Je li Loger d.o.o. mačak u vreći?

Korisnička ocjena:  / 16
LošeNajbolje 

titnsZa pet dana bit će odigran drugi čin igrokaza u kojem će gradonačelnica Gradskom vijeću predložiti da joj dade suglasnost da potpiše ugovor o preuzimanju Logera d.o.o. jer su činjenice o samom društvu, njegovoj financijskoj-knjigovodstvenoj dokumentaciji te stanju društva u odnosu na izvršenje preuzetih ugovornih obveza ispitane! No problem u scenariju i režiji nastavka ove predstave leži u činjenici što je stanje društva možda – ali samo možda – poznato gradonačelnici, ali nije poznato vijećnicima koji bi na temelju informacija o stanju trebali odlučivati o preuzimanju. Gradonačelnici nije palo na pamet dati vijećnicima na uvid „odlučne činjenice" da na temelju njih samostalno odlučuju, nego je umjesto njih ona sama odlučila. Vijećnicima je uskratila pravo vlastitog uvida u odlučne činjenice i primorala ih da glumljenjem odlučivanja građanima Malog Lošinja kupe „mačka u vreći"

Materijali koji se gradskim vijećnicima dostavljaju kao osnova za odlučivanje su kratki i nepotpuni, a prijedlozi odluka uglavnom nezakoniti, često šlampavi, a vrlo često besmisleni i u pravilu nepromišljeni. Primjer takvog priloga materijalima je 21. točka dnevnog reda iduće 31. sjednice Gradskog vijeća zakazane za 21. prosinca 2020. – prijedlogu odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o prijenosu poslovnih udjela TD Loger d.o.o.

Usvajanjem te odluke Gradsko vijeće bi gradonačelnicu ovlastilo da potpiše ugovor o prijenosu udjela kojim bi Grad Mali Lošinj postao vlasnikom privatne firme – trgovačkog društva Loger d.o.o. Da se nekom jako žuri da se ovaj za Grad loš posao čim prije obavi pokazuje činjenica da je predviđeno da odluka stupa na snagu odmah, danom donošenja. Nema sumnje da će uz ovakvo Gradsko vijeće već na dan održavanja sjednice Grad Mali Lošinj postati vlasnikom jedne privatne firme u koju je na ovaj ili onaj način već uložio više od 4 milijuna kuna.

Za gradonačelnicu je očito manji problem predložiti Vijeću nezakonitu odluku kojom bi Grad preuzeo vlasništvo nad jednom privatnom tvrtkom nego biti u poziciji da je samo svojim odlukama, kako je na to navikla, raspolagala gradskom imovinom iznad 0,5% proračuna i u privatnu firmu uložila četiri milijuna kuna javnih sredstava. Zato ova transakcija više sliči paničnom nego razboritom potezu i djeluje kao saniranje štete. Kako je u prethodnom članku o ovoj temi već pisano (Ideje naše-benzin vaš) prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne samouprave ne mogu kupovati ili preuzimati privatne firme. Takvu mogućnost ne predviđa ni Statut Grada Malog Lošinja. No, bez obzira na te formalno pravne činjenice i bez obzira na javna upozorenja gradonačelnica tvrdoglavo inzistira na nezakonitoj i štetnoj odluci. A da bi je dobila priredila je igrokaz za Gradsko vijeće u dva čina uz aktivno sudjelovanje njoj odanih gradskih vijećnika.

Prvi čin
Prije malo više od mjesec dana, na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnica je zatražila, a preparirani gradski vijećnici joj dali suglasnost da poduzme prethodne radnje radi preuzimanja trgovačkog društva Loger d.o.o., odnosno ovlastili su je da ispita „odlučne činjenice" o samom društvu, njegovoj financijskoj dokumentaciji te stanju društva u odnosu na izvršenje preuzetih ugovornih obveza. Sve to je potrebno – obrazlagala je tada – kako bi se moglo pristupiti eventualnom sklapanju ugovora o prijenosu poslovnih udjela, a radi sigurnosti stjecatelja u stanje društva čiji bi se udjeli preuzeli. Zbog toga je tražila da Vijeće donose odluku kojom ju se ovlašćuje da provjeri stanje firme – iako je to mogla učiniti i bez te odluke. I ne samo da je mogla sama prevjeriti stanje Logera d.o.o. već je to morala učiniti i prije nego li je u privatnu firmu uložila toliko gradskog novca. Prvi čin igorkaza je bio potreban samo da se vijeće i javnost pripremilo za poduhvat stjecanja udjela. Iako je tada navela da će se tek eventualno pristupiti sklapanju ugovora ako nema štetnih rizika za Grad ona je očito već odlučila da će Loger d.o.o. preuzeti pod svaku cijenu. Zbog toga je priredila igrokaz u kojem se glumilo o ispitivanja „odlučnih činjenica". Ovlasti za ispitivanje činjenica od strane predstavničkog tijela nije ni trebala, a kad ih je predstave radi ipak ishodila, niti jedna činjenica nije utvrđivana. No na kraju prvog čina gradonačelnica je od Vijeća dobila nepotrebno traženu suglasnost da može utvrditi „odlučne činjenice" koje niti nije namjeravala utvrđivati.

