Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Pitanja kandidatima na tribini

Korisnička ocjena:  / 4
LošeNajbolje 

pitanjaObjavljujemo pitanja koja će danas biti postavljena kandidatima koji se odazovu na građansku tribinu Nezavisnog građanskog odbora. Ne vjerujemo da postoji ijedan kandidat ili kandidatkinja za upravljanje gradom koji bi se našli zatečeni ovim pitanjima iz djelokruga rada lokalne samouprave. No vjerujemo da oni kandidati koji na njih ne žele odgovarati pred biračkim tijelom od kojeg očekuju glasove ne žele biti građanima odgovorni, polagati im račune i savjetovati se s njima o pitanjima važnima za lokalnu zajednicu »

 


Pitanja predstavljamo građanima sa željom da do dana izbora doznaju što o njima misle kandidati i kandidatkinje kako bi znali kome će povjeriti da u njihovo ime upravlja prostorom, plažama, proračunom i drugim zajedničkim resursima.


1.      Predstavite tri najvažnija projekta / prioriteta kojim biste se bavili kao obnašatelj lokalne vlasti. 

2.      Koji je Vaš stav prema dosadašnjoj prodaji najvrjednijih prirodnih resursa i namjeravate li i nadalje puniti gradski proračun prodajom nefinancijske imovine? 

3.      Ako je Vaš odgovor DA, jeste li spremni objaviti godišnji plan prodaje s detaljima o zemljišnim česticama i nekretninama koje su na prodaju? 

4.      Koji je Vaš stav prema planiranim hotelskim objektima s planiranih 8 katova? Mislite li da je to doprinos brendu Lošinja? 

5.      Imate li stav o tome koji je optimalni broj turističkih kapaciteta; podržavate li pretvaranje svih kapaciteta u 5 zvjezdica? Ako nemate o tome mišljenje, koju vrstu stručnih podloga odnosno istraživanja namjeravate i od koga zatražiti? 

6.      Jeste li za reviziju prostornoplanske dokumentacije u smislu smanjenja kapaciteta i dokidanja dalje betonizacije? Mislite li da treba spriječiti dalju sječu na Bojčiću i urbanizaciju Valdarki? 

7.      Mislite li i na koji način zaštititi najvrjednije resurse Čikata i Sunčane uvale (obala, plaže, putevi, šuma) od najavljenih postupaka privatizacije i koncesioniranja? Što bi bile javne plaže  za slobodno korištenje lokalnog stanovništva i njihovih gostiju? 

8.      Što planirate s borovom šumom unutar zaštićene park šume Čikat i Podjavori? Imate li konkretan plan ili barem namjeru zaštititi je od daljnje nepotrebne sječe, tražiti sanitarnu sječu, inicirati sadnju novih kultura sukladno stručnim podlogama? 

9.      Kako mislite održavati ostale šume unutar građevinskog područja, koje su direktno u nadležnosti Grada? Namjeravate li organizirati službu za održavanje šuma unutar i izvan naselja? 

10.  Smatrate li da je potrebno načiniti lokalnu strategiju Natura 2000? Biste li to učinili i osigurali financijska sredstva u proračunu? 

11.  Važeći prostorni planovi određuju spajanje kanalizacijskog sustava turističkih kapaciteta Čikata i Sunčane uvale na sustav javne kanalizacije Kijac. Jeste li spremni naručiti i koristiti stručnu nezavisnu ekspertizu i vrednovanje postojećeg idejnog projekta, koje neće uzeti u obzir samo troškove, nego i utjecaj na okoliš, rizike i utjecaj na lokalnu zajednicu? 

12.  Biste li podržali uređenje obale i plaže Zagazinjine, Bojčić, Borik, Sunčana uvala, Valdarke i nudističke plaže koji uključuju nasipavanje mora i promjenu obalne crte?

Biste li podržali koncesioniranje tih plaža? 

13.  Podržavate li izgradnju golf terena na Punti Križa? Kakav je vaš stav prema bojazni za narušavanje prirodne ravnoteže (zelenilo, voda za navodnjavanje, voda za prateće objekte)? 

14.  Na potezu od trga do Mlječnog ima barem 4 glavna pravca prema gornjim djelovima M.L, od Studenca, Tritona, Mlječnog: zapušteni putevi, kamenje staro, glatko i odlomljeno, neriješene oborinske vode nema pa se slijevaju bujice i za manjih kiša, nedovoljna rasvjeta. Smatrate li nužnim da se sredstva ulažu u kvalitetnije uređenje, popločenje i rasvjetu malih uličica unutar naselja Malog Lošinja? Što planirate i u kojem roku na uređenju puteva koji vode od centra prema Gornjoj i Donjoj Bričini? 

15.  Kakav je Vaš stav prema pretvaranju javnih površina u rezervirana parkirna mjesta? Smatrate li uspješnom i pravednom sadašnju politiku parkiranja koju provodi Lošinj usluge? Imate li viziju uređenja parkiranja na drugi način i koji? Planirate li gradnju parkirališne zgrade i gdje? 

16.  Planirate li i na koji način i kojim okvirnim rokovima poduzeti mjere za zaštitu  i obnovu suhozida? 

17.  Ukoliko prođe predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji omogućuje privatizaciju komunalnih poduzeća, biste li dozvolili privatizaciju poduzeća u vlasništvu grada ili ne? 

18.  Kojim mjerama namjeravate potaknuti još neke oblike gospodarstva osim turizma? 

19.  Na koji način namjeravate zaštititi ovčarstvo i poljoprivredu od alohtonih vrsta i u kojim rokovima? 

20.  Kojim mjerama namjeravate raditi na zadržavanju i stjecanju uvjeta za zapošljavanje mladog lokalnog stanovništva? Mislite li da je Gradu ML potrebna lokalna politika za mlade? Ako da, u kojim rokovima biste ju usvojili? 

21.  Imate li namjeru realizirati projekt poduzetničkog inkubatora, u kojem roku i na kojem zemljištu? 

22.  Kojim sredstvima i mjerama namjeravate oživjeti i potpomoći nezavisnu kulturu i kulturu mladih? 

23.  Koje projekte namjeravate realizirati za poboljšanje života osoba treće dobi? 

24.  Hoćete  li osigurati rad dječjeg vrtića u dvije smjene? 

25.  Jeste li zadovoljni radom lokalne uprave i brojem zaposlenih koji se je udvostručio u posljednjih 15 godina? 

26.  Hoćete  li nastaviti i unaprijediti proces sudjelovanja građana u donošenju proračuna na dosadašnji način? 

27.   Hoćete li pokrenuti postupak osnivanja mjesnih odbora u naselju Mali Lošinj? 

28.  Hoćete li objaviti financijska izvješća komunalnih poduzeća koja su u vlasništvu GML? 

29.  Imate li plan za poboljšanje komunikacije s građanima i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka? Hoćete li provoditi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću? Hoćete li napraviti interaktivni web? 

30.  Mislite li da je poželjna praksa da komunalna poduzeća preuzimaju ulogu građevinskih poduzetnika?  (Lošinj usluge su sagradile i prodale nekoliko stanova) 

31.  Imate li stambenu politiku za socijalno ugrožene? Kakvu? 

32.   Kako tumačite dosadašnji zanemarivi rezultat u povlačenju sredstava EU fondova (usprkos višegodišnjeg postojanja djelatnika za to u upravi)?  Što ćete Vi učiniti na tom planu  kako bi se rasteretio proračun? 

33.  Što namjeravate učiniti na pitanju konačnog uređenja ceste D 100, koji projekt je trebao biti završen 2010.god? Kako ocjenjujete dosadašnju aktivnost gradskih vlasti na tom kapitalnom projektu za stanovnike otoka? 

34.  Usprkos višegodišnjoj sinergiji političkih opcija na lokalnoj i državnoj razini dosadašnja vlast nije postigla nikakav pomak prema preuzimanju bivših vojnih objekata u lokalne ruke. Za što ćete se zalagati u njihovoj prenamjeni? 

35.  Stare školske zgrade su u vlasništvu Grada i nema uspjeha u namjeri da se prodaju. Što planirate sa starim školskim zgradama? 

36.   Na čiju podršku računate ako biste formirali vlast? S kime ćete koalirati? Jeste li spremni objaviti već sklopljene i buduće koalicijske sporazume?

 

 

 

 

1.      Predstavite tri najvažnija projekta / prioriteta kojim biste se bavili kao obnašatelj lokalne vlasti.

 

2.      Koji je Vaš stav prema dosadašnjoj prodaji najvrjednijih prirodnih resursa i namjeravate li i nadalje puniti gradski proračun prodajom nefinancijske imovine?

