Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Mjerenje demokracije

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

votingZa manje od mjesec dana demokracija će nam osigurati da ne dobijemo bolju državnu vlast nego što je zaslužujemo budući da će je izabrati dobri ljudi koji ne izlaze na izbore. U duhu ove dvije poznate, pomalo cinične izreke na proljeće iduće godine izabrat će nam i lokalnu vlast. Kakvo je stanje demokracije u Republici Hrvatskoj? Na pitanje može li se uopće mjeriti kvalitetu demokracije pokušao je odgovoriti portal EKONOMSKI LAB prikazom metodologije koju koristi američka nevladina organizacija Freedom House koja zagovara i mjeri obilježja demokracije diljem svijeta.

 

Prema Izvješću Freedom House pod nazivom "Nacije u tranzitu" (Nations in Transit) Hrvatska se nalazi u društvu Poljske, Rumunjske i Bugarske, odnosno Mađarske, za razliku od ponešto razvijenijih demokracija od Baltika preko Češke i Slovačke do Slovenije. 

Metodologija mjerenja demokracije
Demokracija je apstraktna ideja jer je povijesno iskustvo zapravo ograničeno. Freedom House metodologija obuhvaća pitanja javnih politika i političkog poretka koja su bila kriteriji pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Portal ističe da prikazivanjem pitanja nastoji ukazati na složenost pojave koju se mjeri i ilustrira tezu o tome koliko je demokracija širi koncept od pukih predodžbi o volji većine kroz višestranačke izbore (koji su, naravno, nužan, ali ne i dovoljan uvjet razvijene liberalne demokracije).

Kriteriji su svrstani u nekoliko poglavlja javnih politika, kako slijede:

Nacionalna demokratska vladavina:
■ Oslikavaju li ustav i zakoni načela demokratske vladavine?
■ Da li je država u praksi otvorena za političku participaciju građana u procesu donošenja odluka o javnim politikama?
■ Postoji li sustav provjera i ravnoteža između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti?
■ Omogućuje li se građanima i medijima zakonsko pravo na pristup informacijama države?
■ Postoji li odgovarajuća razina ekonomske slobode od dominacije države?
■ Postoji li konsenzus političkih skupina i građana o demokraciji kao temelju političkog sustava?
■ Postiže li se politička stabilnost bez prisile, nasilja i kršenja temeljnih prava i građanskih sloboda od strane države i ne-državnih aktera?
■ Priznaju li građani legitimitet državne vlasti te zakone i javne politike kojima se njima upravlja?
■ Da li je državna vlast uspostavljena na cijelom teritoriju zemlje?
■ Da li je država slobodna od prijetnji stabilnosti kao što su rat, pobune, dominacija vojske, stranih sila i ostalih skupina moći?
■ Da li je zakonodavna vlast neovisna od izvršne vlasti te djelotvorna i odgovorna prema javnosti?
■ Imaju li građani i mediji redoviti pristup zastupnicima i zakonodavnom procesu kroz javna saslušanja, okupljanja u lokalnim jedinicama, objavljena parlamentarna izvješća itd.?
■ Oslikava li parlament društveno-političke preferencije tako što omogućava forum za mirno i demokratsko ophođenje različitih političkih opcija?
■ Da li je uloga vlade u stvaranju javnih politika jasno definirana u odnosu na ostale grane vlasti?
■ Ima li vlada resurse za formuliranje i implementiranje javnih politika?
■ Imaju li građani i mediji redoviti pristup vladi na način da mogu komentirati formuliranje i implementaciju javnih politika?
■ Funkcionira li profesionalna javna uprava prema demokratskim standardima i praksama?
■ Predstavlja li vlada društveno-političke preferencije prilikom rješavanja sukoba i podrške razvoju demokracije?
■ Postoji li građansko-demokratski parlamentarni i sudski nadzor nad vojskom i sigurnosnim službama te nad njihovim proračunima?
■ Imaju li zastupnici, mediji i udruge civilnog društva dovoljno informacija od države kako bi mogu nadzirati vojsku i sigurnosne službe?

