»A je to« detektivsko povjerenstvo

Korisnička ocjena:  / 3
LošeNajbolje 

ajetoIako osnivanje radnih tijela Gradskog vijeća nije u nadležnost gradonačelnice, njenu želju za osnivanjem bilo kojeg radnog tijela Vijeće prihvaća bez pogovora. Tako je na njezin prijedlog, bez rasprave, donijelo Odluku o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti, a Odbor za izbor i imenovanje je bez ikakvog obrazloženja i bez akta ovlaštenog predlagača na mig gradonačelnice predložio i razrješenja članova i predsjednika više radnih tijelaImenovanje u prazno
Rutinski i bez ikakve rasprave na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja vijećnici su veselo digli ruke i za Odluku o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti. Odlukom je imenovan predsjednik povjerenstva i njegovih još osam članova, sve od reda gradskih vijećnika. Više je logički nego pravni problem činjenica da je Gradsko vijeće imenovalo predsjednika i članove radnog tijela prije nego što je ono uopće osnovano.

Žalosna je činjenica da gradonačelnica, njen zamjenik, cijeli Jedinstveni upravni odjel, predsjednik Gradskog vijeća kao i preostalih četrnaest vijećnika na znaju razliku između imenovanja i osnivanja. U Službenim novinama PGŽ br.3/2018, objavljen je Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Prema pročišćenom tekstu Odluke postoji 15 radnih tijela Gradskog vijeća (odbora, komisija, povjerenstava, ocjenjivačkog suda) ali nema Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti. Dakle, radno tijelo - Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti - ne postoji. Nije osnovano. No bez obzira na to, Gradsko vijeće je spremno imenovalo predsjednika i članove povjerenstva kojeg još nije osnovalo! I ovo je primjer koji pokazuje da je lobotomiju vijećnika gradonačelnica izvela tako uspješno da od njih može zahtijevati što god zaželi, a oni će joj želju jednoglasno ispuniti.

O sposobnostima gradonačelnice i prema njenom trenutnom hiru dizajniranog Jedinstvenog upravnog odjela već se pisalo, a imat će se što pisati i nadalje. Jer nema dana ni sjednice gradskog vijeća da isti akteri ne pokažu svoju (ne)sposobnost i nesnalaženje. Tako je iz njihove kuhinje izašao i materijal za zadnju sjednicu Gradskog vijeća s prijedlogom već spomenute Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti, samo da bi se ispunila želja gradonačelnice za postojanjem tog povjerenstva, ali smisao te nakane ostao je nejasan.

Iako osnivanje radnih tijela Gradskog vijeća nije u nadležnost gradonačelnice, njenu želju za osnivanjem bilo kojeg radnog tijela Vijeće prihvaća bez pogovora. Tako je Odbor za izbor i imenovanje bez ikakvog obrazloženja, odnosno bez akta ovlaštenog predlagača na mig gradonačelnice predložio i razrješenja članova i predsjednika više radnih tijela. Iako se u Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja izričito navodi da prijedlog razrješenja članova radnih tijela može podnijeti samo radno tijelo ili predsjednik Vijeća, prijedlog o razrješenju bez obraloženja podnosi sam Odbor za izbor i imenovanje. Dakle, Odbor za izbor i imenovanje iz čista mira, bez prijedloga ovlaštenog predlagača (radnog tijela ili predsjednika Vijeća), nadahnut emanacijom apstraktne političke volje predlaže Gradskom vijeću razriješenja i imenovanja. Kratka rasprava na sjednici Gradskog vijeća o razriješenjima te obrazloženje razloga za razrješenja podsjećali su na skeč inspiriran komičarskim predloškom "lud zbunjenog". Na pitanje jednog vijećnika zašto se razriješuju članovi radnih tijela nastao je kratki tajac nakon kojeg je za govornicu izišla gradonačelnica, a da nije ni zatražila i dobila riječ, da bi izrecitirala nekakvo nesuvislo obrazloženje. Budući da gradonačelnica kao nositelj izvršne vlasti nema nikakvih ingerencija u vezi s radnim tijelima Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela građana, a daje odgovor o razlozima imenovanja i razrješenja članova tih tijela, postavlja se pitanje nije li si prisvojila prerogative koje pripadaju Gradskom vijeću. Jer odgovor na pitanje zašto Gradsko vijeće usred mandata smjenjuje članove svojih odbora mogao je i morao dati samo onaj tko je za to nadležan. A za to su jedino nadležni predsjednik Vijeća ili samo tijelo koje mijenja člana. Gradonačelnica nije osoba koja može ili treba imati veze s imenovanjima koje je u ingerenciji Vijeća. No činjenica da je upravo gradonačelnica obrazlagala razloge zašto se mijenjaju članovi radnih tijela govori da je to bila njena odluka.

