Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Gostovanje na domaćem terenu

Korisnička ocjena:  / 15
LošeNajbolje 

pinocchio-25337Jučer, poslije popodne, u 16 sati, usred ljeta, po najvećoj sparini, organizirano je javno izlaganje u okviru javne rasprave o I. Izmjeni prostornog plana Primorsko-goranske županije. Istovremeno je održana i prezentacija Strateške studije utjecaja istog plana na okoliš. Izmjenom plana se omogućava realizacija golfa na Mataldi kako ga je naručio investitor. Naravno da je odaziv javnosti bio nikakav. U javnost se svakako ne mogu računati predstavnici gradske vlasti, gradski vijećnici i predstavnici investitora po čijoj ideji se i radi izmjena županijskog prostornog plana po već uhodanom principu a la carte narudžbe 

Situacija je bila nadrealna. Gradska vlast i gradski vijećnici bili su nijemi promatrači javne rasprave o prostornom i urabanističkom planiranju na području od 320 hektara unutar administrativnog područja Grada Malog Lošinja. Dakle više od tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata područja pod ingerencijom lokalne samupurave prepušteno je na dogovor predstavnika županije i investitora. Da je dogovor postignut na obostarno zadovoljstvo pokazuje srdačno rukovanje i čestiranje na dobro odrađenom poslu nakon završetka javne rasprave predstavnika županije kao izrađivača plana i predstavnika investitora.

O tome kako je sramotno i nezakonito prepušteno prostorno planiranje za područje Matalde već sam prethodno pisao. Sad bih samo ponovio da je prostorno planiranje ustavno, zakonsko i neprenosivo pravo lokalne samouprave. U Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi u čl.19. se određuje da je samoupravni djelokrug lokalne samouprave upravo prostorno i urbanističko planiranje. Bez obzira na to, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je podržalo inicijativu investitora za izmjenom županijskog plana i njegovom neposrednom provedbom. Dakle golf će se graditi prema naručenim izmjenama županijskog plana, odlučili su gradski vijećnici. Bio je to prošli saziv, doduše, od kojega je dobar dio i sadašnjih vijećnika, koji su jučer prisustvovali javnom izlaganju plana kao gosti, odnosno nijemi pomatrači.

Münchausen u Zavodu
Odricanjem lokalne samouprave od planiranja prostora – 320 hektara! - plan samostalno dogovaraju investitor i neki ljudi trenutno zaposleni u PGŽ odnosno Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Jedan od njih je Duško Dobrila, voditelj projekta, prezentacije projekta i moderator rasprave. Stručnjak Duško Dobrila, u čije ruke i na čiju volju je Grad Mali Lošinj voljom gradske vlasti prepustio tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata na Mataldi na prvu je primjedbu iznesenu na javnoj raspavi izrekao laž. Na tvrdnju da je početna odluka o proglašenju Golf resort Matalda "projektom od interesa za PGŽ" nezakonita jer isti projekt zbog Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja može biti samo projekt od državnog interesa, pa županija takav zahvat nikako nije mogla proglasiti županijskim interesom, Dobrila je izrekao laž. Javno je izjavio: "Županija je dobila ovlaštenje od države da proglasi takav zahvat županijskim interesom". Dokaz da se radi o laži i obmani Duška Dobrile priložen ovom je tekstu.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ primila je 22.12.2015. godine, stvarno, od države, točnije od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pismeno u kojemu ministarstvo odgovara na upit Javne ustanove "da li je moguće pristupiti izmjeni PPPGŽ s ciljem realizacije zahvata u prostoru - golf igrališta na lokaciji Matalda, a koji je s obzirom na sadržaj i veličinu, sukladno Uredbi, građevina od državnog značaja... ili treba prethodno sačekati donošenje Državnog plana prostornog razvoja". Dakle, sam Duško Dobrila jako dobro zna da se ne radi o županijskom interesu. U nastavku dopisa ministarstvo zaključuje: "...Slijedom navedenog ... moguće je pristupiti izmjeni Prostornog plana PGŽ s ciljem realizacije golf igrališta na lokaciji Matalda". Time Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije dalo niti je moglo dati ovlast Primorsko-goranskoj županiji da proglasi županijskim interesom nešto što bi nedvojbeno moglo biti samo državni interes, nego samo da pokrene postupak izmjena prostornog plana. Dakle, djelatnik u Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje PGŽ Duško Dobrila ne samo da laže i manipulira, nego se pritom izrazito omalovažavajuće odnosi prema javnosti čiji se u ulozi njenog servisa pojavio na javnom uvidu u prijedlog izmjena prostornog plana. Takvoj osobi je Grad Mali Lošinj, bez ikakve kontrole, prepustio na dogovor s investitorm više od tri milijuna i dvjesto tisuća kvadrata visoko vrednovanog prostora.

Stručnjak za dogovor
Kad smo se osvjedočili da je sklon plasiranju neistina, provjerimo koliko je Duško Dobrila stručan. Iako se naručena i zatražena izmjena plana nikako ne može zakonito provoditi neposrednom provedbom, stručnjak Duško Dobrila to planira. I za to je izradio "provedbene odredbe" koje to stvarno i nisu, a sam plan nije izrađen u skladu s propisima. Zanemario je da postoji propis koji se zove Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova koji u glavi IV OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI, u čl.20. navodi:

"U prostornim planovima način korištenja i uređenja površina iskazuju se brojčanim prostornim pokateljima i to:

1. koeficijent izgrađenosti (kig), koeficijenti iskorištenosti (kis, Kis) i gustoća izgrađenosti (Gig) tako da je:
kig = odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)
Gig = odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica
kis = odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice
Kis = odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica

2. broj etaža građevine (E), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najveći ili najmanji i najveći ili obvezni broj etaža
3. visina građevine u metrima (V), tako da se ovisno o vrsti građevine određuje najniža ili najniža i najviša ili obvezna visina građevine do vijenca odnosno sljemena krova, računajući od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta.

U cijelom prijedlogu izmjena plana nema niti jednog od tih obveznih prostornih pokazatelja. Nema koeficijenata niti visina objekata. Postoji samo odredba o broju etaža, tri nadzemne etaže i četri za hotele.

U istom pravilniku je određeno i kako se izrađuju kartografski prikazi različitih namjena. U čl.21. istog pravilnika se utvrđuje:" Kartografski prikazi koji određuju korištenje i namjenu prostora/površina izrađuju se obojenim točkasto rastriranim površinama s graničnom crtom u crnoj boji. Kartografski prikazi koji određuju uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora/površina izrađuju se obojenim linijski rastriranim površinama u četiri osnovna uzorka s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj boji. Kartografski prikazi koji određuju infrastrukturne sustave izrađuju se obojenim crtama u pravilu u jednoj boji i u najviše dva tona te boje, te primjenom simbola iste boje." Jedina karta koja se nalazi u planu nije izrađena u skladu s tim odredbama a niti su prikazane namjene prostora. Jedina karta koja postaje dio čl.412. PPPGŽ nije niti izrađena u mjerilu, na njoj nije prikazana namjena prostora, nema uvjeta korištenja niti granica tih područja. Radi se jednostavno o shematskom prikazu područja bez sadržaja kako ga određuje navedeni pravilnik. Više priliči kakvoj slikovnici nego prostornom planu.

Stručnjak Duško Dobrila je, dakle, voditelj procesa izrade prostornog plana po kojem će se graditi golf na Mataldi, a u planu su, od svih nabrojenih, određena samo dva lokacijska uvjeta. U prostornom planu koji je u javnoj raspravi prema kojem će se izdavati građevinska dozvola za golf ima određena samo dva lokacijska uvjeta: veličinu parcele od 3.200.000 m2 i broj etaža. Idealni uvjeti za nove dogovore.

Nepotrebno popovanje Savjeta
Stručnjak Dobrila je ignorirao i Kriterije i smjernice za planiranje golfskih igrališta koje je izradio Savjet prostornog uređenja države, vrhovni autoritet u prostornom planiranju. Suprotno Kriterijima i smjernicama za planiranje golfskih igrališta samu lokaciju Matalde stručne podloge samog investirora opisuju kao područje vrlo visoke biološke i krajobrazne vrijednosti, jedno od vrjednijih na čitavom Sredozemlju, sa starim i neobično slikovitim stablima divlje masline, starim grmovima, šumarcima i šikarama te stoga zavrjeđuje status zaštićenog krajobraza. A Kriteriji kažu: U odabiru područja za gradnju golfskog igrališta prednost treba dati području sa što manjim brojem zahtjeva za različitim oblicima zaštite, kao i predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti (napušteni kamenolomi, nekadašnje šljunčare i napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zatvorena odlagališta odpada i sl.).

