a drugo rade na Čikatu u vezi koncesioniranja plaža. Županija daje koncesije na pomorskom dobru i pitanje je da je Grad dao i negativnu suglasnost kako bi reagirala Županija. Nisam tada čuo ni Bojanu, ni pristiglog Dorijana, a ko Zaliveni su šutjeli i Rudi i Devčić i Gari i Kamala ali ifrontmen građanskih inicijativa uvažena gospođa Genov.
Bojana i Dorijan nisu gradski vijećnici, zar ne?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # Glas javnostimedicinska brat 2015-07-31 08:16
Ali su glas javnosti, moralne vertikale, stručnjaci za ekologiju, prostorno planiranje ,zaštitu životinja , svjetlosna i INA zagađenja
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Glas javnosti, struka, moral i politikafijubriju 2015-07-31 09:16
Glas javnosti se ne broji pri odlučivanju u gradskom vijeću, a Gari priznaje samo struku koju plaća iz gradskog proračuna. A moral nema nikakve veze s politikom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Summary 2Reader s Digest 2015-07-29 23:26
A evo i par sitnica o ciljevima u Velom:
- kompleks Punta = 1200 kreveta! u novom hotelu od 8 etaža, zamjenskom objektu "zabavnog centra" (ono iznad nekadašnjeg diska) od 5 etaža i postojećoj zgradi hotela kome mogu dodati još jedna kat! fleksibilno shvaćeni pojmovi izgrađenosti ("može biti i veći") i obaveznog zelenila ("može biti i manje"), a odvodanja otpadnih voda će ići spojem na postojeću kanalizaciju na račun svih nas
- na području Lječilište Veli Lošinj - Podjavori dozvoljava se nova gradnja neodređene veličine i kapaciteta
- rekonstrukcija i gradnja novih cesta prema sv. Nikoli, preko Slavojne i Garine, na Rialtu i Kunsilu, po Parku, Šestavini... hrpa novih cesta posvuda (za koga?)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Zona sumrakaCjepidlaka 2015-07-30 07:56
Citat Reader s Digest:
A evo i par sitnica o ciljevima u Velom:
...
- na području Lječilište Veli Lošinj - Podjavori dozvoljava se nova gradnja neodređene veličine i kapaciteta
Samo da podsjetim da je o tome već pisano na ovoj stranici:
Još jedno poprište urbanizacije i sječe
volim-losinj.org/.../...Pročelnica Jović na građanskoj je tribini izrekla programatski tekst koji opisuje i objašnjava prostornu politiku sadašnje vlasti; Grad je vlasnik bezvrijednih zemljišta, odnosno zelenih površina, te da je to jedan od razloga prenamjene u građevinske terene. Možemo dakle, očekivati, da će se bez suvišne sentimentalnost i prostor zaštićene park šume Pod javori pridružiti listi javnih prostora koji će biti prenamijenjeni, urbanizirani, elitizirani i otcijepljeni od domicilnog stanovništva u korist profita privatne tvrtke Jadranka koju servisira lokalna samouprava.

