Planovi su sve manje planovi ...

Korisnička ocjena:  / 20
LošeNajbolje 

adhocGrad Mali Lošinj prostornim planiranjem i nadalje poništava svako značenje riječi planiranje. Umjesto projekcije budućnosti na održiv način ad hoc se podilazi interesima investitora.
Dugoročno i održivo upravljanje prostornim i ostalim resursima u interesu zajednice, sukladno strateškim dokumentima Grada Malog Lošinja, jednostavno zaobilazi Odbor za prostorno planiranje, Odbor za zaštitu okoliša kao i vijećnike i gradonačelnika koji svaljuju odgovornost jedan na drugoga.

Najbolji prikaz takvog "planiranja" može se vidjeti na jednom primjeru malog prostora. 

Uvala Valdarke ima u prethodnim izmjenama određenu poslovno stambenu zonu te jedan mali dio zelenila i zaštitnog zelenila. Pored toga u uvali je zaštićeno stanište neke vrste, te stoga stoji odredba da se uvala ne smije betonizirati. Ova bi odredba trebala biti logična i istaknuta za sve uvale, jer je betonizacija pojava koja šteti, a ne unaprjeđuje turizam, nije održiva i turističke se velesile itekako muče da je smanje i dokinu ono što su ustanovili kao pogrešan smjer razvoja.

Ne i u Malom Lošinju. Zemljište označeno u prostornom planu kao zelenilo i zaštitno zelenilo, u vlasništvu odgojnog doma, kupuje tvrtka SERM, sigurno ne radi posjedovanja zelenih površina, za koje smo već iz službi Grada čuli da su bezvrijedne. Ova kupoprodaja može biti temeljena samo na jednome, a to je posjedovanje privilegiranih informacija, a to je da će se zelenilo potezom miša obrisati iz plana. Zelenilo se briše, turističko poslovna zona raste, ugrožena vrsta smeta.

Naredni potez je promjena prostornog plana, plana višeg reda. Potezom računalnog miša briše se i zaštita nad staništem u Valdarkama. Ionako neodređene odredbe o sprječavanju nasipavanja i betonizacije te određivanje kapaciteta područja (što bi trebao biti temeljni zadatak planiranja tursitičkih područja) potezom miša nestaju u prostornom planu.

Ali sad plan nižeg reda, urbanistički plan, više nije dobar! Nije još ni prošao cijelu proceduru, nemoćni vijećnici koji ne stižu pročitati nametnute im materijale u nametnutim rokovima nisu još ni podigli ruke, a plan je već besmislen. Treba novi, radi usklađivanja s planom višeg reda, da bi se i tu izbrisala betonizacija i određivanje kapaciteta. Platit će ga opet građani Malog Lošinja.

I tako u prostornim planovima građevinske i turističke zone rastu, sve se može, planovi su sve manje planovi, a sve više neodređeni, za arbitrarno tumačenje, rastezljivi i individualizirani planovi poslovnih dogovora.

Nemojte misliti da u tome možete i vi sudjelovati. Prostorno planiranje je samo za neke, neke koji moraju imati iste preduvjete za to kao ishoditi kredit u banci. Moraju imati kreditni rejting.

•••

Pozivamo građane koji su voljni predati donje primjedbe da ih preuzmu s ovog linka, potpišu i predaju u pisarnicu gradske uprave ili na poštu najkasnije sutra, 19.svibnja.

 

Primjedbe na prijedlog PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ
- CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE

1. Primjedba je proceduralne naravi i odnosi se na neusklađenost prijedloga s člankom 202. Zakona o prostornom uređenju:

• Odluka o izradi PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ - CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE objavljena je u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, br37/13.

• Izmjena te odluke usvojena je 15.12.2015. i objavljena u SN PGŽ br 37/15.

• Objava o prijedlogu PROSTORNOGI PLANA UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ - CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE objavljena je na mrežnim stranicama Grada Malog Lošinja 20.4.2016.. na sam dan početka javne rasprave, a u samom prijedlogu PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ - CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE u uvodnom dijelu stoji neistinit podatak da je javna rasprava objavljena na stranicama Grada Malog Lošinja 22.12.2015. Pored toga što javna rasprava nije objavljena sukladno zakonskoj proceduri, link na stranicama Grada na cjelovit prijedlog plana nije radio te je javnosti bilo nemoguće sagledati sve ciljane izmjene i dopune plana.

• Na naslovnoj stranici prijedloga PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ - CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE stoji da je dokument sačinjen u travnju 2016. što i jest realan rok za izradu plana od donošenja odluke o izmjenama u prosincu.

Kronologija koraka u procesu donošenja PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALI LOŠINJ - CILJANE VI. IZMJENE I DOPUNE pokazuje da nije poštovana procedura Zakona o prostornom uređenju i gradnji: Članak 84. koji određuje da prijedlog prostornog plana koji se utvrđuje za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio plana i sažetak za javnost; Članak 86. koji određuje oglašavanje javne rasprave najmanje 8 dana prije početka javne rasprave.

