Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Kako je počeo golf na mom otoku

Korisnička ocjena:  / 7
LošeNajbolje 

nebisePremda golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. U vezi s tim velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru gradska vlast vodi politiku ne bi se štel mješati. No iako se ne miješa, Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore 

Iako za sada tiho i u tajnosti, barem dok Povjerenik za informiranje ne rješi žalbe kojih ima više na praksu uskraćivanja prava na pristup informacijama, Županija uvelike radi na ispunjavanju želja investitora za izmjenom prostornog plana radi gradnje golf terena na Mataldi. A kako je to i zašto uopće počelo? 

"U početku bijaše riječ", dopis o inicijativi za izmjenu PPPGŽ kako bi se omogućila gradnja golf terena na Mataldi. Dopis bijaše od Jadranke d.d. Ta riječ, točnije jedna rečenice u dopisu koji je upućen Županiji glasi: "... da se u tekstu odredbi PPPGŽ sadašnja predložena lokacija u Ustrinama izmjesti na lokaciju Matalda na Punti Križa na otoku Cresu, sve prema grafici dostavljenoj u prilogu dopisa, i da se za isto predvidi površina maksimalno 320 ha (uključuje i sve popratne i smještajne kapacitete) , a da se realizacija predvidi neposrednom primjenom PPŽ-a". Ta je rečenica bila dovoljna da pokrene sve.

Iako se radi o velikom zahvatu na velikoj površini od 320 hektara (za ilustraciju veličine, UPU Mali Lošinj obuhvaća područje od 316 hektara) unutar zaštićenog pojasa bila je dovoljna riječ, rečenica da se odluči o pokretanju izmjena župnijskog plana, a da bi se se udovoljilo željama investitora. Začuđujuća je snaga jedne jedine rečenice, jednog kratkog i u osnovi neozbiljnog dopisa. Snaga riječi je tolika da su se župan i njemu poslušna i samo njemu odgovorna birokracija odvažili Skupštini Primorsko - goranske županije predložiti usvajanje nezakonite odluke koja je preduvjet udovoljenu zahtjeva za izmješanjem golfa iz Ustrina na Mataldu a gradnju neposrednom provedbom plana. Ta nezakonita odluka je Odluka o utvrđivanju projekta "Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju. O tome je već pisano u članku pod naslovom Kako graditi golf tamo gdje se to ne smije.

Ukratko, županija je proglasila "Golf resort Matalda" projektom od županijskog interesa, a to po svojim karakteristkama i po odredbama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14) može biti samo od državnog interesa. Dakle početna odluka o izmjenama PPPGŽ temelji se na nezakonitoj odluci. Lijep početak, a ništa bolji nije ni nastavak ...

Da bi se ušutkali i smirili skeptici ili protivnici golfa, u pomoć županu uvijek spremni i na mig investitora uskaču lokalne vlasti Cresa i Lošinja. U tu svrhu služe i zaključci gradskih vijeća gradova Cresa i Malog Lošinja. Ovim člankom ćemo se pozabaviti suglasnosti Grada Malog Lošinja koji potpisuje tadašnji predsjednik gradskog vijeća Anto Nedić a sadašnji dogradonačelnik.

ZABLUDE I SKRIVANJA U ZAKLJUČKU
Zaključkom od 17. lipnja 2016. gradsko vijeće Grada Malog Lošinja:

- daje podršku inicijativi za donošenje Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ u cilju realizacije kombiniranog golf igrališta Matalda na Punta Križi.
- imenuje predstavnke grada Tanju Jović i Anu Kučić da prate donošenje plana svojom nazočnošću i komunkacijom s tijelima PGŽ
- utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini.

Za zaključak su s oduševljenjem glasali svi vijećnici osim Dubravka Devčića. Usvojeni zaključak predstavlja koncentrat zabluda, skrivanja i obmana.
Skrivanje neposredne provedbe
Takvim zaključkom, kojim se daje podrška incijativi koja zahtijeva neposrednu primjenu PPPGŽ, ali se u zaključku prešućuje, gradski vijećnici su se odrekli ovlasti koje po zakonu imaju, a ta ovlast i pravo je prostorno planiranje. Tom odlukom gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, vijećnici su 320 hektara Punte Križe prepustili na milost županu i investitoru. Vijećnici su jednostavno odlučili da se ne žele baviti svojim poslom odnosno golfom na Mataldi! Zašto su to učinili? Tko ima je dao pravo da se odreknu prava i ovlasti koje im zakon daje – prava na planiranje prostora. Jesu li željeli skinuti sa sebe odgovornost zbog svijesti o mogućim problemima tako ozbiljnog i velikog zahvata koji može donijeti i potencijalno nesagledivu štetu? Takvom odlukom prepustili su slobodni dogovor o golfu na Mataldi županu i investitoru. 320 hektara na Punti Križa jedostavno su isporučili županu i investitoru i pilatovski oprali ruke od tog prostora I rizika koje donosi izgradnja golf terena. Jesu li to smjeli i jesu li za to imali ovlasti pokazat će vrijeme. I to je jedan dio problema koji će se pojaviti u jednom trenutku izrade plana. Iako se takvom odlukom gradski vijeće htjelo izuzeti od odgovornosti za golf na Mataldi ono ne može pobjeći od odgovornosti za to i takvu odluku.

Skrivanje hotela i apartmana/kreveta
Da se ne radi o slučajnom "gafu", nesnalaženju ili nehotičnom propustu, govori i činjenica da prostornim planom grada, PPUG-om Malog Lošinja, golf uopće nije planiran niti predviđen. Da to nije slučajno tako ukazuje i činjenica da se PPUG mijenjao već 6 puta, a od toga barem tri puta se mijenjao s obrazloženejm da se PPUGML mora uskladiti sa županijskim planom. Iako se PPUG Malog Lošinja usklađivao s županijskim prostornim planom i radi puno manjih zahvata, dovoljno je pogledati samo VI. ciljane izmjene PPUG-a; zanimljivo je da se nikad nije uskladio s planom višeg reda po pitanju najvećeg mogućeg zahvata, izgradnje golf terena. Dakle, golf se nikad nije predviđao u prostornom planu Grada Malog Lošinja iako je bio predviđen u županijskom planu. Iako golf nikad nije bio predmetom interesa lokalne samouprave, s oduševljenjem je podržana ideja o golfu na Mataldi, a s jednakim oduševljem je prepušteno županiji i investitoru da se dogovoraju kako god žele. I tako Grad Mali Lošinj u vezi s velikim, značajnim i rizičnim zahvatom u svome prostoru vodi politiku "ne bi se štel mješati". No iako se ne miješa Grad Mali Lošinj rado podržava što god županija i investitor dogovore.

Zanimljivo je i to što se u županijskim materijalima govori o "Golf resortu Matalda", a gradsko vijeće barata s terminom kombinirano golf igralište Matalda. Ispuštanjem pojma resorta se želi izbjeći asociranje na smještajne kapacitete, jer bi to moglo utjecati na stvaranje negativnog stava otočana koji se bave iznajmljivanjem smještaja prema golfu i inicijativi. Podrškom neposrednoj provedbi plana gradska vlast omogućava izgradnju "Golf resorta Matalda" u sklopu koje se pored popratnih sadržaja predviđa izgradnja hotela i apartmana s 1.200 kreveta. Ta činjenica je lukavo sakrivena pretvaranjem "Golf resorta Matalda" u "kombinirano golf igralište Matalda".

Zabluda o brizi za prostor
Odlukom o imenovanju Tanje Jović i Ane Kučić gradski vijećnici su odgovornost sa sebe prividno prebacili na dvije osobe koje koje nisu vijećnici. Zaključkom se te dvije osobe koje nisu vijećnici zadužuju da prate svojom nazoćnošću i komunikacijom donošenje plana. Šta bi te osobe trebale koumunicirati, koju i čiju prostornu politiku će provoditi, čemu će nazočiti iz odluke nije jasno. Gdje će čučati i što će komunicirati ne može se shvatiti iz zaključka. Daje li takav neobvezujući i neodređujući zaključak ikakve ovlasti opunomoćenim osobama da prema vlastitom stavu komuniciraju s tijelima županije jer se vijeće nije uopće odredilo prema planu gradnje golf terena na Mataldi, već ga je unaprijed prihvatilo ne znajući sadržaj? Takvom odlukom su Tanja Jović i Ana Kučić dobile ulogu smokvinog lista kojim se skriva erotični prostor za flert političke moći i investitorskog libida. Taj flert, kao mogućnost, može imati i neželjene rezultate po javni interes.

Iako bi po sadržaju i smislu zaključka kojim se zadužuju Tanja Jović I Ana Kučić da u ime grada "nazoče" i "komuniciraju" trebao biti upućen tijelima županije, isti zaključak je dostavljen samo investitoru i jednom gradskom upravnom odjelu. Zaključak kao službeni dokument nije dostavljen županiji odnosno županijskim tijelima s kojima bi trebali komunicirati i kod njih nazočiti. Zaključak je očito bio za internu političku upotrebu. Tako formulirani zaključak trebao je stvoriti dojam da grad bez obzira što je zaključkom predao Mataldu županiji i investitoru ipak brine o tom prostoru te da će budno i aktivno pratiti donošenje plana.

Sve i da je isti zaključak i dostavljen županijskim tijelima koja rade na izmjeni plana, isti zaljučak nema nikavu pravnu težinu niti je obvezujući za županiju. Postupci i procedure izrade planova su definirani Zakonom o prostornom uređenju. Zakon precizno definira tijela, postupke i procedure donošenja planova ili njihovih izmjena i dopuna ali nigdje ne predviđa delegiranje neodređene, neobvezujuće i neobjašnjive ovlasti "nazočenja" i "komunikacija".

Da je tome tako potvrđuje dosadašnja praksa prilikom izrade izmjena i dopuna PPPGŽ. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ izradila je stručnu podlogu "Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda". Stručna podloga je dostavljena 19. Srpnja 2017. Jadranci d.d. kao investitoru-naručitelju izmjena plana. Nije dostavljena Gradu Malom Lošinju a niti osobama po zaključku ovlaštenim " komunicirati" i "nazočiti" praćenju donošenja plana. Prema zakonu Zavod za prostorno uređenje PGŽ a ni županija nemaju obvezu dostavljati na znanje ili očitovanje takve dokumente ni gradu a ni osobama ovlaštenim po nekakvom pravno neobvezujećem zaključku pa bio to zaključak i gradskog vijeća.

Zabluda ili samobmana o važnosti i kontroli postupka
Zaključkom se utvrđuje da će vijeće raspravljati i glasovati prije donošenja plana u županijskoj skupštini. Gradsko vijeće je zaključilo da će samo glasati o konačnom prijedlogu županijskog plana? Konačni prijedlog plana je onaj plan koji je prošao javnu raspravu i o kojem će glasovati Skupština Primorsko-goranske županije. Ipak o tom planu će glasati i gradsko vijeće Grada Malog Lošinja? Koga će obvezivati rezultati glasanja gradskog vijeća o planu koji izrađuje i usvaja netko drugi - županija Primorsko-goranska? O konačanom prijedlogu plana, odnosno I. izmjena i dopuna PPPGŽ-a može glasati samo skupština PGŽ-a. Sve drugo je igorkaz u funkciji prikrivanja činjenice da se vijeće odreklo svojih ovlasti u korist županije i investitora uz istovremeno stvaranje privida o brizi za prostor i otok.