Pripreme se već uvelike obavljaju, daleko od očiju javnosti, tek s ponekim medijskim hvalospjevom, koji će na kraju opravdati tvrdnju lokalne dopisnice Novog lista da su građani informirani putem medija i da ih sram treba biti ukoliko ih ne čitaju.
Na sljedećem linku možemo vidjeti projekt Park i kuća koji liječe riječkog nagrađivanog arhitekta Idis Turata.
idisturato.com/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # BesmislenoDigestive Organ 2015-07-30 08:39
Citat Reader s Digest:
fleksibilno shvaćeni pojmovi izgrađenosti ("može biti i veći") i obaveznog zelenila ("može biti i manje")
Čemu propisivati minimalne i maksimalne parametre ako može i manje ili više od toga? Onda može bilo šta, uopće ne treba plan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Treba ovako, ali može i onako ...Cjepidlaka 2015-07-30 08:54
Citat Digestive Organ:
fleksibilno shvaćeni pojmovi izgrađenosti ("može biti i veći") i obaveznog zelenila ("može biti i manje")
Fleksibilnost odredbi lošinjskih planova prostora je istaknuta na tribinama Čovjek po mjeri otoka kao sredstvo za proizvoljna tumačenja, ali ostala je bez komentara zaduženih za razvodnjavanje rasprave.Citat:
Čemu propisivati minimalne i maksimalne parametre ako može i manje ili više od toga? Onda može bilo šta, uopće ne treba plan.
Plan je potreban kako bi se jedne stjeralo u zadane okvire, a drugima omogućilo da se razmaše. Što može biti vrlo unosno za tumače odredbi ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # drin drinpošćer 2015-07-30 11:42
Citat Cjepidlaka:
Plan je potreban kako bi se jedne stjeralo u zadane okvire, a drugima omogućilo da se razmaše. Što može biti vrlo unosno za tumače odredbi ;-)
Potrebno je dobro zamutiti vodu da se lakše uhvati kvalitetna riba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
42 # Na koga mislišTin 2015-07-30 19:54
Tumači tih odredbi su Hofmanica , Šime i Davor Golek. Njihovi smo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # jel može vako?Fakat 2015-07-31 08:34
Bitno je da su odredbe napisane jasno i jezgrovito, a ne u obliku rebusa, da ih čak ni maštovita gospođa pročelnica ne može tumačiti kako vjetar puše.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Politička hrabrost?Foteljaši 2015-07-30 18:48
Citat Dunja:
Licemjerje ili ne, jedini on je prošle godine digao glas protiv nebodera u Velom,jedini je napao upravu Jadranke da jedno pričaju , a drugo rade na Čikatu u vezi koncesioniranja plaža.
To s neboderom u Velom je bila loša komedija za neuki puk, a Nedićev protest protiv koncesioniranja Čikata je bilo tek "pranje ruku", jer on nije protestirao kao šef Gradskog vijeća već kao predsjednik ogranka svoje stranke. Dakle, njegova "hrabrost" je bila politička, a na građanska. Zato njegov protest nitko i nije uzeo za ozbiljno. Ili kao u onoj narodnoj: "prdac u vjetar".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # loše pamćenjeglup gluplji 2015-07-30 19:59
Pretvoriti Nedića u heroja pljuvanjem po onima koji se bune, ali ne tako kao Nedić, neće se moći.
Ako me pamćenje ne vara prošle godine je baš radi sprječavanja davanja koncesije na Čikatu udruga IDEM I JA poslala javni poziv vijećnicima da ne dignu ruke za taj prijedlog. Znači da "uvažena gospođa Genov" nije šutjela, nego nju i udrugu u kojoj djeluje nitko od vladajućih nije poslušao. Zapisnik s te sjednice pokazuje da je Dubravko Devčić bio protiv. Nisu znači svi šutjeli. I spin je tvrdnja, sada opet ponovljena, da bi županija dala koncesije i da je grad bio protiv. Malo sutra!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Poduči nas, neukeNeznalica 2015-07-30 22:15
