»Ne tjerajte nas na to!«

Korisnička ocjena:  / 5
LošeNajbolje 

cvrcNaredna sjednica Gradskog vijeća zakazana 31. siječnja mogla bi javnosti biti zanimljivija zbog vijećničkih pitanja nego zbog samog dnevnog reda. Reakcije na odgovore koje je gradonačelnica davala na pitanja dogovorena sa svojim najužim suradnicima mogle bi biti povod za nova pitanja koja bi joj omogućila da te reakcije omalovaži i prikaže neumjesnima 

Tako je prema zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane listopada 2021. vijećnik Anto Nedić umiljato postavio sljedeća pitanja:

- U posljednjih nekoliko dana na društvenim mrežama traži se skupljanje potpisa, pokrenuta je peticija vezana za prijem djece u Vrtić. Vidim da to naši sugrađani prate, lajkaju, šeraju, dakle svi smo osjetljivi na probleme djece. Međutim, koliko je meni poznato u proteklih nekoliko godina, znam da naš lošinjski vrtić nije imao problema s upisom djece, pa mi nije jasno. Znam da je Grad sufinancirao dodatne upise tijekom godina i to se protekle tri/četiri godine tako događalo. Nažalost znam i podatak da je svake godine sve manji broj djece u našem lošinjskom vrtiću. Sjećam se brojki od 300, a sad je na 250, pa mi te peticije i to traženje od građana nije jasno, pa bi želio odgovor. Odgovor mu je dala Ana Kučić, gradonačelnica, kako je uneseno u zapisnik:

– željela bi istaknuti kako na današnji dan broj upisane djece u našem Dječjem vrtiću iznosi 264 djece. To je sveukupno u svim objektima, kao u onom centralnom objektu, tako i u dva u Velom Lošinju, u Nerezinama i Vila perla. Na tu brojku imamo 9 novih zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić od čega samo dva u ovom trenutku ispunjavaju uvjete, a to je navršena godina starosti, preostali zahtjevi će tu godinu navršiti kroz neko određeno vrijeme. Čini mi se da je veći broj iz Malog Lošinja, a troje ili četvero iz malih mjesta iz Velog Lošinja i Nerezina. Svi će oni kada se budu ispunili uvjeti starosti biti upisani u naš Dječji vrtić. Ono što je specifičnost, posebnost našeg Dječjeg vrtića to je da je na jednoj od posljednjih sjednica Upravnog vijeća donesena odluka da se u Vrtić mogu kontinuirano vršiti upisi, ne samo jednom godišnje kada su generalni upisi. U razdoblju početkom ove godine u prvih četiri mjeseca upisano je sveukupno 11 djece od čega tri ili četiri, a ostatak je bio jasličke dobi. Kao što ste i sami rekli imali smo u jednom trenutku unazad više godina jedne „slatke brige" kada se tražilo mjesto više. to nas je potaklo na otvaranje novih prostora, pa je tako i nastala nova grupa u Velom Lošinju. Imali smo još neke druge lokacije. U vili Perli je jednom pored mješovite skupine na talijanskom jeziku, svojedobno bila jedna jaslička skupina. Na taj način smo nastojali zadovoljiti, odnosno odgovoriti potrebama naših obitelji, odnosno Dječji vrtić se ozbiljno toga prihvatio i pripremio sve uvjete. No, međutim od tog trenutka pa nadalje, što je bilo za očekivati što su analize koje su rađene za proširenje dječjeg vrtića u Gradu Malom Lošinju pokazale da će se u nekom trenutku, kao što je na neki način običaj, ta krivulja padati, pa u nekom trenutku opet malo rasti, što je i život. To je bila podloga za planiranje proširenja Dječjeg vrtića, neovisno o toj krivulji, s kojom ćemo i dalje ići. Grad Mali Lošinj nema problema s upisivanjem djece koja ispunjavaju uvjete. Kad kažem uvjete pod time ne mislimo da oba roditelja moraju raditi, nego u našem Dječjem vrtiću idu i djeca roditelja gdje radi jedan roditelj. To nije uvjet. Postoje određeni kriteriji, bodovna lista i sukladno toj bodovnoj listi i godinama starosti se djeca upisuju. Naš vrtić dugi niz godina razvija različite programe, projekte u suradnji s roditeljima i isto tako različite programske aktivnosti kako bi se podigla kvaliteta usluge u našem Dječjem vrtiću.