Izborni proces:
■ Temelji li se vlast na općem i jednakom pravu glasa i na volji građana iskazanoj na redovnim, slobodnim i poštenim izborima na kojima se provodi tajno glasovanje?
■ Postoji li pošteno izborno zakonodavstvo, jednake mogućnosti vođenja političke kampanje, poštena anketiranja i pošteno brojanje glasova?
■ Postoje li značajne prepreke političkoj organizaciji i registraciji?
■ Temelji li se izborni sustav na višestranačju, s funkcionalnim strankama, uključujući i opozicijsku stranku?
■ Da li je javnost angažirana u političkom životu zemlje, što se vidi kroz članstvo u strankama, odaziv glasača na izborima i ostale faktore?
■ Da li je politički proces otvoren za sudjelovanje nacionalnih manjina?
■ Postoji li mogućnost djelotvorne rotacije odnosno promjene vlasti među različitim strankama koje predstavljaju različite interese i opcije javnih politika?
■ Jesu li birači slobodni izabrati svoje predstavnike bez pritiska od strane vojske, stranih sila, totalitarnih stranaka i/ili gospodarskih oligarha?
■ Jesu li posljednji nacionalni parlamentarni i predsjednički izbori bili ocijenjeni kao slobodni i pošteni od strane domaćih i međunarodnih organizacija koje nadziru izbore?

Civilno društvo:
■ 
Štiti li država pravo na neovisnost civilnog sektora?
■ Postoji li rast neprofitnih i nevladinih udruga civilnog društva, uključujući i karitativno-filantropske udruge za dobrovoljnu pomoć potrebitima te udruge nacionalnih manjina?
■ Koliko javnost sudjeluje u dobrovoljnim aktivnostima udruga?
■ Koliko vjerske zajednice sudjeluju u karitativnim aktivnostima?
■ Da li je društvo slobodno od utjecaja ekstremističkih i netolerantnih nevladinih organizacija koje prijete društvenoj stabilnost i demokratskoj tranziciji?
■ Da li je regulatorno okruženje za civilno društvo slobodno od prekomjerne birokracije prilikom registracije, ostvarivanja zakonskih prava, financiranja, oporezivanja, nabave i pristupa informacijama?
■ Imaju li udruge dovoljne kapacitete i perspektivu financiranja iz domaćih i stranih izvora, uključujući i mogućnost sudjelovanja na natječajima za javna sredstva?
■ Koliko država uzima u obzir istraživanja i zagovaranja javnih politika od strane interesnih skupina i udruga, pogotovo kod kreiranja javnih politika i zakonodavstva?
■ Kako mediji gledaju na udruge?
■ Poštuje li država pravo na osnivanje i članstvo u sindikatima?
■ Da li je obrazovni sustav slobodan od političkog utjecaja i propagande?

Neovisnost medija:
■ 
Postoji li zakonska zaštita slobode medija?
■ Jesu li istraživački novinari zaštićeni?
■ Postoje li zakonske odredbe o klevetama i visoke kazne za „neodgovorno" novinarstvo?
■ Jesu li medijska uredništva neovisna od državnog uplitanja i privatnih vlasnika?
■ Uživa li javnost raznolikost ponude tiskanih i elektroničkih izvora informacija, i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, a koji bi predstavljali različite političke poglede?
■ Da li je većina medija u privatnom vlasništvu i slobodna od prekomjerne koncentracije jednog vlasnika?
■ Jesu li privatni mediji financijski održivi na tržištu, odnosno slobodni od politički i drugih utjecaja?
■ Mogu li novinari i mediji osnivati vlastita profesionalna udruženja?
■ Uživa li društvo slobodan pristup Internetu, bez državne kontrole i uz različitost mišljenja na online izvorima?

