Prevođenje žednih preko vode

Korisnička ocjena:  / 6
LošeNajbolje 

evaporStrateška studija utjecaja golfa na Mataldi koju su izradili ovlašteni stručnjaci djeluje kao ozbiljan dokument. S Glavnom ocjenom ima gotovo 700 stranica, s puno tablica, grafičkih prikaza, nacrta, shema, kartografskih prikaza i stručnih fraza, ali radi se o nezbiljnom dokumentu koji upotrebnu vrijednost ima samo za naručitelja. Studija mu treba samo za dobivanje rješenja Ministarstva da je planirani zahvat prihvatljiv za okoliš i Ekološku mrežu, što je zadnja stepenica koju investitor mora savladati da bi ishodio lokacijsku i građevinsku dozvolu 

Koliko je Studija neozbiljna govori i poglavlje o navodnjavanju golf igrališta. Poznato je da je golf veliki potrošač vode za navodnjavanje, a da se prema odredbama prostornog plana PGŽ za golf ne smije koristiti voda iz Vranskog jezera. Zbog toga je istaknuta zamisao o navodnjavanju iz akumulacijskog jezera koje bi se punilo desaliniziranom vodom, oborinama i pročišćenim sanitanim vodama. Sukladno tom konceptu s ciljem dokazivanja da će potrebne količine vode za navodnjavanje „složene" su, odnosno kreirane bilance vode.

No problem bilanci voda iz Studije proizlazi iz nevjerodostojnih podataka podešenih za potrebu dokazivanja održivosti sustava navodnjavanja.

Prvi problem je kapcitet akumulacijskog jezera. Ako je površina jezera 3 ha, a dubina 6 m, a izračunati kapacitet je oko 165.000 m3, tada je prosječna dubina jezera 5,5 m. To znači da poprečni presjek jezera ima oblik bazena s gotovo vertikalnim obalama. Dakle, prije bi se radilo o bazenu nego o jezeru. Okomitost obale jezera zahtijevala bi i posebne vještine i troškove izrade vidljivog obalnog zida između kota jezera od 480 i 600 cm kako se to navodi u Studiji. Neprirodni presjek „jezera", odnosno okomite obale u funkciji dokazivanja velikog kapaciteta od objekta čine bazen, a ne jezero.

Jezero, vodosprema ili protočni bojler
Tvrdnja da će se vodno lice održavati na razinama od 480 do 600 cm je problematična, jer bi to značilo da je operativni kapacitet akumulacijskog „jezera" u stvari samo 36.000 m3 i to pod uvjetom da su obale jezera idealno okomite. A to bi značilo da jezero može zadovoljiti potrebe navodnjavanja samo 12 dana u ljetnom mjesecu što je u suprotnosti s tvrdnjom iz Studije, str. 394.:

„Osim što akumulacijsko jezero ima estetsku funkciju, također osigurava količinu vode za navodnjavanje golf terena od mjesec dana u kritičnom mjesecu (srpnju) u slučaju kvara desalinizatora".

S obzirom na izloženi plan funkcioniranja navodnjavanja primjereniji izraz umjesto akumulacijsko jezero kapaciteta 165.000 m3 bio bi vodosprema kapaciteta 36.000 m3. A s obzirom na stvarni operativni kapacitet sumnja u stvarnu funkcionalnost predviđenog sustava navodnjavanja desalinizacijom morske vode je sasvim opravdana. Ako se stvarno želi tijekom cijele godine održavati planirana razina vodnog lica na visinama između 480-600 cm tada će desalinizator morati raditi puno više nego li je u tablicama navedeno. Ako bi pak na početku sušnog doba godine jezero imalo razinu od 480 cm uz visoke temperature zbog negativnog utjecaja isparavanja kapacitet desalinizatora ne bi mogao zadovoljiti ni potrebe za navodnjavanje.

Friziranje bilanci
Problem ove Studije su i podaci koji se nalaze u bilancama vode. Radi se o podacima koji su preuzeti od prethodnog ovlaštenika Tempus projekta. Preuzimanje podataka od prethodnog ovlaštenika je u tome što je taj prethodni ovlaštenik i projektant golfa. Vrijednost takvog projekta mjeri se u milijunima kuna. Jasno je da se tu radi o sukobu interesa jer projektant ima veliki interes da studija „prođe". Naravno da će projektant baratati s podacima koji odgovaraju cilju – prihvaćanju Studije. A da se radi upravo o tome vidljivo je u izrađenim vodnim bilancama te izračunima kako gubitaka tako i dobitaka od priljeva vode od oborina, pročišćavanja i desaliniziranja. Tako u izračunima nema parametara temeljem kojih je izrađen izračun isparavanja vode s akumulacijskog jezera, a rezultati umanjuju stvarne gubitke od isparavanja. Malo ozbiljniji stručnjaci bi vodili računa o utjecaju povećanja prosječne temperature zraka na bilancu jezera jer povećana prosječna temperatura zraka od jednog i pol stupanja celzija, koji je zabilježen u zadnje 33 godine na Cresu, utječe na bilancu vode u Vranskom jezeru 26,8 puta više od godišnjih padalina i 6,5 puta više od crpljenja vode. Valjda nije nikome sporno da je Matalda jako blizu Vrani, da nas očekuje još brže zatopljavanje i sve manje padalina. Površnim stručnjacima koji su radili bilancu vode za akumulaciju očito ne odgovaraju činjenice koje loše utječu na bilancu vode.

Urnebesna reakcija gradskih službi
No posebna zanimljivost u ovoj javnoj raspravi je činjenica da u ime uprave Grada Malog Lošinja nitko nije prozborio ni riječi. Ta činjenica opravdava uvjerenje da ni jedan gradski službenik i ni jedna gradska služba u čijoj je to nadležnosti Studiju nisu ni pogledali, a kamo li pročitali i proučili. Kao da ovako drastičan zahvat na području Grada s poslom i odgovornosti gradske uprave nema nikakve veze. Iako Jedinstveni upravni odjel ima nadležnost zaštite i unapređenja prirodnog okolišta na nasrtaj na više od tri milijuna kvadrata unutar Ekološke mreže iz Grada nitko nije ni pisnuo. Koja je uloga ove gradske uprave kad se u ovoj situaciji drži po strani? Čini se da se ne želi miješati u vlastiti posao, pa dopušta da se javnost prevodi žedna preko vode. Na zahvat koji podrazumjeva veliku opasnost po okoliš i dragocjene prirodne resurse u Gradu ne reagiraju.

Melankonična gradska uprava je reagirala tek na pitanju smještaja investitorovih radnika. Iako je tema javne rasprave bila Studija utjecaja golfa na okoliš i Ekološku mrežu, a ne rješavanje stambene problematike smještaja radnika, tek na je spomen smještaja radnika regairala gradska službenica Tanja Jović. Na 700 stranica materijala nije reagirala, ali je regirala na ono što nije predmet Studije i javne rasprave. Ne zanima je moguće uništavanja okoliša i mogući tragični negativni ekološki utjecaji ali je zanima problem stanovanja radnika. Istovremeno urnebesno i tragično.