Stručnjak Dobrila je u svađi sa Savjetom prostornog uređenja države i u pogledu kvantificiranih pokazatelja planiranja predjela golfskih igrališta s turističkim smještajem u više slučajeva. Prema Savjetu najveća dopuštena izgrađena površina terena (pod zgradama) jest 1,2 % ukupne površine golfskog igrališta (odnosno najviše 1,1 ha za igralište s 18 polja ili najviše 1,2 ha za igralište s 18+9 polja). Prema Dobrili i više od 20 hektara je dozvoljeno.

Prema Savjetu, najveća dopuštena bruto površina zgrada (BRP) je 22.000 m2 za igralište s 18 polja ili najviše 24.000 m2 za igralište s 18+9 polja. Prema Dobrili moguće je 71.000 m2 bruto površina na Mataldi.

Prema Savjetu prostornog uređenja države, odnosno Kriterijima i smjernicama za planiranje golfskih igrališta, na procedure planiranja golfskih igrališta i turističkih predjela s golfskim igralištima u postupku izrade prostornih planova, potrebno je primjeniti načelo integralnog pristupa odnosno vertikalne integracije. Golf igrališta dakle treba planirati u županijskim planovima, pa prostornim planovima uređenja gradova i općina i na kraju urbanstičkim planovima uređenja. Tek je UPU provedbeni plan. Kod stručnjaka Dobrile dovoljno je izmjeniti županijski prostorni plan u 9 članaka i može se graditi golf. Gotovo se može reći das mo dobili golf iz šešira mađioničara Dobrile.

Mislim također da je vrijeme da gradska vlast konačno objasni zašto u svom prostornom planu, Prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja, nikad nije predvidjela golf igralište, odnosno zašto se u tom dijelu nije uskladila se s županijskim planom s kojim se isti plan usklađivao barem pet puta.

inicijativa

Komentari: 

024 # politika svršenog činaGlištun 2018-07-20 07:26
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Tko će to platiti?Jegiba 2018-07-20 09:10
Citat Glištun:
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
Sudeći prema Purićevom izviješću Ana Kučić joj bezrezervno vjeruje: Završno je riječ uzela gradonačelnica Ana Kučić, kazavši da će se obnovom vodovodne infrastrukture smanjiti gubici vode, što će omogućiti da se hoteli uz golf-igrališta uključe u mrežu bez povećanja opterećenja sustava.
Samo nije rekla tko će platiti obnovu vodovodne infrastrukture da ruski hoteli mogu koristiti vodovodnu mrežu.
otoci.net/index.php/u-politici/8230-za-natapanje-golf-igralista-nece-se-smjeti-koristiti-voda-iz-jezera-za-prateci-hotel-hoce
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Tko plaća do sada?Mi, sve radi prosperiteta 2018-07-20 10:07
Ovako, mi ćemo napraviti novi vodovod koji neće imati gubitakaa radi investitora?
Ne bi li trebalo te gubitke sanirati radi nas?
Da ja manje plaćam vodu.
Znači gubitci su pihvatljivi i to u tolikoj količini?
Kako vas lijepo farbaju a vi svi šutite?
Mislim da bi djete u vrtiću shvatilo da nešto ne štima u svim tim izlaganjima!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # vrag je u detaljimagrađanin 2018-07-20 10:16
ja već sada ljeti kad se svi navale tuširati imam slab pritisak vode u cijevima, kad naprave taj golf, prvo će opskrbljivati resort, a onda stanovništvo, piti ćemo vodu na kapaljku
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # !!!Tik Tak 2018-07-20 10:22
Ja više ne idem tamo, otkada sam shvatio da se članci prepravljaju, totalno sam izgubio povjerenje u objektivnost.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 0 # Tika taksat otkucao 2018-07-20 11:46
Citat Tik Tak:
Ja više ne idem tamo, otkada sam shvatio da se članci prepravljaju, totalno sam izgubio povjerenje u objektivnost.
To ti je stvarno pametno tu nećeš ići tamo neznam gdje sve to nećeš ići umjesto da ideš tamo gdje možeš nešto i promjeniti.
Kao članci se prepravljaju reci nam što je ovdje prepravljeno ako si bio tamo.
Nije baš sve kako je rečeno ali je ipak napisano.
Da si ti i još mnogi drugi iašo tamo gdje moramo ići ne bi nam ovako bilo!
Glup narod da je samo malo energije utrošeno u sve bitne rasprave kao što je sada bilo za nogometaše bilo bi nam ne samo bolje već jako dobro.
Ofce po entu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # @L@dupli eks 2018-07-20 13:54
jel ti treba neki poticaj ili si ga već uzeo?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Laž, manipulacija ...gost 2018-07-20 13:59
Citat sat otkucao:
Citat Tik Tak:
Ja više ne idem tamo, otkada sam shvatio da se članci prepravljaju, totalno sam izgubio povjerenje u objektivnost.
Nije baš sve kako je rečeno ali je ipak napisano.
Kad je nešto napisano, ali nije baš sve kako je rečeno to se zove laž, manipulacija, izmotavanje, prikrivanje i t.d.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # eko-golf je "drveno željezo"gost 2018-07-20 09:35
Citat Glištun:
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
A vjerovao im je unatoč svemu viđenom na Čikatu i nezavisni Devčić. Purić piše "Dubravko Devčić, gradski vijećnik s neovisne liste, kazao je da je vijećnicima projekt predstavljen kao "eko-golf", a da je nezamislivo ekološko tretiranje travnjaka sredstvima." To je mogao znati i prije glasovanja za izmjenu plana jer eko-golf je oksimoron kao drveno željezo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Neprostivi grijesiAcer 2018-07-25 09:11
Citat gost:
Citat Glištun:
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
A vjerovao im je unatoč svemu viđenom na Čikatu i nezavisni Devčić. Purić piše "Dubravko Devčić, gradski vijećnik s neovisne liste, kazao je da je vijećnicima projekt predstavljen kao "eko-golf", a da je nezamislivo ekološko tretiranje travnjaka sredstvima." To je mogao znati i prije glasovanja za izmjenu plana jer eko-golf je oksimoron kao drveno željezo.
Devčiću se može oprostiti naivnost, ali gradskoj vlasti i Crkvi, odnosno krčkoj biskupiji nema se što oprostiti. Jer pohlepa, korumpiranost i bešćutnost prema zajednici, prirodi i okolišu su neoprostivi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Zajedništvogost 2018-07-25 12:28
Citat Acer:
Citat gost:
Citat Glištun:
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
A vjerovao im je unatoč svemu viđenom na Čikatu i nezavisni Devčić. Purić piše "Dubravko Devčić, gradski vijećnik s neovisne liste, kazao je da je vijećnicima projekt predstavljen kao "eko-golf", a da je nezamislivo ekološko tretiranje travnjaka sredstvima." To je mogao znati i prije glasovanja za izmjenu plana jer eko-golf je oksimoron kao drveno željezo.
Devčiću se može oprostiti naivnost, ali gradskoj vlasti i Crkvi, odnosno krčkoj biskupiji nema se što oprostiti. Jer pohlepa, korumpiranost i bešćutnost prema zajednici, prirodi i okolišu su neoprostivi.
Propustio si istaknuti glavnog aktera bez kojeg sve ovo ne bi bilo moguće: Županijsku vlast. Kad se crni i crveni, desni i lijevi, katolici i pravoslavci, Crkva i Ruska banka oko love slože i olovo plivat može.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Ana priznala da eko golf nije ekoPimp 2018-07-20 10:14
Citat Jegiba:
Citat Glištun:
Obećanja i papiri su jedno, a radit će se nešto posve drugo. Ja toj firmi više ništa ne vjerujem. Pokazali su svoje pravo lice i naličje na Čikatu.
Sudeći prema Purićevom izviješću Ana Kučić joj bezrezervno vjeruje: Završno je riječ uzela gradonačelnica Ana Kučić, kazavši da će se obnovom vodovodne infrastrukture smanjiti gubici vode, što će omogućiti da se hoteli uz golf-igrališta uključe u mrežu bez povećanja opterećenja sustava.
Samo nije rekla tko će platiti obnovu vodovodne infrastrukture da ruski hoteli mogu koristiti vodovodnu mrežu.
otoci.net/index.php/u-politici/8230-za-natapanje-golf-igralista-nece-se-smjeti-koristiti-voda-iz-jezera-za-prateci-hotel-hoce
Nisam bio na izlaganju, ali sudeći prema Purićevom izvještaju izlagači nisu odgovorili ni na jedno pitanje iz publike. A gradonačelnica je raspravu zaključila priznanjem da je eko-golf bajka za naivne izjavom "Naravno da svaki projekt ima svoje negativne aspekte", ali ga je opravdala otrcanom mantrom da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika, i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Nevažna gradska vlastgost 2018-07-20 10:28
Ana je priznala da tzv. eko golf nije eko, ali prodaje nam muda pod bubrege praznom pričom o otvaranju radnih mjesta skupljača loptica i rasipača herbicida. Nakon Čikata gradska vlast je Rusima na milost i nemilost prepustili i Mataldu i sada je sasvim nevažna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
024 # pitka voda iz jezeraGlištun 2018-07-20 16:44
Citat gost:
Ana je priznala da tzv. eko golf nije eko, ali prodaje nam muda pod bubrege prazno pričom o otvaranju radnih mjesta skupljača loptica i rasipača herbicida. Nakon Čikata gradska vlast je Rusima na milost i nemilost prepustili i Mataldu i sada je sasvim nevažna.
Poznato je da je na otoku najvažnija pitka voda, bez pitke vode nema ničega. Gradonačelnica snishodljivo priznaje da će od golfa biti negativnih posljedica, ali se jako brine gdje će se zaposliti ovogodišnji prvašići. No, zaboravlja da bez pitke vode neće biti ni nas ni prvašića.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # Same bajke?Ne bajke, laži! 2018-07-20 12:04
Davno je već ustanovljeno da na ovom području nema nezaoslene radne snage pa samim tim i ne treba otvarati nova radna mjesta sa sezonskim radom.
Ovo bi kao revitaliziralo mala mjesta - P.Križu, Osor?
Skupljači loptica i čistačice neće moći kupiti nekretninu, znači još će se više graditi gdje bi bili smješteni radnici?
netko će možda i doći ali ako ima obitelj i svoj život neće živjeti tamo gdje mu kažeš - po naredbi investitora.
ma donijeli oni i filipince da im rade i oni će se opametiti i neće više biti poslušna radna snaga.
U međuvremenu ćemo ostati i bez tekuće vode, tko će pristati živjeti tako i opet priviknut se na cisterne?
jer to će se dogoditi.