Drugo pitanje vijećnika Nedića prema zapisniku sa sjednice glasilo je:

- U prvoj smo godini mandata. Mnoge kolege kandidati za gradonačelnika, pa tako i naša gradonačelnica, naša koalicija dala je neka obećanja građanima, pa bi molio da ukratko kažete kada će Grad Mali Lošinj započeti s najavljenim većim subvencijama Dječjeg vrtića, odnosno besplatnim cjelodnevnim boravkom u školi, većim naknadama za novorođenu djecu i besplatnim dopunskim zdravstvenim osiguranjem za umirovljenike? Odgovor mu je dala Ana Kučić, gradonačelnica

– programi koji su najavljeni u predizbornom programu, a koji se na neki način tiču najvećeg dijela naših građana, kako od onih najmanjih do onih najstarijih. Danas je točka dnevnog reda rebalans Proračuna, odnosno izmjene i dopune Proračuna, ali već radimo neko vrijeme na Proračunu koji će za neko vrijeme biti službeno u savjetovanju, pa će on biti dostupan svim našim građanima i vama gradskim vijećnicima, a službeno će se naći u 12 mjesecu na vašim klupama. I u tom prijedlogu proračuna bit će uvršteno, kao što smo najavili, veće subvencije za Dječji vrtić. To je početak ne bi li kroz četverogodišnje razdoblje došli do toga da naši roditelji, odnosno roditelji upisane djece plaćaju samo 10% od ekonomske cijene koja danas iznosi oko 2.900,00 kn, gotovo 3.000,00 kn. Danas plaćaju oko 22%. Prvi korak već ćemo imati donošenjem Proračuna, te ćete na neki način donijeti odluku da se ta njihova subvencija, odnosno učešće smanji. Naći će se i povećanje naknade za novorođenu djecu, kao što smo najavili od 5 do 10 na 15 tisuća kuna. Isto tako i za one nešto malo starije koji pohađaju cjelodnevni boravak, već je u ovom rebalansu predviđen iznos od, povećanja, 40.000,00 kn, koji osigurava u cjelodnevnom boravku primanje u stalni radni odnos učiteljice koje sada u tom programu rade. Isto tako naći će se u prijedlogu proračuna smanjenje, odnosno prijedlog za besplatan cjelodnevni boravak. Nastavno na to idemo prema onim starijima, najave za besplatno dopunsko osiguranje s kojima ćemo krenuti u proračunu sljedeće godine. 

Vijećnik Anto Nedić se - prema zapisniku - zahvalio gradonačelnici na iscrpnom odgovoru i dodao Kao što sam rekao da se u posljednje vrijeme puno ulaže u naš Vrtić. Tu su dodatna zapošljavanja novih stručnjaka. Vodi se računa o pedagoškim standardima gdje je iznimno smanjen broj djece. U nekim gradovima u skupinama se nalazi preko 20-ero djece, što kod nas nije slučaj, ali ako treba, ja bi predložio i nadam se da bi svi to prihvatila, povećati preko tog cenzusa pedagoškog standarda da sva djeca budu upisana. Ja ću biti za i nadam se i vi svi ostali. 

No jučer je na portalu Jadranski.hr pod naslovom Peticija za upis jasličke djece u Malom Lošinju: "Prestanite prebacivati lopticu, očekujemo konkretne odgovore" objavljena reakcija organizatora prikupljanja potpisa na ovo vijećničko pitanje i kako se navodi upečatljivu izjavu vijećnika iz redova HDZ-a koji je poručio da mu "nije jasna ova peticija", pa je zatražio objašnjenje za peticiju koju je podržalo preko 600 potpisnika. Cijeli tekst reakcije na ovo manipulativno vijećničko pitanje i "odgovor" gradonačelnice možete pročitati s ove poveznice.

