Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Do kad će se gradske vijećnike i građane tretirati kao idiote?

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

unijeSvaka sjednica Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja donosi nam red besmislenih, red nezakonitih, red bespotrebnih i red paničnih odluka. Taj šaroliki spektar pojavne političke gluposti ovom je prilikom dodatno proširen održavanjem sjednice na Unijama iako se niti jedna točka dnevnog reda ne bavi Unijama. Valjda po uzoru na čerge - državnu politiku u kojoj Predsjednica RH seli svako malo svoj ured iz Zagreba ili kao što vlada održava prigodne sjednice u raznim gradovima 

No za razliku od Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, vlada prilikom "gostovanja" na dnevnom redu ima donošenje odluka od interesa za sredinu u kojoj održava sjednicu. Tako je prilikom zadnjeg gostovanja Vlade RH u Splitu Vlada donijela odluke, a ministri potpisali razne ugovore za projekte od interesa za Split i županiju u vrijednosti od dvije milijarde kuna. Dnevni red za iduću sjednicu Gradskog vijeća ima sedam točaka, ali niti jedna nema nikakve veze s Unijama. Na dnevnom redu je ukidanje javnog dobra od 25 m2, odabir izvođača radova, ukidanje koncesija, imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja i koeficijenti za obračun plaća. Za to nisu trebali ići na Unije. Ali demagoški i populistički nagoni lošinjskih političara pretežu nad racionalnim postupanjima. 

Bespotrebna odluka
Druga točka dnevnog reda je Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o odabiru izvođača za obavljanje komunalnih djelatnosti na održavanju obale i održavanju javnih površina u 2018. godini, uklanjanju olupina i neregistriranih vozila i plovila s javnih površina. Predloženom odlukom daje se posao izvođenja pripremnih radova za postavljanje sanitarnog čvora na Valdarkama u iznosu od 40.155 kn, izvedba staze na otoku Vele Srakane u iznosu od 247.275 kn te za održavanje plutajućih brana za iznos od 28.000 kuna, sve to temeljem čl.15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Već na prvi pogled ne djeluje logično da gradsko vijeće odlučuje o dodjeli posla od 40 ili 28.000 kuna kad se i veći iznosi isplaćuju bez znanja Vijeća prema ugovorima o djelu. No o tome drugom prilikom, pozabavimo se pravnim sadržajem prijedloga odluke. Članak 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu kaže da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora. U st.2. istog članka se utvrđuje da "Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora." Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je utvrdilo uvjete i mjerila odnosno proceduru za povjeravanje komunalnih poslova temeljem ugovora u Odluci o komunalnim djetnostima na području Grada Malog Lošinja ("Službene novine" PGŽ broj 32/14). Zanimljivo je da u materijalima za ovu točku nema uopće obrazloženja odluke već samo zaključak gradonačelnice, prijedlog odluke i troškovnik/ponuda. U samom prijedlogu odluke se poziva na čl. 2. spomenute Odluke o komunalnim djetnostima na području Grada Malog Lošinja. Na žalost predlagatelja (gradonačelnice) čl. 2. navodi sedam komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Malog Lošinja, ali ni jedna od njih se ne obavlja niti može obavljati temeljem ugovora, sukladno čl.15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. U čl.3. iste Odluke se nalaze komunalne djelatnosti od lokalnog značaja koje se mogu povjeriti drugima putem ugovora. Zakonom i Odlukom (čl.19-21.) propisan je postupak prikupljanje ponuda ili pokretanje postupka javne nabave za izbor ponuditelja za obavljanje kumunalne usluge putem ugovora. Postupak, kako ga je odredila navedena Odluka, vodi Povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnica. Povjerenstvo ocjenjuje ponude i predlaže gradonačelnici izbor. Na osnovu tog prijedloga gradonačelnica upućuje GV prijedlog odluke. Na kraju postupka GV donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Iz oskudnog materijala za ovu točku može se zaključiti da je predložena odluka o odbabiru izvođača temeljena na pogrešnom pravnom osnovu; poziva se na članak 2. umjesto na čl. 3. Odluke o komunalnim djetnostima na području Grada Malog Lošinja, uz kršenje procedure koja je predviđena u člancima 19, 20 i 21 spomenute odluke. Cijeli se postupak temelji na premisi da niti jedan gradski vijećnik neće nikad temeljito proučiti dostavljene mu materijale i propise i nikad postaviti pitanje odgovornosti za ovakva postupanja.

