Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Primjedbe na prijedlog I. izmjene PPPGŽ

Korisnička ocjena:  / 21
LošeNajbolje 

kukacPrimjedbe na prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko goranske županije u postupku javne rasprave, a nakon javnog izlaganja održanog u Malom Lošinju 18. srpnja 2018. s prethodnim sažetkom primjedbi 

Neozbiljno o ozbiljnom
Bliži nam se završnica izrade prvih izmjena PPPGŽ, kojima se na prilično neozbiljan podražaj investitora kakvog se samo poželjeti može omogućava gradnja golfa na Mataldi i to odmah. Po svemu sudeći plan se radi u skladu s narodnom poslovicom "prvi se mačići u vodu bacaju". Hoće li tako i prve izmjene prostornog plana županije biti bačene u vodu, pokazat će se uskoro. Kako je poduhvat golfa na Mataldi započet - neozbiljno, takav je i plan - neozbiljan. 

Ideja golfa na Mataldi posljedica je vizije samoproglašenog savjetnika uprave Jadranke d.d. za golf Mihe Perenčevića koji se tu i tamo volonterski bavi i prostornim planiranjem po Punti Križa. Početkom 2015. osoba koja je prisustvovala povijesnom trenutku objavila je: "Gospodin Perenčević je golf igralište Matalda prikazao kao najbolje rješenje za razvitak i prosperitet ovog našeg kraja i šire okolice. Lokacija je izabrana nakon pomnog proučavanja, te je Prostornim planom planirana lokacija oko Ustrina odbačena kao nepogodna." Nakon toga, stručne službe Jadranke d.d. žurno šalju šturo pisamce Primorsko goranskoj županiji u kojem jednom rečenicom traže "... da se u tekstu odredbi PPPGŽ sadašnja predložena lokacija u Ustrinama izmjesti na lokaciju Matalda na Punti Križa na otoku Cresu, sve prema grafici dostavljenoj u prilogu dopisa, i da se za isto predvidi površina maksimalno 320 ha (uključuje i sve popratne i smještajne kapacitete), a da se realizacija predvidi neposrednom primjenom Plana prostora Županije".

Istom ozbiljnošću i pomnošću, istim znanstvenim metodama (isisavanjem iz prsta, napipavanja, nagađanja i pogađanja) stručnjaci iz Zavoda za prostorno uređenje PGŽ izrađuju plan kojim ispunjavaju vizionarske želje neslužbenog savjetnika za golf Perenčevića, koji se tu i tamo volonterski bavi i prostornim planiranjem. Vjeru u njegovo vizionarstvo i njegov njuh za prostorno planiranje pokazalo je i Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja u prošlom sazivu kada je izglasalo podršku zahtjevu Jadranke d.d. za promjenu plana i njegovu neposrednu provedbu.

Nakon samozatajnog i gotovo tajnog rada (stručnjaci u Zavodu su ljubomorno od javnosti čuvali studije i stručne podloge da ih je iz njihovih ladica morala čupati Povjerenica za informiranje), izrađen je Prijedlog izmjena plana - gle čuda - upravo onakvog kakvog je naručio savjetnik za golf. I tako je došlo vrijeme za objavu skromnog i nezakonitog uratka koji stručnjaci u Zavodu zovu Prijedlog I. Izmjena i dopuna PPPGŽ.

Stručnjaci koji su izradili plan na javnom izlaganju u Malom Lošinju pokazali su zavidnu sposobnost suhoparne izvedbe s ciljem zamaranja publike kao i divljenja vrijednu razinu bahatosti i argancije prema osobama koje su se usudile iznositi primjedbe, a njima nisu bile po volji. Prije kratkog osvrta na sam prijedlog plana tih "stručnjaka" treba istaknuti da su javnom izlaganju prisustvovale i Ana Kučić i Tanja Jović, osobe koje je Gradsko vijeće zadužilo da nazoče svim fazama izrade plana. Da li su javnom izlaganju prisustvovale u funkciji koju im je povjerilo Gradsko vijeće ili kao građanke nije jasno, jer niti jedna od njih dvije za vrijeme javnog izlaganja i rasprave o izmjenama plana nije rekla ama baš ništa. Na žalost, niti jedna od njih nije rekla ni riječi ni tada ni nikad prije, a vjerojatno neće ni ubuduće o svojoj ulozi u izradi ovakvog plana.

Pravni dribling stučnjaka iz Zavoda
Ovom prilikom samo ukratko o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna PPPGŽ. Opširnije ocjene i analiza plana vidljivi su u primjedbama koje sam uputio u javnoj raspravi, a koje se mogu vidjeti na kraju teksta. 

Još 2015., fasciniran i ljubomoran zbog gotovo nadnaravne uspješnost savladavanja svih birokratski zapreka investiranju investitora kakvog se samo poželjeti može, napisao sam: "Propisi i prostorni planovi su nebitni, potencijalno ograničavajući faktori koji se lako tehnički zaobilazi pravnim "zakrpama" inače u pravilu mrzovoljne, krute i nepopustljive birokracije koja svrhu svog postojanja nalazi u opstrukciji." Da bi uopće bilo moguće neposredno provoditi plan, odnosno graditi golf temeljem PPPGŽ bilo je nužno proglasiti zahvat županijskim interesom. Na žalost po naručitelja plana takav zahvat zbog veličine (2x18 rupa i 325 ha površine) prema propisu koji to određuje, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14,154/14) takav zahvat može biti proglašen samo državnim interesom. Kako država tada nije pokrenula izradu Državnog plana, a postupak bi bio bitno sporiji i s manjom mogućnsoti utjecaja naručitelja, stručnjaci u Zavodu su se dosjetili i našli "pravnu zakrpu" tako da su odlučili da ono što bi mogao biti jedino državni interes proglase županijskim interesom. Na primjedbu da to županija nije mogla zakonito napraviti, izrađivač plana je javno izjavio i javno lagao, da je županija dobila od "države ovlaštenje" da to napravi.

Dakle odredbe o neposrednoj primjeni plana su omogućene temeljem nezakonite odluke i svjesne manipulacije bahatih, a očito i lažljivih stručnjaka u Zavodu. Ova I. Izmjena PPPGŽ koja se tiče golfa ne služi na čast izrađivačima plana. Takav koncept izrade plana, kojim se za zahvat veličine da bi mogao biti samo od državnog interesa planira i predviđa neposredna provedba samo kroz izmjene županijskog plana krši sva ili gotovo sva načela prostornog planiranja što za posljedicu ima plan koji zasigurno zadovoljava privatne interese, ali ne ostvaruje javne interese i ciljeve prostornog planiranja.

Iako su u izradi ovog plana kršena sva načela, najočiglednije i najflagrantnije je kršenje načela ostvarenja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa, načela vertikalne integracije i načela javnog i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje.

Načelo ostvarenja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa podrazumijeva da nadležna tijela državne uprave, tijela i osobe određeni posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu. U procedure izmjena ovoga plana to načelo se ne poštuje, jer u procesu izrade ovoga plana ne sudjeluje uopće jedinica lokalne samouprave, Grad Mali Lošinj, dok s druge strane aktivno učestvuje naručitelj plana Jadranka dd. Ovdje treba napomenuti da investitor i naručitelj plana sudjeluje aktivno u izradi plana mada nije subjekt prostornog planiranja kako to određuje Zakon o prostonom uređenju u čl. 15. Dakle, iako nije subjekt prostonrog planiranja, privatni investior aktivno sudjeluje u izradi plana na način da izrađuje vlastite studije, dostavlja idejna rješenja na temelju kojih se kreira i izrađuje prostorni plan. Naručitelj plana, koji nije zakonski subjekt prostornog planiranja izrađuje plan koji je sam naručio. Takav pristup i procedura izrade prostonog plana zasigurno osigurava zaštitiu pojedinačnog (privatnog) interesa, ali ne i javnog interesa.

"Javni interes se zaštićuje razgraničenjem prostora za javne namjene primjenom odgovarajućih prostornih normi i prostornih standarda od ostalog prostora", odredba je zakona. U predloženom prostornom planu nema razgraničenja prostora već se cijeli prostor od 325 ha sagledava kao jedinstven prostor bez razgraničenja namjena u kojima se ostvaruje isključivo privatni interes.

Vertikalno integriranje jednog članka
Načelo vertikalne integracije treba sagledavati kroz odredbe čl. 13. 42. 53. 60. i 61. Zakona o prostornom uređenju. Načelo vertikalne integracije podrazumijeva utvrđivanje polazišta, donošenje prostornih planova kroz vertikalni smjer presjeka razina: država - županija - jedinice lokalne samouprave. Navedenim prijedlogom plana, golf na Mataldi se pojavljuje odnosno planira i provodi samo u dva članka Odredbi za provođenje PPPGŽ i to u članku 79. , u jednom retku tablice i u čl. 412. Niti u jednom planu višeg reda, niti u jednom planu nižeg reda, kakvoj strategiji, planu ili program ne postoji planirani zahvat golfa na Mataldi. U vertikalnom presjeku razina planiranja od Državnog plana, prostornog plana županije, prostornog plana uređenja grada i urbanističkog plana uređenja, zahvat golfa pojavljuje se samo u PPPGŽ, dakle nema vertikalne integracije. Zahvat koji se planira samo u planu jedne razine nema nikakvu integraciju. Vertikalnu uvjetovanost prostornog planiranja kao javne djelatnosti određuje i činjenica da je ustavna i zakonska samoupravna ovlast jedinca lokalne samouprave - prostorno i urbanističko planiranje. Ovakvim prijedlogom plana o zahvatu na području Grada Malog Lošinja prostorno i urbanističko planiranje su uzurpirali županija i investitor koji je naručio izradu plana, pa je iz tog razloga ovaj plan neustavan i nezakonit prema više odredbi više zakona.

Prilikom izrade Prijedloga I. Izmjena PPPGŽ kršeno je načelo javnog i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje. Prema postupanjima izrađivača plana i nositelja izrade, načelo javnosti se ostvaruje samo pravom na javnu raspravu, mada čl.14. Zakona utvrđuje da : "Javnost ima pravo pristupa informacijama, odnosno podacima o prostoru kojima raspolažu javnopravna tijela i pravne osobe koje podatke čuvaju za ta tijela, a koji nemaju povjerljivo značenje sukladno posebnom zakonu". Izrađivač plana nije javno objavljivao studije i stručne podloge temeljem kojih se izrađuje plan, a iste nije dostavljao ni putem zahtjeva temeljenih na Zakonu o pravu na pristup informacijama. Tako je izrađivač plana na zahtjev za pristup inforamacijama za dostavu i stručne podloge „Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda", rješenje o odbijanu zahtjeva obrazložio tvrdnjom da : „davanje informacije o radnoj verziji stručne podloge nije u interesu javnosti nego bi dapače moglo polučiti štete za sam postupak izrade propisa odnosno prostornog plana". Dakle, iako se plan radi prema odrebama Zakona o prostornom uređenju i prema načelu javnog i slobodnog pristupa dokumentima, izrađivač plana želi isključiti javnost iz postupka izrade plana, odnosno pravo javnosti želi ograničiti isključivo na javnu raspravu koju provodi usred ljeta i u srcu turističke sezone. Da je to nezakonit i pogrešan stav potvrđuje i rješenje Povjerenice za informiranje baš u konkretnom slučaju iz kojeg citiram dio obrazloženja: "Dakle, interes javnosti nije zadovoljen isključivo kroz mogućnost sudjelovanja u javnoj raspravi sukladno čl.94. Zakona o prostornom uređenju, već interes javnosti postoji kroz cijeli navedeni postupak".

Prostorni plana prepuštanja područja Matalda
Prijedlog ovog prostornog plana nema formu prostornog plana, nema sadržaj koji mora imati plan, ne postoji niti jedan kartografski prikaz područja Matalde (postoji samo jedna shematska slika), nema razgraničenja namjena, nema jasnih i određenih uvjeta gradnje, nema jasnih i određenih lokacijskih uvjeta. Uzmimo primjer samo lokacijske uvjete za gradnju hotela od 800 kreveta, to je veličina Aurore. Zamislimo prostorni plan za površinu od 3.250.000 m2 na kojem se dozvoljava bilo kome drugom investitoru da takav hotel izgradi na mjesu na kojem mu odgovara i da je jedini određeni uvjet da hotel može imati 4 kata, a sve drugo je prepušteno na volju investitoru. Nema određene ni relativne ni apsolutne nule objekta, nema određenih visina ni etaža ni maksimalnih visina zgrade, nema određene maksimalne površina pod zgradama, itd ... S druge strane, pogledajmo kako UPU Mali Lošinj, prema kojem se jedino može graditi, određuje gradnju kakve manje obiteljske kuće odnosno kako određuje uvjete za gradnju. UPU Mali Lošinj određuje i oblik i veličinu parcele, utvrđuje i najmanju dozvoljenu širinu parcela, koeficijentima određuje odnose zemljišta i zgrade, precizno se određuje regulacijski pravac i građevinski pravac na kojem mora biti smještena najmanje 1/3 uzdužnog pročelja, određuje najvišu dozvoljenu visnu građevine koja se mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena na najnižem dijelu do vijenca građevine zagrade, određuje i najvišu dozvoljenu ukupnu visinu (do sljemena krova), određuje se najviša dozvoljena visina krovne konstrukcije, određuje nagibe krovišta i pokrov i tako dalje ...

Dakle, prema stručnjacima Zavoda, Jadranka dd može graditi hotel od 800 kreveta i jedino je određeno da može imati 4 kata. Sve drugo je prepušteno na volju naručitelja plana. Teško da se takav plan dokument može nazvati planom. To bi prije moglo biti osiguranje uvjeta za nesmetanu gradnju nego prostorni plan.

Iako je planirani projekt golfa na Mataldi zbog svoje prirode i veličine jako ozbiljan zahvat čiji bi, vrlo izvjesni, negativni utjecaji mogli imati katastrofalne posljedice po okoliš i sve stanovnike otoka koji se napajaju vodom iz Vranskog jezera, uz nestvarnu pasivnost gradske vlasti i ignoriranje javnosti prolazi projekt koji je započet jednom šturom izjavom samoproglašenog savjetnika Jadranke d.d. za golf Perenčevića koji se tu i tamo volonterski bavi i prostornim planiranjem po Punta Križi, da je Matalda pogodna za golf. Nakon toga je bila dovoljna jedna rečenica u pisamcu Jadranke d.d. Županiji da bi stručnjaci u Zavodu sklepali plan po želji naručitelja, na temelju nezakonite odluke. U svemu tome oni koji su se javili da bi brinuli o interesima građana i koji su izabrani za to, gradska vlast i većina gradskih vijećnika, plan nisu ni pročitali niti su javno pustili glasa. Zbog navednih radnji županije i pasivnosti gradskih vlasti, preostaje jedino uzdati se u kukce i europske sudove da će zaštitititi prirodno i biološki vrijedno područja Punte Križa i Vranskog jezera.