Takvo postupanje predstavlja nastavak dosadašnje prakse lokalne politike koju karakterizira nekritičko podržavanja bilo koje ideje velikog i neupitnog investitora te njegovo servisiranje pravnim zakrpama (mišljenjima, suglasnostima, zaključcima i sl.) koje mu omogućavaju da uz pomoć njemu nevjerojatno sklonih županijskih upravnih odjela radi što želi, kako želi i koliko želi.

A građanima ostaje da se zadovolje cinizmom vijećnika koji su nakon izglasavanja utvrdili da su "donošenjem odluke podrške i praćenjem cijelog projekta odgovorni da se provede u skladu sa zakonom, ali i zakonima prirode".

Komentari: 

133 # pubis prepucium latrinaehranitelj tuljana 2017-11-10 21:45
Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?

Moguće je jedno i drugo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # +Olfo 2017-11-10 22:39
A da 1.200 golfera će u redu čekati ulazak na igraliste...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Sve je mogućeGhost 2017-11-11 10:35
Hranitelj tuljana je ili glup i pravi se pametan ili je pametan i pravi se glup.
Moguće je jedno i drugo. Ali je sigurno da se trudi...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Ciljana skupinaFrodo 2017-11-10 23:13
Budući da nitko nije napisao da su posjetitelji golf terena i posjetitelji obiteljskih apartmana jednaka ciljna skupina, onda to vjerojatno niti ne misli. Osim ove besmislene pretpostavke postoji još čitav niz razloga zbog kojih bi privatni iznajmljivači mogli biti protiv luksuznog i ogromnog resorta, a o tim su razlozima napisani već poprilično brojni tekstovi i studije.

Jedan je od njih podizanje cijena destinacije, koje onda odvraćaju goste obiteljskih apartmana. Koji ostaju prazni ili nastanjeni sezonskim radnicima resorta, što donosi neželjene financijske učinke odnosno njihov izostanak, a može i onemogućiti otplate za gradnju apartmana podignutih kredita.

Jedan od njih je i narušavanje prirode i krajobrazne iznimnosti i ljepote, što je čest razlog odabira odredišta upravo posjetitelja obiteljskih apartmana, koji svoje vrijeme odmora provode više u prirodi od posjetitelja golf resorta (teško je golf teren nazvati prirodom).

Jedan od njih je i mogućnost prekoračenja vodnih kapaciteta jedinog izvora pitke vode lošinjske vodoopskrbe, bar prema podacima koji su citirani u Prostornom planu uređenja iz 2008.godine. Koje bi prekoračenje moglo ostaviti njihove apartmane na suhom.

I tako dalje.

Ne valja pretpostaviti da je osoba čiji tekst komentiraš budala. Eto ni ja ne mislim o hranitelju tuljana da je od svega u tekstu uspio iskonstruirati samo ovaj pogrešan zaključak o ciljanim skupinama.
Vjerojatnije je da pripada onima koji će se okoristiti provođenjem ovih planova u djelo, i to ne zapošljavajući se kao hvatač izgubljenih loptica. Za svoje neizrečene ciljeve potrošio je mnogo vremena i puno riječi na ovim stranicama na kojima obasipa prezirom pisce, čitatelje i komentatore tekstova. Huškač?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
42 # hranitelj tuljana 2017-11-11 07:19
Citat Frodo:
Budući da nitko nije napisao da su posjetitelji golf terena i posjetitelji obiteljskih apartmana jednaka ciljna skupina, onda to vjerojatno niti ne misli.
Citat: Ispuštanjem pojma resorta se želi izbjeći asociranje na smještajne kapacitete, jer bi to moglo utjecati na stvaranje negativnog stava otočana koji se bave iznajmljivanjem smještaja prema golfu i inicijativi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
102 # bla trućhranitelj tuljana 2017-11-11 07:30
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog. Nije veliko iznenađenje da su toj teoriji obično najsklonije osobe s lijevog političkog spektra, jer da imaju barem minimum ekonomske pismenosti, ne bi bili ekonomslki lijevo (kvaka 22).

I da, podići vrijednost destinacije je "loše"? Kako znamo da je sadašnja vrijednost dobra? Možda je i sada previsoka? Da je snizimo još? To bi svakako bilo održivije...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Svi dobivajugost 2017-11-11 13:49
Citat hranitelj tuljana:
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog.
Prije više od stotinu godina nitko nije ni slutio kamo svijet ide zahvaljujući ekonomskim teorijama koje su podržavale uvjerenje da su resursi neiscrpni, živi svijet neuništiv, a planet neosjetljiv na ljudsko djelovanje te da svi sudionici samo dobivaju. No činjenica kazuju da resurse potrošene jučer plaćamo danas i da se jučerašnji dobici plaćaju današnjim gubicima koji obećavaju prilično crnu globalnu budućnost.Citat:
Nije veliko iznenađenje da su toj teoriji obično najsklonije osobe s lijevog političkog spektra, jer da imaju barem minimum ekonomske pismenosti, ne bi bili ekonomslki lijevo (kvaka 22).
Fotografija skupine dobitnika koja opovrgava teoriju nulte sume i dokazuje da je ekonomija desničarska win-win igra u kojoj svi dobivaju:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Hvatač izgubljenih lopticaDumDum 2017-11-11 18:33
Frodo te je dobro "pročitao" i ocijenio da obasipaš prezirom pisce, čitatelje i komentatore tekstova, ali mislim da nisi huškač. Vjerojatno si samo iskompleksirani nesvršeni student nekog fakulteta pa zaštićen anonimnošću ovdje glumataš intelektualca pišući visokoparne komentare. Iz nemoći da pariraš Frodu odgovor si djetinjasto naslovio "bla truć" i potvrdio njegovo zapažanje o tvom preziru prema svima. Iz očaja što ne znaš suvislo odgovoriti tvrdiš bez ikakvih argumenata kako se njegov komentar bazira na nekakvoj teoriji a onda postaviš čak četiri pitanja, sve jedno gluplje od drugoga.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # stidna, kožica, nužnikDureks 2017-11-11 19:08
Hranitelj tuljana je vrijedan kao probušeni kondom. Asocijacija na probušeni kondom je zbog naslova prvog naslova komentara"Pubis prepucium latrinae" još jedne umotovorine tuljana, velikog intelektualca: stidna;kožica; nužnik.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ambiciozni poluinteligentDumDum 2017-11-11 19:29
Da, naslovom komentara pubis prepucium latrinae htio je izraziti prezir prema autoru, praveći se kako zna latinski, ali naslov je besmislen tim prije što ne postoji latinska riječ prepucium. Postoji preputium, ali kako bi jedan nedojebeni poluinteligent s ambicijom da bude hvatač izgubljenih golf loptica to mogao znati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # slučajnost?hranitelj tuljana 2017-11-11 21:54
Kako puno komentatora zna latinski... autor teksta, Frodo, Dureks, DumDum... puno govornika u maloj sredini, a kažu da je to mrtav jezik... ili...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # 4:8500Gost 2017-11-11 22:26
Budalo ajd na spvanje...nemoj se više blamirarti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Google is your friendDumDum 2017-11-12 08:36
Citat hranitelj tuljana:
Kako puno komentatora zna latinski... autor teksta, Frodo, Dureks, DumDum... puno govornika u maloj sredini, a kažu da je to mrtav jezik... ili...
Već i mala djeca i plavuše znaju koristiti gugl prevoditelj pa me čudi da intelekt kao ti ne zna. Evo ti link da se ne čudiš kao pura dreku što puno komentatora zna latinski :P
translate.google.com/#la/hr/latrina
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Bla trućFrodo 2017-11-11 21:08
Citat hranitelj tuljana:
Ostatak teksta, a i vašeg komentara se uglavnom bazira na prije više od stotinu godina opovrgnutoj, pretpotopnoj ekonomskoj teoriji "nulte sume", u kojoj netko ima jer netko drugi nema, odnosno nečiji dobitak je uvijek i obavezni gubitak nekog drugog.
Hebeno me zanima tko je i u kojem znanstvenom radu opovrgnuo tvrdnju da u uvjetima ograničene količine vode potrošnja jednih utječe na potrošnju drugih. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # ResortizacijaRanko 2017-11-11 09:47
Citirani tekst nije argument za tvoje tvrdnje. Naprotiv. Mnoge otočane koji se bave iznajmljivanjem apartmana zabrinjava povećavanje smještajnih kapaciteta, a one koji se bave pružanjem ugostiteljskih i drugih usluga turistima plaši i sama riječ "resort". jer reort je zatvoreni smještajni kompleks koji nudi sve i sva od usluge hrane i pića do frizure, suvenira itd. Turist nema razloga izići iz resorta i kupiti nešto od domaćeg čovjeka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # *Nismo trube 2017-11-11 08:41
Kakiš li ga kakiš tuljane.U tekstu se ne tvrdi "da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana".
U tesktu piše da se ispruštanjem riječi resort željelo izbjeći asociranje na smještajne kapacitete i mislim da je to dobar zaključak.
Kombinirano golf igralište asocira na sport a resort asocira na turizam,hotele i apartmane.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # ...u troskokuGost 2017-11-11 09:20
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.

Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira. Tako u svom prvom komentaru s visina koje mogu doseći samo umišljeni pametnjakovići pita:" Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?"

Iako u tekstu ima dosta šokantnih činjenica i tvrdnji tuljan problemaizira nepostojeću tvrdnju. Nakon podvale s lažnom tvrdnjom zaključuje da netko (autor teksta) želi nahuškati ljude za svoje ciljeve? Gdje vidi huškanje, koji su ciljevi huškača to nema potrebu objasniti.

Iako se predstavlja u ekonomskom smislu kao najžešći libertijanac u političkom smislu jest sklon jednoumlju i totalitarizmu. Svako mišljenje koje nije u skladu s njegovim je pogrešno, nevaljalo a javno iznošenje takvih misli jest huškanje.

Odjebi…
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # -----hranitelj tuljana 2017-11-11 10:40
Citat Ranko:
Turist nema razloga izići iz resorta i kupiti nešto od domaćeg čovjeka.
Hrabro! Ne bi se svatko usudio priznati da je jedina šansa da netko dođe u njegov apartman ili nešto od njega kupi (pa čak ni stalni, dosadašnji gosti, koji su često puta iznajmljivačima vjerniji nego vlastita obitelj) u tome da se zabrani svaka nova konkurencija, čak i u obliku skupljeg smještaja, skroz na drugom kraju drugog otoka...

...možda da strancima i zabranimo kupnju gotove hrane i rashlađenog pića u trgovinama, kako bi ih se usmjerilo/prisi lilo u restorane?