 

3.      Ako je Vaš odgovor DA, jeste li spremni objaviti godišnji plan prodaje s detaljima o zemljišnim česticama i nekretninama koje su na prodaju?

 

4.      Koji je Vaš stav prema planiranim hotelskim objektima s planiranih 8 katova? Mislite li da je to doprinos brendu Lošinja?

 

5.      Imate li stav o tome koji je optimalni broj turističkih kapaciteta; podržavate li pretvaranje svih kapaciteta u 5 zvjezdica? Ako nemate o tome mišljenje, koju vrstu stručnih podloga odnosno istraživanja namjeravate i od koga zatražiti?

 

6.      Jeste li za reviziju prostornoplanske dokumentacije u smislu smanjenja kapaciteta i dokidanja dalje betonizacije? Mislite li da treba spriječiti dalju sječu na Bojčiću i urbanizaciju Valdarki?

 

7.      Mislite li i na koji način zaštititi najvrjednije resurse Čikata i Sunčane uvale (obala, plaže, putevi, šuma) od najavljenih postupaka privatizacije i koncesioniranja? Što bi bile javne plaže  za slobodno korištenje lokalnog stanovništva i njihovih gostiju?

 

8.      Što planirate s borovom šumom unutar zaštićene park šume Čikat i Podjavori? Imate li konkretan plan ili barem namjeru zaštititi je od daljnje nepotrebne sječe, tražiti sanitarnu sječu, inicirati sadnju novih kultura sukladno stručnim podlogama?

 

9.      Kako mislite održavati ostale šume unutar građevinskog područja, koje su direktno u nadležnosti Grada? Namjeravate li organizirati službu za održavanje šuma unutar i izvan naselja?

 

10.  Smatrate li da je potrebno načiniti lokalnu strategiju Natura 2000? Biste li to učinili i osigurali financijska sredstva u proračunu?

 

11.  Važeći prostorni planovi određuju spajanje kanalizacijskog sustava turističkih kapaciteta Čikata i Sunčane uvale na sustav javne kanalizacije Kijac. Jeste li spremni naručiti i koristiti stručnu nezavisnu ekspertizu i vrednovanje postojećeg idejnog projekta, koje neće uzeti u obzir samo troškove, nego i utjecaj na okoliš, rizike i utjecaj na lokalnu zajednicu?

 

12.  Biste li podržali uređenje obale i plaže Zagazinjine, Bojčić, Borik, Sunčana uvala, Valdarke i nudističke plaže koji uključuju nasipavanje mora i promjenu obalne crte?

Biste li podržali koncesioniranje tih plaža?

 

13.  Podržavate li izgradnju golf terena na Punti Križa? Kakav je vaš stav prema bojazni za narušavanje prirodne ravnoteže (zelenilo, voda za navodnjavanje, voda za prateće objekte)?

 

 

14.  Na potezu od trga do Mlječnog ima barem 4 glavna pravca prema gornjim djelovima M.L, od Studenca, Tritona, Mlječnog: zapušteni putevi, kamenje staro, glatko i odlomljeno, neriješene oborinske vode nema pa se slijevaju bujice i za manjih kiša, nedovoljna rasvjeta. Smatrate li nužnim da se sredstva ulažu u kvalitetnije uređenje, popločenje i rasvjetu malih uličica unutar naselja Malog Lošinja? Što planirate i u kojem roku na uređenju puteva koji vode od centra prema Gornjoj i Donjoj Bričini?

 

15.  Kakav je Vaš stav prema pretvaranju javnih površina u rezervirana parkirna mjesta? Smatrate li uspješnom i pravednom sadašnju politiku parkiranja koju provodi Lošinj usluge? Imate li viziju uređenja parkiranja na drugi način i koji? Planirate li gradnju parkirališne zgrade i gdje?

 

16.  Planirate li i na koji način i kojim okvirnim rokovima poduzeti mjere za zaštitu  i obnovu suhozida?

 

17.  Ukoliko prođe predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji omogućuje privatizaciju komunalnih poduzeća, biste li dozvolili privatizaciju poduzeća u vlasništvu grada ili ne?

 

18.  Kojim mjerama namjeravate potaknuti još neke oblike gospodarstva osim turizma?

 

19.  Na koji način namjeravate zaštititi ovčarstvo i poljoprivredu od alohtonih vrsta i u kojim rokovima?

 

20.  Kojim mjerama namjeravate raditi na zadržavanju i stjecanju uvjeta za zapošljavanje mladog lokalnog stanovništva? Mislite li da je Gradu ML potrebna lokalna politika za mlade? Ako da, u kojim rokovima biste ju usvojili?

 

21.  Imate li namjeru realizirati projekt poduzetničkog inkubatora, u kojem roku i na kojem zemljištu?

 

22.  Kojim sredstvima i mjerama namjeravate oživjeti i potpomoći nezavisnu kulturu i kulturu mladih?

 

23.  Koje projekte namjeravate realizirati za poboljšanje života osoba treće dobi?

 

24.  Hoćete  li osigurati rad dječjeg vrtića u dvije smjene?

 

25.  Jeste li zadovoljni radom lokalne uprave i brojem zaposlenih koji se je udvostručio u posljednjih 15 godina?

 

26.  Hoćete  li nastaviti i unaprijediti proces sudjelovanja građana u donošenju proračuna na dosadašnji način?

 

27.   Hoćete li pokrenuti postupak osnivanja mjesnih odbora u naselju Mali Lošinj?

 

28.  Hoćete li objaviti financijska izvješća komunalnih poduzeća koja su u vlasništvu GML?

 

29.  Imate li plan za poboljšanje komunikacije s građanima i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka? Hoćete li provoditi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću? Hoćete li napraviti interaktivni veb?

 

30.  Mislite li da je poželjna praksa da komunalna poduzeća preuzimaju ulogu građevinskih poduzetnika?  (Lošinj usluge su sagradile i prodale nekoliko stanova)

 

31.  Imate li stambenu politiku za socijalno ugrožene? Kakvu?

 

32.  kako tumačite dosadašnji zanemarivi rezultat u povlačenju sredstava EU fondova (usprkos višegodišnjeg postojanja djelatnika za to u upravi)?  Što ćete Vi učiniti na tom planu  kako bi se rasteretio proračun?

 

33.  Što namjeravate učiniti na pitanju konačnog uređenja ceste D 100, koji projekt je trebao biti završen 2010.god? Kako ocjenjujete dosadašnju aktivnost gradskih vlasti na tom kapitalnom projektu za stanovnike otoka?

 

34.  Usprkos višegodišnjoj sinergiji političkih opcija na lokalnoj i državnoj razini dosadašnja vlast nije postigla nikakav pomak prema preuzimanju bivših vojnih objekata u lokalne ruke. Za što ćete se zalagati u njihovoj prenamjeni?

 

35.  Stare školske zgrade su u vlasništvu Grada i nema uspjeha u namjeri da se prodaju. Što planirate sa starim školskim zgradama?

 

36.   Na čiju podršku računate ako biste formirali vlast? S kime ćete koalirati? Jeste li spremni objaviti koalicijske sporazume?

 

Komentari: 