Drugi čin
Za pet dana bit će odigran drugi čin igrokaza u kojem će gradonačelnica Gradskom vijeću predložiti da joj dade suglasnost da potpiše ugovor o preuzimanju Logera d.o.o. jer su činjenice o samom društvu, njegovoj financijskoj-knjigovodstvenoj dokumentaciji te stanju društva u odnosu na izvršenje preuzetih ugovornih obveza ispitane! No problem u scenariju i režiji nastavka ove predstave leži u činjenici što je stanje društva možda – ali samo možda – poznato gradonačelnici, ali nije poznato vijećnicima koji bi na temelju informacija o stanju trebali odlučivati o preuzimanju. Gradonačelnici nije palo na pamet dati vijećnicima na uvid „odlučne činjenice" da na temelju njih samostalno odlučuju, nego je umjesto njih ona sama odlučila. Vijećnicima je uskratila pravo vlastitog uvida u odlučne činjenice i primorala ih da glumljenjem odlučivanja građanima Malog Lošinja kupe „mačka u vreći". Ukratko, odluku o preuzimanju jedne privatne tvrtke vijećnici će donijeti samo na temelju prijedloga gradonačelnice i njene tvrdnje da su činjenice ispitane, a da sami nemaju niti jedan jedini podatak o stanju firme koju će preuzeti. Bezgraničnim povjerenjem u gradonačelnicu njoj odani vijećnici će odobriti preuzimanje tvrtke Loger d.o.o., a da nemaju niti jedan financijsko-knjigovodstveni podatak, da nemaju pojma o stanju obveza, ugovora, broja zaposlenih, o prihodima, troškovima i sl. Dovoljno im je da gradonačelnica kaže „odlučne činjenice sam utvrdila".

Je li Loger d.o.o. mačak u vreći?
Hoće li i jednom vijećniku pasti na pamet da upita gdje su činjenice, tko je i na koji način utvrđivao odlučne činjenice u nužnoj dubinskoj analizi? Hoće li se koji od vijećnika i vijećnica usuditi pitati zašto u materijalima nema činjenica na temelju kojih bi mogli donijeti odluku? Rasprava o ovoj točki dnevnog reda a da u materijalima nema niti jedne jedine činjenice, osim samog prijedloga gradonačelnice, može biti samo skolastička, kao u raspravi o broju konjskih zubi bez njihova prebrojavanja. Pa tako gradski vijećnici na znaju ni da Loger d.o.o. ima negativan kapital, odnosno akomulirani gubitak od 313.570 kuna sa 2019. godinom. Naravno, radi se o firmi koja ne može biti profitabilna pa će se gubitak samo povećavati. Gradonačelnici koja tako hrabro predlaže financijski neodgovoran posao kao diplomiranoj ekonomistici bi trebalo biti poznato da se gubitak ne može u nedogled prenosti odnosno da će ga vlasnik prije ili kasnije morati pokriti.

S obzirom da će gradski vijećnici donijeti odluku o stjecanju udjela a da nemaju niti jedan jedini podatak postavlja se pitanje čemu taj cirkus s procedurom na dvije sjednice Gradskog vijeća s formalnom odlukom o davanju suglasnosti za poduzimanje prethodnih radnji radi ispitivanja odlučnih činjenica o stanju društva kad će vijećnici odluku donijeti a da ne znaju odlučne činjenice. Budući da vijećnici vjeruju gradonačelnici na riječ i da odluke donose samo na temelju njenog prijedloga, a da imaju pojma o bilo čemu, ovu odluku su mogli donijeti i na prethodnoj sjednici. Ostaje pitanje zašto je to tako. Zašto gradski vijećnici bez pogovora pristaju na to da sudjeluju u igorokazu gradonačelnice? Zašto pristaju na igru da se od njih prvo traži nepotrebna suglasnost za utvrđivanje „odlučnih činjenica" radi evenutualnog stjecanja udjela da bi onda glasali za stjecanje bez činjenica koje su trebale biti utvrđene da bi mogli odlučivati? Po takvim odlukama možda ipak jesmo „Prvi od 1000".