Zašto predsjednik Gradskog vijeća i ni jedan vijećnik nisu primijetili da se radi o uzurpaciji vlasti koju su građani povjerili njima, a ne njoj? To se može objasniti samo slijepim prihvaćanjem teorije da gradonačelnica koja je dobila više od 50% glasova ima pravo raditi što god hoće, kako je to na jednoj sjednici Gradskog vijeća izjavio jedan oporbeni vijećnik. Ironija je u tome da je upravo taj formalno oporbeni vijećnik, koji je gradonačelnici dao „statističko" pravo da radi što god hoće, zapanjeno pitao zašto se članove odbora razrješuju usred mandata.

Slijepo ispunjavajući nalog gradonačelnice Odbor za izbor i imenovanje predložio je tako i imenovanje predsjednika i članove Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti, iako takvog povjerenstva Gradsko vijeće Malog Lošinja nema.

I izbor članova suprotan je gradskim odlukama
Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti uz problem da stvarno ne postoji, ima problem i s izglasanim sastavom. Prema Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, radna tijela imaju predsjednika i članove čiji broj je određen samom Odlukom. Ali tom Odlukom uopće nije određen broj članova Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti jer to radno tijelo uopće ne postoji, odnosno nije ni osnovano. Sve i da je povjerenstvo stvarno osnovano, opet postoji problem sa sastavom tog tijela. Jer prema Odluci, čl. 2. st. 2 „Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, iz redova vijećnika, dok se članovi, u pravilu, biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika." Ovom povjerenstvu izglasano je devet članova koji su svi redom, bez izuzetka, gradski vijećnici. Iako je odlukom GV određeno da su članovi radnih tijela u pravilu iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika ovo povjerenstvo ima devet članova, a niti jedan nije iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Naprotiv svi su iz redova gradskih vijećnika.

Spomenuta odredba o kvalifikacijama članova radnog tijela je razumljiva. Time se osigurava da radno tijelo dade kvalitetan i stručan stav, mišljenje ili prijedlog koji treba omogućiti gradskom vijeću da donese pravilnu i kvalitetnu odluku. No ovo radno tjelo Vijeća koje ne postoji, a čiji svi članovi su gradski vijećnici, treba dati prijedlog, mišljenje ili preporuku Gradskom vijeću - kojeg su i sami članovi. Dakle, zamišljeno je da će gradski vijećnici sami sebi pomagati da donesu pravilne, stručno utemeljene odluke.