Nezakonito ispravljanje nezakonitosti
Iako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture upravnim nadzorom utvrdilo nezakonito postupanje Grada Malog Lošinja prilikom odobravanja koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra Jadranka hotelima u dva slučaja kao i dodjele koncesija samome sebi, u materijalima se prikriva ta činjenica, a izvršavanje naloga Ministarstva, izmjena koncesija, želi se prikazati kao ispunjavanje zahtjeva Jadranka hotela za objedinjavanjem koncesija. Ministarstvo je naložilo Gradu Malom Lošinju poništenje koncesije koju je grad dao sam sebi i izmjenu dvije koncesije koje je dodjelio Jadranka hotelima. Predloženim odlukama o poništenju i izmjeni koncesija Grad Mali Lošinj i Gradsko vijeće ne izvršavaju naloge Ministarstva.

Umjesto da postupi po naloguMinistarstva i poništi jednu koncesiju a dvije izmjeni, Grad Mali Lošinj tvrdoglavo poništava dvije koncesije, a mijena jednu. Spajanje dvije koncesije u jednu prikazuje kao uobičajeno i rutinsko ispunjavanje zahtjeva Jadranke hotela.

Dakle, ukidanje koncesije i izmjenu koncesije prikazuje ne kao otklanjanje nezakonitosti po nalogu Ministarstva već kao udovoljavanje zahtjevu  Jadranka hotela. Na ovom primjeru se dobro vidi sinergija Grada Malog Lošinja i Jadranke. Jadranka hoteli su urudžbirali zahtjev za spajanje dvije koncesije u jednu dana 29. svibnja 2018, a u zahtjevu je zatraženo spajanje i izmjena nezakonitih koncesija na način da se traženim izmjenama upravo ispunjava nalog ministarstva za ispravaljanjem koncesija. Time Grad Mali Lošinj prikriveno ispunjava nalog Ministarstva, ali ne prema zahtjevu Ministarstva već po zahtjevu investitora. Puno ugodnija situacija, u situaciji u kojoj je činjenica da Grad Mali Lošinj radi za trgovačko društvo Jadranka već prihvaćena, a mit o vlastitoj nepogrešivosti još održavan.

Činjenica da su materijali za vijeće poslani vijećnicima samo tri dana nakon predaje zahtjeva Jadranka hotela za spajanjem i izmjenom koncesija navode na zaključak da su materijali pisani navrat-nanos, u foto finišu (rok od 60 dana je isticao) i udruženim snagama pravnih eksperata stvarno "jedinstvenog" upravnog odjela Grada Malog Lošinja i moćne pravne službe Jadranke koja je u stanju kategorizirati i fatamorganu (npr. marinu Čikat).

Način na koji su koncipirani materijali za 3. i 4. točku dnevnog reda, a kojim se moraju temeljem upravnog nadzora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zbog utvrđenih nezakonitosti ukinuti i promijeniti 3 koncesije, želi se sakriti utvrđena činjenica o nezakonitostima na koje su gradonačelnica i stručne službe bile upozorene. Upozorenja o nezakonitosti namjere da se dodjele koncesije kakve su se dodijelile, gradska uprava je u silnoj želji da se se dodvori investiroru kakav se samo poželjeti može, otpuhnula uz podrugljivi smiješak i odmahivanje rukom. Koliko je to pogrešan stav pokazuje upravni nadzor Ministarstva kojim se utvrdilo:

a) Koncesija za rekonstukciju javne rasvjete je donešena u suprotnosti s člancima 24.25. i 28. Zakona o pomroskom dobru i morskim lukama. Dakle koncesija za rekonsturukciju javne rasvjete - nije zakonita.

b) Koncesija za uređenje šetnice je donešena u suprotnosti s člancima 24.25. i 28. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Dakle koncesija za uređenje šetnice - nije zakonita.

c) Konesija za izgradnju plaže Kadin je donešena u suprotnosti s člancima 7. 24.25. i 28. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Dakle koncesija za izgradnju plaže Kadin - nije zakonita.