Citat #.:
Bilo bi dobro kad već kritiziraš i olako donosiš zaključke da se malo educiraš i uložiš malo u sebe.
Ok, prihvaćam kritiku. To s procedurom oko donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU-a je toliko komplicirano da smo se mi neuki amateri malo pogubili. Zato molim da nas se poduči tko predlaže promjene, tko ih i po kojim kriterijima usvaja, tko ih ubacuje u postojeći UPU, kome se sve to mora slati na amenovanje i tko u konačnici o svemu tome odlučuje. Iz iskustva znam da su javne rasprave sprdačina tek formalnosti radi i da se primjedbe običnih građana redom ne uvažavaju. Dakle, poduči nas!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # pupiupu 2015-07-30 23:08
Kriteriji za predlaganje promjena:
-Mora biti viječnik-član povjerenstva, tražitelj promjena mora dati lovu zavissi koliko on tim promjenama dobiva
Kriteriji usvajanja povjerenstvo, u postojece planove ubacuje član povjerenstva (ako je ispunio gornje uvjete)a ostalo je sve po traci, po zakonu i proceduri koja ide dalje.
U konačnici amenuje Vijeće na prijedlog gradonačelnika koji je u kompi sa člananom koji je sve odradio (proviziju)
Kako je to sve lako...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Svete krave »struka« i »zakon«Ekspert 2015-07-31 09:25
Citat Neznalica:
To s procedurom oko donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU-a je toliko komplicirano da smo se mi neuki amateri malo pogubili.
To je bio jedan od tajnih ciljeva politike gradske vlasti da se na svako neugodno pitanje ili primjedbu u svezi planiranja prostora može potegnuti argument STRUKA ili ZAKON (već prema potrebi) i njime ušutkati jadnog "pogubljenog" amatera.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ..pušmipuli 2015-07-31 09:20
Svake izmjene UPU-a pa i ove smrde. Zašto je u istoj točci stavljeno proširenje vrtića i hotela na Kadinu koji bi trebao niknuti na mjestu restorana i Garijeve agencije. Kako da se vijećnici odrede prema tome. Ako glasaju protiv, glasaju protiv vrtića a ako glasaju za daju glas Garijevom biznisu u budućnosti.. Namjerno i bezobrazno miješanje kruški i jabuka..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # kruške, jabuke i šljivepink floyd 2015-07-31 16:12
Citat pušmipuli:
Svake izmjene UPU-a pa i ove smrde. Zašto je u istoj točci stavljeno proširenje vrtića i hotela na Kadinu koji bi trebao niknuti na mjestu restorana i Garijeve agencije. Kako da se vijećnici odrede prema tome. Ako glasaju protiv, glasaju protiv vrtića a ako glasaju za daju glas Garijevom biznisu u budućnosti.. Namjerno i bezobrazno miješanje kruški i jabuka..
Odigrano profesionalno, bravo Gari !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Paket sa sukobom interesaKalamar 2015-07-31 16:56
Citat pink floyd:
Citat pušmipuli:
Svake izmjene UPU-a pa i ove smrde. Zašto je u istoj točci stavljeno proširenje vrtića i hotela na Kadinu koji bi trebao niknuti na mjestu restorana i Garijeve agencije. Kako da se vijećnici odrede prema tome. Ako glasaju protiv, glasaju protiv vrtića a ako glasaju za daju glas Garijevom biznisu u budućnosti.. Namjerno i bezobrazno miješanje kruški i jabuka..
Odigrano profesionalno, bravo Gari !!!
Ali Nedićeva pomoć mu je neprocjenjiva.