PRIMJEDBE

I. NAČELNA PRIMJEDBA NA PLANSKU PROCEDURU 

Odredba čl. 6.st.2. Zakona o prostonom uređenju određuje: "Ciljevi prostornog uređenja postižu se primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi". Na žalost prilikom izrade ovih I. Izmjena i dopuna PPPGŽ nisu poštovana zakonska načela na kojima se temelji prostorno planiranje te se nisu ostvaril ni neki od ciljeva prostornog planiranja, i to:

- ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima
- prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora
- njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti
- međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora
- razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja
- kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš
- cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoća mora za kupanje i rekreaciju
- kvaliteta, kultura i ljepota prostornog i arhitektonskog oblikovanja.

U izradu prostornog plana plana krenulo se temeljem neobrazložene inicijative trgovačkog društva Jadranka d.d. iz Malog Lošinja. U inicijativi (narudžbi), dopisu na jednoj stranici formata A4, razlozi tražene izmjene plana su navedni u jednoj rečenici, a u drugoj rečenici se je zatražila i neposredna provedbu plana. Nakon tog neobrazloženog, laganog podražaja Primorsko-goranska županija je donijela Odluku o proglašenju "Golf resorta Matalda" projektom od interesa za PGŽ i Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine br. 28/16) kojom odlukom je određeno da će se zahvat provoditi neposrednom primjenom plana. Zahvat golfa po svojim karakteristikama i sadržaju predstavlja zahvat koji može biti proglašen samo državnim interesom. Tvrdnja se temelji na Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14,154/14) koja u članku 2. t. 6.1. utvrđuje da je golf igralište s 18 i više rupa ili površine veće od 40 ha, sa ili bez smještajnih kapaciteta, zahvat od državnog značaja. Suprotno Uredbi, PGŽ je donijela odluku o utvrđivanju golfa od 36 rupa na površini od 325 ha zahvatom od značaja za županiju. Odgovorna osoba za izradu izmjena plana je takvu radnju na javnom izlaganju opravdala tvrdnjom da je PGŽ dobio "suglasnosti države da proglasi takav zahvat županijskim interesom" što je notorna neistina i svakako poziva na oprezno i ozbiljno razmatranje takvoga plana, zbog navedene procedure i takvih stručnjaka koji na takav način spunjavanju zahtjeve privatnog investtiora i izrađuju naručeni plan.
Takav koncept izrade plana, kojim se zahvat, koji može biti samo od državnog interesa, planira i neposredno provodi samo kroz izmjene županijskog plana krši sva ili gotovo sva načela prostornog planiranja što za posljedicu ima plan koji zasigurno zadovoljava privatne interese, ali ne ostavaruje javne interese i ciljeve prostornog planiranja.

Zakon o prostornom uređenju utvrđuje da se prostorno uređenje temelji se na načelima:

1. integralnog pristupa u prostornom planiranju
2. uvažavanja znanstveno i stručno utvrđenih činjenica
3. prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje
4. ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa
5. horizontalne integracije u zaštiti prostora
6. vertikalne integracije
7. javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje.

Želeći suziti primjedbe o kršenju svih načela, zbog priode samog predmeta koncentrirat ću se na najočiglednije i najflagrantnije kršenje načela ostvarenja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa, načela vertikalne integracije i načela javnog i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje.

Načelo ostvarenja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa podrazumijeva da nadležna tijela državne uprave, tijela i osobe određeni posebnim propisima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prosuđuju i međusobno usklađuju javni interes i pojedinačne interese koje moraju poštivati u obavljanju poslova prostornog uređenja, pri čemu pojedinačni interesi ne smiju štetiti javnom interesu. U procedure izmjena ovoga plana to načelo se ne poštuje, jer u procesu izrade ovoga plana ne sudjeluje uopće jedinica lokalne samouprave, Grad Mali Lošinj, dok s druge strane aktvino učestvuje naručitelj plana trgovačko društvo Jadranka. Ovdje treba napomenuti da Jadranka d.d. kao investitor i naručitelj plana sudjeluje akrivno u izradi plana iako nije subjekt prostornog planiranja kako to određuje Zakon o prostornom uređenju u čl. 15. Dakle, iako nije subjekt prostornog planiranja, privatni investior aktivno sudjeluje u izradi plana na način da izrađuje vlastite studije, dostavlja idejna rješeneja na temelju kojih se kreira I izrađuje prostoni plan. Narčuitelj plana, koji nije zakonski subjekt prostornog planiranja izrađuje plan koji je sam naručio. Takav pristup i procedura izrade prostonog plana zasigurno osigurava zaštitiu privatnog, ali ne i javnog interesa.

"Javni interes se zaštićuje razgraničenjem prostora za javne namjene primjenom odgovarajućih prostornih normi i prostornih standarda od ostalog prostora" jest odredba iz zakona. U predloženom prostornom planu nema razgraničenja prostora već se cijeli prostor od 325 ha sagledava kao jedinstven prostor bez razgraničenja namjena u kojima se ostvaruje isključivo privatni interes.

Načelo vertikalne integracije treba sagledavati kroz odredbe čl. 13. 42. 53. 60. I 61. Zakona o prostornom uređenju. Načelo vertikalne integracije podrazumijeva utvrđivanje polazišta, donošenje prostornih planova kroz vertikalni smjer presjeka razina država - županija- jedinice lokalne samouprave. Navedenim prijedlogom plana, golf na Mataldi se pojavljuje samo u dva članka Odredbi za provođenje PPPGŽ, i to u članku 79. u jednom retku tablice i u čl. 412. Niti u jednom planu višeg reda, niti u jednom planu nižeg reda, kakvoj strategiji, planu ili programu ne postoji planirani zahvat golfa na Mataldi. Dakle u vertikalnom presjeku razina planiranja od Državnog plana, prostornog plana županije, prostornog plana uređenja grada i urbanistirčkog plana uređenja, zahvat golfa pojavljuje se samo u PPPGŽ. Vertikalnu uvjetovanost određuje i činjenica da je ustavna i zakonska samoupravna ovlast jedinca lokalne samopurave-prostorno i urbanističko planiranje. Ovakvim prijelogom plana, o zahvatu na području Grada Malog Lošinja prostorno I urbanističko planiranje je uzurpirala županija i investitor koji je naručio izradu plana, pa iz tog razloga ovaj plana je neustavan i nezakonit prema više odredbi više zakona.

Prilikom izrade Prijedloga I. Izmjena PPPGŽ kršeno je načelo javnog i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje. Prema postupanjima izrađivača plana ali i nositelja izrade, načelo javnosti se ostavaruje samo pravom na javnu raspravu. Iako čl.14. Zakona utvrđuje da : "Javnost ima pravo pristupa informacijama, odnosno podacima o prostoru kojima raspolažu javnopravna tijela i pravne osobe koje podatke čuvaju za ta tijela, a koji nemaju povjerljivo značenje sukladno posebnom zakonu" izrađivač plana nije javno objavljivao studije i stručne podloge temeljem kojih se izrađuje plan, a iste nije dostavljao ni putem zahtjeva temeljenih na Zakonu o pravu na pristup informacijama. Tako je izrađivač plana na zahtjev za pristup inforamacijama za dostavu stručne podloge „Programske osnove za planiranje golf igrališta Matalda", rješenje o odbijanu zahtjeva obrazložio tvrdnjom da : „davanje informacije o radnoj verziji stručne podloge nije u interesu javnosti nego bi dapače moglo polučiti štete za sam postupak izrade propisa odnosno prostornog plana. „ Dakle, iako se plan radi prema odrebama Zakona o prostornom uređenju i prema načelu javnog i slobodnog pristupa dokumentima, izrađivač plana želi isključiti javnost iz postupka izrade plana, odnosno pravo javnosti želi ograničiti isključvio na javnu raspravu koju se provodi usred ljeta i u srcu turističke sezone. Da je to nezakonit i pogrešan stav potvrđuje i rješenje Povjerenice za informiranje baš u konkretnom slučaju iz kojeg citiram dio obrazloženja:"Dakle, interes javnosti nije zadovoljen isključivo kroz mogućnost sudjelovanja u javnoj raspravi sukladno čl. 94. Zakona o prostornom uređenju, već interes javnosti postoji kroz cijeli navedeni postupak"

II. PRIMJEDBE NA OBRAZLOŽENJE PLANA
1. Primjedba
U tekstualno dijelu plana, u obrazloženju plana se nalazi sljedeći tekst: "Kako bi omogućila ostvarenje Odlukom o izradi zacrtanog cilja da se, osim supstitucije golf igrališta planiranog na području Ustrina, izmjenama i dopunama Plana omogući i neposredna provedba zahvata kombiniranog golf igrališta na području Matalda, Primorsko-goranska županija je donijela Odluku o utvrđivanju projekta „Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju (Službene novine br. 28/16)."

U obrazloženju se utvrđuje da je radi ispunjenja cilja - neposredna provedba plana Primorsko goranska županija proglasila projekt „Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko goransku županiju. Izrađivač plana je svjesno i namjerno prešutio činjenicu o postojanju Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14,154/14). Navedenom uredbom određeno je u čl. 4. t. 5 da je golf igralište s 9 ili više rupa površine 40 ha ili manje, sa ili bez smještajnih kapaciteta građevina, može biti od županijskog značaja. Sukladno odredbama Uredbe, PGŽ nije mogla i nije imala ovlasti proglasiti takav zahvat županijskim interesom. Dakle, cilj koji je zadao inicijator izmjena plana je iznad zakona i propisa. Teško je probavljivo da je tijelu javne vlasti odnosno javnoj ustanovi cilj koji je zadao privatni investior iznad zakona i propisa. Radi tog razloga je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja zahtjevan i upravni nadzor nad izradom ovoga plana.

Iz istih razloga molim da iz prijedloga I. Izmjena PPPGŽ izbacite sve odredbe koje se odnose na neposrednu provedbu plana.

2. Primjedba
U polazištima za izradu plana se navodi:
"Osim navedenih obveznih stručnih podloga pri izradi izmjena i dopuna Plana kao polazišta za izradu korišteni su i drugi prethodno izrađeni elaborati i dokumenti: - publikacija „Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta" (Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb, lipanj 2010.)..."

Iz sadržaja plana je razvidno da pri izradi I. Izmjena PPPGŽ navedeni dokument „Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta" nije korišten, već upravo suprotno, plan je izrađen u direktnom sukobu sa odredbama i smislom navednog dokumenta. Navodim samo neke do kolizija između Prijedloga izmjena plana i „Kriterija i smjernice za planiranje golfskih igrališta":

Prema Kriterijima, „izgradnju golfskog igrališta treba planirati u područjima u kojima uvjeti zaštite i klimatski uvjeti omogućuju isplativo korištenje, uz prihvatljivo očuvanje prostornoga konteksta, ekosustava, pejsažnih i kulturnih vrijednosti. Izgradnja golfskog igrališta ne smije prouzročiti štete smanjenjem resursa pitke vode, sustavom odvodnje, zauzimanjem vrijednoga šumskog i kvalitetnoga poljodjelskoga zemljišta. U odabiru područja za gradnju golfskog igrališta prednost treba dati području sa što manjim brojem zahtjeva za različitim oblicima zaštite, kao i predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti (napušteni kamenolomi, nekadašnje šljunčare i napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zatvorena odlagališta odpada i sl.). Treba izbjegavati područja koja zahtijevaju bitnu izmjenu obličja terena (topografije), a i terene većih nagiba."

Prijedlogom plana zahvat se smješta u „područje vrlo visoke biološke i krajobrazne vrijednosti, jedno od vrjednijih na čitavom Sredozemlju, sa starim i neobično slikovitim stablima divlje masline, starim grmovima, šumarcima i šikarama te stoga zavrjeđuje status zaštićenog krajobraza" i prostor koji je isti izrađivač plana u važeće planom odredio kao vrijedno i zaštićeno područje.

Kriteriji su odredili i kvantificirane pokazatelje planiranja predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem (Rgt)

- Planirana površina za turističku namjenu koja se određuje PPŽ-om i PPUG/O-om može biti najviše 10 % od površine golfskog igrališta s 18 polja.
- Ukupna obračunska površina predjela golfskog igrališta za koje se određuju najveće dopuštene površine građenja turističkog smještaja jest 90 ha (18 polja).
- Ako je golfsko igralište (18 polja) veće ukupne površine (više od 90 ha), udio gradivih površina i BRP-a se ne smiju proporcionalno povećavati.
- Ako kada se gradi golfsko igralište s 18+9 polja, tada se obračunska površina povećava na 100 ha. 45
- Najveća dopuštena izgrađena površina terena (pod zgradama) jest 1,2 % ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najviše 1,1 ha za igralište s 18 polja ili najviše 1,2 ha za igralište s 18+9 polja).

- - Najveća dopuštena bruto površina zgrada (BRP) jest 22.000m2 za igralište s 18 polja ili najviše 24.000 m2 za igralište s 18+9 polja.
- - Najmanji udio površine terena za igru golfa jest 23 % od ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najmanje 21,0 ha).
- - Najmanji udio površine prirodnoga terena jest 40 % od ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najmanje 36,0 ha).
- - Najveći dopušteni broj etaža odrediti sukladno lokalnim uvjetima (gradnje i krajolika).
- - Planirana površina za turističku namjenu detaljno se razgraničava u grafičkim prilozima UPU-a ili DPU-a.

Bez obzira na Kriterije, I. Izmjenama PPPGŽ se omogućava izgrađenost pod zgradama dvstruko većom, najveća dopuštena bruto površina zgrada nije 22.000 m2 već više od 70.000 m2. Površine za turističku namjenu se detaljno ne određuju u UPU-u već temeljem stratešlog plana.