Prtljanje i laganje o koncesiji Kadin
Temeljem nalaza, Ministarstvo je Gradu Malom Lošinju naložilo da u roku od 60 dana poništi Odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju, koja je objavljena u SN 38/17 od 21. prosinca 2017. te da izmjeni, na način da uskladi sa zakonom, koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici Čikat objavljene u SN 24/17 od 7. rujna 2017. i koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat, objavljenu u SN 38/17 od 21. prosinca 2017.

Kako Grad Mali Lošinj ispunjava naloge Ministarstva? U 3. točki dnevnog reda je prijedlog Odluke o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju. U prijedlogu odluke se samo utvrđuje da je gradonačelnica razmatrala i utvrdila prijedlog odluke o poništenju koncesije za izgradnju uređene plaže Kadin. O tome zašto je uopće razmatrala takvu odluku i zašto ju predlaže ni riječi. Zaključkom gradonačelnica utvrđuje samo da je iz čista mira, sama sebi prihvatila odluku o poništenju koncesije te ju je poslala Gradskom vijeću na usvajanje.

U prijedlogu Odluke o poništenju koncesije se poziva na čl.19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji utvrđuje što jest koncesija za posebnu upotrebu i tko ju odobrava. Odluku o ukidanju koncesije trebalo je temeljiti na odredbama čl.27, 29, 30 i 31, kao i u nalazu Ministarstva. U namjerno kaotičnom, nerazumljivom i zbrkanom obrazloženju odluke o oduzimanju koncesije brkaju se odredbe Zakona o gradnji i Zakona o pomorskom dobru koje nemaju veze s nalazom Ministarstva niti s činjenicama radi kojih je naloženo poništavanje koncesije. Kao alibi za nezakonitu odluku o dodjeli koncesije se navode kaznene odredbe iz čl.114. st. 2. koji kaže da su kazne od 30.000 do 100.000 kuna za prekršaj pravne osobe koja nešto izgradi na pomorskom dobru bez koncesije. Dakle iz straha od velikih kazni Grad je sam sebi dodjelio nezakonitu koncesiju. Tek na kraju, nakon navođenja besmislenih i nepovezanih odredbi skriva se razlog za poništenje koncesije, a to je nalaz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Manipulacijom i obmanom se prikazuju lažni razlozi za poništenje koncesije: "Iako su čestice na kojima je izdana lokacijska dozvola evidentirane kao obala iste nisu upisane kao pomorsko dobro". Vrhunac obmane je zadnja rečenica iz obrazloženja: "Nalog ispekcijskog nadzora je da se odluka poništi do evidentiranja pomorskog dobra." Prema obrazloženju predložene odluke, zaključak je gradonačelnice da je ministarstvo naložilo samo privremeno poništenje odluke dok se, eto, ne utvrde granice pomorskog dobra. Iako se u opširnom obraloženju Ministarstva jasno navode svi razlozi za poništenje kao i konkretno kršenje odredbi više članaka zakona (7, 24, 25, 28), gradonačelnica ležerno sugerira da je kriv netko drugi jer nije, eto, odredio granice pomorskog dobra.

Zakašnjela odluka
U petoj točki dnevnog reda su materijali za imenovanje Povjerenstva za davanje na korištenje javne površine. Sve odluke vezane za korištenje javnih površina, odnosno svi planovi kojima se određuju lokacije za davanje u zakup su debelo zakašnjeli. U Odluci o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja se utvrđuje da se svi planovi i odluke moraju donijeti na početku kalendarske godine. A Grad Mali Lošinj planove donosi tek sredinom godine. I tako zakašnjele odluke se ne mogu provesti jer ne postoji Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine! U prevelikom i ozbiljnom poslu preustroja gradske uprave, odnosno formiranja Jedinstvenog upravnog odjela, zaboravilo se valjda na Povjerenstvo.

Iako se u Odluci o porezima utvrđuje da Povjerensto imenuje Gradsko vijeće, iako Gradsko vijeće ima Odbor za izbor i imenovanja, gradonačelnica sama predlaže Gradskom vijeću članove Povjerenstva. U čl. 43. Statuta Grada Malog Lošinja utvrđuje se da Odbor za izbor i imenovanja predlaže imenovanje i razrješenje osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća. No bez obzira na te statutarne odredbe gradonačelnica nameće, a predsjenik Gradskog vijeća prihvaća takvo kršenje vlastitih propisa i ovlasti te stavlja na dnevni red prijedlog članova Povjerenstva koji su predloženi od strane za to nenadležne osobe.