"Nakon što je u raspravi Dubravko Devčić (neovisni vijećnik) kazao da će biti protiv izmjena UPU-a, reagirao je predsjednik Vijeća Anto Nedić (HDZ): "Kome ćemo pogodovati ako ne gospodarstvu? Ovim se planom stvaraju i uvjeti za proširenje Dječjeg vrtića, također i za uređenje centra 'Plavog svijeta', znači li i da ste protiv toga?"

Uzalud je Devčić na tu Nedićevu demagošku bezobraštinu odgovorio:

""Pazite što govorite, razmislite što govorite, jer nisam nikad bio protiv proširenja Vrtića i protiv razvoja. Svaki put kada sam protiv nečega i to argumentiram, vi kažete da sam protiv razvoja. Govorite o očuvanju prirode, a uništili ste Čikat i Mataldu". Marionete u GV su poslušno izglasale i ovaj možebitni Kapelijev sukob interesa kamufliran vrtićem i Plavim svijetom u istom paketu.

otoci.net/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # profulao temugospodarstvenik 2015-07-31 18:26
uza svo dužno pštovanje, ali djećji vrtić i plavi svijet nisu gospodarstvo
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # di sam tu ja 10%pinki 2015-07-31 09:56
(3) Članak 45. iza stavka (11) dodaje se stavak (12):
(12) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje poslovne građevine unutar dijela naselja Kadin oznake 1.3:
- način gradnje: SS, D ili S
- Emin.= 1, Emax.=4 (Su+Pr+1+Pt) + Po
- Vmax.= 10,5 m
- Pmin. = (SS - 500 m2), (D – 300m2 za svaki dio dvojne građevine), (S – 200m2 za
svaki dio skupne građevine)
- Pmax. =(SS – 2.000 m2), (D – 1.000m2 za svaki dio dvojne građevine), (S – 700m2
za svaki dio skupne građevine)
- max.kig= 0,5,
- max.kis= ( S - 2,0 bez podruma i potkrovlja), ( D - 2,0 bez podruma i potkrovlja), (
S – 0,9)
- građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javno prometnu
površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,
- uvjeti u pogledu; širine građevne čestice, ozelenjenosti i izgrađenosti površine pod građevinom nisu obvezatni.
Ovo je za pohvaliti, jedini je Muzic uspio da da moze graditi koliko hoce jer za njegovu izgradnju gornji uvjeti nisu obvezantni, dakle viisna 190,5 m cesta 5,5 m podrum i potkrovlje se ne uracunava u povrsini gradnje itd itd
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Sve po zakonu, zakonu tržištaZakon ponude i potražnje 2015-07-31 22:13
U članku objavljenom na otoci.net ovako se od Devčićeve optužbe za dvoličnost (zaštita prirode vs. uništenje Čikata i Matalde) brani naš gradonačelnik:

Uključio se gradonačelnik Cappelli, ističući da je plan prošao kroz tridesetak institucija koje su ocijenile da je u skladu sa zakonom. "Vi možete reći da je nešto nakaradno i uništeno, ali treba pitati što turističko tržište traži", kazao je.