122 # vidi sehranitelj tuljana 2017-05-10 20:24
Dobar dio pitanja je pretenciozno napisano, i iako bi svi kandidati dobili "ista", sama po sebi pitanja pretpostavljaju da je ono što je do sad postignuto loše i štetno i od kandidata se očekuje da se izjasne o tim "lošim" postupcima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Pametnoglumena 2017-05-11 17:48
Citat hranitelj tuljana:
Dobar dio pitanja je pretenciozno napisano, i iako bi svi kandidati dobili "ista", sama po sebi pitanja pretpostavljaju da je ono što je do sad postignuto loše i štetno i od kandidata se očekuje da se izjasne o tim "lošim" postupcima.
Što si ti pametan pravi lumen!
Pitanja su onakva kakva bi trebao postaviti svaki građanin koji tu živi.
Prođi još jednom pitanja pa ćeš uočiti i ako nisi previše pri pameti da je to već bilo obećano u više navrata i nije realizirano.
Znači imaš pravo pitati zašto?
Kako odgovora ne možeš nigdje dobiti pokušaš ovako.
Gdje i kada imamo skupove sa građanima na kojima možemo pitati što su učinili i učestvovati u diskusiji što treba učiniti?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 0 # Burag i sirištehranitelj tuljana 2017-05-11 20:14
Dobar dio pitanja, zamaskiran sa nekoliko zaista dobrih, je u stilu kao da ja vas pitam "Jeste li prestali tući ženu" ili "Jeste li prestali tući prstace" a to su srećom građani i njihovi politički predstavnici - prepoznali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Imaju vlast kakvu zaslužujugost 2017-05-11 20:42
Sereš. Političari su dolazak otkazali bez da su znali kakva će biti pitanja pa nisu imali šta prepoznati. Pokazali da ih je prpa od sučeljavanja, a građani da nisu bolji od svojih političkih predstavnika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Kamo ide Lošinj?Pišem uzvjetar 2017-05-13 15:12
Citat gost:
Sereš. Političari su dolazak otkazali bez da su znali kakva će biti pitanja pa nisu imali šta prepoznati. Pokazali da ih je prpa od sučeljavanja, a građani da nisu bolji od svojih političkih predstavnika.
Nisu znali kako će točno glasiti pitanja, ali sa plakata su saznali o čemu će ih se pitati. Pa kad su na plakatima vidjeli ono "U kojem smjeru namjeravate voditi Lošinj?"ukakili su se jer otkud da oni to jadni znaju? Vodit će Lošinj kamo im investitori kažu da ga vode, a oni im to još nisu rekli. Zna se samo za rusku braću da hoće golf i aerodrom.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Tučešne tučeš 2017-05-11 21:20
Citat hranitelj tuljana:
Dobar dio pitanja, zamaskiran sa nekoliko zaista dobrih, je u stilu kao da ja vas pitam "Jeste li prestali tući ženu" ili "Jeste li prestali tući prstace" a to su srećom građani i njihovi politički predstavnici - prepoznali.
Dobro primjećeno jer da ti tučeš svoju ili nečiju ženu dužan sam to prijaviti a prstace također ne smiješ tući, možeš samo ilegalno. Prema tome ne smije niti mene nitko tući imaginarno ako mi neda da živim. E vidiš to što rade još je i ilegalno pa us kao i ti. Sve van zakona!
Koliko tebe plaćaju?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # AnalizaPitanja 2017-05-11 22:54
Dobro hajdemo malo proanalizirati ta pitanja. Njihovu tendencioznost.

Na primjer pitanje broj 30: Mislite li da je poželjna praksa da komunalna poduzeća preuzimaju ulogu građevinskih poduzetnika? (Lošinj usluge su sagradile i prodale nekoliko stanova). Šta je tu tendenciozno? Činjenica da je opisano postojeće stanje? Ne bi bilo tendenciozno da pitanje glasi: Tko sve po vašem mišljenju može biti građevinski poduzetnik? Onda bi bilo neutralno, ali toliko neutralno za strpat u ludnicu. Moraš opisati sadašnje prakse, stanje ili trendove da bi pitao što dalje s njima. Da su kojim slučajem došli Nedić-Kučić ja mislim da bi na tim tendencioznim pitanjima briljirali. Jer su dio gradske uprave i znaju detalje, razloge, argumente, napokon to je njihova praksa i jasno je da imaju čime stati iza nje. Ja bih volio da mi netko objasni koje je pitanje tendenciozno na taj način da omogući veterinaru da poentira, a da ne može svatko na njemu poentirati?

Evo na primjer pitanje broj 4: Koji je Vaš stav prema planiranim hotelskim objektima s planiranih 8 katova? Mislite li da je to doprinos brendu Lošinja? Šta je u tome tendenciozno? To da postoje planovi za osmerokatnice na Lošinju, upisano je u prostorni plan. Ja mislim da bi na tom pitanju najviše briljirao Anto jer je kao predsjednik odbora za prostorno planiranje i kao predsjednik gradskog vijeća itekako najbolje od svih izvagao utjecaj tih zgrada na brend Lošinja koji namjerava postat ili ostat prvi od 1000 otoka.

Ajmo pitanje broj 9:Kako mislite održavati ostale šume unutar građevinskog područja, koje su direktno u nadležnosti Grada? Namjeravate li organizirati službu za održavanje šuma unutar i izvan naselja? Dobro ovo je tendenciozno. Podrazumijeva da onaj tko pita misli da je potrebna služba za to. Ali što je loše u tome da to misli? I tu bi Kučić najviše briljirala. Kad bi svojim sonornim glasom koji plijeni pažnju argumentirala okupljenim ljudima (koji bi zbog nje došli samo da im se nasmiješi) zašto dosad ta služba ne postoji i zašto niti ne treba ili ne može postojati svima bi sve bilo jasno.

Kako veterinar profitira iz nečije namjere da osnuje posebnu službu za održavanje šuma, kad je to trik pitanje i navlači čovjeka da se spotakne sam o svoje riječi ako kaže da ima već previše ljudi u gradskoj upravi, na što ga navodi pitanje broj 25?

Gledam tako jedno po jedno pitanje i nikako da shvatim kako su ta pitanja skrojena baš po mjeri Dubravka Devčića da bi on poentirao? Kako ta pitanja pretpostavljaju da je nešto dosad loše i štetno? Valjda su kandidati ti koji su imali prilike reći da je ne što dosad loše i štetno ili da je odlično i korisno ili da je zasad jedino što je moguće i odrediti smjer aktivnosti koje namjeravaju poduzeti.