Zanimljiv je također i predloženi sastav Povjerenstva od tri člana. Od tri člana dva su djelatnici gradske uprave čiji je neposredni rukovoditelj gradonačelnica. Inače, razlog zašto je Odlukom predviđeno da Gradsko vijeće imenuje članove Povjerenstva jest upravo u tome da taj posao ne radi gradska uprava, te da to bude neovisno tijelo izvan gradske uprave.

Zašto predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja prešutno dozvoljava kršenje Statuta i uzurpaciju ovlasti vijeća pitanje je na koje bi morao  odgovoriti kad bi postojao barem jedan gradski vijećnik koji bi se usudio postaviti to pitanje.

Prema već uhodanoj praksi očekivano je da će Gradsko vijeće, bez puno rasprave i ulaženja u stvarni sadržaj predloženih odluka i uz izbjegavanje zamjeranja gradonačelnici, prihvatiti sve predloženo. Ovaj put uz razgaljenu dušu lošinjskih političara koji misle da će ukazanjem ljudima na Unijama dokazati svoju brigu za mala mjesta. To što sjednica održana na Unijama ne donosi stanovnicma nikakvu konkretnu korist i što će se na sjednici raspravljati o koeficijentima za određivanje plaća gradskim službenicima je očito nebitna činjenica.

Ipak treba nekad i pohvaliti gradsku vlast. Ispravljanje nezakonitosti u dodjeli koncesija i određivanja plaća gradskoj upravi na Unijama pokušati prikazati kao brigu za mala mjesta svakako je pokušaj vrijedan divljenja.

Komentari: 

119 # Do kad će se gradske vijećnike i građane tretirati kao idiote?Vox Populi 2018-06-06 13:55
Građani, koliko god se pokazalo da su na izborima bili naivni ili glupi, svoje su rekli na izborima, i sad moraju trpiti postupanje gradske uprave ili pojedinačno ili grupno slati prijave ministarstvima ili DORH-u, radi očiglednog kršenja zakona i ostalih stvari koje se dešavaju ispod stola.
S druge strane, gradski vijećnici na svakoj sjednici GV imaju mogućnost ne ispasti idioti. Još su cijela dva dana do potpuno nepotrebnog izleta na Unije. Uvjeren sam da će svi gradski vijećnici pročitati ovaj članak i upoznati se sa navedenim i dobro obrazloženim činjenicama.
Žele li gradski vijećnici i dalje biti idioti i svjesno sudjelovati u kršenju zakona i procedura koje im predlaže gradska uprava u rasulu, saznati ćemo ili to nećemo za dva dana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Svjesno, namjerno, poltronsko kršenje StatutaHombre 2018-06-06 16:25
Citat Vox Populi:
Uvjeren sam da će svi gradski vijećnici pročitati ovaj članak i upoznati se sa navedenim i dobro obrazloženim činjenicama.
Možda hoće, a možda neće, ali zasigurno će podići dovoljno ruku za prijedloge odluka. Među njima i za prijedlog sastava Povjerenstva za davanje na korištenje javne površine. Time će svojom slobodnom voljom, bez da im netko zavrće ruke da ih na to prisili vijećnici GV pogaziti čl. 43. Statuta Grada Malog Lošinja koji kaže da sastav Povjerenstva za davanje na korištenje javne površine predlaže Odbor za izbor i imenovanja, a ne gradonačelnica. A da bi pokazala spremnost da je se tretira kao kompletne idiote većina GV će prihvatiti prijedlog da od tri člana Povjerenstva dva budu djelatnici gradske uprave čiji neposredni rukovoditelj je gradonačelnica.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
19 # Psst ...Hogar 2018-06-07 09:30
Citat Hombre:
A da bi pokazala spremnost da je se tretira kao kompletne idiote većina GV će prihvatiti prijedlog da od tri člana Povjerenstva dva budu djelatnici gradske uprave čiji neposredni rukovoditelj je gradonačelnica.
Jezik pregrizao dabogda. Bolje da si šutio, jer treba ih pustiti da to naprave pa će svatko moći rušiti odluke nezakonito biranog Odbora :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Klinički dokazano!paiazzo 2018-06-12 10:28
Citat Hombre:
A da bi pokazala spremnost da je se tretira kao kompletne idiote većina GV će prihvatiti prijedlog da od tri člana Povjerenstva dva budu djelatnici gradske uprave čiji neposredni rukovoditelj je gradonačelnica.
Prijedlog su prihvatili i dokazali da su idioti. Ali to ne smijem napisati da Kamala na mene ne nahuška Gradonačelnicu i Policiju zbog govora mržnje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # zdravstveni turizamdr House 2018-06-12 11:54
eto, sad na otoku već imamo i kliniku za...?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Sinergijagost 2018-06-06 18:27
Posljedica sinergije nepažljive vožnje i uvjeta na kolniku