Dakle, s ciljanim izmjenama sve je po zakonu i to bi nam trebalo biti garancija da se ništa neće nezakonito devastirati. Ali će se svejedno devastirati, što znači da ili zakoni ne valjaju ili oni koji ih "čitaju na svoj način". U drugoj rečenici Cappelli praktički priznaje nakaradnost i devastaciju opravdavajući ih "potražnjom turističkog tržišta"! Samo je zaboravio reći da je tu "potražnju turističkog tržišta" izmislio novi vlasnik Jadranke i da ta "potražnja" nema nikakve veze s velikom većinom turista koji dolaze na Lošinj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Sitnog zubaStoka 2015-08-01 15:12
Lako je Devčića biti ekolog, on je kupio kuću u gradu a perspektivi čeka ga vila na Zagazinama od 600 kvadrata, koja izlazi iz gabarita okolnih kuća. Rudi je svije česticu gotovo cijelu izgradio i od medare (garaže) napravio sinu kuću, svije proširio. Jedino mu još fali parkiralište i jadan parkira vozila na ulici uz kuću. Nevenka Morović je otkupila od grada zemljišta na kome će uskoro niknuti još jedna kućica od 400 kvadrata sa dva stana i 4 apartmana za mladu aktivisticu i zaštitnicu prirode koja o škveru koji pjeskarimo i koristi zastarjelu tehnologiju ima samo riječi hvale. Pitam ja njih kako ću ja i desetci mojim prijateja riješiti stambeno pitanje. Ko nas hebe mi smo stoka sitnog zuba,naše je da šutimo i radimo. Nedopuštanja oni novu gradnju jer njihove nekretnine vrijede više. Izmjenama upu ja ću barem na tavanu obiteljske kuće urediti stančić za sebe i svoju obitelj jer u protivnom ću ostati vječiti podstanar. Iz svega ovoga proizlazi da jedini istinski zaštitnik prirode koja i svojim životom i ponašanjem to i promiče je gospođa Bojana Genov. Svi ovi oko nje su lažni sveci
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # nepodnošljiva lakoća..pionirka 2015-08-01 18:36
drugom je uvijek lako..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # U Boj u bojZa narod svoj 2015-08-01 22:32
Pitaj Nedića i Badurinu da ti srede tvoje probleme. Oni su svojoj djeci srediti posao i stipendiju na naš račun.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # zaluđenizavedeni 2015-08-01 23:50
Citat Za narod svoj:
Pitaj Nedića i Badurinu da ti srede tvoje probleme. Oni su svojoj djeci sredili posao...
kupili stanove u Zagrebu ruševine i terene od grada u Lošinju,jedan od njih kupio gliser od 10 metara (dobio odmah vez), pa proslavio godišnji sa familiom u Italii 10 dana,a ti i dalje živi na tavanu konjino.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # GabaritiTužibaba 2015-08-01 20:49
Devčić nije odgovoran za gabarite roditeljske kuće. Odgovorna je ondašnja vlast i ondašnja politika prostornog planiranja koja je to dozvolila, a posredno i stoka koja je uvijek šutjela na očigledne propuste i nepravilnosti.O njemu govori ono što on čini, a to je upravo zastupanje interesa građana u ovom podilaženju krupnom kapitalu. Nije problem u uređenju tavana obiteljske kuće, to je svima jasno. Problem je u privatizaciji javnog dobra koji će oštetiti najviše baš stoku sitnog zuba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # ...Gost 2015-08-01 22:35
Devčić se priprema za gradonačelnika i ima pravo. Ja ću ga podržati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # Ja nećuXyz 2015-08-02 08:38
Dobili bi lošeg političara i gradonačelnika, a izgubili bi dobrog veterinaraj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Loš političarVigor 2015-08-02 09:06
Citat Xyz:
Dobili bi lošeg političara i gradonačelnika, a izgubili bi dobrog veterinaraj
Vjerojatno. Svatko kome nedostaje demagoški talent, sposobnost manipulacije i pohlepa, a pati od dosljednosti, loš je političar.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Kikića za gradonačelnikaPlaćenik 2015-08-02 10:55
Po tim kriterijima Kikić bio najbolji gradonačelnik, a Bojana dogradonačnica. Uostalom Gari je njegov učenik, a neprilagođeni bivši drug profesor njegov plaćenik.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # NeprilagođeniAri 2015-08-02 14:45
Citat Plaćenik:
Uostalom Gari je njegov učenik, a neprilagođeni bivši drug profesor njegov plaćenik.
Ne znam da li je plaćenik, ali reći da je neprilagođen je lijep kompliment kad vidimo što rade prilagođeni ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # HvalaPlaćenik 2015-08-02 15:06
Hvala, nema na čemu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ma daj!?Alan Ford 2015-08-02 21:03
Citat Plaćenik:
Po tim kriterijima Kikić bio najbolji gradonačelnik, a Bojana dogradonačnica. Uostalom Gari je njegov učenik, a neprilagođeni bivši drug profesor njegov plaćenik.