Glupa ideja? Oh Wait...
www.jutarnji.hr/.../6730038
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # bla trućgost 2017-11-11 11:33
Hrabro ili ne, činjenica je koju ne možeš osporiti da se svekolika povijest svjetskog gospodarstva svodi na manje ili više uspješnu eliminaciju konkurencije. Zašto bi onda svi Lošinjani trebali biti sretni ako smatraju da im gradska vlast dovodi konkurenciju? I da te usput pokušam educirati (premda je to uzaludan trud) Velika Britanija je izrasla u dominantnu gospodarsku i vojnu silu zahvaljujući zakonima o zabrani kupovine robe od konkurencije. A svoju si demagogiju sačuvaj za birtijske drugare i ne prosipaj je ovdje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # KonkurencijaIznajmljivač 2017-11-11 21:22
Stvarno si glup ili se samo praviš? jedina šansa da netko dođe u moj apartman je u tome da moj stari gost i prijatelj zna da okoliš nije okljaštren, obala betonirana, a sladoled 25 kuna, zato jer taj moj stari gost voli Lošinj, želi šetati prirodom, ne namjerava se jkpati u bazenu niti platiti ulaznicu za plažu. Moj stari gost i prijatelj je ljubitelj Mediterana kakav je nekad bio a ne replike Malorke. A ja kao domaćin, platiša poreza i upisan na biračke popise imam pravo i namjeru utjecati na to hoće li moj grad postati preskup ne samo mome gostu nego i meni i mojoj djeci. Ideja slobodnog tržišta je pokosila mnoge države, gradove i sela svojom lažnom konkurencijom, a u stvarnosti mafijaški kontroliranom Superhik ekonomijom. Odjebi u velikim skokovima, plaćeni trole!!!!! Lošinjani su progledali a euforija vašim investicijama i zapošljavanjem je odavno potrošena.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Profesija trolFalšo 2017-11-11 12:29
Citat Gost:
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.
Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira. Tako u svom prvom komentaru s visina koje mogu doseći samo umišljeni pametnjakovići pita:" Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?"
Iako u tekstu ima dosta šokantnih činjenica i tvrdnji tuljan problematizira nepostojeću tvrdnju. Nakon podvale s lažnom tvrdnjom zaključuje da netko (autor teksta) želi nahuškati ljude za svoje ciljeve? Gdje vidi huškanje, koji su ciljevi huškača to nema potrebu objasniti.
Sudeći po upornosti kojom rasprave usmjerava daleko od nekih tema hranitelj tuljana bi mogao biti profesionalni trol. Ma ne zato što to radi dobro, profesionalno, nego zato što ga netko plaća. Jer toliko puta je dobio po gubici i ispao smiješan da bi svako normalan tko drži do sebe već odustao. Ali on i dalje tupi jer po zadatku nastoji skrenuti oči javnosti od stvarnog problema. A stvarni problem istaknut ovim člankom je što gradska vlast još jedan dio otočnog prostora prepušta na milost i nemilost investitoru "kakvog se može samo poželjeti". A ne odgovori na imbecilna, neumjesna pitanja "Zar netko zaista smatra da je ciljana skupina posjetitelja golf terena jednaka ciljanoj skupini posjetitelja obiteljskih apartmana? Ili samo želi nahuškati ljude za svoje ciljeve?".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Javi seeeeeLjubo 2017-11-11 12:44
Da li je hranitelj tuljana ista osoba kao i Ponovno jaše?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # zijev...hranitelj tuljana 2017-11-11 13:48
Citat Falšo:
stvarni problem istaknut ovim člankom je što gradska vlast još jedan dio otočnog prostora prepušta na milost i nemilost investitoru
Možete li pojasniti o kakvom otočnom prostoru pišete koji gradska vlast "prepušta", ja sam cijelo vrijeme mislio da se radi o privatnom zemljištu, a ne gradskom???
Je li to isto dio nekakve zaštićene park šume?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # .Pero 2017-11-11 14:20
Ti si malo žešća budala...ti si mozes samo umisliti sa si nesto mislio...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Trol ili budala, pitanje je sadHamlet 2017-11-11 17:59
Citat Pero:
Ti si malo žešća budala...ti si mozes samo umisliti sa si nesto mislio...
Ili trola ili je budala pa misli da vlasništvo nad zemljištem daje pravo da na njemu radiš što god ti se prohtije. Za slučaj da nije trol nego budala nudim mu prosvjetljenje navođenjem jednog od načela Zakona o prostornom uređenju - Načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa

Članak 11.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, tijela i osobe određeni posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu.

(2) Javni interes zaštićuje se razgraničenjem prostora za javne namjene primjenom odgovarajućih prostornih normi i prostornih standarda od ostalog prostora vodeći pri tome računa da svi korisnici, koliko je to moguće, podjednako snose teret razgraničenja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Sveto privatnoZlobo 2017-11-11 21:27
Privatne prostore se također obuhvaća prostornim planiranjem, kao što znaju svi članovi dječjeg gradskog vjeća.
Hranitelju tuljana, dokazuješ nedokazivo. Dokazivanje prezirom i nadmenošću prema drugima još uvijek nije argumentacija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Tuljan od slameBumbar 2017-11-17 17:47
Citat Gost:
Kao i obično prvi komentator je hranitelj tuljana koji ima cilj usmjeriti raspravu što dalje od teme.

Izmisli tvrdnju koja u tekstu ne postoji i s njom polemizira.
To o polemiziranju s tvrdnjom koja ne postoji spada u definiciju trola koji se radi manipulacije služi retoričkom smicalicom podmetanja zamjenom teze.
hr.wikipedia.org/wiki/Slamnati

Savjet: Ignorirati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Puno zuji meda ne daje...nje pčelicaTrut 2017-11-17 18:01
Mislim da je tuljan već prezren i da se ljudi ne love na samodopadnu budalu koja si umišlja da je pametnjaković.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # corleonetoto 2017-11-17 22:12
Citat Trut:
Mislim da je tuljan već prezren i da se ljudi ne love na samodopadnu budalu koja si umišlja da je pametnjaković.
Lukava lija ipak dolija !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # KloakaSnajperist 2017-11-11 10:58
Tuljana ne zanima nezakonita odluka županije ni besmisleni zaključici GV, opće guranje glave u pijesak. Njega zanima rasprava o "ciljanoj skupini posjetitelja golf terena" što god to značilo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # FimozaZaintrigirani 2017-11-11 12:15
Zašto velika, mudra glava i relizirana osoba gubi vrijeme na Volim Lošinj boreći se protiv nebitnih i po njemu glupavih huškača. Zadnja stvar koju napravi prije spavanja je trolanje, a prva stvar koju napravi kad se probudi, još onako krmeljiv je opet trolanje?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # bajka za naivnebujrum 2017-11-11 14:23
Cijeli taj projekt koji se vrti oko golfa je u startu promašena investicija, ili služi samo kako bi se izgradnja cijelog resorta podmetnula pod priču o golf terenima. Što se tiče golferskog turizma, prosječni golfer si uzme tjedan dana godišnjeg odmora, doleti na destinaciju gdje lokalno na manje od sat vremena autom ima 5-6 golf terena. Svaki dan odigra po jednu partiju, naravno svaki put na drugom terenu, i krajem tjedna avionom ide kući.

Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # nije za seljaka golf nego boćedh 2017-11-11 14:43
Citat bujrum:
Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Ekipi sa Dražice više ništa ne prolazi, ne mogu utjecati niti da se popravi most na Osoru, a kamoli da se produži zračna luka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # nakaradni planoviuvreda za zdrav razum 2017-11-11 15:09
Citat bujrum:
Cijeli taj projekt koji se vrti oko golfa je u startu promašena investicija, ili služi samo kako bi se izgradnja cijelog resorta podmetnula pod priču o golf terenima. Što se tiče golferskog turizma, prosječni golfer si uzme tjedan dana godišnjeg odmora, doleti na destinaciju gdje lokalno na manje od sat vremena autom ima 5-6 golf terena. Svaki dan odigra po jednu partiju, naravno svaki put na drugom terenu, i krajem tjedna avionom ide kući.

Ova priča o navodnom golf turizmu sa samo 2 golf terena je čista farsa za naivne, a poanta je u resortu sa 1200 ležajeva.

Za kapacitet od 1200 ležajeva im treba najmanje 50 golf terena.

Pozdrav ekipi sa Dražice, ovo vam neće proći.
Evo što o tome govore stručnjaci...

Golfska menadžerica Maria Manuel Delgado e Silva hrvatskim je novinarima koji su obišli terene u regiji Algarve objasnila kako se golfere može privući jedino ako u blizini postoji barem pet igrališta. Poznato je, naime, da golferi u tjedan dana, koliko obično traje njihov odmor, žele obići što više terena, ali pritom ne žele gubiti vrijeme na duga putovanja. RH još nije ni blizu ideji o pet igrališta na jednom području jer ih u cijeloj zemlji nema toliko...
vecernji.hr/.../...
Raić tvrdi kako je najbitnije da se golf-tereni ne grade samostalno, već u tzv. grozdovima.
- Prosječni golfer na odmor dolazi na sedam dana. U tom razdoblju želi odigrati šest partija. Traži najmanje tri, a možda i šest terena međusobno udaljnih najviše sat vremena vožnje automobilom, kako bi ih mogao mijenjati. Uz to, troši na smještaj, na gastronomiju i preporučuje istu destinaciju svojim prijateljima. Jedino tako možemo privući tu vrstu turista - smatra Raić.