i.imgur.com/4YAiSps.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...Licemjer 2018-06-07 19:32
Kontekst?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # ~~gost 2018-06-07 20:18
Citat Licemjer:
Kontekst?
Pouka vozi pažljivo kad ne znaš što je iza zavoja?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
119 # IdiotizamGrađanin bez adrese 2018-06-06 20:09
S obzirom da je do svega ovoga došlo mogu zaključiti da su vijećnici već idioti, velike kukavice koje ne znaju,neće i boje se suprostaviti velikim Vođama, gradonačelnici koja ne zna tko joj glavu nosi. A što se tiče grada,platno je šareno,profili svakakvi.
U politiku se ide radi vlastitih interesa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # vrč ide na vodu dok se ne razbijemacan 2018-06-06 21:53
Citat Građanin bez adrese:
S obzirom da je do svega ovoga došlo mogu zaključiti da su vijećnici već idioti, velike kukavice koje ne znaju,neće i boje se suprostaviti velikim Vođama, gradonačelnici koja ne zna tko joj glavu nosi. A što se tiče grada,platno je šareno,profili svakakvi.
U politiku se ide radi vlastitih interesa.
Zar se nitko od vijećnika ne boji kaznene odgovornosti, pa i veliki Maminjo je dolijao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
123 # Neznanje + bahatostIstrazivac 2018-06-06 22:52
Citat Građanin bez adrese:
S obzirom da je do svega ovoga došlo mogu zaključiti da su vijećnici već idioti, velike kukavice koje ne znaju,neće i boje se suprostaviti velikim Vođama, gradonačelnici koja ne zna tko joj glavu nosi. A što se tiče grada,platno je šareno,profili svakakvi.
U politiku se ide radi vlastitih interesa.
Nisu vjecnici neznalice vec nemaju dovoljno hrabrosti da se suprotstave interesu zasticenih obitelji koje stiti gradonacelnica naocigled cijele javnosti.
Ako nemaju hrabrosti za to nisu se niti trebali kandidirati za predstavnike gradjana koji su i bez njih u velikoj gabuli obzirom na aktualno stanje u gradu i drzavi!
Gradonacelnica je predstavnica svoje "elite", a vijecnici svojih sitnih osobnih interesa!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Šibicarenje s koncesijamaUgor 2018-06-07 13:06
Stvari su jednostavnije nego što na prvi pogled izgledaju. Sjetimo se da je predigra za zadnje izbore sva bila u znaku obljetnica lošinjskog turizma i Jadranke pa su se redale medijjske slavopojke s naglaskom na zasluge gradske vlasti s HDZ-om na čelu u sinergiji s upravom jadranke. Povodom toga čak je izdana knjiga u kojoj je kao značajan datum za otočno blagostanje objavljen datum kad je Vitez bez mača stupio na čelo GV. Zanimljivo ja da se 60. godišnjica Jadranke inače slavila krajem veljače, ali za ovu prigodu je povijest malo prilagođena potrebi izborne kampanje. Kako je netko tada napisao - Datumi su nebitni. Zajednički dernek Grada i Jadranke uoči izbora nije organiziran radi obilježavanja obljetnica. Proslave su bile "predizborno darivanja glasača za promidžbu družbe koja je širom otvorila vrata kapitalu iz Sibira. Družba se nada da će je zbog "kruha i igara", glazbe i vatrometa birači ponovno izabrati. Ruski gazde planiraju do 80. obljetnice završiti investicijski ciklus tako da Lošinj postane top destinacija bez jeftinih kampova i privatnog smještaja te besplatnih komunalnih plaža." A sada kad su izbori prošli, Ana postala gradonačelnica, Vitez bez mača njen zamjenik, a HDZ skrpao većinu u GV vraćaju se dugovi za troškove "kruha i igara". U tom svjetlu treba promatrati i ovo šibicarenje s koncesijama i razumjeti ponašanje vijećnika vladajuće većine. Oni nisu idioti. Oni su dužnici.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # sinergijagrađanin 2018-06-07 15:24
Citat Ugor:
Stvari su jednostavnije nego što na prvi pogled izgledaju. Sjetimo se da je predigra za zadnje izbore sva bila u znaku obljetnica lošinjskog turizma i Jadranke pa su se redale medijjske slavopojke s naglaskom na zasluge gradske vlasti s HDZ-om na čelu u sinergiji s upravom jadranke. Povodom toga čak je izdana knjiga u kojoj je kao značajan datum za otočno blagostanje objavljen datum kad je Vitez bez mača stupio na čelo GV. Zanimljivo ja da se 60. godišnjica Jadranke inače slavila krajem veljače, ali za ovu prigodu je povijest malo prilagođena potrebi izborne kampanje. Kako je netko tada napisao - Datumi su nebitni. Zajednički dernek Grada i Jadranke uoči izbora nije organiziran radi obilježavanja obljetnica. Proslave su bile "predizborno darivanja glasača za promidžbu družbe koja je širom otvorila vrata kapitalu iz Sibira. Družba se nada da će je zbog "kruha i igara", glazbe i vatrometa birači ponovno izabrati. Ruski gazde planiraju do 80. obljetnice završiti investicijski ciklus tako da Lošinj postane top destinacija bez jeftinih kampova i privatnog smještaja te besplatnih komunalnih plaža." A sada kad su izbori prošli, Ana postala gradonačelnica, Vitez bez mača njen zamjenik, a HDZ skrpao većinu u GV vraćaju se dugovi za troškove "kruha i igara". U tom svjetlu treba promatrati i ovo šibicarenje s koncesijama i razumjeti ponašanje vijećnika vladajuće većine. Oni nisu idioti. Oni su dužnici.
dobro se sjećamo te lakrdije
volim-losinj.org/buka/2629-destinacija-dobrog-osjecaja#comment-47091
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Šibicarenje s koncesijama [1]Rambo 2019-03-20 09:43
Svaki pravi domoljub i suverenist se treba zgroziti zbog ovakvog tumačenja posljedica davanja koncesija:
Koncesije su " zakonsko"smanji vanje teritorija države na više godina. Sve se radi pod krinkom prihodovanja sredstava proračunima i pogodovanja određenim koncesionarima, jer je uveden pojam koncesije "na zahtjev" koji anulira slobodno tržište.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # MukPRdac 2018-06-07 10:56
Di je zapelo s izmjenom Plana kisoka?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
78 # karte se nanovo miješajupokorny 2018-06-07 16:14
Citat PRdac:
Di je zapelo s izmjenom Plana kisoka?
Očito da stručne službe Grada bojkotiraju gradonačelnicu, ovo ne vodi ničemu. Više ni ministar ne može spasiti situaciju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Ministrove naplavinegost 2018-06-07 17:42
Citat pokorny:
Citat PRdac:
Di je zapelo s izmjenom Plana kisoka?
Očito da stručne službe Grada bojkotiraju gradonačelnicu, ovo ne vodi ničemu. Više ni ministar ne može spasiti situaciju.
Očito je samo da melješ na prazno. Jer Gradonačelnica je provela reorganizaciju i sada ima što je htjela da ima a ako sluša loše savijetnike sama si je kriva a ne stručne službe. A da ministar ne može spasiti situaciju je logično jer su joj u službama ostale njegove naplavine.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Drugi planDomaća 2018-06-08 11:33
Citat PRdac:
Di je zapelo s izmjenom Plana kisoka?
Vlakić ostao u drugom planu! Ljudi traže premještanje taxi službe iz centra grada.Tek sad će ispast kažin! "Kraljica" u pat poziciji!!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # lukava lisicastrapon 2018-06-08 12:02
Citat Domaća:
Vlakić ostao u drugom planu! Ljudi traže premještanje taxi službe iz centra grada.Tek sad će ispast kažin! "Kraljica" u pat poziciji!!!
Možda je tako najbolje, neće se ići na ruku ni Kamali ni vijećnicima koji imaju kafiće na pjaci..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Neverin 2018-06-08 10:36
Gradsko vijeće zbog lošeg vremena neće biti održano danas na Unijama. Znak s neba ili...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # ta tvoja barka malagalijot 2018-06-08 12:46
Citat Neverin:
Gradsko vijeće zbog lošeg vremena neće biti održano danas na Unijama. Znak s neba ili...
A bit će da im je radi kiše preklizavo more pa se boje da negdje ne izlete iz zavoja, kao onaj gore na fotografiji volim-losinj.org/.../...