U međuvremenu si uništio sve što ti se našlo naput - bespovratno.
Kao studija je donesena da se zaštiti priroda koja je tamo zapuštena, pa bolje da ostane i takva nego ovakav način uzurpacije naše djedovine.

Nitko ne komentira da će se postaviti kako je rečeno električna ograda radi zaštite od jelena i divljih svinja koji su kao uništili prirodu koju treba štititi.

Znači nitko ne brine o svemu tome ali će se za potrebe privatnog investitora sve napraviti da mu se tamo ne ameta a vas ostali koji tu živite tko vas j . . .

naglasak je bio i na to kako je to jedna cjelina koja nije rasparcelirana i da samim tim neće biti moguće formiranje novih parcela.

Ma kome oni to? Vamam glupim ljudima koji ćete dozvoliti da se sutra izgradi cjeli kompleks pa i na predviđenim golf terenima i onda sve lijepo rasproda.
Zašto je sada odjenom predviđeno graditi dva golf terena da bi se mogla postići veća izgrađenost.

Koji smo mi glup narod imamo toliko primjera po cjeloj Evropi o devastaciji prostora koji je negdje i totalno zamro i opet dozvoljavamo iste ili joše veće greške.

Zar ne razmišljate da imate djecu i unuke kojima treba nešto ostaviti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Ostavina djeci i unucimagost 2018-07-27 12:35
Citat Ne bajke, laži!:
Koji smo mi glup narod imamo toliko primjera po cjeloj Evropi o devastaciji prostora koji je negdje i totalno zamro i opet dozvoljavamo iste ili joše veće greške.
Zar ne razmišljate da imate djecu i unuke kojima treba nešto ostaviti?
Razmislili su :cry: Ostaviće im u banke novac od mita i korupcije da mogu živit na ljepšim mjestima nego će biti Lošinj kad ga investitori kojima su pogodovali do kraja upropaste.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # GMOdomaći 2018-07-20 14:51
Citat Pimp:
A gradonačelnica je raspravu zaključila priznanjem da je eko-golf bajka za naivne izjavom "Naravno da svaki projekt ima svoje negativne aspekte", ali ga je opravdala otcanom mantrom da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika, i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta.
Ovaj golf na Mataldi je kao GMO.
Zanima me tko daje garanciju i preuzima materijalnu i kaznenu odgovornost za "negativne aspekte" i posljedice igranja prirodom?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # brigo moja pređi na drugogagrađanin 2018-07-20 15:20
Citat domaći:
Ovaj golf na Mataldi je kao GMO.
Zanima me tko daje garanciju i preuzima materijalnu i kaznenu odgovornost za "negativne aspekte" i posljedice igranja prirodom?
Budimo realni, Zavod uopće nije briga hoće li se ili neće desiti nekakav golf na Mataldi, oni će u plan ubaciti sve što im se naredi.
A odgovornost za posljedice igranja prirodom preuzimaju dvije gospođe koje je Gradsko vijeće ovlastilo da zastupaju interese građana, a koje su digle ruke od svega i prepuštaju stvar stihiji.
E pa ovaj put vam to neće proći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Demografska obnova golfomZZ 2018-07-25 15:36
Citat Pimp:
gradonačelnica je raspravu zaključila priznanjem da je eko-golf bajka za naivne izjavom "Naravno da svaki projekt ima svoje negativne aspekte", ali ga je opravdala otcanom mantrom da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika, i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta.
Pa govorila je u duhu politike demografske obnove svoga koalicijskog partnera iz Ilčićevog Hrasta i kao kći predstavnice Pokreta za život u pastoralnom Vijeću naše Župe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # pamfletisfsn 2018-07-27 17:15
koliko sam razumio gradonačelnicu, ona bi pristala na bilo što, bez obzira na negativne aspekte i trajne posljedice, samo da osigura radna mjesta

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # 50 nijansi crneHoćemo Mirelu umjesto Ane 2018-07-27 17:54
Citat sfsn:
koliko sam razumio gradonačelnicu, ona bi pristala na bilo što, bez obzira na negativne aspekte i trajne posljedice, samo da osigura radna mjestaOvo na fotografiji je ništa u usoredbi sa onim što će na otocima nastati kada investitor kojega samo možemo poželjeti uništi pitku vodu iz jezera.
Spasiba Ana, uspjela si na prvom od 1000 otoka kompromitirati naše najveće blago, prirodni izvor pitke vode. Tako fascinantna ideja nije pala na pamet još nikome na ostalih 999 otoka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # lutka na koncupino 2018-07-27 18:25
Citat Hoćemo Mirelu umjesto Ane:

Spasiba Ana, uspjela si na prvom od 1000 otoka kompromitirati naše najveće blago, prirodni izvor pitke vode. Tako fascinantna ideja nije pala na pamet još nikome na ostalih 999 otoka.
Ana samo provodi ono što joj njen mentor naređuje iz metropole.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # nitko neće u konobareGlištun 2018-08-24 11:49
Citat Pimp:
Nisam bio na izlaganju, ali sudeći prema Purićevom izvještaju izlagači nisu odgovorili ni na jedno pitanje iz publike. A gradonačelnica je raspravu zaključila priznanjem da je eko-golf bajka za naivne izjavom "Naravno da svaki projekt ima svoje negativne aspekte", ali ga je opravdala otrcanom mantrom da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika, i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta.
Ako je suditi po drugom Purićevom članku, nitko ne želi u konobare. Hoćemo li se Mataldi zapošljavati domaće ili će se uvoziti radna snaga iz zakavkazja?
otoci.net/index.php/u-razno/8347-u-novoj-skolskoj-godini-bez-i-razreda-konobara
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Megalomanija vs stvarnostLobo 2018-08-24 14:14
Citat Glištun:
Citat Pimp:
Nisam bio na izlaganju, ali sudeći prema Purićevom izvještaju izlagači nisu odgovorili ni na jedno pitanje iz publike. A gradonačelnica je raspravu zaključila priznanjem da je eko-golf bajka za naivne izjavom "Naravno da svaki projekt ima svoje negativne aspekte", ali ga je opravdala otrcanom mantrom da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika, i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta.
Ako je suditi po drugom Purićevom članku, nitko ne želi u konobare. Hoćemo li se Mataldi zapošljavati domaće ili će se uvoziti radna snaga iz zakavkazja?
otoci.net/index.php/u-razno/8347-u-novoj-skolskoj-godini-bez-i-razreda-konobara
Tu vijest je prokomentirala i Bojana Genov na Bolji Lošinj: Bit će zanimljivo čuti kad i u kojoj će se mjeri promijeniti retorika političara pri podršci megalomanskim "razvojnim" projektima u kojima najavljuju nova radna mjesta i zapošljavanje domaćeg stanovništva. Ako je interpretacija ove činjenice točna, nova radna mjesta konobara nije uputno otvarati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # pričam ti pričuBig Brother 2018-08-24 15:22
Citat Lobo:
Tu vijest je prokomentirala i Bojana Genov na Bolji Lošinj: Bit će zanimljivo čuti kad i u kojoj će se mjeri promijeniti retorika političara pri podršci megalomanskim "razvojnim" projektima u kojima najavljuju nova radna mjesta i zapošljavanje domaćeg stanovništva. Ako je interpretacija ove činjenice točna, nova radna mjesta konobara nije uputno otvarati.
Svatko razuman bi se trebao zapitati kako vlast misli razvijati turizam bez školovanih kadrova, pogotovo domaćih. Više ne pomaže ni tezgarenje po slavonskim šorovima, svi koji znaju, a žele raditi i zaraditi otišli su van.