Odredba taknuto-maknuto
Zanimljiva je, naravno i sumnjiva, odredba ugovora o preuzimanju udjela u Loger d.o.o. koju će u ime Grada potpisati gradonačelnica. Citiram ju:

„Ugovorne strane utvrđuju da je stjecatelj u cijelosti upoznat sa cjelokupnom poslovnom, financijskom i knjigovodstvenom dokumentacijom društva, da je upoznat sa stanjem svih parničnih, upravnih i drugih postupaka u kojima društvo LOGER d.o.o. sudjeluje kao stranka, da je upoznat sa cjelokupnim imovinsko-pravnim stanjem društva te se stoga prije sklapanja ovog ugovora odriče prava revizije, kao i prava isticanja bilo kakvog prigovora po navedenim osnovama, odnosno materijalnim i pravnim nedostacima u svezi cjelokupnog stanja društva LOGER d.o.o."

Iz materijala je vidljivo da Grad Mali Lošinj koji je ugovorna strana odnosno njegovo predstavničko tijelo - Gradsko vijeće - ne da je upoznato s cjelokupnim poslovanjem firme koju stječu već upravo obrnuto – nema pojma ni o čemu osim o imenu tvrtke. Gradski vijećnici ne znaju prihode ni rashode, nemaju pojma o bilanci društva, o zaposlenicima, o obvezma, o parnicama. Nemaju niti jedan jedini podatak o tome što Grad kupuje. Ipak će gradonačelnici dati ovlast da potpiše ugovor u kojem piše da je kupac u cijelosti upoznat sa svim podacima iako im nije poznat niti jedan jedini podatak. Prlično neodgovorno i teško razumljivo.

Niti jedan vijećnik neće pitati zašto se Grad odriče prava na reviziju, a revizija poslovanja je morala biti napravljena i prije stjecanja udjela, kao i prava isticanja bilo kakvog prigovora po navedenim osnovama, odnosno materijalnim i pravnim nedostacima u svezi cjelokupnog stanja društva. Drugim riječima ako postoji kakva nepoznata dubioza, a nitko ne zna kakve su obveze društva jer nije napravljena i ne smije se napraviti revizija, Grad se odriče potraživanja ili naknade po tom osnovu. Sjetimo se da Grad ne zna ni da društvo ima akomulirani gubitak veći od vrijednosti kapitala društva. Grad Mali Lošinj kupuje društvo s negativnim kapitalom koji će morati pokriti iz Proračuna Grada i ako se pojavi kakva obveza sam će ju morati platiti ali naknadu neće moći potraživati od onoga tko je prouzročio štetu. Prihvaćanjem takve odredbe gradski vijećnici svjesno prihvaćaju da kupuju mačka u vreći.

Slijedi li preustroj?
Ovom teško shvatljivom, nezakonitom, nepromišljenom i neodgovornom odlukom Grad će postati vlasnikom Loger d.o.o. Hoće li se promjeniti unutarnji ustroj Grada kojim će se osnovati novi upravni odjel za očuvanje povijesne baštine i brodarstvo s dva izvršitelja, kapetanom broda i mornarom? S obzirom da je posada Nerezinca (zaposlenici Loger d.o.o) već na proračunskoj sisi za novi ustroj nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

Naravno u nedostatku argumenata za ovu štetnu i besmislenu odluku i u potrebi da ispune želju gradonačelnice, njeni poslušnici u Vijeću će opravdanje naći u potrebi za očuvanjem povijesne baštine iako kupovanje privatne firme nema nikakve veze s tim. Umjesto argumentiranih rasprava o činjenicama imat ćemo samo apologetsko blebetanje o čuvanju pomorske tradicije i razbacivanje floskulama i na koncu izglasavanje još jedne nezakonite, besmislene i pogrešne odluke. Jedino što ohrabruje jest činjenica da će ovo Gradsko vijeće imati samo još dvije ili tri prilike donositi ovakve odluke.