Sjednica Gradskog vijeća održana 20. prosinca 2021. godine poslužila je kao poprište druge manipulacije dogovorenim pitanjima kad je vijećnik Ivan Fabijanić postavio pitanje Da li Grad ispunjava obaveze koje je preuzeo na sebe u vezi Ilovika po pitanju sufinanciranja prijevoza djece i svega ostaloga? Da se kaže jasno i javno koje su to obaveze i da li ih provodi da ne ispada da Grad ne skrbi o Ilovčanima. Manje iskusan demagog od Nedića, Fabijanić je priznao da pitanje ne postavlja zato što ga zanima odgovor nego zato da gradonačelnica dobije priliku odgovoriti tako da ne ispada da Grad ne skrbi o Ilovčanima. Odgovor je dala Ana Kučić, gradonačelnica

– Grad izvršava svoje obveze koje je preuzeo, koje su planirane i ranije bile rebalansom već u proračunu, a to je prijevoz, sufinanciranje prijevoza djece. Govorim o pomorskoj taksi liniji koja funkcionira za prijevoz djeve i prijevoz učiteljice i hitnoća. Naravno, pored onog standardnog prijevoza koji je osiguran u ovim uvjetima u smislu cestovnog prijevoza od Mrtvaške, ali isto tako nekih drugih luka ticanja. Želim se dotaknuti zato što je bilo isto nekakvih upita prema medijima, što se događa kada za vrijeme ružnog vremena, s obzirom da je linija definirana da ide na način, znači, u Mali Lošinj, odnosno Veli Lošinj za kada su određene vremenske nepogode, kad ne može ploviti prema Malom Lošinju, odnosno što se onda događa s tim cestovnim dijelom. Taj dio funkcionira kao što je funkcionirao do sada, znači i do sada kada su stanovnici otoka Ilovika pristajali na Mrtvašku. Bilo je doduše stvarno rijetko, ali nekoliko putovanja koja su plovila prema Velom Lošinju i to funkcionira na način da u tom trenutku brodar, koji je uvijek u dogovoru s cestovnim prijevoznikom da ga upozorava u koju luku idu i automatski se cestovni prijevoznik prilagođava. To je dugogodišnja praksa koja već postoji od početka, od kad je započela s funkcioniranjem pomorska linija do Mrtvaške. Tako se prijevoznik uvijek usmjerava u alternativnu luku. To financira Grad od početka linije od 2013. ili od kada je krenula ta linija. Cijelo vrijeme to financira Grad. Kada brodar u slučaju nemogućnosti održavanja plovidbe u jedom danu, službeno mora obavijestiti Agenciju za obalni linijski promet s kojom ima ugovor, mora obavijestiti HAK i ostale agencije Jadrolinije s obzirom na prodaju karata, i autoprijevoznika koji se usmjerava. Ukoliko je vožnja moguća, pa se usmjerava prema luci Veli Lošinj. Moram naglasiti da su Županija i Grad preuzeli obvezu sufinanciranja održavanja te linije od Ilovika do maloga Lošinja 3x tjedno. Agencija za obalni linijski promet najavila je da će ona preuzeti, ne samo financiranje , nego i dogovaranje vezano za uspostavu te linije, ne samo prema Malom Lošinju, nego i prema Velom Lošinju, odnosno Čikatu, koje su dvije luke nešto bliže, skraćuje se plovidbeni put za 40 -tak minuta. Naravno, s naše strane bi se usmjerio taj cestovni prijevoz prema tim lukama. Ukoliko to bude dogovoreno na razini i relaciji Agencija za obalni linijski promet i MO Ilovik, to bi bilo od 01.01. pa nadalje. Ono što smo mi istaknuli kao nekakvu našu mogućnost, stavljamo na raspolaganje pored tih dogovora na relaciji izvođač, odnosno investitor i MO Ilovik, jest povećanje učestalosti ove sad taksi linije koja djeluje na toj relaciji Ilovik – Mrtvaška, koja bi se postizanjem tog dogovora isto tako i pojačala na nekoliko, možda i do 5 ili više, odnosno koliko bude potrebno, odnosno koliko Mjesni odbor bude imao potrebe i tu potrebu artikulirao.