Neverini, pijavice pa i povremeni snijeg uz totalnu blokadu javnog prijevoza do kopna su sastavni dio života na otoku. A naši jaki pomorci iz gradskog vijeća se ucvikali od malo vjetra i kiše.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # hvali more drž se krajayocker 2018-06-08 13:28
Citat galijot:
Neverini, pijavice pa i povremeni snijeg uz totalnu blokadu javnog prijevoza do kopna su sastavni dio života na otoku. A naši jaki pomorci iz gradskog vijeća se ucvikali od malo vjetra i kiše.
Misliš na kapetana Kamalu i kapetana Andrina ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
65 # hvali more drž se solarija i jakuzzijagalijot 2018-06-08 14:20
Citat yocker:
Misliš na kapetana Kamalu i kapetana Andrina ?
mislim prvenstveno na njih dvojicu, koji su direktno zaslužni što imamo ovu stranku na vlasti, ali mislim da u vijeću imamo još neke koji su završili pomorsku školu, a boje se umočiti prst u more.
prije smo imali gradonačelnika koji je završio čak višu pomorsku ili kako se to danas kaže pomorski fakultet, on bi po neveri makar i na vesla došao do Unija, a ovi danas kao da ne znaju ni plivati osim u jakuzziju.

trajekti danas uredno plove, katamaran je bez problema doplovio do Rijeke, i preko Unija se večeras vraća na Lošinj, a ovi naši frajeri ne znaju ni kako bi do Unija. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # možda imaju morsku bolestgalijot 2018-06-08 14:41
i Premuda je malo prije isplovila, Lošinj - Susak - Unije - Lošinj
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
210 # Moš mislitgost 2018-06-08 14:51
Citat galijot:
prije smo imali gradonačelnika koji je završio čak višu pomorsku ili kako se to danas kaže pomorski fakultet, on bi po neveri makar i na vesla došao do Unija, a ovi danas kao da ne znaju ni plivati osim u jakuzziju.
Da, baš bi kilavi kapeli po neveri veslao do Unija. Moš mislit :oops:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # bela ladjašojić 2018-06-13 02:41
mi ih budemo prebacili
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Vrijedilo je ...

  Žuja 19.01.2022 08:19
  Odgovornost
  Krivnju baca na vlast zadnjih deset godina. A vlast su bili HDZ, Kapeli, Kučić i žetončići ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 19.01.2022 08:11
  .......
  Gospodin Franković nije nikoga oblatio,ali krivnju baca na gradonačelnicu, a iseljavanje ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  gost 19.01.2022 08:09
  HDZc5
  Plenković Hrvatsku zamišlja kao jednu svoju privatnu prćijicu, kazala je Sabina Glasovac ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 18.01.2022 22:53
  Možda ser...,neznam.
  Kad čekaš građevinsku za kuću preko 10 g. Na kraju je napraviš na crno(dobro da se je dalo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 20:14
  .....
  Nisi naveo nikakav brojčani dokaz niti si naveo zašto. Samo postavljaš glupa pitanja. Očito ...
   
 • Vrijedilo je ...