Lokalna demokracija:
■ Omogućuju li ustav i zakoni okvir za lokalnu samoupravu i demokraciju?
■ Postoji li dovoljna razina decentralizacije?
■ Jesu li lokalne vlasti slobodne u dizajniranju i prilagodbi institucija lokalnim potrebama i uvjetima?
■ Konzultira li se središnja vlast s lokalnim vlastima prilikom planiranja donošenja odluka o javnim politikama koje se odnose na lokalnu razinu?
■ Postoji li opće, jednako i izravno pravo glasa na lokalnoj razini?
■ Održavaju li se lokalni izbori redovito?
■ Jesu li birači u svojim preferencijama slobodni od gospodarskih oligarha, središnje vlasti i nacionalnih političkih stranaka?
■ Koliko su građani angažirani kroz članstvo u strankama, odaziv na izborima i druge faktore?
■ Oslanjaju li se lokalne vlasti na prijedloge udruga, poslovnih i sindikalnih udruženja i ostalih interesnih skupina glede važnih javnih politika?
■ Mogu li građani i udruge podnositi peticije, organizirati prosvjede i pokretati ostale aktivnosti utjecanja na lokalno odlučivanje?
■ Mogu li nacionalne manjine sudjelovati u lokalnom upravljanju?
■ Koliko mediji prate lokalne građanske inicijative?
■ Mogu li se lokalne jedinice udruživati na domaćoj i međunarodnoj razini zbog zaštite i zagovaranja svojih interesa?
■ Imaju li lokalne jedinice mogućnost ubiranja poreza, naknada i ostalih prihoda?
■ Donose li se lokalni proračuni neovisno od prekomjernim političkim utjecajima i kontrolama od središnje vlasti?
■ Imaju li lokalne jedinice dovoljne materijalne, financijske i ljudske resurse za pružanje kvalitetnih javnih usluga?
■ Jesu li lokalne jedinice podložne nadzoru odgovornosti?
■ Mogu li mediji slobodno istraživati lokalnu politiku i upravu?
■ Jesu li javna okupljanja u lokalnim jedinicama redovita i zakonski omogućena?

Neovisnost pravosuđa:
■ Štite li ustav i zakoni temeljna politička, građanska i ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja, savjesti, vjere, udruživanja i vlasništva?
■ Poštuje li država ta prava?
■ Postoji li neovisnost i nepristranost tumačenja i provedbe ustava?
■ Postoji li jednakost pred zakonom?
■ Uređuje li kazneno zakonodavstvo presumpciju nevinosti dok se krivnja ne dokaže, pristup poštenom i javnom saslušanju, pristup obrani i odvjetnicima te neovisnost pravobranitelja i tužilaštva?
■ Jesu li osumnjičenici i zatvorenici u praksi zaštićenih od arbitrarnih uhićenja, zatvaranja bez suđenja, pretraga bez naloga, mučenja i zlostavljanja te prekomjernih odgoda donošenja sudskih odluka?
■ Jesu li imenovanja sudaca poštena i nepristrana te imaju li adekvatno pravno obrazovanje?
■ Sude li suci pošteno i nepristrano, bez političkog utjecaja i kontrole?
■ Poštuju li institucije i provode li sudske odluke?

Korupcija:
■ 
Provodi li država antikorupcijske aktivnosti?
■ Postoji li mogućnost procesuiranja dužnosnika i službenika za korupciju?
■ Postoji li zakonska zaštita zviždača, antikorupcijskih aktivista, istražitelja i novinara prilikom izvješćivanja o podmićivanju i korupciji?
■ Da li je ekonomija slobodna od prekomjernog utjecaja države, prekomjernih birokratskih regulacija, zahtjeva za registracije i ostalih kontrola koje povećavaju mogućnosti za korupciju?
■ Postoje li značajna ograničenja sudjelovanja državnih dužnosnika u gospodarskom životu?
■ Postoje li adekvatna zakonska pravila o sukobu interesa i objavljivanju financijskih podataka (o porijeklu imovine političara)?
■ Provodi li država javno objavljene natječaje za zapošljavanja i javnu nabavu?