Kapeli i Šolić su pričali o razvoju zdravstvenog turizma, a vidimo kronični nedostatak doktora i drugog medicinskog osoblja, čak i u centrima.
Možda misle dovesti šamane i vjerske iscjelitelje?

Sve to imamo zahvaljujući onima koji nemaju za zdravstvo, školstvo, penzije i plaće, ali imaju za avione, limuzine, velike plaće i povlaštene penzije.

Ovo im više ne drži vodu, vlast mora smisliti neku novu mantru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
033 # Žedan napitom ne treba vjerovatiVranković 2018-07-20 12:00
Nakon što su svojom odlukom, gospoda iz županije zaključili javnu raspravu, mikrofon je uzela gradončelnica i održala prilično zbunjući govor. Prvo je zbunjujuće što je govorila izvan javne rasprave, nakon zaključenja iste pa je nejasno koja je funkcija toga govora. Zbunjujući je i sam govor ali se može zaključiti da ona podržava takav golf. Iako ništa ne zna o vodnim bilancama, ne zna stanje a niti zna što stoji u strateškim dokumentma GML o Vranjskom jezeru-zna da se rezerve vode nalaze u silnim gubicima.

Da gradonačelnica zna što joj piše u studijama koje ima u gradu i da je pročitala samo integralni PPUGGML iz 2008.god., znala bi da je sadašnje crpljenje vode iz jezera u gornjim granica održivog (nešto manje od 2.5 milijuna kubika). Da plan predviđa radi sigurnosti opskrbe vodom planiranje spajanja vodovoda sa kopnom. Nakon donošenja toga plana izvršene su izmjene istog plana na način da su povećani hotelski kapaciteti sa cca 14.000 kreveta na 20.000 kreveta a tu nisu uračunati i kapaciteti za Mataldu odnosno za golf.

Na sve to treba dodati da za navodnjavanje takvog golfa treba 500-600.000 kubika godišnje. Jasno je da toliko dodatne vode iz prirodnih izvora na Mataldi nema. Poznato je da je desalinizacija "preskup sport". Puno je jeftinija voda iz vodovoda nego iz mora (zbog potošnje struje).

Kako gradonačelnica ne brine o tome od kud će se pribaviti 500-600.000 m3 vode za navodnjavanje, još manje ju brine gdje će ta voda završiti i kakve negativne utjecaje će proizvesti. Golf tereni se tretiraju pesticidima i otrovnim spojevima pa je voda koja će negdje završiti opasni otpad. Kako će ta zagađena voda i pesticid djelovati na dosadašnju prirodnu ravnotežu, gradonačelnicu to ne brine. O tome ionako brinu ona ništ korist smetala od ekoloških aktivista.

Na sve te složene probleme gradonačelnica priča o inspekcijama koje "love samo po glavnoj ulici" i "...da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta i da ne znam koga mi to trebamo čuvati, ljude ili prirodu". Kad će gradonačelnica početi raditi svoj posao na koji je primljena na javnom natječaju-izbor ima. A njem posao je brinuti o interesima onih koji su je zaposlili. Ako je zaboravila nju su zaposlili građani ovoga grada a ne Jadranka d.d. ili Miha ili koja već braća (Ananijev, Filipovići...) ili štajaznam tko je stvarni i vlasnik.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Vlasnički zapetljanacWrana 2018-07-20 13:45
Citat Vranković:
Kad će gradonačelnica početi raditi svoj posao na koji je primljena na javnom natječaju-izborima. A njem posao je brinuti o interesima onih koji su je zaposlili. Ako je zaboravila nju su zaposlili građani ovoga grada a ne Jadranka d.d. ili Miha ili koja već braća (Ananijev, Filipovići...) ili štajaznam tko je stvarni i vlasnik.
Kad bi neki pravi novinar pritisnuo Anu ona bi svojim arogantnim tonom sigurno rekla da se o interesima onih koji su je zaposlili (birali) brine davanjem svega što zatraži investitor kojeg se može samo poželjeti. Jer da je to u njihovom interesu.
A što se tiče vlasništva nad "majkom Lošinja", izgleda da je to Vladimir Putin. Prema podacima u Wikipediji On 15 December 2017 the Central Bank of Russia placed the bank under temporary administration, effectively nationalizing Promsvyazbank.[Dana 15. prosinca 2017. godine središnja banka Rusije stavila je banku pod privremenu upravu, faktički nacionaliziraju ći Promsvyazbank.] Da podsjetim, mediji su bili puni članaka o oligarsima braći Ananiev kao vlasnicima desete po veličini ruske banke, koja je bila vlasnik investicijskog fonda koji je bio vlasnik tvrtke Beta ulaganja d.o.o koja je bila vlasnik Jadranke d.d.. Miha je tvrdio da nije vlasnik, ali da ima utjecaja, a netko od braće Filipović vlasnika Željezničkog i okolnog nekad gradskog zemljišta na Čikatu je navodno u upravi Jadranke.
en.wikipedia.org/wiki/Promsvyazbank