www.jutarnji.hr/.../1200416


U svakom slučaju, bila 2 ili 5 igrališta, 1200 ležajeva je nakaradno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # seljakgolfer 2017-11-11 15:54
U svakom slučaju, bila 2 ili 5 igrališta, 1200 ležajeva je nakaradno.
Pa poanta GOLFA je gradnja i prodaja ležajeva (apartmana), golf nije bitan '
Iako se dobije dozvola radit ce se samo ležajevi apartmani ili hotel a golf ako bude.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # .Zinik 2017-11-11 17:32
Zbog zaključka GV mislim da bi Tanja Jović i Ana Kučić imale više šanse kod Povjerenika za informiranje kad bi koji slučajem zatražile stručnu podlogu koju traži Bojana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # bez gaćai zaštite 2017-11-11 18:30
Citat Zinik:
Zbog zaključka GV mislim da bi Tanja Jović i Ana Kučić imale više šanse kod Povjerenika za informiranje kad bi koji slučajem zatražile stručnu podlogu koju traži Bojana.
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # golfska strujaborbaš 2017-11-12 09:09
Citat i zaštite:
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Grad je u velikim problemima, došlo je do rascjepa u lošinjskom HDZ-u gdje se dvije struje međusobno bore za prevlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Rascjep? Koji rasjep?Sić 2017-11-14 08:49
Citat borbaš:
Citat i zaštite:
kao da je njih briga, Grad je već dao podršku, i to bjanko
Grad je u velikim problemima, došlo je do rascjepa u lošinjskom HDZ-u gdje se dvije struje međusobno bore za prevlast.
Kakav rascjep? Pa svi su u prošlom sastavu bili golfska struja. Što ih je onda moglo rascijepiti? Dioba provizija? Ideološke nesuglasice sigurno nisu jer lošinjski hadezejci idu kud krdo ide.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # samo je jedna mamažuja 2017-11-14 11:16
Citat Sić:
Kakav rascjep? Pa svi su u prošlom sastavu bili golfska struja. Što ih je onda moglo rascijepiti? Dioba provizija? Ideološke nesuglasice sigurno nisu jer lošinjski hadezejci idu kud krdo ide.
Dijele se na "garijeve" i "nedićeve" članove a iza svega stoji građevinska mafija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Put u nepoznatokibidabi 2017-11-15 09:05
Mislim da ne postoje "garijevci" jer s njim niko ozbiljan više ne računa. Nedić se ne miri da bude Anin fikus kao ona pod Garijem pa nastoji kontrolirati GV i odbore da si prigrabi veći utjecaj. Oni koji ga podržavaju bi se mogli nazvati "nedićevci" ali sumnjam da su većina jer neki ne žele da Ana bude njegov fikus. Sa šibicarom Elvisom i njegovim kmetom Andrinom čine većinu koja će vjerojatno nadvladati "nedićevce" i Anu podržavati na putu kojim je krenula. A to je ... put u nepoznato. Na njenom FB profilu još uvijek stoji ona laž o Lošinju kao prvom od 1000 otoka i parolom "Lošinj je, i mora ostati prvi".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # tarzan u borbi za pinkumerci 2017-11-15 15:24
Citat kibidabi:
Mislim da ne postoje "garijevci" jer s njim niko ozbiljan više ne računa. Nedić se ne miri da bude Anin fikus kao ona pod Garijem pa nastoji kontrolirati GV i odbore da si prigrabi veći utjecaj. Oni koji ga podržavaju bi se mogli nazvati "nedićevci" ali sumnjam da su većina jer neki ne žele da Ana bude njegov fikus. Sa šibicarom Elvisom i njegovim kmetom Andrinom čine većinu koja će vjerojatno nadvladati "nedićevce" i Anu podržavati na putu kojim je krenula.
Nije to nikakva borba za prevlast nego bespoštedna bitka za "pinku". Vidjeli novi vijećnici kako su se obogatili viječnici u prošlom mandatu pa sad i oni žele dio kolača.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # Klevete i lažiĆić mić 2017-11-14 13:13
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Vjerodostojno u 3pmgost 2017-11-14 14:26
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
Uživaj u ovom pozerskom kreveljenju precjednika stranke sumnjivih namjera Hajde Da Zgrabimo :lol:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Plenkoviću, đe si bio '91?Šundo 2017-11-16 17:19
Osim što je uobraženi pozer još je i bahat, a i nekulturan. Bahatost je je već bezbroj puta pokazao, a najbolje mu je ono da može što god hoće. Nekulturu je pokazao prije par dana dijeleći lekcije zastupnicima u Saboru kao da je iznad Sabora. A posebice se osramotio kad je bahato, s visoka, kao uvrijeđena pi*kica upitao tko je to Branimir Bunjac i odakle je ispao. Bunjac, zastupnik u Saboru mu je odgovorio na svojem Facebook profilu, po mojem mišljenju prebalago i neprimjereno pristojno za takav hadezenjarski bezobrazluk:

Bunjac kaže kako je logično da se on i premijer ne poznaju,a u objavi objašnjava i zašto je tako:

‘Tijekom rasprave o povjerenju Vladi Plenković me upitao “tko sam ja” i “otkuda sam ispao”.
Konstatirao je da nije za mene “nikada čuo niti me je ranije vidio”, pa se čudio “tko uopće” glasuje za Živi zid.
Nema ničega neobičnoga u njegovim izjavama.
Naime, u vrijeme Domovinskog rata ja sam bio dobrovoljac na prvoj crti bojišta, a Plenković se liječio od anemije. Logično je da se nismo mogli ni sresti ni vidjeti u to vrijeme.
Kasnije sam studirao povijest i postao doktor povijesnih znanosti u vrijeme dok je isti gospodin tumarao po hodnicima središnjice HDZ-a pokušavajući se uhljebiti u nekoj sinekuri.
Treba li nas stoga čuditi da premijer, za razliku od mene, ne zna ništa o hrvatskoj povijesti, pa mu za vođenje politike treba tragikomično Povjerenstvo za suočavanje s prošlosti?
Kasnije je Plenković napustio Hrvatsku i otišao u Bruxelles i time i faktički postao potpuno odvojen od stvarnoga života hrvatskih građana.
Okružen birokratima, vozačima, večerama i s primanjima od 50 tisuća kuna zaključio je da je život bajka koja se svodi na dodvorništvo i održavanje statusa quo.
Njemu je bilo dobro, pa nije mogao shvatiti da u Hrvatskoj ljudi vode borbu za goli opstanak, za puko preživljavanje, pa samim time ne razumije ni kako je nastao Živi zid ni tko za njega glasuje.
On misli da stotine tisuća blokiranih, iseljenih i gladnih hrvatskih građana zanimaju sastanci nekakvih radnih skupina EU-a na Malti.
Za razliku od Plenkovića osobno hodam pješice po ulicama grada, bez zaštitara, primam građane, slušam njihove žalbe, pa znam kako žive i koje su im potrebe u stvarnome, a ne virtualnom, svijetu.
Nemam se potrebe nikome ulizivati, ne služim nikakvim lobijima, potpuno sam slobodan u iznošenju svojih stavova.
U politici sam isključivo zato da budem medij građana, a ne da prenosim uredbe i direktive iz EU-a i NATO-a ili iz bankarskih krugova.
Doista, velika je razlika između nas dvojice, slažem se’, objavio je Bunjac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Može mu segost 2017-11-17 09:19
Citat Šundo:
Osim što je uobraženi pozer još je i bahat, a i nekulturan. Bahatost je je već bezbroj puta pokazao, a najbolje mu je ono da može što god hoće.
Može mu se jer mu bahaćenje omogućuje političko smeće iz HNS-a, Haso i Esih te manjinci.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # gostuLošinjan 2017-11-19 21:22
Ovaj je bahat sa političkim smećem HNS-a idr, a šta smo zaboravili kakav je Milanović bio političko smeće sa istim HNS-om,Hasom i dr. pa valjda je logika da je zato izgubio izbore, da je nešto valjao nebi ga narod mijenjao, barem mi se tako čini.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # Ne ostajte ovdje, sunce ovog neba neće vas grijatigost 2017-11-20 13:06
Citat Lošinjan:
Ovaj je bahat sa političkim smećem HNS-a idr, a šta smo zaboravili kakav je Milanović bio političko smeće sa istim HNS-om,Hasom i dr. pa valjda je logika da je zato izgubio izbore, da je nešto valjao nebi ga narod mijenjao, barem mi se tako čini.
Da narod nešto valja ne bi birao HDZ. Sve što valja iselit će iz Lijepe njihove, pa će HDZ će zauvijek imati vlast. Zato i vode politiku "ako ti se ne sviđa ..."

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
72 # pokondirena tikvamićo 2017-11-14 15:00
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
HDZ=SDP a zajedno opljačkali sve što je bilo moguće. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # HDZ=Hajde Da Zdipimoasd 2017-11-14 17:21
Citat mićo:
Citat Ćić mić:
Što je više kleveta i laži HDZ-e mi je miliji i draži
HDZ=SDP a zajedno opljačkali sve što je bilo moguće. :-x
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
42 # crvena buržoazijaćaća 2017-11-14 18:23
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Hajde Da Zdipimoasd 2017-11-14 18:51
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # kameleonikurta 2017-11-14 19:05
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Pljačkaška privatizacijaasd 2017-11-14 19:23
Citat kurta:
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Imali su Hrvatskukibidabi 2017-11-15 12:13
Citat asd:
Citat kurta:
Citat asd:
A tko je smislio, uveo i provodio sistem privatizacije? Oni koji su za vrijeme rata imali vlast, a to nije bio HDZ. Kad smo kod toga, je li Kutle bio SDP-ovac. Je li bio Todorić vio SDP?
Je su li Vinko, Vlado, giordano i ostali bili članovi SKH ???
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Slika govori više od tisuća i tisuća riječi i beskrajnog muljanja pripadnika zločinačke organizacije:

i.imgur.com/HOlmV9m.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # komu sve - komu ništapešekan 2017-11-15 16:07
Citat:
Bili su. Ali član SKH bio je i Tuđman, a on im je sve to omogućio dok su drugi ratovali.
Gori od komunista su samo bivši komunisti koji su postali antikomunisti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Komesar Vaso Prepisivačgost 2017-11-16 10:01
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Nije istina da su tvrtke mogli kupovati samo direktori. O tome tko je odgovoran za privatizacijsku pljačku najbolje govori protivljenje HDZ-a da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo za Todorićevu pljačku, zatim namjera da se njegov rad prekine kad istragu preuzme DORH i dosadašnji tijek saslušanja pod strogim nadzorom HDZ-ovog komesara za zataškavanje afere Todorić Vase zvanog Prepisivač.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ima li netko da ospori ovaj tekst?gost 2017-11-17 13:03
Citat gost:
Citat ćaća:
Citat asd:
Matematika ti ne valja. Nije točno HDZ=SDP, nego HDZ>SDP. HDZ je stvorio lopovsku državu i dulje vladao od SDP-a, pa je logično da je SDP manje popljačkao.
Nema tu puno logike ni matematike, u pretvorbi tvrtke su mogli kupiti jedino direktori a direktori su svi bili članovi KPJ-e.
Nije istina da su tvrtke mogli kupovati samo direktori. O tome tko je odgovoran za privatizacijsku pljačku najbolje govori protivljenje HDZ-a da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo za Todorićevu pljačku, zatim namjera da se njegov rad prekine kad istragu preuzme DORH i dosadašnji tijek saslušanja pod strogim nadzorom HDZ-ovog komesara za zataškavanje afere Todorić Vase zvanog Prepisivač.
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # prvobitna akumulacijaprinc 2017-11-17 13:58
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Hvala HDZ-u, gori smo od RumunskeČaušesku 2017-11-17 14:22
Citat princ:
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Ne žele priznati HDZ-ovci i HDZ-ovi klijenti, i tu nema ničeg čudnog. Ne žele priznati jer bi to bilo priznanje da je HDZ zločinačka organizacija odgovorna, njeno članstvo lopovi, a birače u najmanju ruku budale. Evo, HDZ je upravo blokirao svjedočenje Karmarka i Kujundžića u vezi s Todorićem, a danas Novi list piše o poraznim podacima da nam je industrijska proizvodnja od 2010. porasla za bijednih 2,8%, a u Rumunjskoj čak 45%! U Rumunjskoj!!! Kojoj smo se nekad rugali ili sažaljevali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Lijepa naša otočna zaostala turistička zemljaVjerodostojnik 2017-11-19 09:38
Citat Čaušesku:
Citat princ:
Citat gost:
HDZ Franje Tuđmana bio je konspirator i egzekutor najvećeg ekonomskog zločina u povijesti neovisna Hrvatske. No pred saborskim povjerenstvom za Agrokor nižu se tvrdnje da nije imao neke naročite veze s s omasovljenim kriminalmom pretvorbe i privatizacije. Ima li netko da ospori ovaj tekst koji sam prepisao iz jednih novina?
Nitko ne želi priznati da je pretvorba rađena po nalogu Tuđmana, a da su njegovi miljenici bili Kutle i Todorić.
Ne žele priznati HDZ-ovci i HDZ-ovi klijenti, i tu nema ničeg čudnog. Ne žele priznati jer bi to bilo priznanje da je HDZ zločinačka organizacija odgovorna, njeno članstvo lopovi, a birače u najmanju ruku budale. Evo, HDZ je upravo blokirao svjedočenje Karmarka i Kujundžića u vezi s Todorićem, a danas Novi list piše o poraznim podacima da nam je industrijska proizvodnja od 2010. porasla za bijednih 2,8%, a u Rumunjskoj čak 45%! U Rumunjskoj!!! Kojoj smo se nekad rugali ili sažaljevali.
Kapeli se k*rči visokim učešćem prihoda od turizma u BDP kao da je to dobro, a zapravo je znak nazadovanja i signal za ubrzano bjekstvo iz Hrvatske svima koji ne žive od politike kao on.