U Kriterijima su određene procedure za planiranje golfskih igrališta koje podrazumijevaju zakonom propisanu vertikalnu integraciju na način da se na tri planske razine planira golf igralište i precizno određuje šta koji plan treba odrediti:

„Prostorni planovi županija (PPŽ)
U prostornim planovima županija (PPŽ) treba provjeriti ispunjavanje uvjeta predloženih lokacija golfskih igrališta primjenom ovih kriterija i smjernica, a posebice:
- provjeriti opravdanost planiranih lokacija golfskih igrališta temeljem ovih kriterija te prema potrebi predložiti izmjene,
- izraditi stručne podloge (uključivo podloge posebnih istraživanja) koje će omogućiti utemeljenu ocjenu uvjeta uređenja i opravdanosti korištenja područja golfskih igrališta (osobito korištenja i zaštite voda, zaštite tla, zaštite okoliša, zaštite prirode i kulturnih dobara),
- odrediti smjernice za planiranje dodirnih područja oko golfskih igrališta,
- odrediti podrobnije smjernice za određivanje namjene i korištenje prostora unutar obuhvata golfskog igrališta u PPUG/O-u,
- odrediti smjernice za zaštitu voda i tla,
- odrediti uvjete zaštite kulturnih dobara, prirode, okoliša te ostale uvjete sukladno posebnim propisima.
Prostorni planovi uređenja gradova i općina (PPUG/O)
U prostornim planovima uređenja gradova i općina (PPUG/O) treba provjeriti ispunjavanje uvjeta predloženih lokacija golfskih igrališta primjenom kriterija propisanih prostornim planovima županija i ovih kriterija i smjernica, a posebice:
- Izraditi dodatna istraživanja i stručne podloge za nova golfska igrališta za koja se lokacije određuju u postupku izrade PPUG/O-a,
- Odrediti uvjete za uređenje i građenje područja golfskih igrališta u izdvojenim građevnim područjima izvan naselja pri čemu treba:
- odrediti uvjete za određivanje namjene i korištenje prostora u UPU-u i DPU-u. - odrediti smjernice za zaštitu voda i tla,
- odrediti uvjete zaštite kulturnih dobara, prirode, okoliša te ostale uvjete sukladno posebnim propisima.
Urbanistički i detaljni planovi uređenja
U urbanističkim planovima uređenja (UPU) i detaljnim planovima uređenja (DPU) treba provjeriti ispunjavanje uvjeta predloženih lokacija golfskih igrališta primjenom kriterija propisanih prostornim planovima gradova i općina (PPUG/O) i ovih kriterija i smjernica te obvezatno odrediti potanke uvjete uređenja prostora za svako golfsko igralište, a posebice:
- površinu terena za igru golfa s prirodnim terenom i nasadima,
- položaj i veličinu najveće dopuštene gradive površine (površine na dijelu koje je dozvoljeno građenje zgrada),
- najveću dopuštenu bruto površinu svih zgrada (BRP),
- najveću dopuštenu visinu gradnje, - položaj i površine pratećih zgrada,
- prometne kolne i pješačke površine (osim internih putova za igru golfa),
- uvjete energetskog i komunalnoga priključenja,
- uvjete perivojnoga/pejsažnoga uređenja,
- uvjete korištenja i zaštite voda i tla,
- uvjete zaštite kulturnih dobara, prirode, okoliša i ostale uvjete određene posebnim propisima.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna PPPGŽ golf igrališta s 36 rupa na 325 ha se planira samo u tom planu, a provođenje zahvata se planira samo prema jednom članku (412.) Odredbi za provođenje.

3. Primjedba
U obraloženju plana u glavi Provjera mogućnosti planiranja zahvata pod točkom. 1.1.2.1. Prometno povezivanje se utvrđuje da: "Planom je utvrđena županijska cesta (slika 4) na koju je moguće priključiti planirani zahvat. Time je ostvaren preduvjet kolnog pristupa razmatranom području."

Ta tvrdnja je paušalna, formalistička i netočna. Kolni pristup za sam zahvat golfa se ne osigurava "planskim postojanjem" županijske ceste. U daljem tekstu i provedbenim odredbama se utvrđuje da je potrebno osigurati najmanje dvije zasebne priljučne prometnice. Udaljenost Matalde od postojeće prometnice na koju je moguće priključiti planirani zahvat je cca 1,5 km zračne linije odnosno cca 2 km je trasa svake od dviju priključnih prometnica. Dakle za osiguravanje kolnog pristupa za zahvat potrebno je izraditi barem 4 kilometra ceste, posrednog pristupa. Ovim I.Izmjenama PPPGŽ nije određena trasa ceste, nisu određeni lokacijski uvjeti te ne postoji zakonska mogućnost izgradnje takve ceste, posrednog pristupa, temeljem ovoga županijskog plana. Priključnu cestu mora izgraditi privatni investitor preko tuđeg vlasništva (privatno i RH), a cesta prema planu po kojem se gradi golf nije planski obrađena.

Da bi investitor mogao provoditi plan odnosno da bi dobio građevinsku dozvolu mora ispuniti uvjet iz čl.110. st. 4. T.2. Zakona o gradnji, a to je da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine.

4. Primjedba
U obrazloženju plana se konstatira: "Kako je u članku 373. stavku 3. Plana utvrđeno da je na područjima prirodne baštine predloženim za zaštitu moguće graditi samo unutar građevinskog područja tako je u daljnjem razmatranju smještaja kombiniranog golfskog igrališta ono sagledavano isključivo kao građevinsko područje, a ne kao građevina izvan građevinskog područja."

Navedenim obrazloženjem izrađivač plana utvrđuje da ne poštuje odredbe važećeg plana kojeg je sam izradio, a sve to kako bi uopće omogućio planirani zahvat na mjestu i po proceduri po kojoj to prema sada važećem planu ne može.

Stoga predlažem da se u prijedlogu I. Izmjena PPPGŽ u Obrazloženju plana promijeni citirani članak 373. na način da briše zadnji stavak koji glasi "Na područjima prirodne baštine predloženim za zaštitu, prostornim planovima uređenja općina ili gradova moraju se odrediti građevinska područja i uvjeti građenja za svako pojedino građevinsko područje".

Ili da se navedenom članku doda novi stavak nakon citiranog koji glasi: "Ograničenje iz prethodnog stavka ovoga članka ne vrijedi za slučaj da trgovačko društvo Jadranka d.d. iz Malog Lošinja zaželi graditi golf na područjima prirodne baštine predloženim za zaštitu."

5. Primjedba
U obrazloženju plana se navodi: "Prema članku 56. Plana prostorni raspored, veličina i oblik građevinskih područja određuju se prostornim planom uređenja grada/općine. Međutim, s obzirom na potrebu da se zahvat već na razini županijskog plana razradi do razine neposredne provedbe, već je u postupku izrade izmjena i dopuna Plana bilo nužno izvršiti provjeru mogućnosti formiranja izdvojenog građevinskog područja sportske namjene. Pri tome se cijelo vrijeme imalo na umu da je županijski plan strateški (a ne provedbeni) plan sitnog mjerila, čiji su kartografski prikazi sheme, te da se razgraničenje površina pojedinih namjena (npr. površina prirodnih područja: šuma, poljoprivrednog tla, vodnih površina i sl.) vrši tek na razini prostornog plana uređenja grada/općine, u ovom slučaju u PPUG-u Malog Lošinja. U skladu s navedenim je daljnja analiza mogućnosti formiranja građevinskog područja sagledana u drugoj fazi izrade izmjena i dopuna Plana (na razini prostornog plana uređenja grada/općine)."

Citiram također čl.56. važećeg PPPGŽ:
Građevinskim područjima određuju se granice površina naselja i površina izvan naselja za izdvojene namjene bez stanovanja.
Prostorni raspored, veličina i oblik građevinskih područja odredit će se prostornim planom općine ili grada prema kriterijima za formiranje građevinskih područja naselja i građevinskih područja izdvojenih namjena, a sukladno kategorijama osjetljivosti prostora iz članaka 372 i 373. ove Odluke.
Navedeno postupanje izrađivača plana koji provedbenim odredbama određuje prostorni raspored, veličinu i oblik građevinskih područja, predstavlja kršenje odredbi čl.56.st.2. jer je to pravo određivanja prostornog rasporeda, veličina i oblika građevinskih područja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju a i samom PPPGŽ nadležnost jedinica lokalne samuprave odnosno Grada Malog Lošinja kroz PPUG Grada Malog Lošinja.

6. Primjedba
U obrazloženju plana se utvrđuje. "Iako su na predmetnom području dokumentima prostornog uređenja utvrđene šume posebne namjene, one nisu apriori uzete kao ograničavajući faktor za formiranje građevinskog područja, već je prethodno provjeren način njihova utvrđivanja u tim dokumentima i izvršena procjena njihove vrijednosti odnosno procjena potrebe za strogom zaštitom šumskog ekološkog sustava na dijelu Punte Križa koji potencijalno pripada budućem zahvatu. Planom i PPUG-om Malog Lošinja su šume na cijelom području Punte Križa određene kao šume posebne namjene isključivo zbog toga što se nalaze unutar prostora koji se navedenim prostornim planovima štiti u kategoriji značajni krajobraz. One nisu proglašene šumama posebne namjene u skladu sa Zakonom o šumama (Narodne novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14), a što je potvrđeno uvidom iz „Šumske gospodarske osnove Primorsko-goranske županije" kojima su šume u širem području planiranog zahvata određene kao gospodarske šume i privatne šume, a ne kao šume posebne namjene (slika 7).

Slijedom navedenog može se zaključiti da se šume na području planiranog zahvata u provođenju postupka utvrđivanja osjetljivosti prostora mogu izuzeti iz statusa šuma posebne namjene kojega ima cjeloviti šumski kompleks na području Punte Križa. Potrebno je istaknuti da je na ovom području načelno potrebno u najvećoj mogućoj mjeri očuvati šumske komplekse veće bioraznolikosti, s posebnom brigom za pojedina stara stabla, grupe stabala ili čitave segmente sa starijim stablima (stari gajevi crnike) koji su pomiješani s drugim edifikatorskim vrstama: hrastom meduncem, crnim jasenom, zelenikom i dr."

Isti izrađivač plana JU Zavod za prostrono uređenje PGŽ u osnovnom planu (PPPGŽ iz 2013.) je područje Matalde zaštitio i u kartografskom prikazu označio kao ŠUME POSEBNE NAMJENE - Š3. Za potrebe ostvarenja ciljeva ovoga plana (golf u zaštićenom području i neposredna primjena) izvode pravnu i logičku vratolomiju kojom "šume na cijelom području Punte Križa određene kao šume posebne namjene" uvidom u drugi dokument, gube status odnosno donose suprotan zaključak - da to nisu šume posebne namjene, pa ih ne treba ni štititi. Slijedom navedene logičke vratolomije - uvidom u neki dokument - može se zaključiti da se šume na području planiranog zahvata u provođenju postupka utvrđivanja osjetljivosti prostora, a za potrebe ispunjavanja zadanog cilja, mogu izuzeti iz statusa šuma posebne namjene kojega ima cjeloviti šumski kompleks na području Punte Križa?! Takvo postupanje izrađivača plana postavlja pitanje o moralnom i stručnom integritetu ustanove i osoba koje izađuju plan. Zaključno, za JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ "uvid" u neki dokument nižeg reda, bez navođenja autora, točnog izvora i temeljem slobodne interpretacije, iznad je zakona, državnih strategija, Direktiva EU, vlastitih (PPPGŽ) i tuđih planova (PPUGGML). Takav uvid omogućava postizanje unaprijed zadanog cilja neovisno o zakonima, propisima i planovima.

7. Primjedba

"Najveća dozvoljena površina zahvata iznosi 325 ha. Na građevnoj čestici kombiniranog golfskog igrališta smještaju se golfska igrališta i različiti, međusobno kompatibilni, prateći sadržaji u funkciji golfa, organizirani u okviru osnovne i pomoćnih namjena (slika 10).

Osnovnu namjenu kao prevladavajuću namjenu prostora te okosnicu aktivnosti unutar obuhvata zahvata je sportska (golfsko igralište).

Pomoćne namjene su sve namjene u funkciji osnovne. S obzirom na značaj, veličinu i ulogu u sustavu složene građevine kombiniranog golfskog igrališta razlikuju se primarna pomoćna namjena koju čine ugostiteljsko-turistički sadržaji i sekundarne pomoćne namjene koje obuhvaćaju različite zajedničke sadržaje koji su nužni za funkcioniranje sportskih i turističkih sadržaja ili su njihova nadopuna."

Navedene odredbe nisu sukladne odredbama čl.49. Zakona o prostornom uređenju koji definiraju planiranje golf igrališta. Zakon pretpostavlja i određuje koeficijente temeljem veličine osnovne planske structure - građevne čestice. Odredba o zahvatu od 325 ha ne omogućava provjeru zakonskih kriterija iz st. 1. t.3,4 i 5. navedenog članka.

Odredbe o površini zahvata, a ne površini građevnih čestica bez razgraničenja namjena u prostoru je u suprotnosti ili bar nije u skladu s odredbom iz st.9. čl.49. koji glasi: "Za građenje igrališta za golf i sportsko-rekreacijskog igrališta na otvorenom planira se obuhvat zahvata u prostoru i građevne čestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru."

8. Primjedba
Određivanje isključivo dozvoljene površine zahvata s odredbama o osnovnoj namjeni prostora kao dva golfska igrališta s određivanjem ugostiteljske-turističke namjene kao primarno pomoćne namjene i infrastrukturi kao sekundarnoj pomoćnoj namjeni je suprotna zakonskim odredbama kao i odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova. Pravilnik striktno određuje sadržaj prostornih planova županija, u čl.3. u glavi "Mjere neposredne provedbe plana" određuje nužne provedbene elemente kao npr.:

-opći uvjeti u odnosu na namjenu građevine

- opći uvjeti za formiranje građevne čestice (oblik i veličina)
- opći uvjeti za smještaj građevine na građevnoj čestici
- opći uvjeti za uređenje građevne čestice (udio površina zelenog prirodnog terena i način uređenja parkirališnih i ostalih površina)
- opći uvjeti za priključenje građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu
- opći uvjeti za oblikovanje građevina.

Svega toga nema u ovome županijskom planu.

9. Primjedba
U obrazloženju plana se navodi: "Zaštita vizura. Vizure su bitan element prepoznatljivosti razmatranog područja. Stoga zaštita vizura i vizualnog integriteta područja treba biti temeljno polazište pri planiranju turističkoga smještaja i ostalih pomoćnih sadržaja u funkciji golfskog igrališta. Osim zaštite vizura na području obuhvata, treba uzeti u obzir i vizure s područja na širu okolinu. Važno je očuvati vizuru na postojeće krajobrazne vrijednosti (obalnu crtu, suhozidne ograde, rubove šume i sl.), ali i ostvariti vizuru s golfskog igrališta na te iste vrijednosti kao bitan čimbenik atraktivnosti i prepoznatljivosti golfskog igrališta. Očuvanje vizualnog integriteta područja ostvarit će se primjenom načela uklapanja u sliku prostora i stvaranja harmonične cjeline. Zbog toga nova izgradnja mora biti usklađena s ambijentalnim značajkama na način da ne dominira u krajoliku, u širim vizurama s mora te da se za potrebe gradnje ne ruši šuma"

Pored navednih odredbi o zaštiti vizure, bez ikakvih razmatranja i obrazloženja je omogućena katnost zgrada sa tri i hotela sa četri etaže bez određivanja makimalnih visina. Takve odredbe o katnosti nemaju obilježja lokacijskih uvjeta koji su podobni za neposrednu provedbu plana. A sama planom određena katnost je netipična I ne korespondira sa ambijentalnim značajkama. Vile ili apartamni s tri kata i veliki hotel s četri kata bez ograničenaj maksimalnih visna zasigurno su u suprotnosti s "očuvanjem vizualnog integriteta područja primjenom načela uklapanja u sliku prostora i stvaranja harmonične cjeline.