Kakvo je bodovanje zemalja prema ovoj metodologiji?
Na temelju navedenih indikatora mjeri se skor demokracije (Democracy Score) kao prosječna vrijednost navedenih sedam područja, i to u rasponu od 0 do 100 (%). S obzirom da je politološki teško razlikovati zemlje samo kao demokracije i diktature (jer realnost nije bijelo-crna), potrebno je uvesti preciznije bodovanje s više kategorija. Freedom House stoga razlikuje više vrsti političkih poredaka, s ocjenama od 1 do 7:

Konsolidirani autoritarni režim (1-2) – zatvorena društva u kojima diktatori sprječavaju političko natjecanje i pluralizam, uz masovna kršenja temeljnih političkih, građanskih i ljudskih prava.
Polukonsolidirani autoritarni režim (2-3) – autoritarni režimi koji se oslanjaju na neformalne strukture političke moći, uz ograničeno poštivanje demokratskih institucija i nepoštivanje minimalnih standarda izborne demokracije.
Tranzicijski/hibridni režim (3-4) – izborne demokracije, ali uz slabe demokratske institucije koje otežavaju zaštitu političkih prava i građanskih sloboda.
Polukonsolidirana demokracija (4-5) – izborne demokracije, ali pokazuju slabosti u zaštiti političkih prava i građanskih sloboda.
Konsolidirana demokracija (5-7) – najbolje javne politike liberalne demokracije, ali obično uz suočavanje s određenom razinom korupcije, što može smanjiti skor.

Hrvatska je sa skorom 4.25 u skupini polukonsolidiranih demokracija. Razina demokracije u Hrvatskoj je na 54%, dok je u Estoniji 85%, a u Sloveniji 82%.

Hrvatska bilježi niži skor od ukupnog prosjeka u području pravosuđa i korupcije (što izravno i najviše utječe na zaostajanje prema metodologiji mjerenja ekonomske slobode), dok izborni proces i civilno društvo predstavljaju jače strane hrvatske demokracije.
Kada se ovo izvješće pogleda detaljnije na podacima unazad deset godina može se vidjeti nazadovanje demokratskih standarda na cijelom Zapadnom Balkanu (i u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji), dok se u razvijenijim zemljama Istočne Europe vidi stagnacija, bez napretka.

Zaključno
U Istočnoj Europi najrazvijenije demokracije imaju države koje su Europskoj uniji pristupile tijekom velikog proširenja 2004. godine. Te su države provele opsežne političke, ekonomske i društvene reforme, a njih se treba gledati kao cjelinu umjesto isključivog pristupa „ekonomskim" pitanjima u odnosu na „politička" i društvena.

U tom kontekstu izrazito je važno istaknuti kako razvoj liberalne demokracije zahtijeva precizan i racionalan pristup dizajniranju javnih politika i poretka, koji će nadilaziti učestale površne predodžbe o demokraciji kao volji većine kroz slobodne izbore i sl. Također, demokracija se ne može svesti na populizam koji pokušava donijeti jednostavna rješenja za složene procese koji tek trebaju sustavno i dovoljno detaljno ući u obrazovne sustave. Ova metodologija govori da se radi o nečemu mnogo složenijem, što ulazi u samu srž društvenih vrijednosti, o čemu je potrebno voditi otvorene rasprave.

Valja istaknuti kako su te zemlje prije vanjske komunističke i nacističke okupacije imale relativno jake liberalno-demokratske tradicije. Isto tako, razne anti-EU i anti-NATO dezinformacijske aktivnosti, posebice u obliku ionako raširenog populizma, mogu pridonositi jačanju autoritarnih tendencija i postupnom slabljenju liberalnih demokracija, pa tako i slobodnog tržišta. Možda je ova tema relativno nova, no metode su stare nešto više od sto godina. U baltičkim zemljama to se najbolje zna i jako dobro detektira.

Preuzeto s portala EKONOMSKI LAB

 

Komentari: 