No 26. siječnja na FB stranici Spasimo otok Ilovik objavljen je sumoran status pod naslovom Godišnjica koji ne ispunjava želju vijećnika Fabijanića:

Ilovčani su dočekali i neslavnu godišnjicu objave Filipa Balije i Ane Kučić na sastanku s mještanima na Iloviku da će započeti izgradnja luke u Mrtvaški i da za vrijeme izvođenja radova Ilovčani neće imati slobodan prilaz luci, a sve to se radi „iz ljubavi prema Ilovčanima“. Nakon godinu dana, zaista možemo zahvaliti na takvoj „maćehinskoj ljubavi“ i takvu ljubav ne poželjeti ni najgorem neprijatelju. I što se sada događa s Mrtvaškom? Jedno veliko ništa! Od objave prije godinu dana, glavni akteri projekta u Mrtvaški bili su jako samouvjereni, puni sebe, u medijima su naglašavali kako su dobili EU sredstva za najveći projekt na Jadranu, kako je taj projekt važniji od šačice Ilovčana, upotrebljavali su sve moguće poluge vlasti kako bi uklonili Ilovčane iz Mrtvaške i započeli radove. I onda, najednom Županijska lučka uprava Mali Lošinj, naizgled ni sa čime izazvana, na svojoj web stranici mijenja kompletni tekst o projektu izgradnje luke u Mrtvaški, nestaje spominjanje da je taj projekt sufinanciran milijunima EU novca, smanjuje se duljina rive, projekt najednom dobija faznost koju su do sada decidirano odbijali, i nekako poput uskrsnuća nestalog blizanca, nalikuje starom prijedlogu projekta iz 2005. Županova zamjenica gđa. Marina Medarić na konferencijama za tisak u redovnim dvotjednim razmacima pak objavljuje kako je naručen projekt snižavanja rive, a potom kako je taj isti „prijedlog snižavanja rive sukladno zahtjevu mještana Ilovika“ upućen SAFU na odobrenje. Nakon cjelogodišnjeg prozivanja ŽLU i PGŽ da je projekt nezakonit i nevaljao upravo zbog činjenice da nije bio prezentiran javnosti (odnosno Ilovčanima), Županija sad ponovno radi isto, izrađuje nekakav nacrt i šalje ga na suglasnost, bez da su išta pokazali Ilovčanima? Pa će SAFU eventualno odobriti nešto sa čime Ilovčani ponovno neće biti zadovoljni i opet ćemo se svi natezati sljedećih 12 mjeseci? Ili od svega toga nema ništa i PGŽ samo kupuje vrijeme? Političarima treba to vrijeme, jer očito moraju riješiti puno pitanja oko Mrtvaške. Ako se više ne hvale najvećim projektom na Jadranu, znači li to da imaju pune ruke posla za ono što se zove „izlazna strategija“? Ilovčane realno nije briga za njihove strategije, suglasnosti i u konačnici sudbine. Ilovčanima je danas važno da se linijski brod vrati na relaciju Ilovik – Mrtvaška i da se s te relacije više ne izmješta! Ako se nastavi s projektom, da dio rive ne bude viši od današnjeg mulića, da mi možemo pristajati s brodom. Linija je izmještena već gotovo četiri mjeseca. Za to vrijeme, brod, doslovno uprazno putuje do Lošinja. Tu i tamo se nađe pokoji najmernik koji se upusti na putovanje prema Lošinju, ali Ilovčani i dalje svojim plovilima koriste Mrtvašku i žele natrag svoj brod. U Mrtvaški se ionako ništa ne radi i izmještena linija samo služi maltretiranju Ilovčana i trošenju novca poreznih obveznika. Do kada tako? Moraju li Ilovčani opet prosvjedovati, dići medije, moraju li slati daljnje prijave, raditi scene? Tko ima koristi od toga? Svi moraju znati da se mi opet možemo dignuti na noge i opet snažno i glasno prosvjedovati! Ne tjerajte nas na to!