"– Hrvatska sve više ima obilježja otočne turističke zemlje. Ne samo da smo osuđeni na jednu granu kod rasta BDP-a, nego je sve više izražen utjecaj samo jednog kvartala, odnosno tri ljetna mjeseca, na rast BDP-a i na kretanja u ekonomiji – napominje Lovrinčević. Koliko se mijenja važnost pojedine djelatnosti za domaće gospodarstvo najbolje govori to da je 2000. godine industrijska proizvodnja činila 17,8 posto BDP-a, poljoprivreda 6,4 posto, a trgovina i turizam 19,8 posto, dok je 17 godina kasnije udio industrije pao na 15 posto, poljoprivrede ispod četiri posto, a turizam i trgovina su dogurali do udjela većeg od 22 posto.
– Grane čiji je udio rastao su i grane koje donose niže plaće, pa je tako ona u turizmu u prosjeku 5.100 kuna, u što su uključene i plaće menadžera. Hrvatskoj se tako prvi put događa da joj prijeti da je tranzicijske zemlje poput Češke ili Slovačke preteknu i u visini plaća, što se donedavno činilo dalekom i nevjerojatnom budućnošću – kaže Lovrinčević. On dodaje da je u Sloveniji plaća u prosjeku 30 posto veća nego u Hrvatskoj, a da su joj po plaći sada konkurentice i zemlje koje to donedavno nisu mogle biti, pa su to države u kojima će i potencijalni useljenici tražiti posao prije nego u Hrvatskoj.
– Neće samo naši radnici odlaziti u Njemačku ili Irsku, nego će se i potencijalni useljenici radije odlučivati za Slovačku ili Češku. Vrijeme je da Hrvatska razmisli o selektivnoj imigracijskoj politici, demografske mjere su premalo i zakašnjele su – upozorava Lovrinčević.

novilist.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
5 0 # čaučeskuLošinjan 2017-11-19 21:53
Svaka čast na sijećanju, ali si zaboravio tko je tada bio na vlasti, koliko se ja sijećam bio je SDP ili se ti ne sijećaš?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Radnici na frontu, tajkuni iza frontaSova 2017-11-20 12:54
Citat Lošinjan:
Svaka čast na sijećanju, ali si zaboravio tko je tada bio na vlasti, koliko se ja sijećam bio je SDP ili se ti ne sijećaš?
A ti si zaboravio, ili se ne "sijećaš" da sustav pljačke društvene imovine nazvan pretvorba i privatizacija nije uspostavio SDP, nego HDZ. Zaboravio si da ga je HDZ uveo i provodio baš za vrijeme rata da bi radnike maknuo iz tvornica na front, pa da iza fronta državni tajkuni mogu nesmetano pljačkati njihovu imovinu. A to su i radili. SDP je dva puta dolazio na vlast u državi pljačkaškom pretvorbom razorene privredne strukture sa sudstvom, policijom i državnom upravom očišćenom od nehadezeovskih kadrova te inficiranom sveopćom korupcijom. Uz to je sve vrijeme Crkva rovarila protiv "ljevičarskog zla", s vrhuncem u onih 555 dana šatoraškog divljanja i prijetećih marševa desničarskih udruga. Za rušenje SDP-ove vlade nagrađene su zakonom kojim će uz sadašnju stopu iseljavanja iz ove države uskoro biti više branitelja nego običnih građana. U samo dva mandata na vlasti SDP nije mogao popraviti sve što je HDZ nepovratno uništio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Podaci nasuprot "sijećanja"Revizor 2017-11-21 08:01
Citat Lošinjan:
Svaka čast na sijećanju, ali si zaboravio tko je tada bio na vlasti, koliko se ja sijećam bio je SDP ili se ti ne sijećaš?
Ima njih koji se ne oslanjaju na "sijećanje" nego na podatke. "Poražavajuće je da su sve hrvatske vlade od 2000., bez iznimke, zabilježile ekonomsko zaostajanje za novom Europom. Najmanje je zaostajala Račanova." kaže Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za Poslovni dnevnik. A ti se samo "sijećaj" :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # asdLošinjan 2017-11-22 20:45
neš ti logike,SDP je manje popljačkao.Majs tore, LOPOV JE LOPOV, nema tu manji ili veći.Slaba ti je ta matematika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Učenje iz praksegost 2017-11-23 08:12
Citat Lošinjan:
neš ti logike,SDP je manje popljačkao.Majstore, LOPOV JE LOPOV, nema tu manji ili veći.Slaba ti je ta matematika.
Želim ti da te popljačka veliki lopov pa da ostaneš bez ičega da naučiš razliku između velikog i malog lopova koji ti je ubrao samo smokvu sa stabla u dvorištu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # asdLošinjan 2017-11-22 20:50
Neš ti logike,SDP je manje popljačkao.Majs tore LOPOV JE LOPOV.Nije to matematika, već kriminal.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
220 # SkreniDrugi će za tobom 2017-11-11 23:08
Nemojte dozvoliti da hranitelj tuljana skreće temu jer je uporan u tome.
Najvjerojatnije je za to nagrađen pa i po objavama na ovom forumu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # hukhranitelj tuljana 2017-11-13 18:23
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposob nih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # magla svuda oko naskermit 2017-11-13 18:50
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Tko to tamo zamagljuje ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Lake droga ili teška mukaGost 2017-11-13 18:54
Tuljan poludio?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # tko laže taj i krade...hranitelj tuljana 2017-11-14 17:11
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # nisam jaalibi 2017-11-14 17:48
Citat hranitelj tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
sinkopa?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Ko pravi tuljanBili 2017-11-14 18:17
Citat hranitelj tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Shvatio sam o kojem se zemljištu radi.Nemoguća misija,nesposobnih klijentelista na krivom mjestu i u krivo vrijeme.Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i tko je vukao vodu na svoj mlin.Dugoročno gledano sve je to neizvedivo zbog osobnih interesa pojedinaca koji se žele prikazati kao dobrotvori koji su nepravedno marginalizirani od društva,a u stvari su prava opasnost za ovo društvo.
Ovo trkeljanje nisam ja napisao!
Ako nisi ti, dobro te oponašao :lol: :lol: :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
155 # PRhranitelj tuljana 2017-11-15 18:10
Citat gost:
... činjenica je koju ne možeš osporiti da se svekolika povijest svjetskog gospodarstva svodi na manje ili više uspješnu eliminaciju konkurencije. Zašto bi onda svi Lošinjani trebali biti sretni ako smatraju da im gradska vlast dovodi konkurenciju? ...Velika Britanija je izrasla u dominantnu gospodarsku i vojnu silu zahvaljujući zakonima o zabrani kupovine robe od konkurencije.
Hvala na pojašnjenjima.
Dakle, prema vama legitimni i logični privatni interes pojedinaca koji žive od turizma (jer - ne žive svi) je suzbijati konkurenciju u obliku bilo kojeg proširenja turističke ponude na otoku. Bilo bi još bolje da se i postojeća ponuda na neki način suzi...
Mogli biste izaći s političkim programom na izbore. Međutim, jao, što ako niste većina? Većini je možda interes još gradnje, još širenja, još radnih mjesta?
Pa, možda vam mogu pomoći savjetom...
...bilo bi dobro da vas nekoliko osnujete npr. nevladinu udrugu ili inicijativu građana, koja će se za vaš privatni interes boriti svim dostupnim sredstvima protiv nove (i stare) konkurencije.
U svrhu senzibilizacije javnosti (koju baš briga vaš privatni interes, a možda je njihov interes i suprotan jer žele ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta) bilo bi dobro da tu vašu borbu protiv konkurencije umotate u celofan inače jako nejasnog i preširokoga pojma "javnog interesa".
Možda da umiješate i element zaštite okoliša, održivosti, to danas pali...
...ne morate se vi osobno baviti time na operativnoj razini, možete angažirati ljude koji su spretni komunikatori a koji bi bili "neovisni" aktivisti te vaše inicijative. Bilo bi dobro da sami aktivisti ne budu vlasnici (iole znatnijih) smještajnih kapaciteta, kako im se ne bi moglo to predbaciti, a i sama inicijativa bi bila time uvjerljivija...
...to mogu biti profesionalni aktivisti "Vegeta smjera" (miješaju se u sve)...
...na kraju, bilo bi dobro da složite "neovisnu" web-stranicu gdje bi objavljivali različite članke na temu javnog interesa, zaštite okoliša, održivog razvoja, a koji bi zapravo bili poglavito usmjereni protiv te vaše konkurencije.
Eto, tako bih ja napravio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Još zapošljavanjaZlobo 2017-11-15 20:14
www.kigo.hr/.../

Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # agrokortodor 2017-11-15 20:44
Citat Zlobo:
www.kigo.hr/.../

Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Nije samo profit otišao sa otoka nego i supstanca. Nakon Lošinjske plovidbe isisan je sav kapital iz Jadranke. Ostala je samo vanjska ljuštura koja će se urušiti sama od sebe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Politika zgrabi i bježiSJ 2017-11-16 09:22
Citat todor:
Citat Zlobo:
Iskreno, zašto bi nam bilo stalo do zapošljavanja Filipinaca, Bosanaca, Srba i ostalih za koje će ministar Cappeli zatražiti radne dozvole u Hrvatskoj? Izgleda da na otoku nema nezaposlenih. Nema nezaposlenih, sezona je bila predobra i spektakularna, a (gotovo) svi su restorani zatvoreni jer nema tko trošiti u njima. Ups, izgleda da je sav profit otišao s Lošinja!
Nije samo profit otišao sa otoka nego i supstanca. Nakon Lošinjske plovidbe isisan je sav kapital iz Jadranke. Ostala je samo vanjska ljuštura koja će se urušiti sama od sebe.
Profit sa Lošinja seli u inozemstvo radi daljnje oplodnje. Pročitaj Kako su slastičar i odvjetnik iz Malog Lošinja izgradili punionicu vode u Makedoniji (slastičar je zatvorio lokal jer u ovo doba godine nema profita)
Odlomci iz članka:
- Moderna punionica vrijedna više od 45 milijuna kuna otvorena je prošli tjedan, točnije u ponedjeljak, 19. rujna. Makedonska glasila u svojim su izvješćima uglavnom koristila informacije iz službenog priopćenja. Kao nositelja investicije navodila se hrvatska tvrtka ML Gari, ali bez objašnjenja tko je njezin vlasnik. Isticalo se i kako krajnja vrijednost investicije može biti čak veća od 100 milijuna kuna, jer su na istoj lokaciji u planu daljnja ulaganja.
- Zainteresirani tim informacijama, bacili smo se u istraživanje koje nas je dovelo do glavnih junaka priče – ugostitelja slastičara albanskih korijena Dašmira Abdije i odvjetnika Branimira Kojića, obojice iz Maloga Lošinja.
- Kad bi se gledala samo financijska strana projekta, bilo bi točnije reći kako se radi o rusko-hrvatskoj investiciji.
'Novčani ulog Abdije i mene je takav da nas se teško i može nazvati investitorima gledajući samo novčanu visinu investicije. U temeljnom kapitalu po završetku procesa dokapitalizacij e sudjelovat ćemo s manje od jedan posto', ističe Kojić.
- U makedonskom Centralnom registru njih dvojica upisana su kao suvlasnici tvrtke ML Gari osnovane 2011. u Skopju s temeljnim kapitalom od svega 5.000 eura (37.500 kuna)
- Gari Cappeli: Tvrtka ML Gari nema veze sa mnom
HDZ-ovac Gari Cappelli, gradonačelnik Malog Lošinja, upoznat je s poslovnim pothvatom svojih sugrađana u Makedoniji. Štoviše, po otoku se proširila priča kako je upravo on vlasnik punionice. 'Tvrtka koja stoji iza svega zove se ML Gari i naravno ljudi su me počeli pitati jesam li ja vlasnik. Za projekt sam čuo, ali s njim nemam nikakve veze', rekao je za tportal Cappelli.
- Najveći je ulagač ustvari UK Promsvyaz, jedno od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji. Ista ta tvrtka na Lošinju u svojim rukama drži lokalnu turističku firmu Jadranka Grupu. UK Promsvyaz u vlasništvu je banke Promsvyaz, jedne od najvećih ruskih banaka čiji su vlasnici braća Aleksej i Dimitrij Ananijev, poduzetnici teški nekoliko milijardi dolara.
- Rusi drmaju Lošinjem
- Rusi su postali većinski vlasnici lošinjske Jadranke 2013. Radi se o najvećem poslodavcu na otoku i petoj turističkoj grupaciji u Hrvatskoj. Njihova ulaganja u turističke kapacitete Jadranke do 2019. iznosit će više od 200 milijuna eura.
I tako dalje ... Ostatak u cijelom članku, pa ako vjerujete odvjetniku ... vaša stvar :lol:

tportal.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
72 # nesenzibilnoshranitelj tuljana 2017-11-17 18:54
Nemogućnost dokazivanja privatnog interesa pred društvenim interesom je nemogućnost nesposobnih da prikriju svoju stvarnu nesposobnost kako bi uvjerili svekoliko pučanstvo u stvaranju lobija koji će biti zadužen za stvaranje takvog mišljenja.Tada je lako manipulirati ljudima koji su ovisni o sitnom kapitalu koji im se prikazuje kao spas pred nadolazećom krizom i lako je manipulirati i usmjeravati ljude da glasaju za one koje im serviraju takve informacije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Tolstojevski 2017-11-19 18:09
Super komentar samo kad bi ga trijezan i normalan čovjek mogao razumjeti. Šta je pisac htio reći?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # javni intereshranitelj tuljana 2017-11-21 18:34
Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvi.Stoaga je nedopustivo da takve skupine i nekompetentni ljudi uopće dolaze u mogućnosti da svojim ponašanjem provociraju pozitivne osobe koje imaju stavove koje nameće ovo društvo.Stoga prijatelji budite oprezni na takve osobe u društvu,a ima ih sve više i na sve moguće načine se uvlače među pozitivne sjupine ovoga društva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
62 # što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe životehranitelj tuljana 2017-11-21 21:03
Citat hranitelj tuljana:
Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvi.Stoaga je nedopustivo da takve skupine i nekompetentni ljudi uopće dolaze u mogućnosti da svojim ponašanjem provociraju pozitivne osobe koje imaju stavove koje nameće ovo društvo.Stoga prijatelji budite oprezni na takve osobe u društvu,a ima ih sve više i na sve moguće načine se uvlače među pozitivne sjupine ovoga društva.
Opet neki otužni klaun koristi moj nick.
Nema veze, sutra mogu imati drugi.
Pa treći.
...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Umišljeni klaunDoggy 2017-11-22 09:50
Citat hranitelj tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvi.
Opet neki otužni klaun koristi moj nick.
Nema veze, sutra mogu imati drugi.
Pa treći...
Ako to zaista nije tvoj komentar, neki tužni klaun te savršeno oponaša. Jer svi komentari s potpisom h.t. bili su i jesu miješanje u tuđe živote pa tako i ovaj kojeg se odričeš. Možeš ti promijeniti nick, ali po onoj narodnoj "znam te puško dok si pištolj bila" uvijek ćemo prepoznati autora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...hranitelj tuljana 2017-11-22 13:28
Citat Doggy:
neki tužni klaun te savršeno oponaša. ...uvijek ćemo prepoznati autora.
Nećete vi nikoga "uvijek prepoznati" ako vam je ovo primjer savršenog oponašanja, svaka elementarno pismena osoba vidi da to nije moj stil. S obzirom da inzistirate da "on piše kao ja" iako je očito da nije, pretpostavljam da ste ili autor nesuvislog teksta pod mojim nickom, ili znate tko je autor i da znate da to nisam ja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # nesuvislostFiga 2017-11-23 08:19
Citat:
pretpostavljam da ste ili autor nesuvislog teksta pod mojim nickom, ili znate tko je autor i da znate da to nisam ja.
Hoćeš reći da su drugi tekstovi pod nickom hranitelj tuljana suvisli? Nemoj nas nasmijavati :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
6 0 # porazjavne debate 2017-11-25 19:39
Koji jadni komentari na račun tuljana, a još mi je nevjerojatnije da dobijaju i lajkove. S "pravim" tuljanom se ne morate slagati, ali nitko ne može poreći da je pismen i pronicljiv, za razliku od tog nekog koji mu flooda nick, uvijek s istim ili sličnim tipfelerima i formatom teksta.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Šovinistički pravopisUčo 2017-11-26 09:15
Citat javne debate:
Koji jadni komentari na račun tuljana, a još mi je nevjerojatnije da dobijaju i lajkove. S "pravim" tuljanom se ne morate slagati, ali nitko ne može poreći da je pismen i pronicljiv, za razliku od tog nekog koji mu flooda nick, uvijek s istim ili sličnim tipfelerima i formatom teksta.
Osoba koja se potpisuje kao hranitelj tuljana ne pokazuje baš visoku razinu pismenosti. Osim što ne zna razliku između č i ć primijenjuje neki svoj privatni pravopis, a kad mu se ukaže da je nepismen, uzvraća napadom na onoga tko ga je uhvatio "spuštenih gaća". Pa ga okrivljuje da skreće raspravu na pravopis jer da nema drugih argumenata. Ima li jadnijeg primjera priznanja vlastite nepismenosti?pravopis.hr/pravilo/rijeci-iz-postovanja-i-pocasti/21/

volim-losinj.org/.../...