Ja mislim da je tendenciozan komentar Hranitelja tuljana koji želi dokazati da je Inicijativa Čovjek po mjeri otoka u službi jednog čovjeka. Mislim da ta inicijativa, koja za sebe na FB stranici piše da je inicijativa za skladan suživot čovjeka i prirode, tendenciozno postavlja pitanja koja osvjetljavaju odnos čovjeka i prirode. Bilo kojeg čovjeka, bilo koje liste, bilo koje koalicije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # vjerodostojnohranitelj tuljana 2017-05-12 21:31
Trik pitanja i zamke za kandidate, sudionike tribine? Ja sam siguran da nijedan kandidat nije na njih bio unaprijed upozoren.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
194 # prepuno i previšezazor 2017-05-12 09:40
Sam odaziv na tribunu je katastrofalan, a 36 pitanja je još katastrofalnije . Zamislite da je bilo 7 nositelja lista i da svaki trvelja na svako pitanje? Loše zamišljeno, i loše organizirano. I je li to javnost? Što se time postiglo? Da smo ponovo čuli o d Deve da je protiv svega. A na listi mu sestra i žena? Katastrofa. Nažalost Inicijativa po mjeri čovjeka je promašila, prije svega jer se precjenila kao organizator, a drugo rezultat je i više nego preskroman i mislim da je kandidatima više štetio nego li ih je promovirao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Nije čuo, ali mu reklonepot 2017-05-12 10:09
Citat zazor:
Što se time postiglo? Da smo ponovo čuli o d Deve da je protiv svega. A na listi mu sestra i žena?
Jesi li bio na tribini pa si čuo da je protiv svega? I u čemu je problem što su mu žena i sestra na listi? To se ni izdaleka ne može usporediti s vrlo raširenim uhljebljivanjem žena, sestara, kćeri, ljubavnica, svojih i ženinih prijateljica itd. na dobro plaćenim poslovima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
8 0 # ne ne može sehranitelj tuljana 2017-05-12 21:42
Kad Naši stavljaju sestre i žene na listu to je OK, to je drugačije jer mi nismo kao oni Drugi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # nepotizamwatafak 2017-05-13 00:34
Citat hranitelj tuljana:
Kad Naši stavljaju sestre i žene na listu to je OK, to je drugačije jer mi nismo kao oni Drugi.
jedno je staviti nekoga na listu, a posve drugo zaposliti na izmišljeno radno mjesto ženu, brata ili ljubavnicu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Lekcija o nepotizmunepot 2017-05-13 08:38
Citat hranitelj tuljana:
Kad Naši stavljaju sestre i žene na listu to je OK, to je drugačije jer mi nismo kao oni Drugi.
Dijete drago, kad ženu i sestru staviš na izbornu listu prepuštaš biračima da odluče hoće li ih pripustiti vlasti. Ali kad položaj u vlasti ili blizu vlasti iskoristiš da sestru, ženu, ljubavnicu, itsl. uhljebiš na specijalno za njih posebno skrojeno "radno" mjesto, to se zove nepotizam.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # kumovixx 2017-05-18 14:45
Nisu problem žene i sestre već kumovi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # u sridu!gost 2017-05-12 10:25
Citat zazor:
Nažalost Inicijativa po mjeri čovjeka je promašila,
Ni govora. Pogodila je u sridu! ,barem što se mene tiče. Nisam bio na tribini i još ne znam za koga ću ali znam za koga neću glasovati. Neću glasovati za bagru koja ne poštiva birača i nema muda stati pred njih.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Previše i premaloPitanja 2017-05-12 11:08
Citat zazor:
Sam odaziv na tribunu je katastrofalan, a 36 pitanja je još katastrofalnije.
Na tribini su bile 53 osobe u publici. To doista nije puno niti dovoljno da se može reći da je reprezentativni broj. Ali kad znamo da su vladajući agitirali i kod kandidata i kod publike da ne dođu onda je jasan. Rudolf Ivković je jasno i glasno rekao da su mu rekli neka ni on ne dođe. Uostalom, Grad Mali Lošinj nikada nije dobio niti na jednu svoju tribinu toliki broj ljudi, niti na javne rasprave, tribine o odvozu otpada. Zato jer nema kredibilitet i ljudi im ne vjeruju. Ljudi masovno dolaze na Dan grada i sastanke TZ sa stanodavcima jer su to protokolarne prilike s jelom i pićem, a važno je biti viđen kao podržavatelj. Recimo tribina HDZ-a je imala članstvo i zaposlene u gradu, a nije se uopće obraćala građanima. Dakle, odaziv je relativna stvar. Da je bilo više kandidata bio bi valjda drugačiji scenarij tribine, drugačije vrijeme za svakoga. Postavljanje pitanja šta bi bilo kad bi bilo je besmislica. Ono što znamo je da kandidati nisu stali pred birače. zašto, birači su pametni pa će sami ocijeniti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Muda pod bubregeRobi 2017-05-12 14:41
Citat Pitanja:
Ono što znamo je da kandidati nisu stali pred birače. zašto, birači su pametni pa će sami ocijeniti.
Budimo precizni: NEKI kandidati nisu stali pred birače. I to je ono što će birači sami ocijeniti bez da im itko "glupima" tumači i opravdava zašto nisu prodavajući im muda pod bubrege.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
213 # natura 2000gusak 2017-05-12 09:54
Zamislite kako Rudi, Deva i Perožić kuže Naturu 2000? Zbilja smiješno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # naturanjepatak 2017-05-12 10:00
A ja zamislio da je kuže Ana Kučić i Dejan Nekić. Urnebesno :lol: :lol: :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Natura 2000Grizli 2017-05-12 11:30
Šta se tu ima kužiti? To kuže djeca u OŠ. Dovoljno je znati da postoji dio koji je zaštićen i imati političku volju kojoj su dvije krajnje granice sljedeća dva stava: 1. jebe mi se za to ako imam dobrog investitoa i 2. napravit ću lokalnu strategiju Nature 2000 pa da vidimo kako se trebamo ponašati prema tome i kako to iskoristiti za sebe. Kad imaš političku volju i na vlsti si onda nađeš stručnjake da rade. Možeš mislit koliko Cappelli i Nedić ili možda Tanja Jović imaju pojma o Naturi 2000. Koliko ja znam Devčić ide redovno na dodatne edukacije o vrstama čija staništa štiti Natura 2000. On sigurno dobro zna šta je to to mu je struka. A ORAH je ekološka stranka i Perožić u svojoj stranci ima eksperte koji rade na programima. Misliš da je Maglievac sam napisao onaj program za koje je dao plaćene oglase na Otoci.net? Volja je ta, volja da ideš u jednom ili drugom smjeru.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Cappelijeva ekološka fintaHana 2017-05-13 08:55
Citat Grizli:
Možeš mislit koliko Cappelli i Nedić ili možda Tanja Jović imaju pojma o Naturi 2000.
Koliko god da znaju, to ne utječe na njihovo djelovanje. Kad investitoru zasmeta zvocanje ekologa oni će uslužno poslušati investitora i nastaviti sipati fraze o očuvanju okoliša. Cappelli nije izmislio tu fintu, ali ju je dotjerao do savršenstva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Vježbom do savršenstvaTrta 2017-05-13 15:43
Citat Hana:
Citat Grizli:
Možeš mislit koliko Cappelli i Nedić ili možda Tanja Jović imaju pojma o Naturi 2000.
Koliko god da znaju, to ne utječe na njihovo djelovanje. Kad investitoru zasmeta zvocanje ekologa oni će uslužno poslušati investitora i nastaviti sipati fraze o očuvanju okoliša. Cappelli nije izmislio tu fintu, ali ju je dotjerao do savršenstva.
Deset godina je vježbao do današnjeg savršenstva, a počeo je s rezervatom za dupine. Čim je proglašena zaštita dupina par nerezinskih investitora ili onih koji su to tek htjeli postati nahuškalo je sadašnjeg predsjednika gradskog odbora za zaštitu okoliša (prava osoba na pravom mjestu!) da mobilizira nekoliko ribara u pobunu protiv zaštite dupina jer da će ostati bez kruha. Gradonačelnik se usro ko grlica i dok kažeš keks pokrenuo postupak ukidanja. I rezervata nema, a Lošinj se i dalje reklamira dupinima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # HDZ protiv zaštite dupinaS.P. 2017-05-14 18:07
Citat Trta:
Citat Hana:
Citat Grizli:
Možeš mislit koliko Cappelli i Nedić ili možda Tanja Jović imaju pojma o Naturi 2000.
Koliko god da znaju, to ne utječe na njihovo djelovanje. Kad investitoru zasmeta zvocanje ekologa oni će uslužno poslušati investitora i nastaviti sipati fraze o očuvanju okoliša. Cappelli nije izmislio tu fintu, ali ju je dotjerao do savršenstva.
Deset godina je vježbao do današnjeg savršenstva, a počeo je s rezervatom za dupine. Čim je proglašena zaštita dupina par nerezinskih investitora ili onih koji su to tek htjeli postati nahuškalo je sadašnjeg predsjednika gradskog odbora za zaštitu okoliša (prava osoba na pravom mjestu!) da mobilizira nekoliko ribara u pobunu protiv zaštite dupina jer da će ostati bez kruha. Gradonačelnik se usro ko grlica i dok kažeš keks pokrenuo postupak ukidanja. I rezervata nema, a Lošinj se i dalje reklamira dupinima.
Ovo su fotke sa svečanosti povodom proglašenja zaštite dupina kad je Gari trijumfalno mahao rješenjem i vikao "Imamo rezervat".Ali kad su dečki viknuli na njega, popišanko se zajedno sa svojom strankom povukao kao uplašeni zec. Na ovoj stranici je članak iz novina o toj temi :
"Lošinjski HDZ dijeli zabrinutost građana i većina članstva potpisala je peticiju protiv rezervata jer smatra da će rezervat ograničiti razvoj ribarstva, turizma, brodogradnje, nautičkog turizma, kamping djelatnosti i koncesije na plažama, rečeno je na konferenciji za novinare.
Mjere zaštite moraju biti u skladu s interesima otočnog gospodarstva i žitelja otoka, rekao je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Anto Nedić, a protivljenje rezervatu iskazali su i dopredsjednik Luigi Satalić te članovi Ranko Matušan i Boris Badurina.
Nedić je istaknuo kako je HDZ kao vodeća stranka koalicije na vlasti u Malom Lošinju poduzela mjere da se prikupi što više stručnih mišljenja te su do sada dobijena negativna mišljenja o rezervatu ..."