III. PRIMJEDBE NA ODREDBE ZA PROVOĐENJE
U odredbama za provođenje se mijenjaju odredbe u 7 članka PPPGŽ i to čl.56, 74, 78, 79, 118, 119 i 412 na način da se iza zareza dodaju odredbe koje ukupno imaju stotinjak riječi. Jedina bitna odredba odnosno dopuna je na kraju čl.412. kojom se određuju odredbe za provođenje odnosno lokacijski uvjeti koji to nisu. U ovoj objedinjenoj primjedbi, navodim primjedbe po pojedinim točkama koje se I. Izmjenama PPPGŽ dodaju na kraju sadašnjeg članka 412.

1. Lokacija zahvata u prostoru
- lokacija i obuhvat zahvata označeni su na grafičkom prilogu u nastavku
- planirani zahvat je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportske namjene namijenjeno smještaju građevine kombiniranog golfskog igrališta (utvrđenog u članku 78. Plana)
- kombinirano golfsko igralište je složena građevina koja se gradi na jednoj građevnoj čestici kao jedinstvena cjelina međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih građevina, sukladna odredbama članka 51. Plana.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Pravilniku grafički prilozi se prikazuju kao kartografski prikazi koji se izrađuju na službenim državnim kartama i posebnim geodetskim podlogama, koje se izrađuju u skladu s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Lokacija i zahvat su prikazani kao simbolička slika, bez mjerila, neutvrđenog i neodgovarajućeg formata. Na slici, a ne kartografskom prikazu, nisu prikazani kartograski standardi kako ih određuje Pravilnik.
1) Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se s graničnom crtom u crnoj boji - nema
2) uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora/površina izrađuju se obojenim linijski rasteriranim površinama s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj ili crtkanoj boji - nema
3) Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sustave izrađuju se obojenim crtama u jednoj boji te primjenom znaka iste boje – nema

2. Oblik i veličina građevne čestice

- najveća dozvoljena površina kopnenog dijela građevne čestice iznosi 325 ha
- građevna čestica je oblika prikladnog gradnji složene građevine kombiniranog golfskog igrališta u skladu s uvjetima ovog Plana.

Određivanje najveće dozvoljene površine je suprotna odredbama čl.49. Zakona o prostornom uređenju koja određuje maksimalnu veličinu golf igrališta. Određivanje građevinske čestice koja je jednaka obuhvatu plana, a u koju površinu je ušla i površina na kojoj je zabrana gradnje, suprotna je zakonu i samom PPPGŽ odnosno čl. 373. Odredba o jednistvenoj građevnoj čestici od 325 ha je suprotna odredbama čl.49. Zakona o prostorom uređnju koje odredbe predviđaju formiranje građevne čestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru.

3. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a) Način i uvjeti priključenja građevne čestice kopnom
- građevna čestica mora imati neposredne priključke na javnu prometnu površinu te na javne sustave elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroopskrbe i vodoopskrbe uz uvjet prethodnih prilagodbi javnih infrastrukturnih sustava kojima će se osigurati zadovoljenje vršnog opterećenja na građevnoj čestici, ali i na cjelovitom širem otočnom području infrastrukturne opskrbe
- građevna čestica mora imati najmanje dva, međusobno odvojena, posredna pristupa na javnu cestu Osor - Punta Križa, preko dvosmjernih javnih cesta najmanje ukupne širine kolnika 5,5 m, a barem jedne najmanje 6 m
- građevna čestica priključuje se na javnu vodoopskrbu isključivo u svrhu zadovoljenja potreba za vodom za piće i sanitarne potrebe namijenjenom ljudskoj potrošnji te protupožarnoj zaštiti pojedinačnih zgrada na građevnoj čestici.
b) Način i uvjeti priključenja građevne čestice morem
- do građevne čestice može se ostvariti pristup morem izvedbom pristana na obali.
c) Način i uvjeti priključenja građevne čestice zrakom
- do građevne čestice može se ostvariti pristup zrakom izvedbom helidroma unutar građevne čestice.

Iako građevina mora imati neposredne priključke na prometnu površinu, planom to nije osigurano. Ovim Planom nisu određene/osigurane trase za minimalno dva priključka pa ne postoji zakonska izvjesnost odnosno pravna pretpostavka za gradnju planom predviđenih priključnih prometnica preko tuđih zamljišta (privatnih i/ili u vlasništvu RH). Uvjet za ishođenje bilo koje građevinske dozvole čl.110. Zakona o gradnji, jest dokazivanje mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine. Tvrdnja iz plana da lokalna, nerazvrstana cesta koja je planom određena kao županijska cesta omogućuje priključenje jest besmislica. Mogućnost priključenja građevne čestice je preko dva odvojena, posredna pristupa koji nisu osigurani ovim izmjenama plana.

Priključenje građevne čestice morem nije, za razliku od priključenja na javnu kopnenu prometnu površinu, zakonom nužno određen uvjet priključenja. To nije ni predmet Odluke o izradi I. Izmjena PPPGŽ. To jednostavno predstavlja pogodovanje naručitelju plana da za svoje potrebe eksploatira i zaštićenu uvalu Toveraščica. Ista primejdba se odnosi i na odredbu na priključenje građevniske čestice zrakom.

7. Smještaj građevina na građevnoj čestici

- sve zgrade, građevine i površine smještaju se u okviru građevne čestice na prostorno najprihvatljivijem mjestu u odnosu na topografiju, izbjegavanjem u najvećoj mogućoj mjeri izvedbe nasipa, usjeka i potpornih zidova te smještajem na dijelovima građevne čestice kojima je moguće pristupiti na najjednostavniji način bez zahtjeva za izvedbom dugih zavojitih pristupnih prometnica
- pri smještaju građevina treba izbjegavati područja lošijih geotehničkih značajki, a naročito:
- depresije i vrtače gdje glineni površinski sloj može imati veće rasprostiranje i debljinu
- lokacije speleoloških pojava.

Navedena odredba ne zadovoljava uvjete za neporednu provedbu jer nema određen niti jedan lokacijski uvjet. Uvjet za smještaj građevine se određuje kao najprihvatljivije mjesto, a ne postoji ni kartografsko prikazana lokacija građevine, pa niti "užeg područja".
Smještaj građevina kao lokacijski uvjet nije planski određen, što jest funkcija I smisao plana da unarijed odredi smještaj građevine u prostoru a ne da ostavi naručitelju plana da sam određuje smejštaj građevine na najprihvatljivijem mjestu u odnosu na topografiju, izbjegavanjem u najvećoj mogućoj mjeri izvedbe nasipa, usjeka i potpornih zidova te smještajem na dijelovima građevne čestice kojima je moguće pristupiti na najjednostavniji način bez zahtjeva za izvedbom dugih zavojitih pristupnih prometnica. Takva odredba zasigurno ne predstavlja lokacijski uvjet koji omogućava provedbu plana.

9. Uvjeti za oblikovanje građevina

- kod projektiranja osnovnih i pomoćnih građevina obvezno je uvažavati prostorne odnose te visine i gabarite građevina/zgrada mjerilom prilagoditi obilježjima prostora (voditi računa o siluetama i vizurama)
- sve zgrade i građevine trebaju oblikovanjem biti sukladne s ambijentalnim značajkama te uklopljene u prirodni krajolik.

Iako se radi o provedbenim odredbama uvjeti za oblikovanje su određeni općom frazom o sukladnosti s ambijentalnim značajkama bez ijedne odredbe o vrstama oblikovanja, tipovima fasada, otvorima na fasadama, odredbama o otvorima, oblikovanju krovova, nagibima krovova, arhitektonskim stilovima, elementima itd.

10. Nema visinskih lokcijskih uvjeta.

U cijelom planu pa ni u provedbenim odredbama, dakle odredbama prema kojima će se graditi i golf i zgrade ne postoji niti jedna određena visina, niti realtivna, niti apsolutna. Nema određene najviše dozvoljene visine građevine, najviše dozvoljene ukupne visine, najviše dozvoljene visine krovne konstrukcije, nema visine etaža. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova u čl.20. određuje: Način korištenja i uređenja prostornih cjelina i građevnih čestica u prostornim planovima određuje se brojčanim prostornim pokazateljima a kao oobvezni pokazatelj navodi i visnu građevine koja se iskazuje kao najniža ili najniža i najviša ili obvezna visina u metrima, a mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

 

Komentari: 

025 # hdzPGŽ 2018-07-31 19:38
Nema visina nema kota nema ???
kada se dogovore oko visine provizije onda će biti poznate sve kote sve visine, samo se nezna koliki je iznos provizije.
Glavni iz županijskog Dobrila ima najveći apetit odnosno proviziju, a ostali prema zaslugama '
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # ima neka tajna vezabotun 2018-07-31 21:32
Zna li netko zašto ministar Oleg Butković nije došao na proslavu dana iseljenika i otvaranje nove rive na Susku iako je bio službeno najavljen ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # ###naked virgin 2018-08-01 07:33
Citat botun:
Zna li netko zašto ministar Oleg Butković nije došao na proslavu dana iseljenika i otvaranje nove rive na Susku iako je bio službeno najavljen ?
zna se, ali se ne smije javno reć :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # ManekenstvoDoseljenik 2018-08-01 09:28
Citat naked virgin:
Citat botun:
Zna li netko zašto ministar Oleg Butković nije došao na proslavu dana iseljenika i otvaranje nove rive na Susku iako je bio službeno najavljen ?
zna se, ali se ne smije javno reć :lol:
Čovjek je imao pametnija posla. A dvorskom fotogravu honorar će biti umanjen za jednu glavu :( x, jer kako stvari stoje izgleda da ga se plaća po broju glava i fotografija koje fotografira. A ne košta svaka glava isto :)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Nazočenje i fotografiranjeDr No 2018-08-01 10:05
Citat naked virgin:
Citat botun:
Zna li netko zašto ministar Oleg Butković nije došao na proslavu dana iseljenika i otvaranje nove rive na Susku iako je bio službeno najavljen ?
zna se, ali se ne smije javno reć :lol:
Vjerojatno je saznao da bi svojom ministarskom nazočnošću podržao legitimitet otvorenja objekta koji nema uporabnu dozvolu, pa je pustio da toj sprdnji s pravnom državom nazoče župan Komadina, ministar Kapeli i njegova manekenka Kučić na mjestu gradonačelnice Malog Lošinja. Keženju zubi za povjesne fotografije nazočio je i dogradonačelnik Nedić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Prešućivanje je lažFake News 2018-08-01 13:01
Citat Dr No:
Citat naked virgin:
Citat botun:
Zna li netko zašto ministar Oleg Butković nije došao na proslavu dana iseljenika i otvaranje nove rive na Susku iako je bio službeno najavljen ?
zna se, ali se ne smije javno reć :lol:
Vjerojatno je saznao da bi svojom ministarskom nazočnošću podržao legitimitet otvorenja objekta koji nema uporabnu dozvolu, pa je pustio da toj sprdnji s pravnom državom nazoče župan Komadina, ministar Kapeli i njegova manekenka Kučić na mjestu gradonačelnice Malog Lošinja. Keženju zubi za povjesne fotografije nazočio je i dogradonačelnik Nedić.
Na Otoci.net Purić je objavio uobičajeno suhoparan, protokolarni da-se-nikom-ne zamjeri izvještaj, ali Milan Jurlina mu je svojim komentarom uvalio lekciju iz novinarstva pozadinskim informacijama koje Purić nije saznao ili nije htio objaviti da ne izgubi sponzore:
Malo je čudno da niti jedni mediji nisu objavili sliku na kojoj se izvode dodatni radovi , kao niti obavijest da riva unatoč izgradnji nije puštena u promet (iako su neke TV kuće objavili da je i ova puštena)očito da se ljudi boje reći istinu da je recimo greška bila u projektu te da nije recimo predviđena voda i struja za rivu, kao niti rasvjeta ,već je ista stavljena u ormare za struju. Baš čudno a možda bi tu trebalo i tražiti zašto ministar Butković nije se pojavio, doznao za propuste pa se nije želio blamirati kao neki.
otoci.net/index.php/u-razno/8268-susak-slavi-sada-i-s-povecanom-lukom
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Milan je carŽlu 2018-08-02 17:55
Taj lik je predobar! Vrh! Njemu je stvarno stalo da se na Susku dobro stvari posloze! Takvi bi ljudi cesce morali komentirati, za razliku od vas!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Ništa novogost 2018-08-01 08:00
Riva nije završena, nema uporabnu dozvolu, ali ima masu problema, netko je zaboravio hidrante...
Gradonačelnica je predala potpisani ugovor za gradski prostor jednoj udruzi a ugovor glasi na drugu udrugu.
Uglavnom, standardno, velika pompa ispod koje nema stvarnog sadržaja i da uz naravno obavezno slikanje dvorskog fotografa koji je po honoraru jači od Lupina...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # pod suncemgrađanin 2018-08-01 09:06
Citat gost:
Riva nije završena, nema uporabnu dozvolu, ali ima masu problema, netko je zaboravio hidrante...
Gradonačelnica je predala potpisani ugovor za gradski prostor jednoj udruzi a ugovor glasi na drugu udrugu.
Uglavnom, standardno, velika pompa ispod koje nema stvarnog sadržaja i da uz naravno obavezno slikanje dvorskog fotografa koji je po honoraru jači od Lupina...
i taj lonac će jednog dana puknuti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Dvorski fotografgost 2018-08-01 10:39
Citat gost:
Uglavnom, standardno, velika pompa ispod koje nema stvarnog sadržaja i da uz naravno obavezno slikanje dvorskog fotografa koji je po honoraru jači od Lupina...
Je li to ovaj? Ako je, za ovakav status na FB profilu gradonačelnice zaslužio je i titulu i honorare.