fortune.com/2017/12/15/russia-promsvyazbank-bailout-otkritie/
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # Kao da je stanje redovnoGost 2018-07-20 15:55
Znaju li Gradonačelnica i njena prateća kamarila (zamjenik, vijećnici, članovi odbora, jedinstveni upravni odjel ...) da je ruska banka nešto kao ruski Agrokor, prevelika da propadne pa da ju je preuzela država? Beta ulaganja d.o.o. tu činjenicu ne navodi na svome sajtu nego ima stari tekst:
Osnivač i vlasnik Beta ulaganja je UK Promsvyaz, jedno od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji, koje uz nekoliko otvorenih i zatvorenih fondova upravlja i jednim od vodećih mirovinskih fondova u toj zemlji. UK Promsvyaz se orijentirao na strateška ulaganja diljem svijeta koja stečenim tvrtkama i lokalnim zajednicama u kojima ti gospodarski subjekti posluju jamče stabilnost i sigurnost. UK Promsvyaz je u 100% vlasništvu Promsvyazbanke, jedne od vodećih ruskih banaka. Sjedište banke je u Moskvi i jedan od suvlasnika je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Matični podaci
Beta ulaganja d.o.o., MBS: 080815715 Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 00713870499, Temeljni kapital od 605.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti, Odgovorna osoba: Krešimir Čemerika, direktor.
Ostali sadržaj kao da je stanje redovno
Lošinj povezan direktnim zračnim linijama sa Zagrebom, Pulom, Splitom i Luganom
Autor: beta ulaganja Datum objave: 26.06.2018
Golfom ćemo unaprijediti ponudu i produžiti turističku sezonu na otoku
Autor: beta ulaganja Datum objave: 04.06.2018.
Početak rekonstrukcije lošinjskog aerodroma planiramo za drugu polovicu 2019.
Autor: beta ulaganja Datum objave: 06.05.2018.
Sanjin Šolić u intervjuu za Jutarnji list potvrdio izgradnju golf igrališta i aerodroma
Autor: beta ulaganja Datum objave: 30.04.2018.
betaulaganja.hr/.../novosti_4
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # ManekenstvoDrele 2018-08-24 14:33
Citat Vranković:
Na sve te složene probleme gradonačelnica priča o inspekcijama koje "love samo po glavnoj ulici" i "...da svi naši ruralni krajevi svakim danom imaju sve manje stanovnika i da za njihovu revitalizaciju treba osigurati radna mjesta i da ne znam koga mi to trebamo čuvati, ljude ili prirodu".
Ana govori o onome što razumije ili misli da razumije. Našla se na mjestu koje nadilazi njezine sposobnosti i radno iskustvo trgačice paragon blokova za privez jahti te godine manekenskog mijenjanja oprava i frizura u ulozi Garijevog fikusa. Sve ostalo ostavlja Čoviću i ostalim djelatnicima uprave, a sebi je dodijelila ulogu vlastite glasnogovornice . Sve bitno za grad ionako se kao i u Kapelijevo vrijeme odvija na Dražici. Tamo se planira, a gradonačelnici i i uprava slijede :o
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # ana nijevćoro 2018-07-20 12:18
Opet je krupni kapital pobijedio građane Lošinja uz blagoslov Crkve, Gradonačelnice i Gradskog vijeća !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
026 # Objekti kapitalaV.Ž. 2018-07-20 12:41
Citat ćoro:
Opet je krupni kapital pobijedio građane Lošinja uz blagoslov Crkve, Gradonačelnice i Gradskog vijeća !!!
A koliko predstavnici ruskog kapitala drže do svojih slugu i sluškinja u gradskoj vlasti i gradskom vijeću vidimo po tomu što su ih nakon pobjedničkog izlaganja brutalno ponizili. Da bi proslavili svoj poraz i pobjedu volje investitora nad zdravim razumom gradski čelnici su predstavnike Županije pozvali na čašćavanje u restoran Za Kantuni. No bili su glatko odbijeni jer županijski činovnici su radije otišli jesti i piti u Veli žal kod onih koji ih plaćaju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Kako je Potjeh tražio istinuIBM 2018-07-20 14:40
Citat V.Ž.:
Citat ćoro:
Opet je krupni kapital pobijedio građane Lošinja uz blagoslov Crkve, Gradonačelnice i Gradskog vijeća !!!
A koliko predstavnici ruskog kapitala drže do svojih slugu i sluškinja u gradskoj vlasti i gradskom vijeću vidimo po tomu što su ih nakon pobjedničkog izlaganja brutalno ponizili. Da bi proslavili svoj poraz i pobjedu volje investitora nad zdravim razumom gradski čelnici su predstavnike Županije pozvali na čašćavanje u restoran Za Kantuni. No bili su glatko odbijeni jer županijski činovnici su radije otišli jesti i piti u Veli žal kod onih koji ih plaćaju.
Tko sa ovakvima tikve sadi, popišan se probudi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # mali čovik na velom žalugrinja 2018-07-27 12:46
Citat V.Ž.:
A koliko predstavnici ruskog kapitala drže do svojih slugu i sluškinja u gradskoj vlasti i gradskom vijeću vidimo po tomu što su ih nakon pobjedničkog izlaganja brutalno ponizili. Da bi proslavili svoj poraz i pobjedu volje investitora nad zdravim razumom gradski čelnici su predstavnike Županije pozvali na čašćavanje u restoran Za Kantuni. No bili su glatko odbijeni jer županijski činovnici su radije otišli jesti i piti u Veli žal kod onih koji ih plaćaju.
A da li su pozvali barem Nedića za zasluge dok je bio predsjednik GV ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
027 # Dobrila je pravi drug...Odobrio Dobrila 2018-07-20 13:29
Zanimljivo je bilo i pojavljivanje a i pitanje odvjetnika koji zastupa Krčku nadbiskupiju o sudbini postojećeg crkvenog objekta. Još je zanimljiviji bio dogovor od izrađivača plana-neka za to pita investitora. Pravi pravcati plan...ništa nije određeno a za sva pitanja obratite se investitoru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
028 # puntarska idilažupan 2018-07-20 13:53
Citat Odobrio Dobrila:
Zanimljivo je bilo i pojavljivanje a i pitanje odvjetnika koji zastupa Krčku nadbiskupiju o sudbini postojećeg crkvenog objekta. Još je zanimljiviji bio dogovor od izrađivača plana-neka za to pita investitora. Pravi pravcati plan...ništa nije određeno a za sva pitanja obratite se investitoru.
Investitor će po nekim saznanjima graditi i pravoslavnu bogomolju kako bi golferima nakon ovozemaljasih užitaka priuštili i duhovnu okrepu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # Pravna država u Hrvatskoj ne postojiHerbicid 2018-07-20 15:21
Citat Odobrio Dobrila:
Zanimljivo je bilo i pojavljivanje a i pitanje odvjetnika koji zastupa Krčku nadbiskupiju o sudbini postojećeg crkvenog objekta. Još je zanimljiviji bio dogovor od izrađivača plana-neka za to pita investitora. Pravi pravcati plan... ništa nije određeno a za sva pitanja obratite se investitoru.
Odvjetnik je barem dobio odgovor. Purić piše "Prvo pitanje iz publike postavila je Bojana Genov, kazavši da bi trebao postojati prostorni plan nižeg reda koji bi odredio građevinsko područje, a tražila je i odgovor na pitanje kada su obavljeni terenski posjeti kazavši da su nedavno već iskrčena neka područja. Nije dobila odgovor (ili Purić nije napisao ako je netko odgovorio). Kako god bilo istina je da je Veliki investitor u krčenje terena krenuo prije nego je išta u vezi prostornog plana i pokrenuto. On to može, a za njega je javno u Novom listu lagao i sadašnji ministar turizma. Ovo je komentar od prije dvije godine uz članak
volim-losinj.org/.../...Zato je Genov sasvim u pravu kad kaže "Da se ovaj projekt planira u Njemačkoj, možda bih ga pozdravila, ali planira se u Hrvatskoj, gdje pravna država ne postoji i vjerujem da sve ove mjere zaštite neće biti poštivane", zaključila je Genov.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # ........gost 2018-07-20 17:10
Citat Herbicid:
Zato je Genov sasvim u pravu kad kaže "Da se ovaj projekt planira u Njemačkoj, možda bih ga pozdravila, ali planira se u Hrvatskoj, gdje pravna država ne postoji i vjerujem da sve ove mjere zaštite neće biti poštivane", zaključila je Genov.
U ovakvoj pravnoj državi kakva je Hrvatska okrivljeni bivši premijer godinama izbjegava suđenja i odgađa ročišta zbog narušena zdravlja, odvjetnici liječničkim ispričnicama opravdavaju izostanak, ali nije bolestan da potegne čak do Rusije radi SP u nogometu. Slično je i s Horvatinčićem. U pravnoj državi Hrvatskoj suci ispunjavaju želje važnih okrivljenika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
023 # pravna državadomaći 2018-07-20 17:29
... a u Slavonskom Brodu nitko nije kriv za onaj užas sa zagađenom vodom

telegram.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
029 # multimilijardernikolaj 2018-07-20 16:16
Na projektu golfa Matalda prvi put u povijesti ovih otoka složili su se bivši komunisti, katolici i pravoslavci. Očito se ideološke razlike lako preskoče ako je u pitanju dobra lova.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Opasne namjereFuj 2018-07-22 10:04
Citat nikolaj:
Na projektu golfa Matalda prvi put u povijesti ovih otoka složili su se bivši komunisti, katolici i pravoslavci. Očito se ideološke razlike lako preskoče ako je u pitanju dobra lova.
Koalicija opasnih namjera.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
035 # MolbaJezerko Vranković 2018-07-20 20:40
Dragi moji otočani,moram vam reći da mi nije dobro. Pomalao se sušim. Pod stare dane eto patim od dehidracije. Zbog toga molim malo mira i poštedite me bespotrebnih napora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
241 # Kara wane proleszehranitelj tuljana 2018-07-21 20:54
Možda je zbog dramatičnijeg efekta površinu trebalo izraziti u cm kvadratnim... radi se o milijardama koje su "prepuštene".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
420 # Karavane polaze, psi mašu repomGost 2018-07-22 10:25
Nije te dugo bilo (sado)mazo jer si morao zarađivati i bla, bla... Naravno da nemaš nikakav suvisli komentar, kakvu činjenicu kojim bi se borio za svoje stavove i svoj pogled na svijet. A taj stav je da kad investitor kakvog samo poželjeti možeš prdne-tebi to miriše. Imaš pravo na to i slobodno uživaj u miomirisnim ugođajima iz nečije guzice.