  NN 18.01.2022 20:14
  ....
  Amiš hoće reći da su lošinjanke u zadnjih 10 godina trebale roditi još 551 dijete kako ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 19:28
  Brojčano dokazano i napisao sam zašto a sad vi imate neki argument osim "Ana loša hadeze ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 19:10
  Činjenice nisu blaćenje
  Ako HDZ u Zagrebu pod motom demografije optužuje Tomaševića znači da laje pod krivim drvetom.
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 18.01.2022 18:51
  Trend licemjerja
  Melješ li ga melješ o svemu i svačemu, ali tema nisu Amiši i pravi katolici ni natalitet ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 18:36
  .....
  Čitajući komentar koji ovdje navodite,ima tu puno istine,i to su činjenice.Uvaže ni vijećnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 16:56
  Ne rađa HDZSDP...
  A dobro, koliko djece je prosječna Lošinjanka rodila u zadnjih 10 godina a koliko npr. 1900?
   
 • Vrijedilo je ...

  S.T. 18.01.2022 13:24
  Budimo precizni a ne Volarići
  Na tu glupost Volarić je dobio odgovore: - ali sada pričamo o razlici od popisa 2011 do ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 11:57
  Elementrano, Volariću!
  Možemo ali ne moramo to znati. Jer mi govorimo o popisu za zadnjih deset, a ne za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Domestos 18.01.2022 11:00
  Razjareni sponzor
  Razjaren Frankovićevim osvrtom na demografsku katastrofu otoka Aninih djedova oglasio se ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Haker 18.01.2022 10:23
  Bolest Balkana traži reset sustava
  U tom pravcu idu i komentari uz ovaj Frankovicev status: ~ Matematicki gledano, brojka ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  Lokalni akter 18.01.2022 09:43
  Tko je dobio Hrvatsku?
  Dobili smo Hrvatsku, ali ostasmo bez Hrvata ... ... komentira Zoran Šprajc na RTL-u.
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 17.01.2022 22:05
  ...
  Može biti samo na dva mjesta, na Nerezincu ili u Stopu
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 17.01.2022 19:42
  Ne brinite, u trendu smo
  Prema odgovoru ureda gradonačelnice portalu otoci.net Lošinj je u trendu s ostatkom Hrvatske.
   
 • Vrijedilo je ...

  ...... 17.01.2022 19:18
  .......
  A di mi je Van Bohu?Da brani čast naše drage gradonačelnice? Daj čovječe javi se malo! Ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krampus 17.01.2022 18:45
  Nestali u dva i pol mandata
  Ne znamo gdje su nestali ali znamo kad su nestali. Nestali su dok je Kapeli bio gradonačelnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krmak 17.01.2022 18:13
  Car je gol
  Butković,Komadi na i Ana koji vam je k...?Zašto ne vrate liniju 311 u Mrtvašku?U cijeloj ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 18:03
  Laže Plenki ko HDZ-ovac
  Kazao je da pad stanovništva u Hrvatskoj nije novost jer da to taje već 70 godina. Laže ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Zvekan 17.01.2022 16:40
  Problem je u građanima
  Premijer je snužden. Ide okolo i žali se da svi ignoriraju njegov krasan intervju, piše ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Žuja 17.01.2022 12:40
  Segment nautičkog turizma
  A u životopisu uz izborni program joj piše Radno iskustvo stjecala je u segmentu nautičkog ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  ..... 17.01.2022 11:41
  ....
  ... nego za ono što je radila kod ćaće svog, klozetfrau
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  hranitelj tuljana 17.01.2022 10:51
  Seksizam naš svagdašnji
  ..nego za što je? Hajde, dovrši...:lol:
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 10:49
  Mjesto ugodno za život
  Tu frazu je Ana Kučić uvela kad je shvatila da od obećanja kako će Lošinj biti prvi od ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gulanfer 17.01.2022 10:11
  Nedostatak vizije odgovornih
  Čeka da se prvo oglasi šef njene partije pa da pisac šalabahtera zna šta da napiše. Ali za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Trubilo 17.01.2022 09:22
  Najveći otočki grad
  Znate onu vječnu frazu o Malom Lošinju kao najvećem gradu na našim otocima... Jesmo li još ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  ..... 17.01.2022 08:52
  Komadina kadar
  Nesposobnost Komadinog kadra: 1.riva na Susku 2.riva na Unijama 3.Mrtvaška 4.solarna elektrana ...