Postavlja se pitanje kakav autoritet može imati povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti koje je na takav način sklepano. Devet gradskih vijećnika koji su sami sebe imenovali u nepostojeće povjerenstvo i suprotno gradskoj odluci koja kaže da članovi povjerenstva trebaju biti u pravilu iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika trebaju utvđivati tuđe nepravilnosti? Članovi nepostojećeg povjerenstva sami su sebe izabrali da bi sami sebi predlagali odluke koje će sami usvajati! Ne usudim se tvrditi, ali možda u tim radnjama nedostaje smisla. No kako je priča o ovom pojerenstvu krenula primjereniji naziv tog tijela bi bio „A je to detektivsko povjerenstvo". Zanimljivo je primijetiti da ovaj saziv Gradskog vijeća ima imenovane članove odbora koji još nije ni osnovan, a istovremeno ima osnovan i odbor koji nema imenovane članove. Radi se o Odboru za branitelje, kojeg je osnovao ovaj saziv Gradskog vijeća na svojoj prvoj radnoj sjednici i to Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Povjerenstvo za nepravilnosti čini kvorum Gradskog vijeća
S obzirom da je od petnaest članova Gradskog vijeća njih devetero imenovano članovima Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti te s obzirom da je među njima i predsjednik Vijeća, znači da sjednica povjerenstva za nepravilnosti mogu biti i sjednice gradskog vijeća, jer imaju kvorum te mogu donosti odluke. Zašto je onda bilo potrebno imenovati članove povjerenstva u nepostojeće radno tijelo kad se o temama iz djelokruga rada ovog povjerenstva moglo u istom sastavu raspravljati, ali i odlučivati na sjednici Gradskog vijeća? Prema Odluci o osnivanju radnih tijela, u čl.1. Odluke, radna tijela (pa i Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti) se osnivaju u svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Gradski vijećnici su glasali sami za sebe da bi bili članovi gradskog radnog tijela koje će pripremiti odluke Gradskom vijeću. Time su naravno odlučivali suprotno smislu i odredbama vlastitih odluka i propisa. Iako vijećnici - dokazano je - nemaju vremena ni čitati materijale za Vijeće, odlučili su biti članovi povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti. Umjesto da pažljivo čitaju materijale gradski vijećnici će radije biti članovi nepostojećeg radnog tijela. Na Otoci.net o temi ovog povjerenstva je objavljeno: "Grad Mali Lošinj je dobio povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti, što je na prošloj sjednici najavila gradonačelnica Ana Kučić prilikom rasprave o slučaju „Gradska vijećnica", kada je izjavila da je Grad napravio propust, predloživši da se utvrde pojedinosti." Zašto se nepravilnosti nisu utvrdile na samoj sjednici, nego će ih ista ekipa (gradski vijećnici) utvrđivati u povjerenstvu? Gradonačelnica zna da je Grad napravio propust, ali ne zna pojedinosti, pa valjda stručnjaci iz „A je to povjerenstva" trebaju obaviti pravnu forenziku? Prilično je čudna tvrdnja da je napravljen propust, ali da se ne znaju pojedinosti propusta od nekoga tko je već deset godina dužnosnik u Gradu kao zamjenica gradonačelnika i kao gradonačelnica.

Riba ribi grize rep
Iako je prijedlog Odluke o imenovanju pripremila gradonačelnica odnosno njen Jedinstveni (doslovno je j e d i n s t v e n) upravni odjel, sama gradončelnica je na sjednici dala amandman na svoj vlastiti prijedlog. Amandmanom predlaže da se doda članak kojim se utvrđuje da će povjerenstvo u roku od maksimalno 60 dana donijeti pravilnik kojim uređuje način i područje svoga rada. Prema osebujnom stavu i amandmanu gradonačelnice, nepostojeće povjerenstvo koje unatoč nepostojanju ima članove samo će sebi odrediti područje rada! Sva druga osnovana radna tijela prema Odluci o osnivanju radnih tijela imaju samom odlukom određen i djelokrug rada. Jedino će Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti na temelju amandmana gradonačelnice na vlastiti prijedlog samo sebi odrediti djelokrug rada, odnosno vlastitu nadležnost, a mimo Odluke o osnivanju radnih tijela!