Uglavnom izražavanje površine u m2 u članku je na mjestu i ima smisla. Osim što je prema prema međunarodnom sistemu mjernih jedinica metar (a ne hektar) osnovna mjerna jedinca, ljudi imaju pojam što jest veličina od jednog m2. Ljudi imaju svoje stvnove od 60-70 m2 ili kuće od 350 m2 ili imaju parcele od 340, 690 ili 1.220 m2 i znaju koja je to veličina. Jednostavno imaju osjećaj za veličinu izraženu u metrima kvadratnim. S druge strane u hektarima (1ha = 10.000 m2)se obični ljudi ne služe, ne izražavaju i jednostavno nemaju osjećaj kolika je to veličina. Ljudi nemaju dojam kolika je površina od 325 ha ali svakako znaju kolika je površina od 3.250.000 m2.

Tebi ostaje nadati se da pravna država neće funkcionirati i da će proći ideja o malom golfu na samo 0,0325 nečega-mislim da su to megametri ako samo dobro računao s toliko nula.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Rasprava s idiotomJegiba 2018-07-22 10:45
“Nikad ne raspravljaj s idiotom – on će te spustiti na svoju razinu, a poslije dotući svojim iskustvom.” ~ George Carlin
Prvi palac dolje na tvoj komentar je od mene jer si se spustio na njegovu razinu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Podrepna muha zunzarads 2018-07-22 11:32
Eno ti minus i od mene jer si napravio baš ono što trol želi. Progutao si i ješku i najlon i otvorio mu "vrata" za nastavak trolanja. Zaboga, kako možeš nasjesti na komentar s kretenskom naslovom "Kara wane prolesze" i još kretenskijim komentarom o površinama zemljišta u cm kvadratnim umjesto u hektarima. Ta Mihina podrepna muha zunzara sugerira da odricanje lokalne samouprave od planiranja prostora površine 320 hektara nije prepuštanje nego "prepuštanje". Navodnike je trol napisao da bi riječ dobila suprotno značenje od onoga koje ima. Ovim jeftinim pokušajem ironije nastoji izazvati sumnju i podsmijeh jer - kao - odricanje od planiranja nije prepuštanje 320 hektara na (samo)volju investitoru, nego je tobožnje, lažno, navodno, takozvano "prepuštanje". I vuk sa Dražice sit, ovce u gradskom vijeću i gradskoj upravi na broju, rasprava razvodnjena, a honorar za trolanje zarađen.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
20 0 # ...hranitelj tuljana 2018-07-22 12:18
Citat Gost:
Nije te dugo bilo (sado)mazo jer si morao zarađivati i bla, bla... Naravno da nemaš nikakav suvisli komentar, kakvu činjenicu kojim bi se borio za svoje stavove i svoj pogled na svijet. A taj stav je da kad investitor kakvog samo poželjeti možeš prdne-tebi to miriše. Imaš pravo na to i slobodno uživaj u miomirisnim ugođajima iz nečije guzice.

Uglavnom izražavanje površine u m2 u članku je na mjestu i ima smisla. Osim što je prema prema međunarodnom sistemu mjernih jedinica metar (a ne hektar) osnovna mjerna jedinca, ljudi imaju pojam što jest veličina od jednog m2. Ljudi imaju svoje stvnove od 60-70 m2 ili kuće od 350 m2 ili imaju parcele od 340, 690 ili 1.220 m2 i znaju koja je to veličina. Jednostavno imaju osjećaj za veličinu izraženu u metrima kvadratnim. S druge strane u hektarima (1ha = 10.000 m2)se obični ljudi ne služe, ne izražavaju i jednostavno nemaju osjećaj kolika je to veličina. Ljudi nemaju dojam kolika je površina od 325 ha ali svakako znaju kolika je površina od 3.250.000 m2.

Tebi ostaje nadati se da pravna država neće funkcionirati i da će proći ideja o malom golfu na samo 0,0325 nečega-mislim da su to megametri ako samo dobro računao s toliko nula.
Hvala što si mi pojasnio izbor mjerne jedinice, još me samo zanima jesi li htio reći da je javna rasprava zakazana u takvo vrijeme namjerno kako bi odaziv radnog naroda bio slab, iz čega proizlazi da su raspravi mogle nazočiti samo dokone osobe?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Slab nadzorPsiho 2018-07-22 12:47
Citat hranitelj tuljana:
Hvala što si mi pojasnio izbor mjerne jedinice, još me samo zanima jesi li htio reći da je javna rasprava zakazana u takvo vrijeme namjerno kako bi odaziv radnog naroda bio slab, iz čega proizlazi da su raspravi mogle nazočiti samo dokone osobe?
Da je htio reći "da je javna rasprava zakazana u takvo vrijeme namjerno kako bi odaziv radnog naroda bio slab", valjda bi to i rekao :lol: Ali nije rekao, zar ne? Pa kako onda iz nečega što uopće nije rekao proizlazi to što navodiš? Zar je u ustanovi u kojoj te čuvaju nadzor tako slab da si si se domogao interneta?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Političko bauljanjeOra Torica 2018-07-25 15:57
Nakon završetka javne rasprave gradonačelnica je održala politički govor koji je bio prilično nejasan od sadržaja do svrhe. Uglavnom nije kao gradončelnica imala nikakvu primjedbu u javnoj raspravi ali je nakon javne rasprave imala potrebu obavijestiti da je ona "Puntarka". Što bi ta činjenica trebala govoriti nije objasnila. Kao što nije objasnila ni javno samopostavljenu dilemu koga mi to trebamo štiti, prostor ili ljude. Također je postavila retoričko pitanje koga će inspekcije loviti kad se proširi cesta prema Punta Križi? Jedino što jest bilo razumljivo jest da vode ima dovoljno. Vode ima dovoljno u ogromnim gubicima??? To je izjava gradonačelnice nakon završetka javne rasprave.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # sad se vidi sad se znapetar pan 2018-07-25 17:43
Citat Ora Torica:
Jedino što jest bilo razumljivo jest da vode ima dovoljno. Vode ima dovoljno u ogromnim gubicima??? To je izjava gradonačelnice nakon završetka javne rasprave.
Ova izjava pokopala je gradonačelnicu do kraja. Pokazala je urbi et orbi za koga "navija" i što joj je politički interes.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Politički interesgost 2018-07-26 18:19
Citat petar pan:
Citat Ora Torica:
Jedino što jest bilo razumljivo jest da vode ima dovoljno. Vode ima dovoljno u ogromnim gubicima??? To je izjava gradonačelnice nakon završetka javne rasprave.
Ova izjava pokopala je gradonačelnicu do kraja. Pokazala je urbi et orbi za koga "navija" i što joj je politički interes.
Govorila je u svoje ime ali i u ime Nedića, svojih marioneta u GV i trabanata u Upravi. Ovako oni shvaćaju politiku i u skladu s tim koriste dobivene ovlasti:

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Politika na prvom od 1000Realist 2018-07-27 10:24
Citat gost:
Za politiku koju na Prvom od 1000 vodi vladajuća garnitura pod dirigentskom palicom Ane Kučić ova definicija je suviše učena i profinjena pa ublažava stvarno stanje. Vladajuću politiku bolje opisuje definicija koju je prije oko 250 godina sročio Jonathan Swift u kojoj kaže "Politics, as the word is commonly understood, are nothing but corruptions". U slobodnom prijevodu "Politika, kako se tu riječ obično razumjeva, nije ništa drugo nego korupcija". No kad malo promislim, to ne važi samo za ovaj otok, ali u malom mistu je to vidljivije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Zašto smo do sada plaćali gubitke?DoReMi 2018-07-26 09:50
Citat Ora Torica:
Nakon završetka javne rasprave gradonačelnica je održala politički govor koji je bio prilično nejasan od sadržaja do svrhe.
Bio je to govor, ali nije bio politički jer je samo potvrdila već donesene odluke o odricanju gradske vlasti od politike u vezi s golfom. Distanciranjem od procesa izmjena plana prostora na Mataldi gradonačelnica i GV su politiku prepustili investitoru, a njoj je ostalo samo da ponizno prizna kako će se voda iz Vranskoj jezera ipak koristiti za golf iako se tvrdilo da neće. A vode ima dovoljno, kaže Ana, samo treba ukloniti sadašnje gubitke. Tko će platiti saniranje vodovodnih cijevi i zašto to nije učinjeno za vrijeme njena dva mandata u vrhu gradske vlasti, nego su rasipanje snosili potrošači, nije pojasnila. Ali za kanalizaciju do mjesta namijenjenog velikom Investitoru novac se u vrijeme ta dva mandata našao. Demagoško prenemaganje o novim radnim mjestima i njenoj skrbi za mala mjesta kao Puntarke nije vrijedno komentara, ali zanimljiva je njena tvrdnja da projekt golfa "kao i svaki projekt, ima i svoje negativne strane". Ova tvrdnja stoji na klimavim nogama. Nema baš svaki projekt i svoje negativne strane, ali ima ih baš svaki projekt u kojem se oni koje su građani izabrali da vode politiku odreknu bavljenja politikom i prepuste je onima koje nisu izabrali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Biraš kokošija a dobiš muda marjanovaFakat 2018-07-26 13:04
Citat DoReMi:
Nema baš svaki projekt i svoje negativne strane, ali ima ih baš svaki projekt u kojem se oni koje su građani izabrali da vode politiku odreknu bavljenja politikom i prepuste je onima koje nisu izabrali.
Birali smo Kapelija i Nedića, a dobili Mihu i Balba napisao sam prije 2 godine povodom jednog drugog projekta na drugom mjestu. Sada smo birali skoro ista imena da nastave gdje su stali.
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Puntarka na braniku golfaMataldo Golfović 2018-07-26 11:02
Mena zanima zašto gradonačelnica koja je inače bila zadužena za čučanje i nazočenje kod ovih izmjena nije ništa rekla za vrijeme javne raspave. Zašto joj je organizator javne rasprave dozvolio govoriti nakon završetka? Ako je već i govorila nakon završetka, zašto nije ni jedne riječi rekla o samome planu? Možda ga nije stigla pročitati jer se još bavi "preustrojem".
I zadnje pitanje kome je slala poruke koje je slala u "političkom" govoru. Županiji ili Jadranci d.d.. Onima koji su izradili plan i onima koji su ga naručili ili pak prisutnim nezadovoljnicim a (na prste jedne ruke ih je za nabrojiti).
Ili se radi smo o političkom refleksu da kad god vidiš mikrofon- moraš baljezgati...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Profesija političargost 2018-07-26 12:38
Citat Mataldo Golfović:
Ili se radi smo o političkom refleksu da kad god vidiš mikrofon- moraš baljezgati...
Sindrom KGK. Nije važno šta govoriš, važno je da govoriš. Ali dobro je dok nema TV kamera pa neće biti grljenja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

● ZADNJI KOMENTARI

 • Dobro upravljanje gradom

  cvgluMn 01.03.2024 15:10
  Визовая информация
  кредит под залог авто: samoylovaoxana.ru/.../... (https://samoylovaoxana.ru/tag/kredit-pod-zalog-avto/) или туры в Анталию из Москвы: samoylovaoxana.ru/.../... (https://samoylovaoxana.ru/tag/tury-v-antaliyu-iz-moskvy/) карабины и оттяжки для альпинизма ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Obi-Wan Kenobi 01.03.2024 13:55
  vrijeme je...
  Ja bih prije rekao da su oni sami još davno prešli na tamnu stranu sa koje nema povratka. Boje se i građana i vijećnika, a najviše se boje njihovih pitanja na koje uopće ne daju odgovore, ili odgovaraju u rebusima.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  RR 01.03.2024 09:43
  Mračne sile pitaju za dopunsko
  "Zna se otkud stižu sugestije za pitanja" kaže gradonačelnica kao da birači nemaju pravo tražiti da ih vjećnik zastupa na sjednici GV što mu je osnovna zadaća. Teško se hadezeovci mire sa demokracijom pa bi uskoro i na GV zbog pitanja oporbenih vijećnika ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Iggy 29.02.2024 15:30
  Klasika
  Sigurno misliš na one osobe koje se javno hvale da nisu klasični političari. Pa kao takvi ne stoje po strani nego rješavaju probleme. Vidi primjer: youtu.be/KtGewGZSqss (http://youtu.be/KtGewGZSqss) http://www.youtube.com/watch?v=KtGewGZSqss

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 29.02.2024 15:15
  .....
  Ja vidim samo idiota koji svim silom pokušava opravdati i minorizirati ovu izbornu prijevaru. I to je sve.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 29.02.2024 15:06
  ...
  Ajme, budale. Zar je tako teško shvatiti da postoje umirovljenici koji se nikada nisu ženili ili udavali ili jesu, ali nisu mogli imati djece. A postoje i osobe koje su pri kraju svoje fertilne dobi pa još uvijek nemaju djece. Neki od njih su se ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:52
  Pa za njih ste i glasali?
  Da, ali nisi pratio, ove na vlasti na vlast su doveli ovi koji sada od te iste vlasti traže obećano. Zar samo ja vidim apsurd i - poetsku pravdu?!

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:49
  ???
  Nečiji roditelji penzioneri koji nemaju djecu? Prvi put čujem da takvi postoje. Zvuči nevjerojatno.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Tin 29.02.2024 14:31
  ???
  A što ako nemaju djecu?

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  qwert 29.02.2024 14:28
  .....
  Promjeni si ime hranitelj tuljana u branitelj tuljanice Ane.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 29.02.2024 13:51
  OMG
  Znaš kako neki umirovljenici spajaju 1. sa 17. u mjesecu? Ovako i.imgur.com/fL1CRv8.jpg (http://i.imgur.com/fL1CRv8.jpg) I onda im gradonačelnica pokloni štapove. Dobro da nisu štapovi za golf.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 13:36
  alibi za idiote
  da, slažem se, stvarno je užas u kakvoj državi živimo, možda ta djeca koju si odgojio imaju svoju djecu, ali zahvaljujući lopovluku ovih ha vlasti nemaju kinte ni za sebe ni za svoju djecu, a kamoli za starca koji će ionako umrijeti, dal od starosti ili ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mrmo 29.02.2024 13:02
  Sabor danas raspravlja o demografiji
  Danas je Vidaković opet bio na TV, zajedno sa jednim stručnjakom za demografiju. A ovo dole je link na onaj svoj nastup od prije mjesec dana u kojemu je sve lijepo objašnjeno. Ekonomski analitičar tvrdi da je novinar u tri rečenice rasturio Podravku ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 12:54
  Užas
  Zamisli, rodiš djecu, odgojiš, bezbroj odricanja i silne žrtve, neprospavane noći.... I onda ti ta djeca, kad onemoćaš, ne žele dati ni 10 eur mjesečno za dopunsko... ...strašno. Neopisivo. Ne mogu zamisliti svoje stare roditelje u toj situaciji...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  VV 29.02.2024 12:39
  Finili su Ane bali
  Ja mislim da gospodična još ni karte ne zna pravilno držati, umjesto prema sebi, ona ih drži prema van. Poslušajte malo što govore ljudi po ulici i po kafićima, samo odmahuju rukom. Čak je ni onaj njen iz zadnjeg reda partera više ne podržava, osim ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  radar 29.02.2024 12:08
  Još jedan je pao!
  Prema nalogu Ureda javnog europskog tužitelja (EPPO) uhićen je poduzetnik, bivši šef Croatia osiguranja i bivši ministar gospodarstva Hrvoje Vojković.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 11:45
  ...
  gospodična još nije naučila da sa parom dvojki u rukama, ne možeš stalno blefirati na isti način

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Drugo poluvrijeme 29.02.2024 11:11
  Otkud vjetar puše?
  Gotovo svatko na Lošinju ima nekog svog roditelja penzića, ili je već i sam penzić. Prema tome, svi građani su zainteresirani za ovu mjeru. Eto, otud vjetar puše. Ako te netko prevari jednom, možda ćeš mu oprostiti. Ako te prevari opet onda je ćao ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pušiona za penziće 29.02.2024 09:26
  1:0 za gradonačelnicu i HDZ
  Naravno da se zna otkud stižu sugestije za pitanja gradonačelnici. Stižu od birača koji vide raskorak između obećanja što ih je dala uoči izbora i ispunjenja obećanja nakon što se dobilo vlast. Rezultat je 1:0 za nju i njezin HDZ.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Bing 28.02.2024 20:46
  upravo objavljeno
  Nakon što je HZMO objavio stopu po kojoj će se usklađivati mirovine, a koja iznosi 4,19 posto, sada se može izračunati i koliko će se zapravo povećati mirovine po kategorijama. Korisnici starosne mirovine će tako u isplati u travnju dobiti mirovinu u ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 28.02.2024 17:18
  Just guessing
  Možda su umirovljenici od gradonačelnice očekivali informaciju kada će konačno dobiti obećano besplatno dopunsko osiguranje, a ne nekakve štapove? Ovime je ponizila i skupštinu i sve umirovljenike. A gradonačelnica koja djelima ne stoji iza svojih ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:48
  Rekreacija za penziće
  Ova klasa umirovljenika ne treba dnevni boravak za druženje a ni štapove za nordijsko hodanje s edukacijom. youtube.com/shorts/XWYgwUj86v8 (http://youtube.com/shorts/XWYgwUj86v8) http://www.youtube.com/watch?v=XWYgwUj86v8

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:45
  Udbaš
  To je udbaško - gestapovski mentalitet. Svoj identitet krije ka zmija noge a neprestance nagađe tko se krije iza kojeg nadimka.