Demagogija, manipulativnost , pohlepa i nedosljednost nisu baš odlike ovo dvoje.Pohlepu je lako dokazati i uočiti, ovo dvoje to nisu. Genov tupi jedno te isto godinama, nedosljednost bi bilo nemoguće dokazati. Kikić je bijedni penzioner koji ima jedino stan koji je kao i drugi kupio društveni stan na rate. Koliko znam Genov isto ima samo stan stečen na isti način. To da je Gari Kikićev učenik još uvijek nije dokaz krivnje, jer su mu učitelji bili barem još desetak njih i ne snose odgovornost za to što je postao protekom vremena (i upotrebom moći). Demagogija i manipulacija alat su onih na valsti, pojedinci bez društvene moći teško da mogu biti u poziciji da te talente iskoriste.
Ova stranica očigledno ne žulja samo dizajnera rasvjete u novom elitnom gnijezdu na Čikatu, nego i one koji su im to omogućili pa nastoje okrenuti oštricu kritike prema svojim kritičarinma.
Kikić i Bojana sitne su ribe, koliko se čini nikad se neće kandidirati za političke funkcije, nemaju moć osim svoje pismenosti, zašto vam tako smetaju?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # KriterijCaretta 2015-08-02 09:44
Citat Xyz:
Dobili bi lošeg političara i gradonačelnika, a izgubili bi dobrog veterinaraj
Ovisi o kriteriju što je dobro, a što loše. Je li dobar gradonačelnik samo zato ako je lajav i bestidan u javnom istupu, pa se doima da zna o čemu priča? Je li dobar gradonačelnik koji pazi na odijevanje i redovno brijanje, analogno tome misli da je vođenje grada pitanje bontona u kojem želi podučiti građane kako da se ponašaju? Je li dobar gradonačelnik koji slijedi politiku krupnog kapitala ili onaj koji kreira politiku za održivost života na otoku? Je li dobar gradonačelnik koji rasprodaje najvredniju gradsku imovinu ili onaj tko bi je čuvao za budućnost? Je li dobar gradonačelnik koji ima različita mjerila za one s novcem i one bez njega?
Za našeg veterinara barem znamo da ima isti pristup prema svakome: bio vlasnik životinje bijednik ili uglednik, bila to ovca ili napuštena maca, spreman je nedjeljom, praznikom, noću i danju odazvati se i pomoći. To mnogo govori o čovjeku i njegovom svjetonazoru.
A po jednostavnom zakonu ponude i potražnje Devčić je apsolutni favorit na lošinjskoj političkoj sceni. Potražnja je za za promjenom. U poznatoj ponudi Devčić je daleko najsposobniji, najkonzistentni ji i najpošteniji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # JesetraHuso huso 2015-08-02 15:25
Očito ga tržište ( birači ) nisu prepoznali na prošlim izborima, dobar rezultat ali nedovoljan. Pola glasača od prije dvije godine ga ne podupire danas. Ali ako i dođe u poziciju neće biti dovoljno da bude protiv nego će trebati nešto i napravit, negdje zategnuti, negdje popustiti. Činjenica je da su ovi već treći mandat i da je ovo izvrsna prilika dobiti izbore, ali moraš ljudima nešto i ponuditi a ne uvijek biti protiv
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # MilijunašMujo Mujo 2015-08-02 15:31
Kako pokojna baba Mara rekla: nije važno koje je junak dijelo napravio već je važno kako je junak dijelo opjevao. Upravo tako se stvara slika o doktoru koji ruku na srce i nije neki kapacitet. Ali Purić i Kikić će od njega napraviti narodnog borca. Jedino Slađa i Novi list ga citiraju i zato zaustavite novi list, sram ih bilo
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Lud zbunjenog???? 2015-08-02 15:42
Citat Mujo Mujo:
Jedino Slađa i Novi list ga citiraju i zato zaustavite novi list, sram ih bilo
Gdje ga Slađa i Novi list citiraju? Ja nisam vidio. A ako ga citiraju, zašto zaustaviti novi list?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Ispravak krivogMali od Muje 2015-08-02 15:57
Između "jedino Slađa i Novi List ga dodati NE citiraju, sorry Kikiću
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Zbunjenom Malom od Muje???? 2015-08-02 16:22
Nisam taj, ali nije važno :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ako košta i valjaGratis 2015-08-02 13:05
Citat Zyx:
Da bi reč rekal, ali ima dobar aršin, dobro i naplati. Skonto je bio sam u kampanji
On makar dobro odradi to što naplati. Ima puno drugih koji masno naplate sfušani posao. To znaju svi koji su bar jednom imali razne majstore po kući pa je bilo "drži vodu dok majstori ne odu"...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # FamigliaXyz 2015-08-02 14:24
Ti koji (a) pišeš o doktoru što liči mačke i pase si mu ili mama, žena, sestra ili arsen, s toliko žara i energije odgovaraš svima koji bi riječ rekli kontra klinci upravo. doture ti sam.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Pogrešno!Caretta 2015-08-02 21:10
Citat Xyz:
Ti koji (a) pišeš o doktoru što liči mačke i pase si mu ili mama, žena, sestra ili arsen, s toliko žara i energije odgovaraš svima koji bi riječ rekli kontra klinci upravo. doture ti sam.
Promašaj! Nije potrebno biti u obitelji veterinara da bi ga se cijenilo. Puno ga ljudi zna profesionalno i cijeni njegov rad i osobnost. Sada cijenimo i to što nije na strani onih koji uništavaju Lošinj. Samo vi pljujte, to pokazuje vaš strah! Što više pljujete po njemu, to više pokazujete koliko je važan faktor.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # BolnaIstina 2015-08-04 20:33