Hoće li si ovo povjerenstvo kao područje svoga rada odrediti i utvrđivanje nepravilnosti u radu gradske uprave ili nepravilnostima u izričaju na kakvom portalu ostavljeno je samom povjerenstvu na volju. Ali kad bi kojim slučajem povjerenstvo sebi dalo ovlast da utvrđuje  i nepravilnosti u radu gradske uprave, a to je vjerojatni motiv incijative gradonačelnice i nekih gradskih vijećnika, što se da zaključiti iz 3. izvanredne sjednice gradskog vijeća, tada će se dovesti u slijepu ulicu. Gradsko povjerenstvo za nepravilnosti će morati utvrđivati odgovornost gradonačelnice. Gradonačelnica je zaboravila bitnu činjenicu da odgovornost za zakonito funkcioniranje Grada Malog Lošinja leži isključivo na njoj samoj. Bilo koja hotimična ili nehotična greška, nepravilnost ili nezakonito postupanje bilo kojeg gradskog službenika odgovornost je gradonačelnice. Dakle, kad bi se Gradsko povjerenstvo za utvrđivanje nepravilnosti bavilo nepravilnostima u radu gradske uprave, a to bi bilo jedino logično, tada bi se bavilo isključivo nepravilnostima odnosno odgovornostima gradonačelnice. Radno tijelo koje je osnovano na inicijativu i želju gradonačelnice treba utvrđivati nepravilnosti same gradonačelnice?

A da bi apsurd u tome bio veći prema odredbi čl. 22. Odluke o osnivanju radnih tijela, povjerenstvo je obavezno o svojim zaključcima obavijestiti gradonačelnika i Gradsko vijeće. Dakle morat će obavijestiti sami sebe i onoga koga „istražuju". Izgleda da sadašnja gradonačelnica koja je u gradskoj upravi provela manje više svoj cijeli radni vijek i to na dužnosničkoj poziciji, ne razumije način funkcioniranja gradske uprave kao i zakonske odgovornosti svoje dužnosničke pozicije. Iako je godinama na čelnom mjestu u Gradu Malom Lošinju izgleda da gradonačelnica ne zna da je ona odgovorna za svaki propust svakog gradskog djelatnika pa i onih koje bi rado isrtjerala iz gradske uprave.

(Ne)odgovorna osoba institutucije?

Da je gradonačelnici zaista stalo da Grad funkcionira na zakonit način, tada bi ona prva morala tako postupati. Pored odgovornosti koje su određene Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, gradonačelnica Grada Malog Lošinja je odgovorna osoba institucije prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Prema istom Zakonu i Pravilniku o unutranjoj reviziji u javnom sektoru gradonačelnica je kao odgovorna osoba institucije morala osigurati funkcioniranje sustava unutarnje kontrole odnosno ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju ili imenovati unutarnjeg revizora ili sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije. Prilikom nedavnog preustroja gradske uprave na navednu obavezu je očito zaboravila. Prema odredbama istog Zakona i propisa gradonačelnica je morala odrediti i Osobu za nepravilnosti unutar gradske uprave koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona. Da je gradonačelnica postupala sukladno zakonskim obvezama ne bi joj pala na pamet ovakva pravno-politička-logička bravura sa Gradskim povjerenstvom za utvrđivnje nepravilnosti. Kako bi gradonačelnica i gradski vijećnici razumjeli odgovornst koju čelnik grada nosi citiram članak Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru:

Prijenos ovlasti i odgovornosti

Članak 8.
(1) Odgovorna osoba institucije može na temelju akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti za razvoj sustava unutarnjih kontrola na druge osobe.
(2) Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, a prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje ovlasti i odgovornost odgovorne osobe institucije.

Nepoštovanje odredbi o ustroju unutarnjih kontrola moguće je prva nepravilnost kojom bi se trebali baviti članovi nepostojećeg Gradskog povjerenstva za utvrđivanje nepravilnosti kad se donese pravovaljana odluka o osnivanju. Predsjednika gradskog vijeća bi trebalo podsjetiti na odredbe vlastitih odluka o tome da su sjednice radnih tijela javne. Zbog toga bi bilo dobro da osigura konzumiranje prava javnosti u radu radnih tijela Gradskog vijeća. Sjednice radnih tijela gradskog vijeća nisu konklave, pa njihove ključeve ne može držati gradonačelnica.