www.facebook.com/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Anin izbor suradnikaZw 2018-08-01 12:00
Nahebali smo ako u bolju budučnost krečemo s njegovom pismenošću i s Aninim prepoznavanjem kvaliteta svojih suradnika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Pod Aninom kapom007 2018-08-01 12:43
Citat Zw:
Nahebali smo ako u bolju budučnost krečemo s njegovom pismenošću i s Aninim prepoznavanjem kvaliteta svojih suradnika.
Lik je zaista nepismen čak ispod razine prosječnog pučkoškolca. Napisao je još i ".. pogledom u bolju buduČnost koja Če postati sadašnjost pod tvojom kapom". Unatoč nepismenosti ovim ulizičkim preseravanjem osigurao si je budućnost pod njenom kapom. Naravno, na račun svih nas građana Lošinja. Jer honorare mu zasigurno ne isplaćuje iz vlastitog džepa nego iz gradskog proračuna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Rugala se sovaŽlu 2018-08-02 17:54
Bitno da si ti pismen!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # domoljubljegost 2018-08-02 18:08
Citat Žlu:
Bitno da si ti pismen!
Sram ga bilo! Nabija nam nepismenost na nos, a pismenost više nije u modi. Pravog domoljuba prepoznajemo po tome što ne razlikuje Č od Ć i sve mu je isto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # Č i/ili ĆŽlu 2018-08-02 18:12
Ja sam domoljub, a znam razliku između č i ć. Zamisli, znam i razliku između ije i je, znam što je sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, vokalizacija, nepostojano a, jednačenje po zvučnosti, znam puno toga. A i dalje ne tvrdim da ti nisi domoljub, samo tvrdim da si kreten.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Foto MakjaveliOkular 2018-08-01 12:36
On je svoju priliku zgrabio
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Šansa za bolje sutraObjektiv 2018-08-01 14:13
Citat Okular:
On je svoju priliku zgrabio
Ja mu ne zamjeram. Ali zamjeram gradonačelnici što je pala na njegovo primitivno, gadljivo ulizivanje. To više govori o njoj i njenim slabostima nego o njemu. A nama govori da smo pogriješili u izboru jer jedini put u bolje sutra i šansu za bolje sutra imaju ulizice pod njezinom kapom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Predbilježbe za protekcijuYoYo 2018-08-02 10:27
Citat Objektiv:
Citat Okular:
On je svoju priliku zgrabio
Ja mu ne zamjeram. Ali zamjeram gradonačelnici što je pala na njegovo primitivno, gadljivo ulizivanje.
Ne zamjeram mu ni ja, ali ne zamjeram ni Ani. Samo sam razočaran. Kako se ono kaže "o sadržaju sam sudio prema omotu" pa sam prema njenom urednom vanjskom izgledu i brižljivoj dotjeranosti izvodio zaključke i o njenoj osobnosti. Da ne ulazim u analizu reći ću samo to da se osoba koja drži do sebe ne bi već duže od godinu dana dičila ulizivačkim pretjeranim i neuvjerljivim "pohvalama" sumnjive iskrenosti na vrhu svog FB profila. Osim gornje dobro unovčene besmislice tu su još i sljedeće predbilježbe za njenu protekciju:

neka žena vlada gradom !!! pametna, elokventna, sposobna, pristupačna građanima,još mnogo pozitivnih karakteristika Ana ima ,bas bi voljela da nam grad vodi Ana

Sve predispozicije za vladanje visemilionskim gradom! Samo je pitanje vrijemena!!

Razumna, elokventna i sposobna.

Pametna ima znanje volju i ljubav.prema otoku i stanovnicima pristupačna je stanovnicima mlada ma što reć itd...

Simpatična, jednostavna, kumunikatna .Skraćeno JEDNOSTAVNA. DOSTOJNA ZA ZAMJENU KAPELIA
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # VjerodostojnoŽlu 2018-08-02 17:52
Vjerojatno bi bila bolja da se javi Marku u Facebook i zamoli ako bi mogao redizajnirati stranice tako da se pohvale i uvrede korisnika ne vide?! Eh da, ili ni to ne bi bilo dovoljno dobro? Mozda bi bilo bolje da se izruguje ljudima?! Brise im komentare jer kvarne njen lijepi profil? Ne znam.. koja solucija bi tebi nadrisveznalice , informaticaru, novinaru, pravniče, luzeru bila najpozeljnija?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ???Alex 2018-08-01 11:29
Tko je investitor?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # ???gost 2018-08-01 11:46
Investitor za plan, za rivu na Susku ili za komentar?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ???Alex 2018-08-01 13:53
za rivu na Susku
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # svemu dođe krajteodor 2018-08-02 17:03
Citat gost:
Riva nije završena, nema uporabnu dozvolu, ali ima masu problema, netko je zaboravio hidrante...
Gradonačelnica je predala potpisani ugovor za gradski prostor jednoj udruzi a ugovor glasi na drugu udrugu.
Uglavnom, standardno, velika pompa ispod koje nema stvarnog sadržaja i da uz naravno obavezno slikanje dvorskog fotografa koji je po honoraru jači od Lupina...
Bliži se kraj ovoj vlasti, kap koja je prelila čašu bila je ova parodija sa otvaranjem rive na Susku bez uporabne dozvole i sa mnogo propusta. Biti će tu posla za još neke državne institucije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
132 # TupsoneŽlu 2018-08-02 17:48
A otkud tebi informacija da se otvarala riva na Susku? Ja sam malo bolje upućena pa nisam znala za to!? Znam za rivu na srakanama, obilazak desalinizatora, boravak u klubu iseljenika. Da ti nisi bio na nekom drugom otvaranju? Ili si jednostavno ovaj put pukao do kraja?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # hm hmgost 2018-08-01 15:51
ŽLU Mali Lošinj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # ne triba se držat zakona ko pijan plotagregorij 2018-08-01 16:03
Citat gost:
ŽLU Mali Lošinj
To su sve Pinkijevi učenici koji su nadmašili svog učitelja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # EldoradoAPP 2018-08-01 17:15
Citat gregorij:
Citat gost:
ŽLU Mali Lošinj
To su sve Pinkijevi učenici koji su nadmašili svog učitelja.
a koja se to budala na Lošinju uopće drži zakona?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # stočari ne, stoka sitnog zuba daJOVIca 2018-08-02 08:31
Stoka sitnog zuba se drži zakona. Npr. oni koji ne grade bez dozvole, oni koji ne kopaju bagerima po moru bez koncesija, oni koji ne vežu svoje jahte na Čikatu. Oni koji traže dozvole za rekonstrukcije pa ih konzervatori odbijaju jer im ne dozoljavaju probiti otvor za ventilaciju za razliku od onih koji ruše bez pitanja...Uglav nom manje više pristojnu mali ljudi kojima je logično poštovati zakone i propise...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Ljudske ovce za šišanjebez dlaka 2018-08-02 09:25
Osto sam bez dlaka koliko me šišaju ! ! !
Prepoznao sam se u Jovici, sve što trebam ili ne mogu dobiti ili čekam 2 - 3 ili više godina.
Uvijek neki propis po kojem nešto ne mogu'
Pored mene "susjed" smije se ruši i radi veće i "ljepše" od prije.

Ja smo mogu stati na prozor i gledati njegovo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # svoj svome i svakome ko platigost 2018-08-02 09:51
Citat bez dlaka:
Osto sam bez dlaka koliko me šišaju ! ! !
Prepoznao sam se u Jovici, sve što trebam ili ne mogu dobiti ili čekam 2 - 3 ili više godina.
Uvijek neki propis po kojem nešto ne mogu'
Pored mene "susjed" smije se ruši i radi veće i "ljepše" od prije.
Ja smo mogu stati na prozor i gledati njegovo.
Da imaš svojtu u Uredu za prostorno uređenje i građevinu smio bi i ti rušiti, raditi ljepše od prije i tamo gdje drugi ne smiju. Ali pomažu i darovi pravoj osobi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Svoj svome i svakome ko platigost 2018-08-02 13:02
Citat gost:
Citat bez dlaka:
Osto sam bez dlaka koliko me šišaju ! ! !
Prepoznao sam se u Jovici, sve što trebam ili ne mogu dobiti ili čekam 2 - 3 ili više godina.
Uvijek neki propis po kojem nešto ne mogu'
Pored mene "susjed" smije se ruši i radi veće i "ljepše" od prije.
Ja smo mogu stati na prozor i gledati njegovo.
Da imaš svojtu u Uredu za prostorno uređenje i građevinu smio bi i ti rušiti, raditi ljepše od prije i tamo gdje drugi ne smiju. Ali pomažu i darovi pravoj osobi.
Pomažu bome i avionski letovi kojom prava osoba izbjegava da se kao obična svjetina gužva u javnom prijevozu. Da bi zaslužio vožnju s Mihom, dovoljan je potpis na neki papir. Mislim da je lokacijska za Mataldu već spremna. Čeka se još samo sjednica skupštine kad prođe ljetna stanka, a to je puka formalnost. Imamo golF!!!!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Uvijek na usluzi, ali ne svakomDron 2018-08-06 12:11
Citat gost:
Citat gost:
Citat bez dlaka:
Osto sam bez dlaka koliko me šišaju ! ! !
Prepoznao sam se u Jovici, sve što trebam ili ne mogu dobiti ili čekam 2 - 3 ili više godina.
Uvijek neki propis po kojem nešto ne mogu'
Pored mene "susjed" smije se ruši i radi veće i "ljepše" od prije.
Ja smo mogu stati na prozor i gledati njegovo.
Da imaš svojtu u Uredu za prostorno uređenje i građevinu smio bi i ti rušiti, raditi ljepše od prije i tamo gdje drugi ne smiju. Ali pomažu i darovi pravoj osobi.
Pomažu bome i avionski letovi kojom prava osoba izbjegava da se kao obična svjetina gužva u javnom prijevozu. Da bi zaslužio vožnju s Mihom, dovoljan je potpis na neki papir. Mislim da je lokacijska za Mataldu već spremna. Čeka se još samo sjednica skupštine kad prođe ljetna stanka, a to je puka formalnost. Imamo golF!!!!!!
Priča se da je odgodila odlazak u mirovinu da bi okončala dogovoreni postupak iz nedležnosti njenog ureda.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Na čelu gradaŽena 2018-08-02 12:48
Što napadate Anu? Odakle bi ona mogla biti kriva za ono što je Cappelli ugovorio? Ona je svoju dužnost dogradonačelnic e obavljala a da nije dobila priliku da radi išta ozbiljno osim da se pokazuje. Prije toga je pisala paragon blokove u obiteljskoj firmi. Koje ona karakteristike i radno iskustvo ima da bi mogla odjednom postati netko tko se može suprotstaviti krupnom kapitalu? To se je znalo i prije izbora, sad ste odjednom iznenađeni. Ana nema snagu, znanje, suradnike, a vjerojatno ni moral koji bi joj omogućili da stvarno zastupa svoj grad. Može samo plivati sa strujom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Paragon blokoviD. 2018-08-02 14:48
Citat Žena:
Što napadate Anu? Odakle bi ona mogla biti kriva za ono što je Cappelli ugovorio? Ona je svoju dužnost dogradonačelnice obavljala a da nije dobila priliku da radi išta ozbiljno osim da se pokazuje. Prije toga je pisala paragon blokove u obiteljskoj firmi.
Hoćeš li reći da u tih osam godina pokazivanja nije ništa naučila i da je u stručnom pogledu ostala trgačica paragon blokova u tatinoj firmi?? Pa zar nije završila fakultet? Uostalom, Kapeli ni nema fakultet, a Viša pomorska baš i nije kvalifikacija za upravljanje gradom.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Šutnja je zlato ili?Ana 2018-08-02 18:08
Prošlo je 10 dana od zadnjeg podmuklog udarca Ani u gradskoj upravi. A o tome dobroupućeni na ovim stranicama ni glasa, ni slova, ni pučkoškolske konstatacije. Počinjem sumnjati u dobronamjernost ovog portala, a to nije dobro. Vi ste mi vratili vjeru u moguću svjetliju budućnost, a sada opet sumnjam. Nije valjda da se i na ovim stranicama vrši cenzura i zloupotreljava ovaj portal?!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Podli udar na ovaj portalAlan Frojd 2018-08-03 09:36
Citat Ana:
Prošlo je 10 dana od zadnjeg podmuklog udarca Ani u gradskoj upravi. A o tome dobroupućeni na ovim stranicama ni glasa, ni slova, ni pučkoškolske konstatacije.
O zadnjem podmuklom udarcu Ani u gradskoj upravi (ako se dogodio) na ovom portalu nema ni glasa jer nitko od dobroupućenih iz kruga njenih bliskih suradnika, povjerenika i dvorjana o tome nije napisao ni slova. Oni koji o tome ne znaju ništa nemaju što napisati, pa se ne može reći da se radi o cenzuri. A ako cenzure ima, ona je izvan ovog portala, u Aninom krugu i vrši se nad njoj bliskim osobama koje znaju za navodni podli udar, ali im je zabranjeno pisati. Umjesto da o tome pišu zloupotrebljava ju ovaj portal za spletkarenje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # Ono što nije pokvareno – ne treba niti popravljatiMeštar za sitne popravke 2018-08-03 12:31
Ako je bio neki udar, nema razloga čuđenju. Dogodilo joj se neminovno, jer popravljala je nešto što nije bilo pokvareno. Pa ako je zaista primila neki udarac koji nazivaš podmuklim, vraćeno joj je istom mjerom. I ona je svoje namjere popravljanja nepokvarenog prikrivala šutnjom, osmijesima, umiljatim treptanjem okicama i ljubaznim ponašanjem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Rezervni položajvz 2018-08-03 12:43
Udar je bio, ali ne iz uprave nego od ministra. Turizam ide i bez njega (ili baš zato što se ne upliće), strahije da će postati nepotreban pa si sprema rezervni položaj :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # povratak u zelenu lagunufilip 2018-08-03 17:05
Citat vz:
Udar je bio, ali ne iz uprave nego od ministra. Turizam ide i bez njega (ili baš zato što se ne upliće), strahije da će postati nepotreban pa si sprema rezervni položaj :lol:
Ima ministar rezervni položaj u Jadranci i to vrlo visoko, tako da nema nikakvog interesa vršiti bilo kakav udar na lokalnu vlast.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Prvi na prvom od 1000Objekt kapitala 2018-08-04 11:18
Citat filip:
Citat vz:
Udar je bio, ali ne iz uprave nego od ministra. Turizam ide i bez njega (ili baš zato što se ne upliće), strahije da će postati nepotreban pa si sprema rezervni položaj :lol:
Ima ministar rezervni položaj u Jadranci i to vrlo visoko, tako da nema nikakvog interesa vršiti bilo kakav udar na lokalnu vlast.
Ali Rus ima interes. Po obavljenim zadaćama za koje je postavljen za ministra treba se vratiti i lokalno nastaviti provođenje master plana Jadranke d.d. Ana je tu samo kao privremeno rješenje, a ovaj udar joj je za upozorenje tko je prvi na prvom od 1000. Za godinu dana može ju bez izbora zamijeniti dogradonačelnik , a taj je i prije kao predsjednik HDZa i GV bio transmisija Šolićeve volje u GV.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Povratak otpisanogzna se 2018-08-06 12:14
Citat filip:
Citat vz:
Udar je bio, ali ne iz uprave nego od ministra. Turizam ide i bez njega (ili baš zato što se ne upliće), strahije da će postati nepotreban pa si sprema rezervni položaj :lol:
Ima ministar rezervni položaj u Jadranci i to vrlo visoko, tako da nema nikakvog interesa vršiti bilo kakav udar na lokalnu vlast.
Varaš se. Čaća se vraća. Za Jadranku je on potrošena roba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
22 0 # JOVOMali čovjek 2018-08-02 13:57
Jovice,Novice, svašta si ti izlupao. Kako to da imamo preko 6.500 zahtjeva za legalizaciju. Je su li svi zahtjevi od poželjnih investitora ili upravo od malih ljudu( kako ih ti nazivaš) koji poštuju zakone?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Veliki investitor veliko sranjegost 2018-08-02 14:52
Jedan poželjni investitor napravi više sranja nego tisuću malih ljudi, a nitko ga ne ometa. Vidi pod Čikat.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
201 # LošinjMuko moja 2018-08-02 18:20
Ne mora do Čikata, to je daleko. Neka se zaustavi bliže centru, oko bolnice, i pogleda koliko sranja može napraviti jedan investitor. Razlika između njega i onih na Čikatu je ta što njega više nitko ne bi poželio, ali baš nitko!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Muko tvojagost 2018-08-02 20:18
Citat Muko moja:
Ne mora do Čikata, to je daleko. Neka se zaustavi bliže centru, oko bolnice, i pogleda koliko sranja može napraviti jedan investitor. Razlika između njega i onih na Čikatu je ta što njega više nitko ne bi poželio, ali baš nitko!
A one na Čikatu toliko žele da će im dati da nakon Park šume Čikat devastiraju i zaštićeno područje Matalde. A koliko mi je poznato tamo oko bolnice je građeno sa svim potrebnim dozvolama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Skarabejovi miljenici s Čiktagost 2018-08-02 21:02
A Muko moja koji si ti arbitar i koga predstavljaš kad utvrđuješ tko koga želi...vjerojat no si nekakav parazit ovih s Čikata...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
191 # PericaMali čovjek 2018-08-02 15:26
Nebih se složio s tobom. Poželjni se je pos-ao na jednom mjestu a mali na 6.500 različitih mjesta. Ali tebi se dragi goste nemože pomoći. Ti ne vidiš što radi Lošinjska u Poljani ili ne želiš vidjeti tu sječu šume i devastaciju prostora. Očito si kod Pinkija na plaći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Poželjni i nepoželjnigost 2018-08-02 16:22
Citat Mali čovjek:
Nebih se složio s tobom. Poželjni se je pos-ao na jednom mjestu a mali na 6.500 različitih mjesta.
Poželjni je na jednom mjestu ostavio veliku hrpu govana, ali nije odgovarao i nije morao legalizirati jer mu je unaprijed oprošteno. Nepoželjni mali bio je prisiljen bespravno sagraditi zidić od par metara jer nije dobio dozvolu.Citat:
Ali tebi se dragi goste nemože pomoći. Ti ne vidiš što radi Lošinjska u Poljani ili ne želiš vidjeti tu sječu šume i devastaciju prostora. Očito si kod Pinkija na plaći.
Istina, ne vidim tu devastaciju. Ali to ne znači da sam na plaći kod Pinkija. A zašto ti ne prijaviš tu sječu kad znaš za nju? Kod koga si ti na plaći?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # I iliŠime 2018-08-03 17:17
Ili si pokvaren ili neznaš. Uvala Poljana doo je posebno poduzeće u kojem je Lošinjska manjinski dioničar. Prije bih rekao da nekoga čeka mjesto tamo a ne Jadranci.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # doo nije ddgost 2018-08-03 18:18
Citat Šime:
Ili si pokvaren ili neznaš. Uvala Poljana doo je posebno poduzeće u kojem je Lošinjska manjinski dioničar. Prije bih rekao da nekoga čeka mjesto tamo a ne Jadranci.
Ako je Uvala Poljana doo, znači da nije dioničarsko društvo, nego društvo s ograničenom odgovornosti. O kakvim to dioničarima pričaš?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # SlijepacMali čovjek 2018-08-03 00:06
Kiko,Kiko, zar ne vidiš dok i škver koji ti je ispred nosa ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # ?????? 2018-08-03 20:05
Uopće ne mogu pratiti ovu prepisku. Očito među čitateljima ima veoma dobro informiranih koji znaju što se zbiva. Nije mi jasno zašto onda za šutnju prozivaju ovaj portal i ljude koji na njemu pišu i uređuju ga, umjesto da sami nešto napišu. Ove su stranice otvorene svima. Anonimne su. Što još trebate?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
194 # Ništa nije anonimnoStranka te prati 2018-08-03 23:59
Na ovim stranicama ništa nije anonimno! U to Vas uvjeravam, čak poprilično je lagano utvrditi i tko ste i što ste. Vaše IP adresu su ipak samo adrese.

