Želje i pozdravi

Korisnička ocjena:  / 10
LošeNajbolje 

anonNestrpljiva, a dobro obaviještena osoba iz kruga gradske vlasti i na sisi poreznih obveznika, redoviti gost prominentnih lošinjskih restorana, krijući svoje ime, dakle anonimno, predbacuje na ovom portalu imenovanim osobama što "odluku visokog upravnog suda nedaju u javnost" (doslovni citat iz poruke), "a dobili je pismenim putem" (također citat). Iz konteksta kojeg pružaju prethodni komentari može se iz ove polupismene poruke razaznati da anonimna, dobro obavještena osoba iz kruga vlasti uzvikom "Demokrati dajte nam istinu!!!!" zahtijeva da imenovane osobe, posprdno nazvane demokratima, objave odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u vezi s uvalom Čikat 

Analizirajući nestrpljivost, mjesto i okolnosti zahtijeva ovog zahtjeva za objavom odluke može se zaključiti da tu silnu žudnju za "istinom" izaziva sve izraženija javna percepcija politike gradske vlasti kao štetne i servilne, vlasti čiji je komentator pod nickom Golia istina ne samo dio nego i navažniji politički oslonac. A ta politika u svom svojem sluganstvu rezultat je metamorfoze nekoć javno deklariranog stava da "otočani ne mogu biti objekt apetita kapitala" u aktualni stav da je Jadranka d.d. jednako Lošinj. Da to nije obična fraza pokazuje i kadrovska integracija djelatnika Jadranke d.d. u Gradsko vijeće, pa možda u bližoj budućnosti možemo očekivati i formalne zajedničke sjednice uprave Jadranke d.d. i Gradskog vijeća. 

No vratimo se zahtjevu za istinom. Nestrpljiva i dobro obaviještena osoba u gradskoj vlasti zna da se radi o pokrenutom postupku ocjene zakonitosti UPU-a Čikat pri Visokom upravnom sudu. Otkud to ona zna možemo samo nagađati. Zašto je Visokom upravnom sudu trebalo više od pola godine da bi odlučio da neće utvrđivati zakonitost plana također možemo samo nagađati. A nagađati se može i na tragu činjenice da je nestrpljiva i dobro obaviještena osoba za odluku saznala prije onoga kome je poslana.

Ono što toliko raduje javno pozicioniranu osobu, lokalnog političara koji se hrabro i anonimno javlja na web stranici nezavisnog portal jest rješenje Visokog upravnog suda kojim odbacuje zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta UPU-a Čikat. Od silnog ushita tom odlukom anonimna osoba nije uspjela shvatiti sadržaj odluke koja ju je toliko obradovala. Visoki upravni sud nije utvrdio da je UPU Čikat zakonit nego je odbio ocjenjivati zakonitost akta iz razloga što podnositelj zahtjeva nije mogao dokazati pravni interes. A pravni interes se može dokazati tek povredom prava ili pravnog interesa koji mu proizvede pojednični akt izdan temeljem općeg akta. U konkretnom slučaju se pravni interes može dokazati nakon izdavanja na primjer lokacijske dozvole izdane na temelju UPU-a Čikat. Zbog toga sud nije ulazio u meritum stvari. To naravno ne znači da UPU Čikat nije nezakonit. Ili – drugim riječima – odluka Suda da neće odlučivati ne znači da UPU Čikat jeste zakonit. Upravo obrnuto, UPU Čikat jest nezakonit, samo još nema odluke nadležnih tijela o tome.