Toliko o održivom razvoju o kojem nam danas trube Ana Kučić i njeni hadezejci. Zbog ribarstva, turizma, brodogradnje, nautičkog turizma, kamping djelatnosti i koncesije na plažama Kapeli i HDZ se s Antom Nedićem na čelu upeo da odbaci i najniži stupanj zaštite dupina. Pa budu li izabrani, znamo što će ostati od njhovih predizbornih fraza.
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # zabrinutigrađanin 2017-05-14 22:27
Citat S.P.:
Ali kad su dečki viknuli na njega, popišanko se zajedno sa svojom strankom povukao kao uplašeni zec. Na ovoj stranici je članak iz novina o toj temi :
"Lošinjski HDZ dijeli zabrinutost građana i većina članstva potpisala je peticiju protiv rezervata jer smatra da će rezervat ograničiti razvoj ribarstva, turizma, brodogradnje, nautičkog turizma, kamping djelatnosti i koncesije na plažama, rečeno je na konferenciji za novinare.
Mjere zaštite moraju biti u skladu s interesima otočnog gospodarstva i žitelja otoka, rekao je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Anto Nedić, a protivljenje rezervatu iskazali su i dopredsjednik Luigi Satalić te članovi Ranko Matušan i Boris Badurina.
Nedić je istaknuo kako je HDZ kao vodeća stranka koalicije na vlasti u Malom Lošinju poduzela mjere da se prikupi što više stručnih mišljenja te su do sada dobijena negativna mišljenja o rezervatu ..."
I ja dijelim zabrinutost građana da bi ovaj grad još 4 godine mogli voditi piz.duni koji ne znaju što hoće, a politiku mijenjaju ovisno o tome tko im više "donira".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
1 0 # IzboriMarino 2017-05-12 11:44
Nepotrebno ste razvodnili temu lokalnih izbora na 8-9 članaka tako da su sada komentari nepregledni jer se sada za istu stvar komentira ispod svih tih članaka.Manje je neki puta više.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # Natura2000 2017-05-12 15:04
Sama riječ natura znači priroda to valjda razumiju svi. Onaj tko je na vlasti dužan je to malo proučiti za razliku od mene koja ne moram.
Dužan je mene obavjetiti i zinteresirate me da se ponašam prema prirodi onako kako su se tu prije ponašali i čuvali prirodu.
Naveli ste neka imenakoja to kao ne razumiju pa vam je navedeno još onih koji su sada na vlasti i koji to nisu proučili niti ih ne interesira jer da je tako drugačiji bi nam bili planovi.
Ne sudi po sebi i ne spominji imena koja tebi ne odgovaraju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
42 # doktrinaplemeniti divljak 2017-05-12 20:44
Misliš li na ono kad su u 19. stoljeću potukli prorodno raslinje i masline na Zagazinama da bi izgradili terase od suhozida za vinograde, ili ona kad su 70-ih potukli terase od suhozida da bi izgradili privatne kuće?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
73 # stoljetne agavehranitelj tuljana 2017-05-12 21:38
Nemojte protiv stoljetnih alepskih borova, zar ne znate da su oni autohtona vrsta pogotovo na Čikatu, to svi "znaju" a i ime im govori, Alep je Japodsko ime za Cigale. I ne slušajte zlobnike koji tvrde da je N2000 u Hrvatskoj metastazirala jer su se lokalne vlasti pojagmile za EU fondovima pa su požurile prijaviti cijele županije i cijele otoke, sad kad vide da od sredstava ništa a samo su si natovarili probleme, čupaju kose.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
24 # Daj višenahranite tog tuljana 2017-05-13 11:49
Citat hranitelj tuljana:
Nemojte protiv stoljetnih alepskih borova, zar ne znate da su oni autohtona vrsta pogotovo na Čikatu, to svi "znaju" a i ime im govori, Alep je Japodsko ime za Cigale. I ne slušajte zlobnike koji tvrde da je N2000 u Hrvatskoj metastazirala jer su se lokalne vlasti pojagmile za EU fondovima pa su požurile prijaviti cijele županije i cijele otoke, sad kad vide da od sredstava ništa a samo su si natovarili probleme, čupaju kose.
Znači sve borove treba porušiti?
Znamo da su posađeni da ih tu nije bilo to znaju svi čak i oni koji nisu išli u školu.
Bor je "došao" tu kao što si i ti najvjerojatnije došao.
I što sad treba satrt bor a tebe poslati od kuda si došao?
Od bora nema koristi slažem se ako imaš volju odi saditi nešto drugu neku kulturu, zemlje ima na pretek.
Možda ovo što pišeš za N2000 je istina pa ako je, baš u tom slučaju trebaju nam ljudi koji ubuduće neće donositi glupe propise već one propise koji nama koriste.
Očito je da se računalo na sredstva iz evrope u svim područjima ali tako da ta sredstva sama dođu a ne da moramo nešto i napisati vezano za to.
Nismo sposobni niti dobiti sredstva.
Za bor nam također trebaju pametni ljudi koji će znati gdje nam bor ipak treba a gdje ne, međutim ne samo za daljnju gradnju koja nama, koji tu živimo ne treba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # trebatom 2017-05-13 12:29
Citat nahranite tog tuljana:
Citat hranitelj tuljana:
Nemojte protiv stoljetnih alepskih borova, zar ne znate da su oni autohtona vrsta pogotovo na Čikatu, to svi "znaju" a i ime im govori, Alep je Japodsko ime za Cigale. I ne slušajte zlobnike koji tvrde da je N2000 u Hrvatskoj metastazirala jer su se lokalne vlasti pojagmile za EU fondovima pa su požurile prijaviti cijele županije i cijele otoke, sad kad vide da od sredstava ništa a samo su si natovarili probleme, čupaju kose.

Znači sve borove treba porušiti?
Znamo da su posađeni da ih tu nije bilo to znaju svi čak i oni koji nisu išli u školu.
Bor je "došao" tu kao što si i ti najvjerojatnije došao.
I što sad treba satrt bor a tebe poslati od kuda si došao?
Od bora nema koristi slažem se ako imaš volju odi saditi nešto drugu neku kulturu, zemlje ima na pretek.

Možda ovo što pišeš za N2000 je istina pa ako je, baš u tom slučaju trebaju nam ljudi koji ubuduće neće donositi glupe propise već one propise koji nama koriste.
Očito je da se računalo na sredstva iz evrope u svim područjima ali tako da ta sredstva sama dođu a ne da moramo nešto i napisati vezano za to.
Nismo sposobni niti dobiti sredstva.

Za bor nam također trebaju pametni ljudi koji će znati gdje nam bor ipak treba a gdje ne, međutim ne samo za daljnju gradnju koja nama, koji tu živimo ne treba.
Ne,treba posjeći sve borove,a onda će na Čikatu hranitelj tuljana obrađivati zemlju i baviti se ovčarstvom
8)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Hranitelj lažimaGrizli 2017-05-13 19:39
Citat hranitelj tuljana:
I ne slušajte zlobnike koji tvrde da je N2000 u Hrvatskoj metastazirala jer su se lokalne vlasti pojagmile za EU fondovima pa su požurile prijaviti cijele županije i cijele otoke, sad kad vide da od sredstava ništa a samo su si natovarili probleme, čupaju kose.
Hranitelj tuljana se razbacuje lažima kao da su svi koji ovo čitaju retardirani pa će to progutati. Nije se u Naturu 2000 orijavljivalo kao na nagradnu igru Jadranke, nego su bile potrebne stručne podloge, uvid u vrste koje obitavaju na nekom području. A zašto od evropskih fondova ništa? Europske fondove koriste udruge, institucije i gradovi, skoro svi. Malo ih je koji nisu sposobni za to. Nažalost Malo Lošinj je jedan od njih, nesposoban da napravi solidan projekt i dobije novac. I ne čupaju kose zbog toga. Za napisat projekt trebaš imati ideju, viziju, ekspertizu, moraš ga napisati, provoditi i pravdati, za svaki projekt moraš imati reviziju pa nema provizija i ostalih načina zamračivanja novca. Kad imaš investitora za područje Nature 2000 umjesto da moraš pisati projekte, dobiješ svoj dio kolača, dobije nešto i grad/selo/općin a, farbanje neke bolnice, neki kružni tok, neke pogodnosti za domoroce u hotelima i svi su presretni. Ti imaš love za školovanje djece u inozemstvu, imaš glisere i jahte, stambeni fond ti raste, voziš se besplatno voznim i letnim parkom investitora, gurmanski se hraniš, domoroci se jeftino kupaju u bazenima, imaju razne nagradne igre koje pobuđuju najsmjelije nade, ponosni su na svoj grad od pet zvjezdica i prvi od tisuću otoka. Nije li žrtvovanje područja Nature 2000 za sve to mala žrtva?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Doktrinaplemeniti bez divljak 2017-05-13 11:37
Citat plemeniti divljak:
Misliš li na ono kad su u 19. stoljeću potukli prorodno raslinje i masline na Zagazinama da bi izgradili terase od suhozida za vinograde, ili ona kad su 70-ih potukli terase od suhozida da bi izgradili privatne kuće?
Nisaam razumio za što si ti, nije ti po volji što su potukli prirodno raslinej za izgradnju terasa od suhoszida za vinograde, zatim potukli terase za kuće?
Što bi ti prirodno raslinje,maslin e ili još kuća?
Što želiš reći da je bilo promjena na ovim prostorima?
Naravno da je bilo i nitko nije protiv promjena na bolje.
Prironog raslinja tamo i nije bilo toliko, vidi stare slike.
To što su napravljeni suhozidi nije mi negativno jer se iskoristio posotjeći kamen za zaštitu onoga što se sadi a što je najvažnije spriječava se da kiše i nadanje ispiru to malo raslinja oko kamena.
Sadili su vinograde i ne vidim ništa loše ostale su ograjice u kojima se može nešto drugo saditi.
Loza je filokserom uništena na ovim otocima između 20 i 30- tih godina.
Sada dolazimo do uništavanja jer ovo do sada je bilo oplemenjivanje krajolika.
Znači izgradnjom kuća se uništilo sve što je do tada pozitivno napravljeno.
To sve stoji međutim sada se postavlja pitanje ako je to već uništeno koliko se dalje treba uništavati?
Vi pametnjakovići koji ste mi održali lekciju iz povjesti sada odgovorite koliko nam toga treba?