Zato ja ne pišem više nego što je potrebno, pazim o kome pričam i što. Za to što se gradonačelnici dogodilo sam čuo, već čitav grad priča. Ali fascinantno je da na ovom portalu ne.

Iz fotografije gosp. Nedića zaključite da se smješka jer ide na ručak, a kava, skriveni sastanci dvaju aktera nove afere po hotelima i raspačavanje gradskih dokumenata vam nije interesantno.

I baš zato je meni ovo još interesantnije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Kad neznalice marsirajugost 2018-08-04 07:23 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
77 # cilj opravdava sredstvo008 2018-08-04 09:07
Citat gost:
ima čovjek pravo, u normalnoj državi to može samo policija, ali kod nas sve može sazniti i HDZ ili neka ruska mafija bez policije, to im je u krvi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
712 # Glup kao letvaDibidus 2018-08-04 11:05
Citat 008:
Citat gost:
ima čovjek pravo, u normalnoj državi to može samo policija, ali kod nas sve može sazniti i HDZ ili neka ruska mafija bez policije, to im je u krvi
Ako je istina to što kažeš glup si kao letva. Jer ovime si sam sebi nacrtao metu na leđima. Za HDZ i ostalu mafiju ovo bi bilo isto kao da si napisao svoje ime, prezime, adresu i OIB kad bi bilo istina da su im podaci tako lako dostupni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
311 # DibidusNude nuns with big guns 2018-08-04 13:20
Citat Dibidus:
Citat 008:
Citat gost:
ima čovjek pravo, u normalnoj državi to može samo policija, ali kod nas sve može sazniti i HDZ ili neka ruska mafija bez policije, to im je u krvi
Ako je istina to što kažeš glup si kao letva. Jer ovime si sam sebi nacrtao metu na leđima. Za HDZ i ostalu mafiju ovo je isto kao da si napisao ime, prezime, adresu i OIB.
U ovoj državi se sve može kupiti.
Istina boli, a ti i dalje vjeruj u bajke i ljubav.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # ...008 2018-08-04 14:20
Proxy, Tor, VPN... make your choice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # The Differences Between a Proxy, a VPN, and Tor009 2018-08-04 18:02 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Nitko nikoga ne pratiBojana Genov 2018-08-04 13:26
Citat Stranka te prati:
Na ovim stranicama ništa nije anonimno! U to Vas uvjeravam, čak poprilično je lagano utvrditi i tko ste i što ste. Vaše IP adresu su ipak samo adrese.
Zato ja ne pišem više nego što je potrebno, pazim o kome pričam i što. Za to što se gradonačelnici dogodilo sam čuo, već čitav grad priča. Ali fascinantno je da na ovom portalu ne.
Iz fotografije gosp. Nedića zaključite da se smješka jer ide na ručak, a kava, skriveni sastanci dvaju aktera nove afere po hotelima i raspačavanje gradskih dokumenata vam nije interesantno.
I baš zato je meni ovo još interesantnije.
IP adrese mogu biti poznate samo administratoru i nema šanse da ih itko dobije osim sudskim nalogom. Uskraćene su i policiji usprkos njihovom zahtjevu. Administrator može vidjeti IP adresu, ali ne zna tko se krije iza nje. To pak mogu samo posebni odjeli policije, ishode li sudski nalog. Širenje panike, dakle, o praćenju komentatora na ovoj stranici je zlonamjerno i odaje neznanje. Onaj pak tko ima saznanje o novoj aferi i njezinim akterima neka nešto o tome napiše ili neka šuti. Prozivanje drugih za šutnju je jednostavno glupo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
152 # Ne bih rekaoStranka te prati 2018-08-04 13:46
Ne slažem se. Pogotovo kad su glavni akteri afere jako bliski kako administratoru, tako i Vama, poštovana gđo. Bojana.
Složit ćete se samnom da je administratoru vidljiva moja IP adresa, kao i komentari koje sam do sada sa ove IP adrese već objavio. U ovako malom gradu kakav je Mali Lošinj, lako se zbroje dva i dva. Jedino vam još bježi hranitelj tuljana, svima drugima se lako uđe u povijest bolesti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Stvar zdravog razuma, još jednomAdministrator 2018-08-04 15:23
Citat Stranka te prati:
Ne slažem se. Pogotovo kad su glavni akteri afere jako bliski kako administratoru, tako i Vama, poštovana gđo. Bojana.
Imam dva pitanja:
1. O kakvoj se aferi uopće radi? Da ne bude nesporazume, pod "afera" mislim na pojam koji rječnik hrvatskoga jezika opisuje kao nezgodan ili nepriličan slučaj koji odjekuje u javnosti ili se odigrava pred javnošću.
2. Tko su glavni akteri toga što nazivaš aferom, a bliski su administratoru i Bojani Genov? Pod "akter" mislim na onoga ili one koji ima/imaju udjela u nekoj radnji ili akciji (aktant, čimbenik, sudionik, (su)učesnik), također u skladu sa značenjem te riječi prema rječniku hrvatskog jezika.
Kad ili ako navedeš te aktere razmotrit ću stupanj i oblik njihove bliskosti s administratorom.Citat:
Složit ćete se samnom da je administratoru vidljiva moja IP adresa
Oni koji prate ovu stranicu nemaju razloga složiti se s tobom kad mogu pročitati članak s prikazom svih podataka o posjetima stranici vidljivih administratoru. Naslov članka Zdrav razum pokazuje se i danas, tri i pol godine nakon objavljivanja vrlo aktualanim jer i ovaj tvoj komentar svjedoči o manjku istoga, ako ga nisi napisao radi uljevanja sumnje u čuvanje anonimnosti sudionika u skladu sa zakonom.
volim-losinj.org/.../...
Citat:
kao i komentari koje sam do sada sa ove IP adrese već objavio.
Komentare možeš s iste IP adrese objavljivati samo ako imaš pretplatu na statičnu IP adresu. Nama običnim korisnicima interneta IP adresa se mijenja svakih 24 sata ili nakon svakog ponovnog uključenja na mrežu.Citat:
U ovako malom gradu kakav je Mali Lošinj, lako se zbroje dva i dva. Jedino vam još bježi hranitelj tuljana, svima drugima se lako uđe u povijest bolesti.
Vjerojatno, ali samo ako imaš neke nadnaravne sposobnosti. Ako odgovoriš na oba gornja pitanja nagradit ću te dokazom da ni policija ne može pribaviti IP broj s kojeg je na ovu stranicu unesen komentar, ako zahtjev nije u skladu sa zakonom
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Argumentum ad populumLogika za početnike 2018-08-04 16:10
Citat Stranka te prati:
Složit ćete se samnom da ...
Formulacija "složit ćete se samnom" odaje te kao demagoga opće prakse koji deficit argumenata nadoknađuje suficitom prazne retorike začinjene jednom otrcanom logičkom smicalicom. Da pojednostavim: Fraza "Složit ćete se sa mnom" je lažni argument kojim govornik slušatelju sugerira zaključak i time ga poziva na grešku u zaključivanju. U logici se taj tip govorničke podvale naziva argumentum ad populum, a mogao si ga čuti od gradonačelnice koja ga je upotrijebila uoči glasanja o uvođenju Jedinstvenog upravnog odjela. Ako je Purić točno prenio, rekla je "Ovo nije promjena iz razloga što pročelnice nisu u svom radu bile odgovorne. Dugi niz godina pročelnice su radile odgovorno. No, složit ćemo se da neke stvari nisu funkcionirale kako treba …".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
172 # I prozivaStranka te prati 2018-08-04 19:28
Možete vi mene zvati i upozoravati koliko hoćete, ali ja neću šutjeti sve dok o ovom slučaju ne budemo raspravljali kao i o mnogima pre. Javna uprava je javna uprava, i slučajevi koji se događaju su jednako javni kao ranije. Ili mozda i tu vodimo računa o kome se i kaj priča?