A glede njegove pronicljivosti, očito je da brkaš zlobu i dogmatičnost s dobrim zapažanjem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # jebena kombinacijagost 2017-11-26 10:47
Umišljen i sujetan nam je tuljan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
93 # Sit, Ubi, sithranotelj tuljana 2017-11-26 17:43
Citat gost:
Umišljen i sujetan nam je tuljan.
Ne brinite se vi za hranitelja tuljana, on ne živi od transfera iz proraćuna, mora on i raditi da zaradi za život, pa ga nema stalno ovdje...
... vidim matično krdo je već dobrano kondicionirano, pa više ni ne moram dolaziti, nego oni sami u nedostatku mog javljanja, kao neki cargo-kult iz Platonove špilje, pod Pavlovljelim refleskom, navikli na mimikriju diskusije na ovom portalu, a ne navikli na različita mišljenja, mene oponašaju i ulaze u raspravu sa tim mojim totemom, u nadi da ću se ipak pojaviti i baciti koju ribicu.. evo sami nakucaše desetak poruka ne bi li hranitelj došao kako bi mogli jesti, živjeti, uputiti koju uvrjedu... dobar tek!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Intelektualne baljezgarijeGost 2017-11-27 07:44
A onda se čudiš?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Intelektualni kljunašGost 2017-11-27 11:26
Staviti u jednu rečenicu "matično krdo"; "Cargo kult"; "Platonova špilja"; "Pavlovljev refleks"; "mimikrija diskusije" a svoj nick proglasiti totemom moze samo umišljeni intelektualac i sujetan tip s očitom mazohističnim sklonostima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # dolina lutakašandor 2017-11-27 11:55
Citat Gost:
Staviti u jednu rečenicu "matično krdo"; "Cargo kult"; "Platonova špilja"; "Pavlovljev refleks"; "mimikrija diskusije" a svoj nick proglasiti totemom moze samo umišljeni intelektualac i sujetan tip s očitom mazohističnim sklonostima.
Vrijeme je da se "hranitelj tuljana" prestane iživljavati na ovom portalu. Njemu je mjesto u jednoj sasvim drugoj instituciji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Dijagnoza i terapijaUčo 2017-11-27 19:57
Citat hranotelj tuljana:
Citat gost:
Umišljen i sujetan nam je tuljan.
... iz proraćuna, ...
... a ne navikli na ...
... uvrjedu ...
Ne piše se (i ne izgovara) proraćun nego proračun, ne piše se 'ne navikli', nego nenavikli, a pisanje 'uvrjeda' je glupa afektacija, ako nije infantilni pokušaj da ispadneš duhovit. Za uobraženog razmetljivca koji komentar naslovi "Sit, Ubi, sit" da bi drobio o cargo-kultu iz Platonove špilje, pod Pavlovljelim refleskom (!), o mimikriji i totemima prilično si nepismen. Zato knjigu u ruke i popuni barem pravopisne crne rupe u svemiru tvog neznanja. I ne, ovo nije skretanje ras prave na "pravopisnu grješku" niti priznanje nedostatka Drugih konkretnih argumenata. Ovo je dijagnoza s preporukom terapije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # aoristhranitelj tuljana 2017-11-27 23:05
Srećom tu su te "slučajne" greške pa nam se i ućo može uključiti u raspravu i pokazati nadmočni intelekt, jer zna gdje se piše je, a gdje ije...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
37 # stari kadarplanovi, planovi 2017-11-22 09:46
"Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvo"
Ponovno je na dijelu i uzanci Mužić , Badurina, Nedić ali sada i novi pridošli poželjni član Živković na marendi i pokušaju da se ponovno pokrenu izmjene planova, sada imaju nešto novo na vidiku, pitanje je dali se tome protivi gradonačelnica.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # bruschetačarli 2017-11-22 11:05
Citat planovi, planovi:
"Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvo"
Ponovno je na dijelu i uzanci Mužić , Badurina, Nedić ali sada i novi pridošli poželjni član Živković na marendi i pokušaju da se ponovno pokrenu izmjene planova, sada imaju nešto novo na vidiku, pitanje je dali se tome protivi gradonačelnica.
Opet se okuplja stara klapa koja nas je prodala rusima, ne može tu gradonačelnica ništa napraviti jer se ne razumije u problematiku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Problematika provizijeGeza 2017-11-23 17:56
Citat čarli:
Citat planovi, planovi:
"Javno interesni lobi nelogične populacije koja ne participaira u vlasti niti želi kolaborirati sa vjerskim pravilima i priznavati vlastite pogreške,dovodi cjelokupnu populaciju i sumnjiv i nemoguć položaj u ovom društvo"
Ponovno je na dijelu i uzanci Mužić , Badurina, Nedić ali sada i novi pridošli poželjni član Živković na marendi i pokušaju da se ponovno pokrenu izmjene planova, sada imaju nešto novo na vidiku, pitanje je dali se tome protivi gradonačelnica.
Opet se okuplja stara klapa koja nas je prodala rusima, ne može tu gradonačelnica ništa napraviti jer se ne razumije u problematiku.
pravo pitanje nije može li gradonačelnica nešto napraviti nego da li hoće nešto napraviti. Jer u problematiku ubiranja provizije svako se razumije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
102 # riba smrdi od glavevepar 2017-11-23 19:26
Citat Geza:
pravo pitanje nije može li gradonačelnica nešto napraviti nego da li hoće nešto napraviti. Jer u problematiku ubiranja provizije svako se razumije.
Napraviti će gradonačelnica sve što treba da zaustavi korupciju koja se razbuktala u Lošinju. Prije svega treba očistiti korov u vlastitim redovima, a potom u ostalim strankama s kojima je HDZ u koaliciji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Uzgoj korovaPitbull 2017-11-24 09:36
Citat vepar:
Citat Geza:
pravo pitanje nije može li gradonačelnica nešto napraviti nego da li hoće nešto napraviti. Jer u problematiku ubiranja provizije svako se razumije.
Napraviti će gradonačelnica sve što treba da zaustavi korupciju koja se razbuktala u Lošinju.
Zaboravio si da je gradonačelnica HDZ, a korupcija je drugo ime za HDZ. Bez korupcije ne bi HDZ imao vlast ni u državi ni na Malom Lošinju.Citat:
Prije svega treba očistiti korov u vlastitim redovima, a potom u ostalim strankama s kojima je HDZ u koaliciji.
Gradonačelnica ne može očistiti korov u vlastitim redovima jer ona je samo gradonačelnica i obični član HDZ-a s kratkim stranačkim stažom, a dogradonačelnik je predsjednik ogranka HDZ-a sa stranačkim stažom još odkako je prestalo biti opasno biti hadezejac. A on ne prihvaća da bude rezervni igrač na klupi, a kontrolom stranke i Gradskog Vijeća držat će Anu na uzdi, a ne ona njega.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # kuda idu divlje svinjecrni rok 2017-11-24 10:19
Citat Pitbull:
Gradonačelnica ne može očistiti korov u vlastitim redovima jer ona je samo gradonačelnica i obični član HDZ-a s kratkim stranačkim stažom, a dogradonačelnik je predsjednik ogranka HDZ-a sa stranačkim stažom još odkako je biti hadezejac prestalo biti opasno. A on ne prihvaća da bude rezervni igrač na klupi, a kontrolom stranke i Gradskog Vijeća držat će Anu na uzdi, a ne ona njega.
Bingo, Nedić vodi cijelu igru jer se gradonačelnica okružila krivim savjetnicima koji gledaju samo vlastiti interes.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Pravo vrijemedd 2017-11-24 12:53
Citat Pitbull:
dogradonačelnik je predsjednik ogranka HDZ-a sa stranačkim stažom još odkako je prestalo biti opasno biti hadezejac.
Znači ušao u HDZ kad ga je pristojan svjet počeo napuštat :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Diktatura hadezerijataJis 2017-11-25 13:13
Citat Pitbull:
Citat vepar:
Citat Geza:
pravo pitanje nije može li gradonačelnica nešto napraviti nego da li hoće nešto napraviti. Jer u problematiku ubiranja provizije svako se razumije.
Napraviti će gradonačelnica sve što treba da zaustavi korupciju koja se razbuktala u Lošinju.
Zaboravio si da je gradonačelnica HDZ, a korupcija je drugo ime za HDZ. Bez korupcije ne bi HDZ imao vlast ni u državi ni na Malom Lošinju.
Drže se adezejci vlasti kao pijan plota i ne biraju sredstva da je zadrže zauvijek.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Ovo je HDZNick 2017-11-27 14:16
Dakle, sada je jasno, briselski kicoš, hohštapler, hrvatski vojni dezerter, čelnik kriminalne zločinačko udružene kleroustaške organizacije HDZ-a, Plenkovoć, činom izdaje i veleizdaje ugorizio je nacionalnu, ekonomsku i ustavnopravnu sigurnost države Hrvatske potpisavši protuustavni zakon, t.z Lex Agrokor ( Todorić), a još veći krimen potpisavši također protutustavni Zakon o hrvatskim braniteljima, koji u Hrvatskoj niti ne postoje, a ako išta postoji to su onda istinski veterani Domovinskoga rata a ne ovaj šljam i ološ, horde vucibatina, bitangi, grebatora, muljatora, terorista, urotnika skupljeni oko kriminalca Klemma, raznih Deura, Glogoških, Jukića, Josića, hercegbosanskih Ćorića i Ljubića, koji su još nedavno zazivali krvave Uskrse i Božiće, koji su pokušavali državnim udarom rušiti demokatsku izabranu vlast uz suport klreoustaškog Kaptola, Opusa Dei i Pantrovčaka, dizali u zrak više od tri tisuće spomenika antifašističkoj NOB-i, postavljali bombe usred hrvatske metropole, na čelu sa pružnim radnikom, instant generalom, također teroristom, urotnikom i izdajnikom Medvedom. Svi oni svojim veleizdajničkim rabotama ugrožavaju samu opstojnost Hrvatske, njenog ustavniopravnog poretka i same temelje državnosti.

Kada se ogoli mantra o brizi za veterane DR, ostaje gola činjenica da Plenković, Kaptol i Pantovčak plaćaju novcima, godinama potkradanoga i bezočno pljačkanog hrvatskoga puka svoje dugove paravojnim križarskim organizacijama i postrojbama, kako bi zabetonirali i osigurali put u klasičnu diktaturu, totalitarizam i katolički kleroustaški fundamentalizam i vjerski fanatizam. Pa dokle tako!? Zar je moguće da demokratska, građanska, antifašistička, uljuđena i sekularna Hrvatska šaptom pada tako lako. I to, bez ikakvog otpora, tek tako!

P.S.
Ima li uopće nekoga u Hrvatskoj da stane u obranu časti i dostojanstva europske, demokratske, građanske, antifašističke, uljuđene i sekularne Hrvatske, na čelo kolone!?
Zadnji je čas da se zaustavi ova anarhija, kaos, bazakonje, bezvlađe, beznađe, kriminal, izdaja i veleizdaja, voluntarizam, oportunizam i konformizam u koji Hrvatska od devedesetih naovamo beznadno tone i tone.

Preneseno s FB

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Koludarec 4koludarka 2017-11-25 08:30
Sorry for posting English -- but I am still working on my Croatian ;-) would like to go back to the original issue ... besides all the environmental sustainability issues, I believe the main criteria is the social and cultural sustainability of the island .. after the troubled history in order to find a new sustainable model that is at the same time can serve the well-being of all stakeholders, first the local community but the wider network who considers themselves partially islanders ... what we need to discuss and come to an agreement is the regulation of all-inclusive services. There are plenty of horror stories in the Mediterrean islands how this type of industry destroys the main attraction of the islands and eventually backfires not only with disastrous consequences for the locals but the for the investors as well. Looking at the likely business model behind a 200 million Euro investment sustainability .. it is clearly not a short term profit maximalization as anybody with an excel sheet can see... building a strong social ecosystem while prioritizing our natural ecosystem might be a platform where we all could agree? or is it only a pipedream of an eternal optimist??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # All inclusiveGuest 2017-11-25 09:50
Citat koludarka:
what we need to discuss and come to an agreement is the regulation of all-inclusive services. There are plenty of horror stories in the Mediterrean islands how this type of industry destroys the main attraction of the islands and eventually backfires not only with disastrous consequences for the locals but the for the investors as well.
Local authorities are not worried about all-inclusive services (including the chapel, some kind of oratory). Theirs policy is “After Us, the Flood”.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... . 01.03.2024 15:52
  .......
  Znači nije AK prevarila samo umirovljenike nego i djecu umirovljenika.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Obi-Wan Kenobi 01.03.2024 13:55
  vrijeme je...
  Ja bih prije rekao da su oni sami još davno prešli na tamnu stranu sa koje nema povratka. Boje se i građana i vijećnika, a najviše se boje njihovih pitanja na koje uopće ne daju odgovore, ili odgovaraju u rebusima.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  RR 01.03.2024 09:43
  Mračne sile pitaju za dopunsko
  "Zna se otkud stižu sugestije za pitanja" kaže gradonačelnica kao da birači nemaju pravo tražiti da ih vjećnik zastupa na sjednici GV što mu je osnovna zadaća. Teško se hadezeovci mire sa demokracijom pa bi uskoro i na GV zbog pitanja oporbenih vijećnika ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Iggy 29.02.2024 15:30
  Klasika
  Sigurno misliš na one osobe koje se javno hvale da nisu klasični političari. Pa kao takvi ne stoje po strani nego rješavaju probleme. Vidi primjer: youtu.be/KtGewGZSqss (http://youtu.be/KtGewGZSqss) http://www.youtube.com/watch?v=KtGewGZSqss

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 29.02.2024 15:15
  .....
  Ja vidim samo idiota koji svim silom pokušava opravdati i minorizirati ovu izbornu prijevaru. I to je sve.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 29.02.2024 15:06
  ...
  Ajme, budale. Zar je tako teško shvatiti da postoje umirovljenici koji se nikada nisu ženili ili udavali ili jesu, ali nisu mogli imati djece. A postoje i osobe koje su pri kraju svoje fertilne dobi pa još uvijek nemaju djece. Neki od njih su se ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:52
  Pa za njih ste i glasali?
  Da, ali nisi pratio, ove na vlasti na vlast su doveli ovi koji sada od te iste vlasti traže obećano. Zar samo ja vidim apsurd i - poetsku pravdu?!