Zar treba baš svu prirodu uništiti?
Zar ne treba ostatii malo zelenila i suhozida, zar baš svugdje treba sve uništiti?
Što je potrebno a što je pohlepa?

Iznad svega se treba zapitati kako živjeti na ovako malom području?
Nismo na kopnu da imamo nepregledna prostranstva, nismo Slavonija gdje je sve ravno.
Pitanje što i tamo uopće treba kada imamo polja za bolju iskorištenost.
O čemu ovdje pričam vezano za Slavoniju, nebrigom države sve je otišlo u . a mladih više nema.
Pametnjakovići zapitajmo se što tu možemo zadržati da i ljudi ostanu, ovi ljudi a ne neki novi koji bi trebali doći.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Nosivost otokaPlimsol 2017-05-13 13:04
Citat plemeniti bez divljak:
Iznad svega se treba zapitati kako živjeti na ovako malom području?
Nismo na kopnu da imamo nepregledna prostranstva, nismo Slavonija gdje je sve ravno.
Drugim riječima, trebamo se prilagoditi mogućnostima otoka kad mogućnosti ne možemo natjerati da se prilagode našoj pohlepi. To je sadržano u nazivu inicijative "čovjek po mjeri otoka" koja se zalaže za čuvanje okoliša, racionalno korištenje prostora uz respektiranje ograničene "nosivosti otoka, čiji naziv je tako rasrdio kandidata za gradonačelnika Nekića da je odbio doći na tribinu i naveo ga da na otoci.net plati objavu gnjevnog priopćenja. Može se pretpostaviti da se Nekićev program može sažeti u akcioni slogan "otok po mjeri čovjeka" no postavlja se pitanje kojeg čovjeka. Vijećnici stranaka koje podržavaju njegovu kandidaturu, a neki su opet na listi za GV, u proteklom su mandatu zajedno s vladajućom koalicijom odobravali sve što je tražio jedan čovjek kako bi ovaj otok pretvorio u mamac za topmilijardere.
volim-losinj.org/.../...volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
113 # vrati slikuobrisani 2017-05-13 11:07
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Opet djeleVivak 2017-05-13 11:55
Citat obrisani:
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
eno ga na trgu, adezejci opet nesto djele a on nadgleda
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # $$$Vox Populi 2017-05-13 18:11
Citat obrisani:
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
Evo ti slika wannabe dogradonačelnik a pa uživaj.Gospodin Nedić je prije 3 godine rekao da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala koji, čini se, polazi od premise da mu je sve dozvoljeno.
volim-losinj.org/.../...

Rekao i porekao.

Svjedoci smo što se sve desilo ubrzo nakon te izjave.
Očito je da gospodin Nedić smatra da je upravo njemu sve dozvoljeno.

U ovogodišnju predizbornu kampanju za lokalne izbore HDZ polazi od apsolutno pogrešne premise da zna voditi grad jer to rade već 12 godina. Kako su vodili grad vidimo svaki dan, nepotizam na svakom koraku, vidimo u urbanističkim planovima napravljenim po željama ruskog kapitala, a i po mnogobrojnim primjedbama građana na ovom portalu.

Građani ne samo da su postali objekt apetita kapitala, nego su postali i objekt apetita gospodara prstenova koji u gradskoj upravi i gradskom vijeću radi što god mu se prohtije.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Sluge a ne pokretači:lol: 2017-05-13 19:59
Citat Vox Populi:
Gospodin Nedić je prije 3 godine rekao da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala koji, čini se, polazi od premise da mu je sve dozvoljeno.
volim-losinj.org/.../...
A sada kao kandidat za dogradonečelnic u retardiranom dijelu Otočana govori "Sigurni smo da građani znaju tko je pokrenuo najveći investicijski ciklus zadnjih dvadeset godina" :lol:
otoci.net/.../...Samo retard može pomisliti da su ga pokrenuli on, Kučićka, Kapeli, Badurina .... kad svako s malo pameti zna da su bili obične sluge koje su ponizno udovoljavale apetitu kapitala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # kako postati kalif umjesto kalifaIznogud 2017-05-13 20:26
Citat :lol::
A sada kao kandidat za dogradonečelnicu retardiranom dijelu Otočana govori "Sigurni smo da građani znaju tko je pokrenuo najveći investicijski ciklus zadnjih dvadeset godina" :lol:
najveća devastacija Čikata u povijesti, od čega građani imaju samo štetu a nikakvu korist
Citat :lol::
Samo retard može pomisliti da su ga pokrenuli on, Kučićka, Kapeli, Badurina .... kad svako s malo pameti zna da su bili obične sluge koje su ponizno udovoljavale apetitu kapitala.
zna se iz kojih razloga su gradski vijećnici dizali nejake ručice za materijale koje nisu ni pročitali
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # vala ti ka bratusliku tvoju ljubim 2017-05-13 21:34
Citat Vox Populi:
Citat obrisani:
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
Evo ti slika wannabe dogradonačelnika pa uživaj.Gospodin Nedić je prije 3 godine rekao da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala koji, čini se, polazi od premise da mu je sve dozvoljeno.
volim-losinj.org/.../...

Rekao i porekao.

Svjedoci smo što se sve desilo ubrzo nakon te izjave.
Očito je da gospodin Nedić smatra da je upravo njemu sve dozvoljeno.

U ovogodišnju predizbornu kampanju za lokalne izbore HDZ polazi od apsolutno pogrešne premise da zna voditi grad jer to rade već 12 godina. Kako su vodili grad vidimo svaki dan, nepotizam na svakom koraku, vidimo u urbanističkim planovima napravljenim po željama ruskog kapitala, a i po mnogobrojnim primjedbama građana na ovom portalu.

Građani ne samo da su postali objekt apetita kapitala, nego su postali i objekt apetita gospodara prstenova koji u gradskoj upravi i gradskom vijeću radi što god mu se prohtije.

Hvala ti kao bratu na slici koju ljubim, sada mogu kafenisati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # ...Gianni 2017-05-13 21:50
Citat sliku tvoju ljubim:

Hvala ti kao bratu na slici koju ljubim, sada mogu kafenisati.
Kod mene izaziva sasvim suprotan efekt.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # jadnodno dna 2017-05-19 10:17
Citat sliku tvoju ljubim:
Citat Vox Populi:
Citat obrisani:
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
Evo ti slika wannabe dogradonačelnika pa uživaj.Gospodin Nedić je prije 3 godine rekao da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala koji, čini se, polazi od premise da mu je sve dozvoljeno.
volim-losinj.org/.../...

Rekao i porekao.

Svjedoci smo što se sve desilo ubrzo nakon te izjave.
Očito je da gospodin Nedić smatra da je upravo njemu sve dozvoljeno.

U ovogodišnju predizbornu kampanju za lokalne izbore HDZ polazi od apsolutno pogrešne premise da zna voditi grad jer to rade već 12 godina. Kako su vodili grad vidimo svaki dan, nepotizam na svakom koraku, vidimo u urbanističkim planovima napravljenim po željama ruskog kapitala, a i po mnogobrojnim primjedbama građana na ovom portalu.

Građani ne samo da su postali objekt apetita kapitala, nego su postali i objekt apetita gospodara prstenova koji u gradskoj upravi i gradskom vijeću radi što god mu se prohtije.

Hvala ti kao bratu na slici koju ljubim, sada mogu kafenisati.
U što se pretvorio ovaj čovjek ?
On i njegov mentor Badurina ( veliki vjernici, u crkvi i sa crkvom ) obilaze, pljuju i omalovažavaju kandidate drugih lista, obećavaju ako se zadrže na vlasti "kule u oblacima" zapošljavanje itd.itd.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Vuk dlaku mijenjaali ćud nikada 2017-05-19 10:29
Citat dno dna:
U što se pretvorio ovaj čovjek ? On i njegov mentor Badurina ( veliki vjernici, u crkvi i sa crkvom ) obilaze, pljuju i omalovažavaju kandidate drugih lista, obećavaju ako se zadrže na vlasti "kule u oblacima" zapošljavanje itd.itd.