027 # ....Crni labud 2020-06-12 13:37
"Vođeni domoljubljem i demokršćanskim vrijednostima, nastavit ćemo odvažno promicati nacionalne interese, štititi dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, jačati hrvatsku vojsku i policiju te učvršćivati suverenitet i utjecaj Hrvatske u Europi i svijetu", obećavaju HDZ-ovci. Čuj, oni će nastaviti :sad: Od Agrokora preko Kuščevića do Rimac. Vođeni domoljubljem i demokršćanskim vrijednostima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
33 0 # Nisam sluga dolarahranitelj tuljana 2020-06-12 15:02
Zanima me objašnjenje osobe koja je ovo odlučila objaviti, zašto točno bismo mi u Hrvatskoj trebali svoju stvarnost mjeriti aršinom, nomenklaturom i terminologijom američke organizacije koju od svog osnutka financira američka vlada i koja po svijetu zastupa američke interese, a vodi je trenutno neki g. Hirstchberg?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
032 # ...Licemjer 2020-06-12 17:01
Citat hranitelj tuljana:
Zanima me objašnjenje osobe koja je ovo odlučila objaviti, zašto točno bismo mi u Hrvatskoj trebali svoju stvarnost mjeriti aršinom, nomenklaturom i terminologijom američke organizacije koju od svog osnutka financira američka vlada i koja po svijetu zastupa američke interese, a vodi je trenutno neki g. Hirstchberg?
Čovjek je vjerojatno neki k u toj struci, ali eto, tuljane, ti vjerojatno možeš navesti neke bolje kriterije/mjeri la/faktore itd.
Ajde kada ti nije jasno zašto ovo, daj neke bolje primjere.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
025 # Katekizam liberalne demokracijeAdministrator 2020-06-12 17:36
Citat hranitelj tuljana:
Zanima me objašnjenje osobe koja je ovo odlučila objaviti, zašto točno bismo mi u Hrvatskoj trebali svoju stvarnost mjeriti aršinom, nomenklaturom i terminologijom američke organizacije koju od svog osnutka financira američka vlada i koja po svijetu zastupa američke interese, a vodi je trenutno neki g. Hirstchberg?
■ Poznavatelji društveno-polit ičkih uređenja su u ovom nizu pitanja mogli prepoznati "katekizam" liberalne demokracije. Pitanja obuhvaćaju sve njene značajke, pa odgovori na njih svjedoče o stupnju razvijenosti i omogućuju uspoređivanje različitih država. Pitanja nisu sročena terminologijom američke organizacije, nego terminologijom koja se primijenjuje i u Hrvatskoj.
■ Poznavatelji mukotrpnog procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji su mogli zapaziti da Freedom House metodologija zaista obuhvaća pitanja javnih politika i političkog poretka koja su bila kriteriji pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
231 # Je li to?hranitelj tuljana 2020-06-12 20:57
"liberalna demokracija" je li to onaj sistem privida političkog duopola koji se sastoji od dvije naoko suprotne političke opcije koje se u praksi slažu oko jedno 95% pitanja i u 100% pitanja koja su stvarno bitna i imaju najveći utjecaj na oblikovanje naše stvarnosti, dok za ostavljanje privida "suprotsavljeno sti" potenciraju neslaganje oko nebitnih pitanja koja graniče s bizarnim? A sve što izlazi iz okvira navedenog duopola režimski mediji i "ne"vladini aktivisti financirani od strane vlada napadaju unisono kao "populizam", "fašizam" i "ekstremizam"?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # ■ ■ ■Administrator 2020-06-12 21:44
Traženo objašnjenje od osobe koja je ovo objavila si dobio. Za ostala pitanja odgovore potraži u literaturi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Srozavanje ocjenegost 2020-06-13 10:52
Ovaj izvještaj je očito rađen prema starim podacima. U sljedećem izvještaju prema sadašnjim podacima Hrvatska neće biti u skupini polukonsolidira nih demokracija nego će se srozati među tranzicijske/hi bridne režime (3-4) – izborne demokracije, ali uz slabe demokratske institucije koje otežavaju zaštitu političkih prava i građanskih sloboda. Srozat će se zbog epidemije korupcije među ministrima, zbog državnog udara na civilno društvo u Plenkovićevom mandatu, a možda i zbog prostituiranja s proustaškim elementima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Srljamo u ”iliberalnu demokraciju”gost 2020-06-13 14:11
Citat gost:
Ovaj izvještaj je očito rađen prema starim podacima. U sljedećem izvještaju prema sadašnjim podacima Hrvatska neće biti u skupini polukonsolidira nih demokracija nego će se srozati među tranzicijske/hibridne režime (3-4) – izborne demokracije, ali uz slabe demokratske institucije koje otežavaju zaštitu političkih prava i građanskih sloboda. Srozat će se zbog epidemije korupcije među ministrima, zbog državnog udara na civilno društvo u Plenkovićevom mandatu, a možda i zbog prostituiranja s proustaškim elementima.
Izvještaj Freedom House opet svrstava Hrvatsku u polukonsolidira ne demokracije. Ali trend te ”konsolidacije” je negativan. Četiri su problema s kojima se hrvatska demokracija bakće: prvi je problem korupcija...
Drugi je problem diskriminacija nacionalnih manjina, usprkos tomu što su one sastavni dio vladajuće koalicije...
Treći problem Hrvatske je pitanje slobode i cenzure u medijima...
Četvrti problem hrvatske manjkave demokracije je rast ekstremne desnice ...
Unatoč svemu tome imat ćemo prijevremene izbore koji su, kaže autor, "svakako u interesu HDZ-a, ali nisu u interesu hrvatske demokracije. Redovitost izbora je glavna karakteristika stabilnih demokracija, a ne polukonsolidira nih demokracija koje tište četiri navedena problema po kojima Hrvatska može, vrlo brzo, skliznuti među ”iliberalne demokracije”.