Slijedom navedenog valja primijeniti članak 202. Zakona o prostornom uređenju te prekinuti postupak donošenja UPU-9.

2. Čl. 22. određuje izdvojena područja turističko-ugostiteljske namjene. Područja Preslop Punta Križa i Matalda Punta Križa nalaze se na području Mreže Natura 2000 te je stoga izgradnja turističkih kapaciteta suprotna ciljevima zaštite divljih svojti i njihovih staništa koje se nalaze na tom području. Predlažemo da se kapaciteti te dozvoljeni stupanj izgrađenosti smanje. Slatina Ćunski , koje je omiljeno odredište mještana nije područje koje treba urbanizirati, odnosno na njemu dozvoliti gradnju, te stoga predlažemo da se ovo područje u cijelosti briše.

3. čl. 24 Predlažemo da se briše povećanje vezova u uvali Baldarin iz istih razloga, zaštite divljih svojti i staništa u okviru mreže Natura 2000.

4. čl. 40 određuje plaže Kadin i Zagazinjine, međutim čl. 41 prema uvjetima za uređenje plaža omogućuje zahvate na plažama suprotne uvodnim napomenama Sažetka za javnost. Stoga tražimo da plaže Zagazinjine i Kadin budu u PPUG definirane kao eko plaže, odnosno da se odredbe članka 41. ne odnose na te plaže.

5. Tražimo da se neposredna primjena plana ne može odnositi na područje planiranog kampa Slatina/Ćunski, budući da niti jedan drugi auto kamp nema takav tretman, nego je za sve potreban UPU. Za ovo područje, budući da je izrazito krajobrazno vrijedno i još u potpunosti neizgrađeno, tražimo da se izbriše neposredna primjena plana i odredi izrada UPU.

6. Tražimo da se brišu oznake R2 te u nastavku R1 na potezu od Haračićevog spomenika prema Rtu Madona. Smatramo da je područje Čikata već previše urbanizirano i devastirano te da dalja izgradnja i betonizacija ugrožavaju ne samo zaštićenu park šumu Čikat nego nije u interesu lokalnog stanovništva. Tražimo da na ovom području ostane postojeća šetnica s ekološkom rasvjetom te za javnost otvoreno i dostupno područje.

7. Protivimo se povećanju T1 zone na području Sunčane uvale te povećanju građevinskog područja na području iznad Sunčane uvale jer to smanjuje obuhvat i ugrožava eko sustav zaštićene park šume Čikat. Tražimo da područje uvale Borik i FKK ostanu označene kao zona R, obalno more namijenjeno kupanju i rekreaciji. Smatramo nedopustivim na području zaštićene park šume proširivati građevinska i turistička područka.

8. Tražimo da se u cijelosti revidiraju članak 237.a i 237. b i 238. pa do članka 246 koji minoriziraju, smanjuju i de facto ukidaju mjere zaštite na područjima mreže Natura 2000. Samo nabrajanjem područja i nepostojanjem konkretnih i brojčanih pokazatelja zaštite ova područja se izlažu devastaciji i interesima investitota bez obaziranja na interes lokalnog stanovništva da živi u očuvanom okolišu. Razvoj na uštrb okoliša i usmjeren na kratkoročnu korist investitora suprotan je također temeljnim strateškim dokumentima Grada Malog Lošinja.

9. Na području Artatore tražimo da se onemogući neposredna primjena plana do donošenja Upu, budući da na ovom području već vlada stihija prilikom izgradnje i regulacije prometa. Također se protivimo trasi ucrtane ceste koja ne slijedi postojeći logičan put koji vodi do Artatora. Planirana nova trasa ceste bez problema je ucrtana na vlasništvu mještana, a zaobilazi parcelu tvrtke SERM, što je pogodovanje jednih i diskriminacija drugih te u konačnici dovodi do toga da otežanog pristupa Artatorama svih mještana.

10. Ova je primjedba načelne naravi i odnosi se na ishitrenost i ad hoc prostorno planiranje, u kojemu je vodeća ideja pogodovanje investitorima, a ne dugoročno i održivo upravljanje prostornim i ostalim resursima u interesu zajednice. Smatramo nedopustivim da se donosi urbanistički plan Grada s odredbama koje već u procesu planiranja postaju nevažne jer ih pobija prostorni plan višeg reda, što zahtijeva ponovnu izradu urbanističkih planova. Ove su promjene stihijske i mogu jasno pratiti vlasničke promjene pojedinih zemljišta, koje korespondiraju s povlaštenim informacijama vezanim uz prostorno planiranje.

11. Smatramo da trošak izrade ovog prostornog plana trebaju snositi tvrtke Jadranka i SERM, a ne građani Malog Lošinja, jer plan nije u interesu stanovnika već potpuno podređen stjecanju profita tih tvrtki.

 

Ovako se planira; jednostavan potez preko svake zaštite, svakog ograničenja, svake brige o drugim vrstama i interesima sadašnjih i budućih mještana. Jedini kriterij prostornog planiranja je profit odabranih.

crveno2

crveno3

crveno5