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:49
  ???
  Nečiji roditelji penzioneri koji nemaju djecu? Prvi put čujem da takvi postoje. Zvuči nevjerojatno.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Tin 29.02.2024 14:31
  ???
  A što ako nemaju djecu?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  qwert 29.02.2024 14:28
  .....
  Promjeni si ime hranitelj tuljana u branitelj tuljanice Ane.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 29.02.2024 13:51
  OMG
  Znaš kako neki umirovljenici spajaju 1. sa 17. u mjesecu? Ovako i.imgur.com/fL1CRv8.jpg (http://i.imgur.com/fL1CRv8.jpg) I onda im gradonačelnica pokloni štapove. Dobro da nisu štapovi za golf.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 13:36
  alibi za idiote
  da, slažem se, stvarno je užas u kakvoj državi živimo, možda ta djeca koju si odgojio imaju svoju djecu, ali zahvaljujući lopovluku ovih ha vlasti nemaju kinte ni za sebe ni za svoju djecu, a kamoli za starca koji će ionako umrijeti, dal od starosti ili ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mrmo 29.02.2024 13:02
  Sabor danas raspravlja o demografiji
  Danas je Vidaković opet bio na TV, zajedno sa jednim stručnjakom za demografiju. A ovo dole je link na onaj svoj nastup od prije mjesec dana u kojemu je sve lijepo objašnjeno. Ekonomski analitičar tvrdi da je novinar u tri rečenice rasturio Podravku ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 12:54
  Užas
  Zamisli, rodiš djecu, odgojiš, bezbroj odricanja i silne žrtve, neprospavane noći.... I onda ti ta djeca, kad onemoćaš, ne žele dati ni 10 eur mjesečno za dopunsko... ...strašno. Neopisivo. Ne mogu zamisliti svoje stare roditelje u toj situaciji...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  VV 29.02.2024 12:39
  Finili su Ane bali
  Ja mislim da gospodična još ni karte ne zna pravilno držati, umjesto prema sebi, ona ih drži prema van. Poslušajte malo što govore ljudi po ulici i po kafićima, samo odmahuju rukom. Čak je ni onaj njen iz zadnjeg reda partera više ne podržava, osim ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  radar 29.02.2024 12:08
  Još jedan je pao!
  Prema nalogu Ureda javnog europskog tužitelja (EPPO) uhićen je poduzetnik, bivši šef Croatia osiguranja i bivši ministar gospodarstva Hrvoje Vojković.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 11:45
  ...
  gospodična još nije naučila da sa parom dvojki u rukama, ne možeš stalno blefirati na isti način

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Drugo poluvrijeme 29.02.2024 11:11
  Otkud vjetar puše?
  Gotovo svatko na Lošinju ima nekog svog roditelja penzića, ili je već i sam penzić. Prema tome, svi građani su zainteresirani za ovu mjeru. Eto, otud vjetar puše. Ako te netko prevari jednom, možda ćeš mu oprostiti. Ako te prevari opet onda je ćao ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pušiona za penziće 29.02.2024 09:26
  1:0 za gradonačelnicu i HDZ
  Naravno da se zna otkud stižu sugestije za pitanja gradonačelnici. Stižu od birača koji vide raskorak između obećanja što ih je dala uoči izbora i ispunjenja obećanja nakon što se dobilo vlast. Rezultat je 1:0 za nju i njezin HDZ.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Bing 28.02.2024 20:46
  upravo objavljeno
  Nakon što je HZMO objavio stopu po kojoj će se usklađivati mirovine, a koja iznosi 4,19 posto, sada se može izračunati i koliko će se zapravo povećati mirovine po kategorijama. Korisnici starosne mirovine će tako u isplati u travnju dobiti mirovinu u ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 28.02.2024 17:18
  Just guessing
  Možda su umirovljenici od gradonačelnice očekivali informaciju kada će konačno dobiti obećano besplatno dopunsko osiguranje, a ne nekakve štapove? Ovime je ponizila i skupštinu i sve umirovljenike. A gradonačelnica koja djelima ne stoji iza svojih ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:48
  Rekreacija za penziće
  Ova klasa umirovljenika ne treba dnevni boravak za druženje a ni štapove za nordijsko hodanje s edukacijom. youtube.com/shorts/XWYgwUj86v8 (http://youtube.com/shorts/XWYgwUj86v8) http://www.youtube.com/watch?v=XWYgwUj86v8

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:45
  Udbaš
  To je udbaško - gestapovski mentalitet. Svoj identitet krije ka zmija noge a neprestance nagađe tko se krije iza kojeg nadimka.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 28.02.2024 16:21
  promjena teme?
  Sad više nije bitna gornja argumentacija vezano za plaće u Lidlu koja te ubila u pojam, ili kome treba dopunsko, a kome ne treba, nego si se prebacio na temu detekcije tko je osoba A, B ili C, na portalu na kojemu je ionako sve anonimno. Btw, evo ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 15:22
  Malo misto pa se zna
  22. prosinca 2021 Purić je uredno izvjestio o sjednici GV o dopunskom zdravstvenom za umirovljenike. U Novom listu piše U raspravi je sudjelovao i Roberto Cavedoni, izabran s liste nestranačkog i SDP-ovog kandidata Marija Frankovića, upitavši ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 15:13
  O de billu, rode
  Hvala što si uspješnim citiranjem dijela ostalim komentatorima nevidljivog upisa kojeg je obrisao administrator, potvrdio svoj identitet ;) Naime, moj obrisani komentar vide samo dvije osobe, jedna sam ja... a drugo si ti, De Billu dragi...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  DeBill 28.02.2024 13:44
  Bitno je samo jedno: Obećanje nije ispunjeno
  Osramotio sam se samo utoliko što sam, kako rekoh, ugazio u g*ovno lekcijom koju sam ti očitao. A cijela rasprava je zapravo besmislena i svjedoči o gubitku fokusa ponajviše zbog tvog bjesomučnog trolanja. Idemo redom: - Činjenica je da je AK u izbornoj ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:51
  Pa dokle?
  Zašto administrator ne dopušta moje pitanje, zašto ne da da saznam koliki iznos tuđeg novca OMG smatra dovoljnim, kad se ovome "daru" izruguje? Zašto administrator ne dopušta ispravak krivog navoda, neistinu, besmislicu i laž, da se "gradpnačelnica istrošila" ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:45
  ...
  I eto, opet, tako očekivano...kom entator Dd bil se propisno osramotio i kao i uvijek kad mi pokušava kontrirati (mudro svaki put pod drugim nadimkom) zapleo ko pile u kučine. Sve sam obrazložio, potkrijepio linkovima i činjenicama...p reostao je samo ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  NN 28.02.2024 12:11
  h.t.
  Puno gluposti si nadrobio u prethodnom komentaru, ovaj put si nadmašio samoga sebe. Dakle, ti sam još od zadnjih lokalnih izbora neprestano spominješ samohrane majke i blagajnice u Lidlu, a sad navodip da ih netko drugi vrijeđa. Duhovito kao onaj ...

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... . 01.03.2024 15:52
  .......
  Znači nije AK prevarila samo umirovljenike nego i djecu umirovljenika.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Obi-Wan Kenobi 01.03.2024 13:55
  vrijeme je...
  Ja bih prije rekao da su oni sami još davno prešli na tamnu stranu sa koje nema povratka. Boje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  RR 01.03.2024 09:43
  Mračne sile pitaju za dopunsko
  "Zna se otkud stižu sugestije za pitanja" kaže gradonačelnica kao da birači nemaju pravo ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Iggy 29.02.2024 15:30
  Klasika
  Sigurno misliš na one osobe koje se javno hvale da nisu klasični političari. Pa kao takvi ne ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 29.02.2024 15:15
  .....
  Ja vidim samo idiota koji svim silom pokušava opravdati i minorizirati ovu izbornu prijevaru.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 29.02.2024 15:06
  ...
  Ajme, budale. Zar je tako teško shvatiti da postoje umirovljenici koji se nikada nisu ženili ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:52
  Pa za njih ste i glasali?
  Da, ali nisi pratio, ove na vlasti na vlast su doveli ovi koji sada od te iste vlasti traže ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:49
  ???
  Nečiji roditelji penzioneri koji nemaju djecu? Prvi put čujem da takvi postoje. Zvuči ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Tin 29.02.2024 14:31
  ???
  A što ako nemaju djecu?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  qwert 29.02.2024 14:28
  .....
  Promjeni si ime hranitelj tuljana u branitelj tuljanice Ane.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 29.02.2024 13:51
  OMG
  Znaš kako neki umirovljenici spajaju 1. sa 17. u mjesecu? Ovako i.imgur.com/fL1CRv8.jpg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 13:36
  alibi za idiote
  da, slažem se, stvarno je užas u kakvoj državi živimo, možda ta djeca koju si odgojio imaju ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mrmo 29.02.2024 13:02
  Sabor danas raspravlja o demografiji
  Danas je Vidaković opet bio na TV, zajedno sa jednim stručnjakom za demografiju. A ovo dole ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 12:54
  Užas
  Zamisli, rodiš djecu, odgojiš, bezbroj odricanja i silne žrtve, neprospavane noći.... I ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  VV 29.02.2024 12:39
  Finili su Ane bali
  Ja mislim da gospodična još ni karte ne zna pravilno držati, umjesto prema sebi, ona ih ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  radar 29.02.2024 12:08
  Još jedan je pao!
  Prema nalogu Ureda javnog europskog tužitelja (EPPO) uhićen je poduzetnik, bivši šef Croatia ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 11:45
  ...
  gospodična još nije naučila da sa parom dvojki u rukama, ne možeš stalno blefirati na isti ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Drugo poluvrijeme 29.02.2024 11:11
  Otkud vjetar puše?
  Gotovo svatko na Lošinju ima nekog svog roditelja penzića, ili je već i sam penzić. Prema tome ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pušiona za penziće 29.02.2024 09:26
  1:0 za gradonačelnicu i HDZ
  Naravno da se zna otkud stižu sugestije za pitanja gradonačelnici. Stižu od birača koji ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Bing 28.02.2024 20:46
  upravo objavljeno
  Nakon što je HZMO objavio stopu po kojoj će se usklađivati mirovine, a koja iznosi 4,19 ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 28.02.2024 17:18
  Just guessing
  Možda su umirovljenici od gradonačelnice očekivali informaciju kada će konačno dobiti obećano ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:48
  Rekreacija za penziće
  Ova klasa umirovljenika ne treba dnevni boravak za druženje a ni štapove za nordijsko hodanje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:45
  Udbaš
  To je udbaško - gestapovski mentalitet. Svoj identitet krije ka zmija noge a neprestance ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 28.02.2024 16:21
  promjena teme?
  Sad više nije bitna gornja argumentacija vezano za plaće u Lidlu koja te ubila u pojam, ili ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 15:22
  Malo misto pa se zna
  22. prosinca 2021 Purić je uredno izvjestio o sjednici GV o dopunskom zdravstvenom za ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 15:13
  O de billu, rode
  Hvala što si uspješnim citiranjem dijela ostalim komentatorima nevidljivog upisa kojeg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  DeBill 28.02.2024 13:44
  Bitno je samo jedno: Obećanje nije ispunjeno
  Osramotio sam se samo utoliko što sam, kako rekoh, ugazio u g*ovno lekcijom koju sam ti ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:51
  Pa dokle?
  Zašto administrator ne dopušta moje pitanje, zašto ne da da saznam koliki iznos tuđeg novca ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:45
  ...
  I eto, opet, tako očekivano...kom entator Dd bil se propisno osramotio i kao i uvijek kad mi ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  NN 28.02.2024 12:11
  h.t.
  Puno gluposti si nadrobio u prethodnom komentaru, ovaj put si nadmašio samoga sebe. Dakle ...