Samo je promijenio dlaku, ništa drugo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Pijavica NedićDodola 2017-05-19 12:42
Citat dno dna:

U što se pretvorio ovaj čovjek ?
Ni u šta se on nije pretvorio. Sada samo pokazuje ono što je oduvijek bio, ali je to skrivao. Oduvijek je bio oportunist, pijavica koja se priljepi gdje ima krvi i može je sisati bez opasnosti. Pa zar mjesto dogradonačelnika nije nabolji položaj za takvog čovjeka. Vidio je kakve je blagodati ta funkcija pružala Ani osam godina!Citat:
On i njegov mentor Badurina ( veliki vjernici, u crkvi i sa crkvom ) obilaze, pljuju i omalovažavaju kandidate drugih lista,
Na više mjesta su plakate drugih kandidata pripadnici HDZ Jugenda po njegovom naređenju prekrili HDZovim. Čak i plakati ZKS Siniše Dakića. Ono ZKS znači "za koaliciju spreman".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # $$$Panta Rei 2017-05-19 12:58
Citat sliku tvoju ljubim:
Citat Vox Populi:
Citat obrisani:
Vratite mi sliku od gospodina NEDIĆA, ne mogu popiti kafu ako ne gledam u njegovu sliku.
Evo ti slika wannabe dogradonačelnika pa uživaj.Gospodin Nedić je prije 3 godine rekao da otočani ne mogu biti objekti apetita kapitala koji, čini se, polazi od premise da mu je sve dozvoljeno.
volim-losinj.org/.../...

Rekao i porekao.

Svjedoci smo što se sve desilo ubrzo nakon te izjave.
Očito je da gospodin Nedić smatra da je upravo njemu sve dozvoljeno.

U ovogodišnju predizbornu kampanju za lokalne izbore HDZ polazi od apsolutno pogrešne premise da zna voditi grad jer to rade već 12 godina. Kako su vodili grad vidimo svaki dan, nepotizam na svakom koraku, vidimo u urbanističkim planovima napravljenim po željama ruskog kapitala, a i po mnogobrojnim primjedbama građana na ovom portalu.

Građani ne samo da su postali objekt apetita kapitala, nego su postali i objekt apetita gospodara prstenova koji u gradskoj upravi i gradskom vijeću radi što god mu se prohtije.