Citat Caretta:
Citat Xyz:
Ti koji (a) pišeš o doktoru što liči mačke i pase si mu ili mama, žena, sestra ili arsen, s toliko žara i energije odgovaraš svima koji bi riječ rekli kontra klinci upravo. doture ti sam.
Promašaj! Nije potrebno biti u obitelji veterinara da bi ga se cijenilo. Puno ga ljudi zna profesionalno i cijeni njegov rad i osobnost. Sada cijenimo i to što nije na strani onih koji uništavaju Lošinj. Samo vi pljujte, to pokazuje vaš strah! Što više pljujete po njemu, to više pokazujete koliko je važan faktor.
Loš veterinar a još gori političar !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # bolnoj istinimica maca 2015-08-04 20:37
Citat:
Loš veterinar a još gori političar !
Prdne i ode..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Spamnem ti gadidi 2015-08-04 20:49
Citat mica maca:
Citat:
Loš veterinar a još gori političar !
Prdne i ode..
Spamer je niža vrsta života :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...mica maca 2015-08-04 20:58
Nadam se da ova zgodna grafika nije bila namijenjena i meni. Moj "prdne i ode" bio je komentar spodobi koja bez ijednog argumenta popljuje divnu osobu u dvije riječi. Moja ocjena takve nule od čovjeka je ista sročena u dvije riječi te prije svega govori o verbalnom proljevu osobice pod nickom"bolna istina"
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Definicija spameradidi 2015-08-04 21:07
Citat mica maca:
Nadam se da ova zgodna grafika nije bila namijenjena i meni.
Dakako da nije. "Prdne i ode" je savršen opis tipičnog spamera.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # A mi ostaliPlaćenik 2015-08-02 15:10
Mi ostali, nas pr eko 8000 ovdje u Lošinju plaću zaradimo na sviranju na usnoj harmonici. Samojadni doktor se ubije da zaradi plaću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # FušeriJA 2015-08-02 15:19
Citat Plaćenik:
Mi ostali, nas preko 8000 ovdje u Lošinju plaću zaradimo na sviranju na usnoj harmonici. Samojadni doktor se ubije da zaradi plaću.
To nitko nije rekao. A ja ne mogu vjerovati da svi vi ostali, vas preko 8000 ovdje u LOšinju masno naplaćujete sfušani posao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Odmori se zaslužio siPlaćenik 2015-08-02 15:36
Kikiću odmori se malo, sve će biti plaćeno
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # plovputmirko 2015-08-04 14:00
Kamala nije uspio ubaciti marinu na Poljani u ove izmjene prostornog plana, pa vrišti ko njunferica. :-*
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Pomorsko dobroHajdaš Dončić 2015-08-04 16:38
Kamalić je brkao pojmove jer postoje indicije da je pokušavao skupa sa Lučkom Upravom progurati da netko dobije koncesiju na ovome dijelu obale. Naime nakon njegovog istupanja na vijeću TZ gdje je dotični kap. dug .plov. iznio pitanje da će Mali Lošinj izgubiti status Međunarodne luke zbog 400 metara obale , stanovnici naselja Poljana koji su tražili da im se u izmjenama ucrta plaža u tom dijelu Lošinjske vale koja nije luka obratili su se Ministarstvu Pomorstva te dobili službeni odgovor da 400 metara plaže nema nikakve konfrotacije sa statusom Međunarodne luke.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # viša uzaludnaluka 2015-08-04 17:48
Kamala ne pozna pomorsko upravno pravo, jer taj predmet nije polagao na Višoj pomorskoj školi u Piranu. Trebalo bi pokrenuti postupak tko je dozvolio izgradnju plaže uz kanal na Privlaci gdje gliseri i brodovi prolaze nekoliko metara od kupača. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  N1 07.12.2021 22:04
  Newsroom
  [youtube]0Di16C ndhck[/youtube]
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Gost 07.12.2021 20:54
  Home
  Način bodovanja za tu listu je bio potpuni promašaj,logičn o je da stanovi i nisu mogli ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Tako kaže Ana 07.12.2021 19:30
  Vandali
  Jeste gledali N1!Šta nude Ilovčanima!?
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  ..... 07.12.2021 19:29
  .....
  Još je samo nadodala Devčića!
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  gost 07.12.2021 18:32
  Lista pesimista za dobivanje stana
  Sposobnost, znanje i spremnost za rješavanje pitanja stanovanju Kučićka je na najgori mogući ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  ...... 07.12.2021 17:08
  Kada će D.J. dobiti obećani stan i posao u Apoksiomenu?
  Obzirom na pokazano zalaganje na fejsu, dobit će i jedno i drugo dekretom gradonačelnice ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Licemjer 07.12.2021 16:35
  ...
  Je li ovo grad za mene? Jedino ako sam ja Ana Kučić i njena bagra.
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Muflon 07.12.2021 12:09
  Obećavalica
  Ana Kučić ništa nije zaboravila nego računa na zaboravljivost svih birača pa tako i ...
   