Cijeli članak:
www.autograf.hr/.../
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # Nazadnjaštvo na vlastiNN 2020-06-14 15:38
Citat:
Ovo sigurno neće popraviti ocjenu Hrvatske, a ako HDZ nakon izbora uspije složiti Vladu potonut ćemo mi još dublje. Netko je na fejsu dobro napisao da će u slučaju relativne pobjede HDZ morati dijeliti vlast s onima čije političke ideje se vrte oko zabrane abortusa čak i silovanim ženama, tvrdim zadomspremnim revizionistima, anti-imigrantim a, anti-Srbima i ostalim zbogom pameti figurama, a da maksimalan domet toga bude vlast koja stalno visi o koncu i pritom nazadnjaštvom zlostavlja ostatak zemlje, kako manjinski tako i većinski dio.
i.imgur.com/6UGNKGD.jpg
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # ....građanin 2020-06-14 20:13
HDZ se odmah iza rata osilio i prešao na Tamnu stranu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # komentari?osma izborna jedinica 2020-06-18 17:41 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Cirkus u kojem ne sudjelujemLiječeni birač 2020-06-18 18:14
Citat osma izborna jedinica:
Birači će opet nekome dati relativnu većinu a taj će si dokupiti koliko treba da sastavi Vladu, a onda novi cirkus opet iz početka. Zadnja vlada je završila na 15 smijenjenih ministara.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # !!!!Greta 2020-06-18 19:07
Iz HBK upućuju građane da glasaju za opcije koje zagovaraju brak kao zajednicu muškarca i žene, "kulturu života" i obrazovanje utemeljeno na kršćanskom moralu, a ovoga puta na popisu se našlo i zagovaranje neradne nedjelje.

Mene zanima zašto biskupi ne upućuju građane da ne glasaju za osobe bez morala, licemjere, dokazane lažove i lopove.