Ako sam toliko u krivu, zašto sam samo danas dobio već dva poziva na tu temu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Rab nije dalekoRiči 2018-08-04 19:49
Ti koga stranka prati, javi se u ponedjeljak malo doktoru, psihijatru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Sunčanica?Logika za početnike 2018-08-04 20:42
Citat Riči:
Ti koga stranka prati, javi se u ponedjeljak malo doktoru, psihijatru.
Možda još nije zreo za psihijatra jer ove vrućine udare u glavu ako piješ alkohol. Lik ima priviđenje da sam ga zvao i nešto upozoravao, a ne znam ni tko je. Nisam tražio da šuti niti rekao da je u krivu. I ne znam otkud ako ne od alkohola mu pada na um da mene pita zašto je danas dobio već dva poziva na tu (pojma nemam na koju) temu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Bijeli miševiRiči 2018-08-04 21:10
Anonimnu osobu su već dva puta zvali na tu temu??? Samo dvije riječi mogu to objasniti-delir ium tremens.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Hajde više napišiteBleki 2018-08-04 21:52
o kakvom se skandalu ili aferi radi nije fer da pišete tolike besadržajne komentare a da nemamo pojma o čemu se radi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # Afera golf, skandal pasivnost vlastiRambo 2018-08-05 09:35
Citat Bleki:
o kakvom se skandalu ili aferi radi nije fer da pišete tolike besadržajne komentare a da nemamo pojma o čemu se radi
Jedina afera vrijedna pozornosti je skandalozna pasivnost cjelokupne gradske vlasti i Uprave s gradonačelnicom na čelu u javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko goranske županije koji se radio prema narudžbi Jadranke dd radi gradnje ekološki rizičnog projekta golfa na Mataldi. Skandalozno je što je prema izviješćima u medijima gradonačelnica zaključila raspravu djetinjastim viđenjem rješenja problema opskrbe vodom tog ekstremnog potrošača kakav je golf. Rješenje je "našla" u popravku vodovodne mreže da ne bude gubitaka. Skandalozno je što se ni ona ni itko drugi iz vlasti i Uprave nije osvrnuo ne samo na građevinske nego ni na ekološke aspekte projekta, već je sve što je servirano prihvaćeno zdravo za gotovo.
Mislim da je priča o nekakvom navodnom podmuklom udarcu Ani u gradskoj upravi ubačena ispod ovog članka samo zato da se s primjedbi na ruske zahtjeve skrene pozornost razglabanjem o svemu i svačemu samo ne o prijedlogu izmjena PP PGŽ. U čijih 200-300 stranica Ana, Anto, Elvis, Andrino, Mario, Đurđica, Aleksandra, Luigi itd, zasigurno nisu ni zavirili.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # brigo moja prijeđi na drugogaA&A 2018-08-05 11:57
Citat Rambo:
Mislim da je priča o nekakvom navodnom podmuklom udarcu Ani u gradskoj upravi ubačena ispod ovog članka samo zato da se s primjedbi na ruske zahtjeve skrene pozornost razglabanjem o svemu i svačemu samo ne o prijedlogu izmjena PP PGŽ. U čijih 200-300 stranica Ana, Anto, Elvis, Andrino, Mario, Đurđica, Aleksandra, Luigi itd, zasigurno nisu ni zavirili.
Nitko od njih ne razumije prostorno-plans ku dokumentaciju pa ne mogu ni raspravljati o tome. Zato im je najlakše da pređu šutke preko toga pa neka odgovara netko drugi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
122 # LošinjPuric prenio 2018-08-05 16:23
Ponekad nije loše šutjeti.. pogotovo kad za uzor imaš one koji stalno pričaju. O svemu najpametniji, najinformiranij i, stručni za udruge, građevinske projekte, turizam, nautički turizam, ženska prava.
To su takvi lumeni da uz sve to dovoljno su stručni da ravnopravno raspravljaju sa strukom koja već 30 godina radi poslove za koje se i školovala.
Zalažete se za mogućnost izbora, obrazovanja, pomažete djeci s posebnim potrebama, učite ih kontracepciji, legalizaciji marihuane, ljubljenju jugoslavije. Ja se vama divim i potpuno vam vjerujem. Zato nema potrebe da se isticem. U konacnici zato ste se i kandidirali na proslim izborima i osvojili vecinu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
71 # svatko je neka manjinahranitelj tuljana 2018-08-05 21:38
Citat kmet:
dragi moji vlastelini, iznajmljivači i poštena inteligencijo,
realizacija se počela ozbiljno približavati, vi i dalje na forumu cvilite, a jedva čekate da Višak vremena, osim po kladionicama, nadmudrivat ćete se po ovom forumu. Bujrum.
Vi biste drugima određivali kako će raspolagati svojim životom i imovinom? "Što ste vi Markićka?"Citat Puric prenio:
Ponekad nije loše šutjeti.. pogotovo kad za uzor imaš one koji stalno pričaju. O svemu najpametniji, najinformiraniji, stručni za udruge, građevinske projekte, turizam, nautički turizam, ženska prava.
To su takvi lumeni da uz sve to dovoljno su stručni da ravnopravno raspravljaju sa strukom koja već 30 godina radi poslove za koje se i školovala.
Zalažete se za mogućnost izbora, obrazovanja, pomažete djeci s posebnim potrebama, učite ih kontracepciji, legalizaciji marihuane, ljubljenju jugoslavije. Ja se vama divim i potpuno vam vjerujem. Zato nema potrebe da se isticem. U konacnici zato ste se i kandidirali na proslim izborima i osvojili vecinu.
O sadržaju upisa ne bih sudio, ali raduje me što se zadnjih dana sve više Lošinjana usuđuje doći ovdje izraziti svoj stav.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Purićprenio? 2018-08-05 22:40
Zbog "stručnih ljudi" Hrvatska ostaje bez stanovništva.
Nije problem školovat se ali možeš se i prodati tko više plati pa "lumene" praviš bedastima.
Ne treba ići u velike škole da se shvati iz predavanja stručnjaka da ćemo ostati bez vode.
Neki lumeni su jako inteligentni pa se razumiju u puno toga a neki su u školu išli badava jer nisu ništa naučili.
kakve veze ima kontracepcija, marihuana, Jugoslavija sa svime što se dešava tu i u cjeloj Hrvatskoj?
Žalosno je na današnji dan zbrajati što imamo jer je toliko dobrih ljudi izginulo da bi danas ostali bez svoje države jer se sve ubrzano prodaje i predaje bez metka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
71 # Ili možda neMožda 2018-08-05 22:50
Možda je žalosno na današnji dan o tome govoriti, bilo gdje osim ovdje. Ovdje nikome današnji dan ništa ne predstavlja, bar ne onima koji se javno potpisuju.. među anonimcima bi se možda netko i našao.
Ovdje se više brinu koliko je srba prije 23 godine oštećeno ili koliko ih je jadnih traume doživjelo na 27. srpnja... ovima ovdje niti je stalo do Hrvatske, niti do Lošinja. Onima koji ih imaju, nije stalo ni do puno bližih članova obitelji.
One vrijednosti za koje smobse izborili 1995. nisu utkane u ovaj portal tako da nemaš brige.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Vodu na svoj mlingost 2018-08-05 22:58
Sto sve nećete smisliti samo da skrenete raspravo od teme golfa i izmjene PP :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
71 # Dobro jeMožda 2018-08-05 23:03
Sreća da se golfa nisu sjetili u Srbu, koji bi tek tamo protesti bili kad bi se sve žene Lošinja udružile
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # okulistfiga 2018-08-06 00:15
Citat Možda:

Ovdje se više brinu koliko je srba prije 23 godine oštećeno ili koliko ih je jadnih traume doživjelo na 27. srpnja...
Ja u ovom članku ne vidim ništa o srbima i traumama. Možda mi treba okulist. A možda treba tebi ako vidiš čega nema.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
71 # ZMožda 2018-08-06 00:25
Onaj tko treba vidjeti, vidio je!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ???Mugbi 2018-08-06 07:29
Misliš Možda na Mihajla Perenčevića, Komadinu i ove domoljube iz Zavoda za prostorno uređenje PGŽ?
Ili si ti u nekom drugom filmu i greškom naletio na stranicu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!gost 2018-08-06 09:55
Citat Možda:
Onaj tko treba vidjeti, vidio je!
Tko vidi, čuje ili namiriši nešto čega nema taj ima halucinacije i treba mu liječenje. A onaj tko svjedoči da je vidio čega u stvarnosti nema je lažni svjedok. A lažno svjedočenje je kažnjivo i po ljudskim zakonima i prema Božjim zapovijedima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # Politika je ...gost 2018-08-06 12:31
Citat Puric prenio:
To su takvi lumeni da uz sve to dovoljno su stručni da ravnopravno raspravljaju sa strukom koja već 30 godina radi poslove za koje se i školovala.
Ne trebaš biti lumen za ravnopravnu raspravu sa strukom koja je svoj stručni integritet prodala i radi ono što joj kupac naloži. Ekspertize takvih stručnjaka imaju toliko rupa da je ponekad dovoljan samo zdrav razum da ih se otkrije. Osim toga, načelo javne rasprave služi tome da se struku nemilosrdno rešeta sa stajališta interesa sudionika rasprave. Kad se to dogodilo u ML u vezi s golfom struka je reagirala bezobrazlukom, omalovažavanjem i arogancijom jer nije imala odgovore na pitanja i primjedbe potkrijepljene strukom. Golf na Mataldi neće biti rezultat stručne ekspertize nego utjecaja novca, ali i politike u najgorem smislu te riječi. Kako se ono kaže? Politka je …?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # GOOOOOL!Slobodni radikal 2018-08-06 12:32
Citat Puric prenio:
Ponekad nije loše šutjeti.. pogotovo kad za uzor imaš one koji stalno pričaju. O svemu najpametniji, najinformiraniji, stručni za udruge, građevinske projekte, turizam, nautički turizam, ženska prava.
To su takvi lumeni da uz sve to dovoljno su stručni da ravnopravno raspravljaju sa strukom koja već 30 godina radi poslove za koje se i školovala.
Zalažete se za mogućnost izbora, obrazovanja, pomažete djeci s posebnim potrebama, učite ih kontracepciji, legalizaciji marihuane, ljubljenju jugoslavije. Ja se vama divim i potpuno vam vjerujem. Zato nema potrebe da se isticem. U konacnici zato ste se i kandidirali na proslim izborima i osvojili vecinu.
Bravo majstore! To su argumenti! Baš si im zabio! Sve nabrojano dokazuje da je projekt golfa dobar za otočane, sukladan zakonima, stručno potkrijepljen i da svi imaju biti šutke ako ga podupiru oni koji drže vlast. Baš si nam svima pokazao da su sve primjedbe trice i kučine!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Trice i kučineAjatolah 2018-08-06 12:59
Citat Slobodni radikal:
Bravo majstore! To su argumenti! Baš si im zabio! Sve nabrojano dokazuje da je projekt golfa dobar za otočane, sukladan zakonima, stručno potkrijepljen i da svi imaju biti šutke ako ga podupiru oni koji drže vlast. Baš si nam svima pokazao da su sve primjedbe trice i kučine!
Stručnost je roba na tržištu kao i kupus, sandale ili pivo. Ima svoju cijenu i kvalitet. Premijer jedne vrlo uspješne države je znao štp govori kad je rekao "If an expert says it can't be done, get another expert", u prijevodu "Ako stručnjak kaže da se nešto ne može učiniti, uzmi si drugog stručnjaka". Rusi su već našli prave stručnjake za gradnju i očuvanje okoliša koji kažu da je golf na Mataldi izvediv, pa će primjedbe odbaciti, a sve ostalo će bez proučavanja materijala obaviti članovi skupštine PGŽ dizanjem ruku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # e, sad postaje ozbiljnokmet 2018-08-05 17:07
dragi moji vlastelini, iznajmljivači i poštena inteligencijo,
realizacija se počela ozbiljno približavati, vi i dalje na forumu cvilite, a jedva čekate da dođu bageri. Ako zbrojite objavljene oglase, na prodaju je skoro cijela Punta Križa, a kad dođe golf, cijene će biti veće.....
Dakle, prvo ste prodali dionice, uskoro zemlju, na kraju neku starinu, i to je lokalna refoma mirovinskog sustava. Višak vremena, osim po kladionicama, nadmudrivat ćete se po ovom forumu. Bujrum.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Sve po zasluzigost 2018-08-05 18:22
Potvrđuje se stara istina da si budale biraju vlast kakvu zaslužuju. Prvo su izabrale Lošinjana koji je Čikat predao Rusima, a onda Puntarku koja im prepušta Mataldu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 0 # zar ona?hranitelj tuljana 2018-08-05 21:28
Citat gost:
a onda Puntarku koja im prepušta Mataldu.
Ona im prepušta? Tuđe vlasništvo? A ne stari vlasnik zemljišta koji se odlučio na prodaju (a ne prepuštanje)? Ste sigurni? Baš?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # elementarnogost 2018-08-05 23:02
Prodaja zemljišta nije prodaja prava na gradnju golf igrališta i hotela. Elementarno, dijete drago.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
101 # ElementarnoMožda 2018-08-05 23:18
Elementarno je ne poželjeti tuđeg ženidbenog druga, elementarno je na vrijeme isplaćivati plaće radnicima, elementarno je ne varati, ne krasti, ne navoditi tuđu djecu na krive zaključke pod krinkom info centra za mlade, elementarno je ne peijetiti slabijima od sebe i poštovati sve različitosti. Ovo što ti navodiš kao elementarno, nije ni u kojem slučaju tako!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Trla baba lan ...gost 2018-08-05 23:59
Navedi mi zakon prema kojem kupovinom zemljišta stječem pravo gradnje bilo čega što mi padne na um. Zakon koji vlasničko pravo stavlja iznad odredbi prostornih planova.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Pišem polako da shvatišDibidus 2018-08-06 08:39
Citat Možda:
Ovo što ti navodiš kao elementarno, nije ni u kojem slučaju tako!
Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. Vlasnik ima pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari. Vlasnik stvari, ipak, ne smije izvršavati svoje pravo vlasništva preko granica koje su svim vlasnicima takvih stvari postavljene na temelju zakona radi zaštite interesa i sigurnosti države, prirode, ljudskoga okoliša i zdravlja ljudi.

Ustav Republike Hrvatske u čl. 48. jamči pravo vlasništva, uz važan dodatak: "Vlasni štvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru.". Slično propisuje i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i opet uz važan dodatak gdje se objašnjava da postoji također: "pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni"

Ne moraš mi zahvaljivati. Rado pomažem svima kojima nedostaje građanski odgoj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
8 0 # rake lovit!hranitelj tuljana 2018-08-06 17:30
Citat Dibidus:
"pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni"
Ne moraš mi zahvaljivati. Rado pomažem svima kojima nedostaje građanski odgoj.
"Može" ili "ima pravo" nije jednako kao i "mora" (npr. sličnih desetke "naručitelj može..." odredbi imamo i u ZOJN). Očito država ne smatra potrebnim. I to je to. Mene si našao podučavati... Baš si dobro izabrao nick.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Trla baba lan 2gost 2018-08-06 18:15
Citat hranitelj tuljana:
Citat Dibidus:
"pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni"
Ne moraš mi zahvaljivati. Rado pomažem svima kojima nedostaje građanski odgoj.
"Može" ili "ima pravo" nije jednako kao i "mora" (npr. sličnih desetke "naručitelj može..." odredbi imamo i u ZOJN). Očito država ne smatra potrebnim. I to je to. Mene si našao podučavati... Baš si dobro izabrao nick.
Da ponovim: "Navedi mi zakon prema kojem kupovinom zemljišta stječem pravo gradnje bilo čega što mi padne na um. Zakon koji vlasničko pravo stavlja iznad odredbi prostornih planova."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # ###### 2018-08-06 18:43
Nemoj očekivati nikakav pametan odgovor od budale i provokatora. Oboje je dokazano nebrojeno puta. Da bar ima smisla za humor, nažalost niti to. Btw, ja više niti ne čitam njegove bedastoće.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Golfska strujagost 2018-08-06 07:49
Da, Puntarka im prepušta Mataldu jer je na čelu grada koji je prepustio županiji da bez kontrole i u dogovoru s Jadrankom planiraju golf kako žele bez da je pokušala to promjeniti. Puntarka im prepušta Mataldu, jer kao osoba koja je zadužena nazočiti izradi plana i kontrolirati ga u ime grada to nije radila ili barem nije ništa javno rekla. Jer je prisustvovala izlaganju plana i javnoj raspravi i nije ni beknula. Tek je nakon završetka rasprave uzela mikrofon i održala suvišan i nesuvisli govor iz kojeg se da zaključiti da je za golf ali ne zna zašto. Da, Puntarka im prepušta Mataldu…
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # poslovicaAbraham 2018-08-06 12:57
Citat gost:
Da, Puntarka im prepušta Mataldu jer je na čelu grada koji je prepustio županiji da bez kontrole i u dogovoru s Jadrankom planiraju golf kako žele bez da je pokušala to promjeniti. Puntarka im prepušta Mataldu, jer kao osoba koja je zadužena nazočiti izradi plana i kontrolirati ga u ime grada to nije radila ili barem nije ništa javno rekla. Jer je prisustvovala izlaganju plana i javnoj raspravi i nije ni beknula. Tek je nakon završetka rasprave uzela mikrofon i održala suvišan i nesuvisli govor iz kojeg se da zaključiti da je za golf ali ne zna zašto. Da, Puntarka im prepušta Mataldu…
Bolje šutjeti i biti smatran budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ###CSI 2018-08-06 15:26
na temelju ovih dešavanja može se snimiti dobar krimić
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Sinergija žurnih službi