Razlozi za takvu tvrdnju o nezakonitom planu (UPU-Čikat) se nalaze u samom zahtjevu za ocjenom zakonitosti. Put do formalne potvrde neće biti ni lagan ni jednostavan, a ni brz. Događanja i opću reakciju na dolazak na otok (gotovo bi se moglo reći invaziju) investitora, kakvog se samo poželjeti može, predvidio sam još 2014. godine i napisao u članku Doktirana šoka. "U slučaju Lošinja radi se o šoku izazvanom ulaganjem 200.000.000 eura u "našu" veliku firmu i naš mali arhipelag, vrtoglavog iznosa kojim se barata u javnosti. U današnje vrijeme ulaganje od 200.000.000 eura u Hrvatskoj koja tavori u depresiji bez vidljive perspektive, zaista predstavlja šok kako za premijera tako i za ministre, župana, pa na niže kao i za sve nas obične smrtnike. U takvoj je situaciji sasvim moguće da su šokirani ministri, župani, državni službenici po uredima, agencijama i uredima područne samouprave te predstavnici lokalne vlasti spremni ovdje zažmiriti, ondje prešutjeti, zaobići uobičajene ili propisane procedure, standarde i propise kako bi se ispunile želje ili zahtjevi investitora koji se razmahuje tokim novcem. U toj situaciji nitko ništa ne pita..." a birokratski gordijski čvor se pred željama investitora sam raspetljava. Logika sustava jest svakako u prvom trenutku zaštiti bilo kakvu odluku, akt, dozvolu koju je sam sustav proizveo. Obraćanju Upravnom sudu prethodio je neuspješan pokušaj prema Minstarstvu graditeljstva. U primjedbi ministarstvu opisan je njihov kolaboracijski doprinos lokalnoj samoupravi u poduhvatu usvajanja UPU-a Čikat u nezakonitoj proceduri. U istom obraćanju je traženo od Ministarstva graditeljstva odgovarajuća reakciju i ispravljanje grešaka radi usklađivanja sa zakonom. Prema očekivanju da su šokirani ministri spremni zažmiriti, prešutjeti, zaobići uobičajene ili propisane procedure, standarde i propise, nisu regirali nego nisu uopće odgovorili.

Kad se već nestrpljiva i dobro obaviještena osoba u gradskoj vlasti ulovila teme UPU-a Čikat, stavimo ju u vremenski i prostorni kontekst. Dakle, UPU Čikat je usvojen na nezakonit način 15.12.2016. godine. Visoki upravni sud nije potvrdio da je taj prostorni plan zakonit, već je samo odbacio zahtjev za ocjenom zakonitosti (nije se uopće upuštao u ocjenu). Ali za događanja na Čikatu to i nije presudna činjenica. Već datum usvajanja, 15.12.2016. Grad Mali Lošinj je dao suglasnost na koncesije TD Jadranka u 10. mjesecu 2014. godine. Dva dana prije sjednice Gradskog vijeća na kojoj je dana suglasnost na koncesije na Čikatu napisao sam da je investitor »kakvog se može samo poželjeti« naumio javnosti oteti uvalu Čikat i pretvoriti je u vlastito dvorište. Na koji način? Putem koncesije na pomorskom dobru za građenje i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat.

Tada, u listopadu 2014. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na koncesiju kojom je predviđeno mijenjanje obalne crte, nasipavanje i betoniranje mora, samo za plažu ispred hotela Belelevue. Odbilo je dati suglasnost za koncesije B i C s obrazloženjem da treba čekati donošenje UPU-a Čikat. Odluka je sama po sebi kontrdiktorna jer i plaža hotela Bellevue na Čikatu... Pa ako je trebalo čekati izradu UPU-a za plažu ispred Alhambre onda je trebala čekati i plaža ispred hotela Bellevue. Plaža isped hotela Bellevue je izgrađena do sezone 2015. a plaža ispred hotela Alhambre, za koju grad nikad nije dao suglasnost, završena je u ljetu 2016. UPU Čikat i takav kakav je usvojen, usvojen je 15.12.2016. Dakle more na Čikatu je betonirano prije nego je to plan omogućio. Vrijedi podsjetiti nestrpljivu i dobro obaviještenu osobu u gradskoj vlasti da je do donošenja UPU-a Čikat, prema odredbam PPUGML, čl.42, moguća samo rekonstrukcija i održavanje postojećih plaža (dohranjivanje žala, obnova postojećih betonskih ili kamenih podloga, popločenja i sl.). Već izvedeni radovi na Čikatu prije donošenja UPU-a Čikat 15.12.2016. godine ni slijepcu se ne mogu prodati kao dohranjivanje žala. Nestrpljivu i dobro obavještenu osobu treba podsjetiti da postoje mailovi iz tog vremena koji upozoravaju upravo na činjenicu da ne postoje prostorno planski uvjeti da bi se mogla dati suglasnot na tražene koncesije koje predviđaju obimno mijenjanje obalne crte u uvali Čikat.

U pothvatu kojim investitor pretvara Čikat u vlastito dvorište, značajnu, pa i važniju ulogu od vlasti grada Malog Lošinja ima i Primorsko - goranska županija. Za dodjele koncesija za koje ne postoje uvjeti, davanje dozvola protivno planu, toleriranje kršenja odredbi o koncesijama i ostalim povijanjima i padanjima na koljena pred investitora kakvog se samo poželjeti može - dokaza je napretek.

Primjedbe na UPU Čikat
Odgovor na primjedbe

Tužba Visokom upravnom sudu
Rješenje Visokog upravnog suda
Dopis ministarstvu graditeljstva