p.s.
Onaj debil od ministra upravo savjetuje građanima RH da ne putuju u inozemstvo, ali građani tih država su kod nas dobro došli.
Lakrdija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Ministar u šupkugost 2020-06-18 20:30
Citat Greta:
Iz HBK upućuju građane da glasaju za opcije koje zagovaraju brak kao zajednicu muškarca i žene, "kulturu života" i obrazovanje utemeljeno na kršćanskom moralu, a ovoga puta na popisu se našlo i zagovaranje neradne nedjelje.
Mene zanima zašto biskupi ne upućuju građane da ne glasaju za osobe bez morala, licemjere, dokazane lažove i lopove.
Nisu biskupi ludi da sijeku granu na kojoj sjede :lol: Citat:
p.s.
Onaj debil od ministra upravo savjetuje građanima RH da ne putuju u inozemstvo, ali građani tih država su kod nas dobro došli.
Lakrdija.
Debil od ministra se uvukao Plenkiju u šupak i osigurao si mjesto u Saboru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Malo vitraNa dvje stolice 2020-06-19 10:32
Citat gost:
Onaj debil od ministra upravo savjetuje građanima RH da ne putuju u inozemstvo, ali građani tih država su kod nas dobro došli.
Lakrdija.
Citat:
Debil od ministra se uvukao Plenkiju u šupak i osigurao si mjesto u Saboru.
A ćaća Sanader ga je od milja zvao moj mali Talijan pa mu prvo dao da bude potrčko u konzulatu a onda visoko mjesto na listi za Sabor i to ispred Kolinde. Mora da je to bila velika simpatija. Gladan vlasti ćaćin mali Talijan je zadržao gradonačelničku fotelju ali u Saboru ga nije bilo čuti :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Šutnja je zlatogost 2020-06-28 10:32
Citat Na dvje stolice:
Citat gost:
Onaj debil od ministra upravo savjetuje građanima RH da ne putuju u inozemstvo, ali građani tih država su kod nas dobro došli.
Lakrdija.
Citat:
Debil od ministra se uvukao Plenkiju u šupak i osigurao si mjesto u Saboru.
A ćaća Sanader ga je od milja zvao moj mali Talijan pa mu prvo dao da bude potrčko u konzulatu a onda visoko mjesto na listi za Sabor i to ispred Kolinde. Mora da je to bila velika simpatija. Gladan vlasti ćaćin mali Talijan je zadržao gradonačelničku fotelju ali u Saboru ga nije bilo čuti :sad:
Bio je zapažen kao "ćutolog". Šutio je da ne izvali neku glupost. Šutnja je dobar trik. Ako dugo šutiš šutnja će biti shvaćena kao mudrost. Problemi su nastali kad je kao ministar progovorio.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Strah je Vragpastir Loda 2020-06-18 20:46
Citat Greta:
Iz HBK upućuju građane da glasaju za opcije koje zagovaraju brak kao zajednicu muškarca i žene, "kulturu života" i obrazovanje utemeljeno na kršćanskom moralu, a ovoga puta na popisu se našlo i zagovaranje neradne nedjelje.
Mene zanima zašto biskupi ne upućuju građane da ne glasaju za osobe bez morala, licemjere, dokazane lažove i lopove.
Zato jer ne možeš imati istovremeno i ovce i novce.
U ovom slučaju u ciljanoj političkoj stranci nemoguće je ispuniti sve Božje zapovjedi istovremeno, pa je najprofitabilni ja varijanta glasati za lopove.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # seru li ga seru...Pokvareni telefon 2020-06-18 21:28
Citat Greta:
p.s.
Onaj debil od ministra upravo savjetuje građanima RH da ne putuju u inozemstvo, ali građani tih država su kod nas dobro došli.
Lakrdija.
U Hrvatskoj je preko 100.000 turista. Božinović: Zadnjih dana baš i nemamo turista
www.index.hr/.../2191478.aspx
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Vrijedilo je ...

  ...... 21.01.2022 15:30
  ......
  Ilovčani neka krenu sa kopanje tunela to im neće nitko zabraniti
   
 • Vrijedilo je ...

  Vandali 21.01.2022 15:14
  Tako kaže Ana
  A Ilovčani uplovili u novo kameno doba 2022.
   
 • Novi otočni aerodrom u pogonu već idućeg ljeta

  Adamyrn 21.01.2022 14:59
  Свежие новости
  Где Вы ищите свежие новости? Лично я читаю и доверяю газете www.ukr.net/ (https://www.ukr.net/).
   
 • Vrijedilo je ...

  A 21.01.2022 14:53
  Ranković
  Mi ćemo dobiti prvi podvodni tunel u Osorskom kanalu
   
 • Vrijedilo je ...

  .... 21.01.2022 14:42
  ....
  Dnevno hr. Hrvatska će dobiti prvi podvodni tunel Šolta-Brač.50mi ljona eura. A mi rampu ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ... 21.01.2022 13:18
  ...
  možda i ona radi od kuće? :lol:
   
 • Vrijedilo je ...

  Domestos 21.01.2022 10:47
  Estradni nastup i gluma
  Poziranje je njen pravi poziv i njena kvalifikacija. Šta misliš koliko treba vježbati za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 21.01.2022 10:24
  Lošinj usluge i protuusluge doo
  Kad shvatiš kako je Volarićeva kćerka ubačena u gradsko vijeće shvatićeš i kako je njezin muž ...
   
 • Vrijedilo je ...