  .... 14.04.2024 21:27
  Kad se anemični raspištolji
  “Što si ti bolji, to ti uzmu jedan prst, drugi, treći, četvrti, peti, nema ti ruku, pojede te i doviđenja. Onda ćemo pokazati puno više čvrstine, vojnički pravi s tim ljudima jer oni to rade s ciljem da nas e-li-mi-ni-raju . Shvaćate?” – dio je ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 14.04.2024 21:04
  Samoimenovanje
  Kako u uvodu piše ... uoči predstojećih izbora za Sabor ... gradonačelnica Malog Lošinja si je medijsku pozornost priskrbila akcijom nazvanom neutralizacija mine u lošinjskom akvatoriju i to u ulozi načelnice Stožera civilne zaštite. Sada znamo da je ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Barbika 14.04.2024 17:41
  Nisu baš svi ljudi ovce
  Većina je za nju ipak negativnih komentara, bolje da se nije ni oglašavala, vrlo produktivno. A onaj njen nositelj liste, svi mu se smiju, kaže da gleda seriju Dva i pol muškarca. Sam je sebe upucao u mozak.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  ML 14.04.2024 14:57
  ...
  Bit će da su njih dvije klasične političarke, ne slikaju se po tzv logeru u nedoličnim pozama i nisu sklone da ih razni muški javno drpaju.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  ..... 14.04.2024 12:55
  Bez drpanja
  Ako je suditi po fejsbuku ove dvije žene na listi iznad AK nisu sklone javnom drpanju: facebook.com/.../?locale=hr_HR (https://www.facebook.com/ihrstic/?locale=hr_HR) A ova je bila kandidat HDZ-a za županicu www.facebook.com/.../ ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  WD 41 14.04.2024 11:06
  #zasveizazove
  Čini se da je i ona osobno za sve izazove. Po stanačkoj crti ;-) #zasveizazove i.imgur.com/IfbuqE8.jpg (http://i.imgur.com/IfbuqE8.jpg)

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Apstinent 14.04.2024 10:53
  Za Kradeze nikakada
  Ni parola Istinski i od srca glas naših ljudi u Saboru! nije inteligentnija. Komentari su porazni: - Svi se sjetite, pred Izbore žicati glasove! A ostalih preko 300 dana u godini, tišina. I bajne plaće. A narod ko narod, većina krpa kraj s krajem.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  hranitelj tuljana 14.04.2024 10:17
  ???
  Nije dovoljan izazo za tebe ali za mnoge jest, a svačiji glas vrijedi jednako. Ipak si ti iznad toga, tebe ona ne može prevariti, takvog telektualca i eruditu...ti glasaš za Devu i slične... ...kad smo već kod toga, na propalom portalu koji navodno ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  NN 14.04.2024 09:58
  Bez izazova da ju se izabere
  Uz objavu na fejsu gdje se kandidatkinja za Sabor hvali "Posljednjih 15 godina bezrezervno sam radila na unaprjeđenju kvalitete života mojih sugrađana" i izražava vjeru da svojim angažmanom u Hrvatskom saboru može učiniti značajne pomake u izjednačavanju ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 14.04.2024 08:40
  Glupi otrcani slogani
  A plakati su im za plakati. Ne znaš koji je otrcaniji a koji isprazniji. Otrcanoj Kučićkinoj frazi "Za bolju kvalitetu života otočana!" ipak konkurira tupava Butkovićeva tvrdnja "Hrvatska nikad jača na karti Europe!", ali on je ipak ministar. Po ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Dodo 14.04.2024 07:24
  .....
  Ti si budala.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  hranitelj tuljana 14.04.2024 07:10
  Za šaku eura...
  Ima ih i koji su dobrovoljno glasovali za, kako kažete "osuženi zločinačku organizavciju" jer im je iz iste za uzvrat obećano kako će im tuđim novcem platiti njihovo osobno dopunsko zdravstveno osiguranje. Pa sad na jednoj propaloj stranici nejasne ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Bing 13.04.2024 16:40
  Tko donira profitira
  Ovog HDZ-ovog donatora AK je nasljedila od Kapelija. Govorka se da će biti uključen u pokušaj da AK odglumi ispunjenje obećane stanogradnje. i.imgur.com/RlD1Hmv.jpg (http://i.imgur.com/RlD1Hmv.jpg) i.imgur.com/RlD1Hmv.jpg ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  .... 13.04.2024 14:49
  Pusta obećanja
  A na njenoj FB stranici komentari: ~ Pred izbore vagon obećanja a poslije sve po starom. I tako za četiri godine ponovno. Pitam se tko još u to vjeruje ? ~ tek sad potpisan ugovor,znaci da su ovi do sada na 'crno' radili ;-)

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 14:44
  Napuštanje broda koji tone
  Kad je Mrtvaška "umrtvljena" Kapeli se pokušao izvući od sramote i spasiti se kao štakor iz broda koji tone. Pa je krivnju svalio na Anu Kučić tvrdeći ‘Laž je da je projekt od početka ovakav, prva ideja je bila manja luka’ Članak u Novom listu; ‘Laž je ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 14:27
  Trijumfalna parada
  A sve je počelo uz veliku pompu i trijumfalnu paradu raspucalom rivom dok fotograf hoda natraške da snimi ovu povjesnu fotografiju. i.imgur.com/C4UL9AT.jpg (http://i.imgur.com/C4UL9AT.jpg)

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  drp 13.04.2024 13:08
  Tko tu koga drpa?
  Mislim da si fotku pogrešno shvatio. Po položaju tijela vidi se da se ona priljepila njemu a ne on njoj.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  NN 13.04.2024 12:52
  Fenomen da birači uporno daju vlast korumpiranim političarima nije objašnjen. A to se događa i na Lošinju. Ana Kučić pobijedila je unatoč aferama naslov je članka od 21. 06. 2021. na portalu Telegram: Gospođa Kučić na posljednjim lokalnim izborima ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Dron 13.04.2024 12:49
  ...
  Nije je nitko prisilio, dobrovoljno se učlanila u osuđenu zločinačku organizaciju. Narodna poslovica kaže: Čega se pametan stidi, time se budala ponosi.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  ... 13.04.2024 12:41
  ...
  zar nju baš na svakoj fotografiji netko mora drpati, zašto im to dozvoljava?

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Dron 13.04.2024 12:37
  kravica Milova
  Ovo prenemaganje postaje toliko blesavo da me sve više podsjeća na onu Avu Karabatić koja se kao nezavisna kandidatkinja odlučila kandidirati za Sabor, ali je tek pred komisijom DIP-a shvatila da nema dovoljno potpisa, pa je u 10 navečer išla na trg za ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  ..... 13.04.2024 11:28
  Trijumfalni hod AK
  Pristanište sustiže ruševno stanje vojnih objekata na Velopinu. Isto tako otrcano zvuče i ostale priče koje nam je pričala da bi uz njih pozirala. i.imgur.com/vqdophI.jpg (http://i.imgur.com/vqdophI.jpg)

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 10:38
  Dnevnik laži i propadanja
  Kad smo kod laži i praznih obećanja podsjećam na obavijest od 30.07.2016. LOŠINJ POSTAO NOVO PRISTANIŠTE HIDROAVIONA na službenoj gradskoj stranici mali-losinj.hr/.../... (https://www.mali-losinj.hr/2016/gradani/obavijesti-iz-grada/losinj-postao-novo-pristaniste-hidroaviona/) ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 10:17
  Čast joj je biti kandidat HDZ-a
  A našoj gradonačelnici je čast "biti kandidatkinja na listi moje stranke za Hrvatski sabor" pa makar bila ugurana radi ženske kvote. Kao dotična Majda Burić koja se proslavila i kad je u Saboru bubnula da Hrvatska trenutno ima milijardu i 640 milijuna ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  ZZ 13.04.2024 09:52
  Ženska kvota
  Kaže da se odlučila kandidirati. Nije ona odlućila da će se kandidirati nego je prihvatila Butkovićevu odluku da si je stavi na deseto mjesto na listi. Iako mu se u projektu Mrtvaška iskazala kao poslušna služavka stavio ju je ispod dvije druge žene na ...

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Dodo 13.04.2024 08:07
  .......
  Od Ane Kučić u Saboru imati ćete isto što i od Garija Kapelija. U najboljem slučaju NIŠTA.

  Read more...

   
 • Cipelarenje oporbe

  gost 13.04.2024 07:23
  Ona zaista nije klasična političarka
  Spam poruka može biti korisna. Stigla pravovremeno da podsjeti na ovaj komentar Kučićki ne izborne hvalisavosti.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 07:15
  Mutavi zastupnici Lošinjana
  Da čut će se njen glas :P Kao šo se čuo Kapelijev.

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Samo laži i prazna obećanja 13.04.2024 06:25
  ...
  ... ... novilist.hr/.../... (https://www.novilist.hr/regija/prosirenje-zracne-luke-losinj-nakon-sljedece-sezone/)

  Read more...

   
 • Sinergija žurnih službi

  Samo laži i prazna obećanja 13.04.2024 06:23
  Proširenje Zračne luke Lošinj nakon sljedeće sezone
  Neki dan na ruskom radiju ponovo nam obećava aerodrom, kao da to nije bilo obećano već bar 20 puta, uvijek sa porukom da je dokumentacija upravo sada konačno kompletirana, ali je jednom bila kriva korona, a drugi put valjda Rusi koji su napali Ukrajinu.

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Sinergija žurnih službi

  .... 14.04.2024 21:27
  Kad se anemični raspištolji
  “Što si ti bolji, to ti uzmu jedan prst, drugi, treći, četvrti, peti, nema ti ruku, pojede ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 14.04.2024 21:04
  Samoimenovanje
  Kako u uvodu piše ... uoči predstojećih izbora za Sabor ... gradonačelnica Malog Lošinja ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Barbika 14.04.2024 17:41
  Nisu baš svi ljudi ovce
  Većina je za nju ipak negativnih komentara, bolje da se nije ni oglašavala, vrlo produktivno.
   
 • Sinergija žurnih službi

  ML 14.04.2024 14:57
  ...
  Bit će da su njih dvije klasične političarke, ne slikaju se po tzv logeru u nedoličnim ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  ..... 14.04.2024 12:55
  Bez drpanja
  Ako je suditi po fejsbuku ove dvije žene na listi iznad AK nisu sklone javnom drpanju ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  WD 41 14.04.2024 11:06
  #zasveizazove
  Čini se da je i ona osobno za sve izazove. Po stanačkoj crti ;-) #zasveizazove ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Apstinent 14.04.2024 10:53
  Za Kradeze nikakada
  Ni parola Istinski i od srca glas naših ljudi u Saboru! nije inteligentnija. Komentari ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  hranitelj tuljana 14.04.2024 10:17
  ???
  Nije dovoljan izazo za tebe ali za mnoge jest, a svačiji glas vrijedi jednako. Ipak si ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  NN 14.04.2024 09:58
  Bez izazova da ju se izabere
  Uz objavu na fejsu gdje se kandidatkinja za Sabor hvali "Posljednjih 15 godina bezrezervno ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 14.04.2024 08:40
  Glupi otrcani slogani
  A plakati su im za plakati. Ne znaš koji je otrcaniji a koji isprazniji. Otrcanoj Kučićkinoj ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Dodo 14.04.2024 07:24
  .....
  Ti si budala.
   
 • Sinergija žurnih službi

  hranitelj tuljana 14.04.2024 07:10
  Za šaku eura...
  Ima ih i koji su dobrovoljno glasovali za, kako kažete "osuženi zločinačku organizavciju" jer ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Bing 13.04.2024 16:40
  Tko donira profitira
  Ovog HDZ-ovog donatora AK je nasljedila od Kapelija. Govorka se da će biti uključen u pokušaj ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  .... 13.04.2024 14:49
  Pusta obećanja
  A na njenoj FB stranici komentari: ~ Pred izbore vagon obećanja a poslije sve po starom. I ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 14:44
  Napuštanje broda koji tone
  Kad je Mrtvaška "umrtvljena" Kapeli se pokušao izvući od sramote i spasiti se kao štakor ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 14:27
  Trijumfalna parada
  A sve je počelo uz veliku pompu i trijumfalnu paradu raspucalom rivom dok fotograf hoda ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  drp 13.04.2024 13:08
  Tko tu koga drpa?
  Mislim da si fotku pogrešno shvatio. Po položaju tijela vidi se da se ona priljepila njemu ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  NN 13.04.2024 12:52
  Fenomen da birači uporno daju vlast korumpiranim političarima nije objašnjen. A to se događa ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Dron 13.04.2024 12:49
  ...
  Nije je nitko prisilio, dobrovoljno se učlanila u osuđenu zločinačku organizaciju. Narodna ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  ... 13.04.2024 12:41
  ...
  zar nju baš na svakoj fotografiji netko mora drpati, zašto im to dozvoljava?
   
 • Sinergija žurnih službi

  Dron 13.04.2024 12:37
  kravica Milova
  Ovo prenemaganje postaje toliko blesavo da me sve više podsjeća na onu Avu Karabatić koja se ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  ..... 13.04.2024 11:28
  Trijumfalni hod AK
  Pristanište sustiže ruševno stanje vojnih objekata na Velopinu. Isto tako otrcano zvuče ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 10:38
  Dnevnik laži i propadanja
  Kad smo kod laži i praznih obećanja podsjećam na obavijest od 30.07.2016. LOŠINJ POSTAO ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 10:17
  Čast joj je biti kandidat HDZ-a
  A našoj gradonačelnici je čast "biti kandidatkinja na listi moje stranke za Hrvatski sabor" ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  ZZ 13.04.2024 09:52
  Ženska kvota
  Kaže da se odlučila kandidirati. Nije ona odlućila da će se kandidirati nego je prihvatila ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Dodo 13.04.2024 08:07
  .......
  Od Ane Kučić u Saboru imati ćete isto što i od Garija Kapelija. U najboljem slučaju NIŠTA.
   
 • Cipelarenje oporbe

  gost 13.04.2024 07:23
  Ona zaista nije klasična političarka
  Spam poruka može biti korisna. Stigla pravovremeno da podsjeti na ovaj komentar Kučićki ne ...
   
 • Sinergija žurnih službi

  gost 13.04.2024 07:15
  Mutavi zastupnici Lošinjana
  Da čut će se njen glas :P Kao šo se čuo Kapelijev.
   
 • Sinergija žurnih službi

  Samo laži i prazna obećanja 13.04.2024 06:25
  ...
  ... ... novilist.hr/.../...
   
 • Sinergija žurnih službi

  Samo laži i prazna obećanja 13.04.2024 06:23
  Proširenje Zračne luke Lošinj nakon sljedeće sezone
  Neki dan na ruskom radiju ponovo nam obećava aerodrom, kao da to nije bilo obećano već bar ...