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 28.02.2024 16:21
  promjena teme?
  Sad više nije bitna gornja argumentacija vezano za plaće u Lidlu koja te ubila u pojam, ili kome treba dopunsko, a kome ne treba, nego si se prebacio na temu detekcije tko je osoba A, B ili C, na portalu na kojemu je ionako sve anonimno. Btw, evo ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 15:22
  Malo misto pa se zna
  22. prosinca 2021 Purić je uredno izvjestio o sjednici GV o dopunskom zdravstvenom za umirovljenike. U Novom listu piše U raspravi je sudjelovao i Roberto Cavedoni, izabran s liste nestranačkog i SDP-ovog kandidata Marija Frankovića, upitavši ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 15:13
  O de billu, rode
  Hvala što si uspješnim citiranjem dijela ostalim komentatorima nevidljivog upisa kojeg je obrisao administrator, potvrdio svoj identitet ;) Naime, moj obrisani komentar vide samo dvije osobe, jedna sam ja... a drugo si ti, De Billu dragi...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  DeBill 28.02.2024 13:44
  Bitno je samo jedno: Obećanje nije ispunjeno
  Osramotio sam se samo utoliko što sam, kako rekoh, ugazio u g*ovno lekcijom koju sam ti očitao. A cijela rasprava je zapravo besmislena i svjedoči o gubitku fokusa ponajviše zbog tvog bjesomučnog trolanja. Idemo redom: - Činjenica je da je AK u izbornoj ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:51
  Pa dokle?
  Zašto administrator ne dopušta moje pitanje, zašto ne da da saznam koliki iznos tuđeg novca OMG smatra dovoljnim, kad se ovome "daru" izruguje? Zašto administrator ne dopušta ispravak krivog navoda, neistinu, besmislicu i laž, da se "gradpnačelnica istrošila" ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:45
  ...
  I eto, opet, tako očekivano...kom entator Dd bil se propisno osramotio i kao i uvijek kad mi pokušava kontrirati (mudro svaki put pod drugim nadimkom) zapleo ko pile u kučine. Sve sam obrazložio, potkrijepio linkovima i činjenicama...p reostao je samo ...

  Read more...

   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  NN 28.02.2024 12:11
  h.t.
  Puno gluposti si nadrobio u prethodnom komentaru, ovaj put si nadmašio samoga sebe. Dakle, ti sam još od zadnjih lokalnih izbora neprestano spominješ samohrane majke i blagajnice u Lidlu, a sad navodip da ih netko drugi vrijeđa. Duhovito kao onaj ...

  Read more...

ZADNJI KOMENTARI (desno)

 • Dobro upravljanje gradom

  cvgluMn 01.03.2024 15:10
  Визовая информация
  кредит под залог авто: samoylovaoxana.ru/.../... (https://samoylovaoxana.ru/tag/kredit-pod-zalog-avto/) ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Obi-Wan Kenobi 01.03.2024 13:55
  vrijeme je...
  Ja bih prije rekao da su oni sami još davno prešli na tamnu stranu sa koje nema povratka. Boje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  RR 01.03.2024 09:43
  Mračne sile pitaju za dopunsko
  "Zna se otkud stižu sugestije za pitanja" kaže gradonačelnica kao da birači nemaju pravo ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Iggy 29.02.2024 15:30
  Klasika
  Sigurno misliš na one osobe koje se javno hvale da nisu klasični političari. Pa kao takvi ne ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 29.02.2024 15:15
  .....
  Ja vidim samo idiota koji svim silom pokušava opravdati i minorizirati ovu izbornu prijevaru.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  WoW 29.02.2024 15:06
  ...
  Ajme, budale. Zar je tako teško shvatiti da postoje umirovljenici koji se nikada nisu ženili ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:52
  Pa za njih ste i glasali?
  Da, ali nisi pratio, ove na vlasti na vlast su doveli ovi koji sada od te iste vlasti traže ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 14:49
  ???
  Nečiji roditelji penzioneri koji nemaju djecu? Prvi put čujem da takvi postoje. Zvuči ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Tin 29.02.2024 14:31
  ???
  A što ako nemaju djecu?
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  qwert 29.02.2024 14:28
  .....
  Promjeni si ime hranitelj tuljana u branitelj tuljanice Ane.
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 29.02.2024 13:51
  OMG
  Znaš kako neki umirovljenici spajaju 1. sa 17. u mjesecu? Ovako i.imgur.com/fL1CRv8.jpg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 13:36
  alibi za idiote
  da, slažem se, stvarno je užas u kakvoj državi živimo, možda ta djeca koju si odgojio imaju ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Mrmo 29.02.2024 13:02
  Sabor danas raspravlja o demografiji
  Danas je Vidaković opet bio na TV, zajedno sa jednim stručnjakom za demografiju. A ovo dole ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 29.02.2024 12:54
  Užas
  Zamisli, rodiš djecu, odgojiš, bezbroj odricanja i silne žrtve, neprospavane noći.... I ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  VV 29.02.2024 12:39
  Finili su Ane bali
  Ja mislim da gospodična još ni karte ne zna pravilno držati, umjesto prema sebi, ona ih ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  radar 29.02.2024 12:08
  Još jedan je pao!
  Prema nalogu Ureda javnog europskog tužitelja (EPPO) uhićen je poduzetnik, bivši šef Croatia ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ... 29.02.2024 11:45
  ...
  gospodična još nije naučila da sa parom dvojki u rukama, ne možeš stalno blefirati na isti ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Drugo poluvrijeme 29.02.2024 11:11
  Otkud vjetar puše?
  Gotovo svatko na Lošinju ima nekog svog roditelja penzića, ili je već i sam penzić. Prema tome ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Pušiona za penziće 29.02.2024 09:26
  1:0 za gradonačelnicu i HDZ
  Naravno da se zna otkud stižu sugestije za pitanja gradonačelnici. Stižu od birača koji ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  Bing 28.02.2024 20:46
  upravo objavljeno
  Nakon što je HZMO objavio stopu po kojoj će se usklađivati mirovine, a koja iznosi 4,19 ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  OMG 28.02.2024 17:18
  Just guessing
  Možda su umirovljenici od gradonačelnice očekivali informaciju kada će konačno dobiti obećano ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:48
  Rekreacija za penziće
  Ova klasa umirovljenika ne treba dnevni boravak za druženje a ni štapove za nordijsko hodanje ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 16:45
  Udbaš
  To je udbaško - gestapovski mentalitet. Svoj identitet krije ka zmija noge a neprestance ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  ML 28.02.2024 16:21
  promjena teme?
  Sad više nije bitna gornja argumentacija vezano za plaće u Lidlu koja te ubila u pojam, ili ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  gost 28.02.2024 15:22
  Malo misto pa se zna
  22. prosinca 2021 Purić je uredno izvjestio o sjednici GV o dopunskom zdravstvenom za ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 15:13
  O de billu, rode
  Hvala što si uspješnim citiranjem dijela ostalim komentatorima nevidljivog upisa kojeg ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  DeBill 28.02.2024 13:44
  Bitno je samo jedno: Obećanje nije ispunjeno
  Osramotio sam se samo utoliko što sam, kako rekoh, ugazio u g*ovno lekcijom koju sam ti ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:51
  Pa dokle?
  Zašto administrator ne dopušta moje pitanje, zašto ne da da saznam koliki iznos tuđeg novca ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  hranitelj tuljana 28.02.2024 12:45
  ...
  I eto, opet, tako očekivano...kom entator Dd bil se propisno osramotio i kao i uvijek kad mi ...
   
 • Samozvani priznati stručnjak za savjetovanje

  NN 28.02.2024 12:11
  h.t.
  Puno gluposti si nadrobio u prethodnom komentaru, ovaj put si nadmašio samoga sebe. Dakle ...