  .... 21.01.2022 09:04
  Nema vzije
  Umjesto da slijede primjer Ilovika da daju Susku i Unijama po jedan brzi brodić.Koj bi ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 21.01.2022 08:58
  Ukazanje
  Ovih dana se nakratko ukazala na ulazu u gradsku kuću. Priča se da ju je probudio USKOK.
   
 • Vrijedilo je ...

  Zz 21.01.2022 08:03
  Hibernacija
  Izgleda da spava zimski san. Na fejsu koji je uredno održavala već dva tjedna zaziva ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 20.01.2022 22:02
  Uhljebi d.o.o.
  Koliko uopće ima zaposlenih u Gradu a koliko u gradskim firmama.Izgleda da ih ima dovoljno ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 20.01.2022 20:23
  Najbolje se slika, kaže kuma
  Ali Ana je bolja u poziranju kad se potpisuju ugovori za tuđe projekte. Ponaša se kao da ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ggagga 20.01.2022 19:20
  A uhljeb u Lošinj uslugama???rićev zet?
  Bilo bi poučno i lijepo doznati kako je posao dobio Volarićev zet u Lošinj uslugama d.o.o.?
   
 • Vrijedilo je ...

  aleksa 20.01.2022 19:01
  Volarićev interesni šetebandijerizam
  Lik poput Volarića koji je iz hdz-a prešao u hns, pa iz hns-a u hsls, ali ga je Ivković ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ŽC 20.01.2022 18:41
  Urota uz kavu i sladoled kod Dašmira
  Prvo si napisao "preko noći je sadašnji uvaženi vijećnik prešao u redove SDP-a i bio nositelj ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ......... 20.01.2022 18:13
  gost
  Koliko je meni poznato uvaženi vijećnik je najprije bio žeton od Garia Cappelli koji je ...
   
 • Vrijedilo je ...

  ŽC 20.01.2022 14:39
  Teorija zavjere
  Već i sama ova laž dovodi u sumnju i sve ostalo što si nasrao :lol:
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 20.01.2022 12:12
  Glas iz ureda gradonačelnika
  Kad gradonačelnik nije prisutan na poslu poslove prema zakonu obavlja zamjenik koji na ...
   
 • Vrijedilo je ...

  _____ 20.01.2022 09:55
  _____
  Zatvaranje očiju odgovornih i nadležnih pred bespravnom gradnjom, otvaranju puteva do ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 20.01.2022 09:52
  Interesi?
  U pravu ste, i o tome sam pisao. Izgleda da je jedino bitno tko gradi. Postoji li obrazac?
   
 • Vrijedilo je ...

  Trubilo 20.01.2022 09:21
  Broj stalnih stanovnika
  Stvaran broj stalnih stanovnika na našim otocima je još manji od prikazanih jer su u njemu ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 20.01.2022 09:20
  Da...
  Mislim da sma ja jedini komentator koji već više godina upozorava na sustavnu ...
   
 • Vrijedilo je ...

  asdf 20.01.2022 09:16
  Trend Grada za njih
  I to je dokaz da smo u trendu s ostatkom države pod vlasti HDZ-a. Ali na Kurilama je okupacija ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 19.01.2022 20:55
  Kurile
  Na Kuurilama je došlo do potpunog devastiranja uvale i bespravne gradnje ali tu prste i ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Statističar 19.01.2022 20:49
  Iq
  Statistika je točan zbroj netočnih podataka.
   
 • Vrijedilo je ...

  Prof. statistike 19.01.2022 19:34
  Mučiš podatke
  Popis je bio za razdoblje od 2011. do 2021. godine, a ne za razdoblje od 2001. do 2021.
   
 • Vrijedilo je ...

  Ilovik 19.01.2022 19:28
  Ružno pače
  Prijatelju! Ovo što se događa s Ilovikom i Mrtvaškom je ispravno? Okretanje leđa i ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Dolitl 19.01.2022 18:35
  Doktor
  Profesore,sjedi 1. Točno ti je rečeno: Grad Mali Lošinj 2001-7542 stanovnika 2021-7565 ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Prof. statistike 19.01.2022 18:15
  Mučenje podataka
  Ako dovoljno dugo mučiš podatke priznat će sve što zahtijevaš. Priznat će i da manjak od ...