 • Austro-ugarski mulić u kavezu

  gost 07.12.2021 10:19
  Anin logor za Ilovčane
  Dobila je primjerene odgovore na ovu bajku o našim investicijskim potencijalima te aktivnostima ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  gost 07.12.2021 10:05
  Spasiteljica projekta Mrtvaška
  Čudan način da Grad nema ništa sa problemom Mrtvaška, a gradonačelnica se hvali da je spasila ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  FF 07.12.2021 08:56
  Dokaz da va bohu laže
  Zanimljivo. Sama Ana se ne slaže s tvrdnjom da Grad Mali Lošinj nema ništa sa problemom ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  gost 07.12.2021 08:37
  Korisno je zalutati na ovaj portal
  Netko je zalutao na ovaj portal pa je bržebolje ažurirao gradski portal. Sada tamo pod ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  ..... 07.12.2021 08:09
  .....
  "...nema ništa sa problemom Mrtvaška." Samo je potpisala nelegalnu dozvolu u rekordnom ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Moćni Mike 07.12.2021 07:45
  +++
  Devčić je obični žetončić bez muda. Tempi passati. Nitko ga više neće ni pogledati. A ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  ..... 07.12.2021 07:22
  ....
  Sve je Devčić dopustio!!
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Tok 07.12.2021 07:06
  Tik
  Da, toliko je popularna da je to već postalo neizdrživo. Već noćima mirno ne spava, podočnjaci ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  ....... 07.12.2021 06:54
  .......
  VA BOHU i ekipa: IZDAJICE!!!
   
 • Ping-pong s odgovornostima preko Ilovčana

  ...... 07.12.2021 06:41
  ......
  Neka si mami sa invalidskim kolicima i hodalicom namontira pasarelu, pa neka je pita kako joj ...
   
 • Ping-pong s odgovornostima preko Ilovčana

  Kapetan male barke 06.12.2021 22:50
  Montažna pasarela
  O ovome se već pisalo. Montažna pasarela nikako nije rješenje za novu rivu koja mora ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Tako kaže Ana 06.12.2021 22:36
  Vandali
  U subotu bio na Iloviku????Doti čni gospodin nije bio na Iloviku!!I niti jedan Ilovčan nebi ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  T 06.12.2021 22:36  
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  A 06.12.2021 22:35  
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Tako kaže Ana 06.12.2021 22:25
  Vandali
  Sigurno joj je Devčić pomogao!!
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Tako kaže Ana 06.12.2021 22:23
  Vandali
  Baš je ona riješila. HAHAHAHAH Jesi prepreden!!! Nije još gotovo!! OLAF ne možeš farbati!!
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  VA BOHU 06.12.2021 21:58
  TOHU
  Što ju više spominjete vas dvojica to je gradonačelnica sve popularnija. Šećem gradom i ...
   
 • Ping-pong s odgovornostima preko Ilovčana

  NL 06.12.2021 21:00
  ...
  Projektant Mrtvaške negira da organizira pomorski promet s Ilovika novilist.hr/.../...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Norc 06.12.2021 18:39
  Nakon glasanja nema kajanja
  Zanima me šta je "naša draga Ljubica Nikolić" dobila za podršku izbornoj prevari naših ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Malik Tintilinić 06.12.2021 17:17
  Zna se kome treba ginko
  Ana K. misli da su umirovljenici zaboravljivi i retardirani. Međutim, umirovljenici dobro pamte ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  Ginko 06.12.2021 16:49
  Za pamćenje i cirkulaciju
  Ana, uzmi ginko. Ana Kučić je zaboravila da je upravo obećanjem o besplatnom dopunskom ...
   
 • Izborna podvala obećanjima bez roka ispunjenja

  B.D. 06.12.2021 16:27
  Cresanka ili Lošinjanka ?
  Potaknuo si zanimljivo pitanje. Hvalila se da je ponosna Puntarka a u izbornom programu ...