Hvala ti kao bratu na slici koju ljubim, sada mogu kafenisati.
usput si pročitaj knjigu Doživljaji perača prozora, poglavlje Kako sam kupio stan u Zagrebu
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Zaštonema više slike 2017-05-13 12:36
Zašto nema više slike?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ViberMladac 2017-05-13 13:05
Profesor je na viberu, nazovite ga na 0923456789. On se uvijek svima javi pa ga možež gledati i uživo dok ispijaš kave na trgu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Piškim niz vjetarPušmipuli 2017-05-13 20:35
Od ove ekipe možemo očekivati samo nastavak uguzničke politike i povlađivanju kapitalu.. 12 godina sinergije vlasti i ekipe s loptom je nadam se dovoljno, zapravo previše jer šteta koja je napravljena je nepopravljiva. Mulić ispred Karoline je danas ljepši i stariji (svojevremeno izjavila Ana Kučić) a do o drugim devastacijama i uzurpacijama i ne pišem..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # 50 nijansi jako siveTrilogija 2017-05-13 21:38
Citat Pušmipuli:
Od ove ekipe možemo očekivati samo nastavak uguzničke politike i povlađivanju kapitalu.. 12 godina sinergije vlasti i ekipe s loptom je nadam se dovoljno, zapravo previše jer šteta koja je napravljena je nepopravljiva. Mulić ispred Karoline je danas ljepši i stariji (svojevremeno izjavila Ana Kučić) a do o drugim devastacijama i uzurpacijama i ne pišem..
Gospodari prstena znaju da na Lošinju ne mogu dobiti izbore ako u svojim redovima na ključnoj poziciji nemaju domaću osobu sa otoka. U prijašnjim mandatima su na toj poziciji imali Capelija, sada su na tu poziciju vrbovali Anu Kučić. Naivni otočani će vjerovati da glasuju za domaću Anu, a iza zavjese odluke će donositi uvijek ista ekipa... potpomognuta savjetima iz Zagreba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # pinkijevi ljudikameleon 2017-05-13 21:54
"neki su opet na listi za GV, u proteklom su mandatu zajedno s vladajućom koalicijom odobravali sve što je tražio jedan čovjek kako bi ovaj otok pretvorio u mamac za topmilijardere" .
"Kako su vodili grad vidimo svaki dan, nepotizam na svakom koraku, vidimo u urbanističkim planovima napravljenim po željama ruskog kapitala, a i po mnogobrojnim primjedbama građana na ovom portalu".
A misle i dalje voditi grad kako su ga do sada vodili odnosno kako su bili složni dizanjem ruku DAKIĆ,SATALIĆ,Đ URĐICA,KAMALIĆ, ANDRINO,ŽIVKOVI Ć, DOMAC ...sa PREDSJEDNIKOM VIJEĆA NEDIĆEM PA ZAR ZA OVE LJUDE NA LISTAMA TREBA GLASATI, DAJ PROBUDI SE NARODE NE BUDI OVCA ZA ŠIŠANJE, PUSTIM OBEĆANJIMA.
Gospodari prstena znaju da na Lošinju ne mogu dobiti izbore ako u svojim redovima na ključnoj poziciji nemaju domaću osobu sa otoka Capelija, Anu... Naivni otočani će vjerovati da glasuju za domaću Anu, a iza zavjese odluke će donositi uvijek ista ekipa... potpomognuta savjetima iz Zagreba.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # malo nas je al smo smećeuhljeb 2017-05-13 22:13
Citat kameleon:
A misle i dalje voditi grad kako su ga do sada vodili odnosno kako su bili složni dizanjem ruku DAKIĆ,SATALIĆ,ĐURĐICA,KAMALIĆ,ANDRINO,ŽIVKOVIĆ, DOMAC ...sa PREDSJEDNIKOM VIJEĆA NEDIĆEM PA ZAR ZA OVE LJUDE NA LISTAMA TREBA GLASATI, DAJ PROBUDI SE NARODE NE BUDI OVCA ZA ŠIŠANJE, PUSTIM OBEĆANJIMA.
Na koji način ćeš spriječiti da navedeni ne dođu ponovno u GV kad su se rasporedili u sve stranke i jednu nezavisnu listu ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # ozbiljno oboljenjepsihijatar 2017-05-13 23:17
Znatan dio komentatora ima znatna oboljenja. Od mržnje, zavisti, pakosti, nemogućnosti da utječu i realiziraju svoje ambicije u javnom prostoru, da budu prihvaćeni i uvaženi. Točno je i da su vlastodržci na čelu s ministrom odavno izgubili kompas u taštinama i mućkama, ali tko je još pobijedio u tolikoj bolesti? I sada bi birači trebali masovno pojuriti za ovolikim ozbiljno bolesnim te ih podržati u izborima, kako bi eto oni pokazali da su manje loši i manje pokvareni od postojećih? Nema nikakve razlike, ista pašta. Ja ne izlazim na izbore. Pa kako ću glasati za ovakve koji su bili na tribini, Deva, Rudi i Perožić? Ma što je vama ljudi, ne mogu si sam sebi opaliti šamar.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # Test hrabrost kandidataVuvuzel 2017-05-14 10:25
Citat psihijatar:
Pa kako ću glasati za ovakve koji su bili na tribini, Deva, Rudi i Perožić?
A jesi li ti bio na tribini i čuo što govore? Oni su barem imali hrabrost izać pred građane za razliku od Kučićke koja je slagala da je zauzeta da se ne izloži pitanjima. Za Dakića i Maljevca se ni ne zna zašto nisu došli, a Nekiću je ispod časti stati pred građane. A sam bi sebi opalio šamar da ostanem kod kuće i ne glasam za nekog od ovih koji su pokazali da im građani nešto znače i da su spremni odgovarati na njihova pitanja ne skrivajući se iza šupljih fraza kao Kučićka i Nekić. Ako ništa drugo, tribina je bila test hrabrosti kandidata.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # kandidati bez mudadudek 2017-05-15 07:26
Citat Vuvuzel:
A jesi li ti bio na tribini i čuo što govore? Oni su barem imali hrabrost izać pred građane za razliku od Kučićke koja je slagala da je zauzeta da se ne izloži pitanjima. Za Dakića i Maljevca se ni ne zna zašto nisu došli, a Nekiću je ispod časti stati pred građane.
Tribina je bila lakmus papir za sve kandidate. Tko nije došao sam je sebe otpisao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Super viros Iuda venitKarcinom 2017-05-14 09:41
Drage moj lude, i na ovim izborima kao i na svim ostalima pobjediti ću ja. Sve Vas čeka beskrajna patnja i raspadanje. Svijest je zaspala, narod je odavno lobotomiziran i kahektičan. Dolje kroz jasna okna jutra, baci svoj anđeoski pogled na naš otok.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Smrdi, smrdi ...top 2017-05-14 10:10
Citat Karcinom:
Dolje kroz jasna okna jutra, baci svoj anđeoski pogled na naš otok.
I svakako začepi nos jer govna s ruskog Čikata smrdjet će Lošinjanima i nadalje.
volim-losinj.org/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Over the RainbowSanjar 2017-05-15 02:35
1. Tri projekta: jaslice i vrtići za svu djecu, gradski stan s pristojnom stanarinom za sve mlade roditelje i financijska pomoć svim mladim poduzetnicima - jer bez mladih izumiremo
2. Nema prodaje najvrjednijih prirodnih resursa jer bez njih ne možemo dalje.
3. -
4. Ajmo po starinski - nema gradnje više od lokalnog zvonika.
5. Ne trebamo 5 zvjezdica, već solidne 4, jer za njih ne trebaju vanjski bazeni i ograđene privatne plaže. Dobro bi došli i hosteli, jer mladi će se vratiti tamo gdje im je bilo lijepo kada ostare.
6. Revizija ishitrene brljotine od prostornih planova - svakako. Maknuti beton gdje god je to moguće.
7. Čikat je već zaštićen kao park-šuma, samo se treba pridržavati zaštite. Na Sunčanoj treba zaustaviti izgradnju 3. hotela. Plaže treba urediti, ali bez betonizacije i zatvaranja.
8. Grad treba pritisnuti Hrvatske šume i javnu ustanovu Priroda da obave svoj dio posla oko održavanja park-šuma, a sam kroz svoje komunalne službe nadzirati stanje na terenu.
9. Treba nam novo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Lošinja.
10. Strategiju Natura 2000 treba "prizemljiti" u naše uvjete i to kroz jedan kvalitetan višegodišnji znanstveno-istr aživački projekt i paralelno educiranje javnosti.
11. Čitavu priču oko kanalizacijskog sustava Kijac treba preispitati, jer nema nikakve logike da sve ide u "unutrašnje more" Kvarnerića, gdje bura vraća smrad ravno na naselje.
12. Uređenje plaža se može izvesti i bez nasipavanja i betonizacije obale, samo što to dugoročno više košta, ali to je ulaganje u budućnost.
13. Može golf na Mataldi, ali u duplo manjem obimu, bez korištenja pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva i sa sustavom navodnjavanja iz kišnice.
14. Bilo bi lijepo živjeti u gradu "s 5 zvjezdica", u kojem bi i zadnja kalica imala uređen odvod, rasvjetu, odnošenje smeća, rukohvate, cvijeće, putokaze... sve to se da srediti kada se točno zna stanje na terenu i ima dobar projekt.
15. Problem parkinga se da vrlo jednostavno riješiti kroz par višeetažnih gradskih garaža, podzemnih i nadzemnih.
16. Vještina gradnje gromača treba se učiti od vrtića na dalje. Onaj tko zna koliko truda treba za gradnju jedne gromače najbolji je zaštitnik istih.
17. Komunalna poduzeća trebaju ostati gradska, jer je to njihov smisao.
18. Uz turizam svakako treba razvijati ekološku poljoprivredu, ribarstvo i malu prerađivačku industriju (uljare, sirane, sušare, destilerije i sl.).
19. Problem divljih svinja i jelena lopatara može se riješiti kombinacijom kemijske sterilizacije ženki i općim izlovom. Rok? Par godina.
20. Zapošljivost mladih započinje kvalitetnom "profesionalnom orijentacijom" osmaša. Dobar kuhar ima više šansi postati zvijezdom od lošeg gimnazijalca. A onima koji žele postati odlični poljoprivrednic i treba platiti kompletno školovanje.
21. "Poduzetnički inkubator" je samo fancy fraza za prostor s vodom, strujom, internetom i kolnim pristupom za poduzetnike početnike koji si ne mogu priuštiti skupu najamninu i režije. Bivša osnovna škola je dušu dala za to.
22. Nezavisnoj kulturnoj sceni (mladih) treba dati prostor u bivšoj osnovnoj školi i pomoći im da se za financije izbore kroz kvalitetne projekte.
23. Brigu o starijima treba što više provoditi kroz pomoć "na licu mjesta" kroz umrežavanje volontera i profića.
24. Dječji vrtić bi bar djelom kapaciteta trebao raditi u dvije smjene i to posebno ljeti.
25. Pitanje broja zaposlenih u lokanoj upravi i njihove učinkovitosti da se vrlo lako riješiti tzv. "sistematizacij om radnih mjesta" ili, jednostavnije - određivanjem što tko treba raditi da zaradi svoju plaću.
26. Participiranje u donošenju proračuna treba bar u nekom simboličkom obimu proširiti i na srednjoškolce, da se na vrijem nauče odgovornom trošenju javnog novca.
27. Mali Lošinj treba 2-3 mjesna odbora zbog ravnomjernijeg razvoja svih njegovih dijelova.
28. Sva financijska izvješća onih koji troše javni novac moraju biti javno objavljena, jasna i argumentirana.
29. Za početka, hoćemo novu, interaktivnu i ažuriranu web-stranicu grada, na kojoj će javnost moći na vrijeme vidjeti materijale o kojima će biti riječi na sjednicama gradskog vijeća, kao i zapisnike održanih sjednica. Tribine o ključnim pitanjima bile bi "šlag na tortu".
30. Lošinj usluge nemaju što graditi (nove) stanove za prodaju, no mogli bi se baviti koordiniranjem obnove i održavanja gradskog stambenog fonda.
31. Grad u svom vlasništvu ima dovoljno prostora da zbrine sve socijalno ugrožene, samo ih treba urediti.
32. Da bi se povukla sredstva iz EU fondova treba imati kvalitetne projekte i za njih u proračunu "kapariran" dio sredstava. Ako može Krk, može i Lošinj.
33. Ona sramota od ceste između Nerezina i Osora? Treba napraviti novi most iza kampa Lopari. Novci? EU fondovi, "jer antički Osor to zaslužuje".
34. Bivši vojni objekti mogu poslužiti u razne namjene - od turističkih, edukativno-istr aživačkih do poljoprivredno- prerađivačkih, ovisno o veličini i položaju. Za početak, bilo bi dobro utvrditi u kakvom su zaista stanju.
35. Za stare školske zgrade vrijedi isto što i za bivše vojne objekte - prvo im treba utvrditi stvarno stanje, pa onda kroz javnu raspravu ustvrditi što s njima. Više glava bolje misli.
36. Znam da će nekima zazvučati blasfemično, no na lokalnoj razini su komunalni problemi važniji od ideologije, pa je svaka koalicija "dobrih ljudi" koji znaju što i kako napraviti (bez famoznih "10% meni", naravno) sasvim prihvatljiva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Super program!Grizli 2017-05-15 09:51
Evo programa koji bih odmah podržao!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # bravoxx 2017-05-18 16:14
super program, ali jedna stvar fali tko bi to proveo, poznato je da političari, svi ovi na listama, biježe od rada (poštenog), a za ovaj program triba pošteno raditi i oznojiti se
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Ana i 11 harlekinaPD 2020-06-15 19:07
Citat Sanjar:
1. Tri projekta: jaslice i vrtići za svu djecu, gradski stan s pristojnom stanarinom za sve mlade roditelje i financijska pomoć svim mladim poduzetnicima - jer bez mladih izumiremo
2. Nema prodaje najvrjednijih prirodnih resursa jer bez njih ne možemo dalje.
3. -
4. Ajmo po starinski - nema gradnje više od lokalnog zvonika.
5. Ne trebamo 5 zvjezdica, već solidne 4, jer za njih ne trebaju vanjski bazeni i ograđene privatne plaže. Dobro bi došli i hosteli, jer mladi će se vratiti tamo gdje im je bilo lijepo kada ostare.
6. Revizija ishitrene brljotine od prostornih planova - svakako. Maknuti beton gdje god je to moguće.
7. Čikat je već zaštićen kao park-šuma, samo se treba pridržavati zaštite. Na Sunčanoj treba zaustaviti izgradnju 3. hotela. Plaže treba urediti, ali bez betonizacije i zatvaranja.
8. Grad treba pritisnuti Hrvatske šume i javnu ustanovu Priroda da obave svoj dio posla oko održavanja park-šuma, a sam kroz svoje komunalne službe nadzirati stanje na terenu.
9. Treba nam novo Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Lošinja.
10. Strategiju Natura 2000 treba "prizemljiti" u naše uvjete i to kroz jedan kvalitetan višegodišnji znanstveno-istraživački projekt i paralelno educiranje javnosti.
11. Čitavu priču oko kanalizacijskog sustava Kijac treba preispitati, jer nema nikakve logike da sve ide u "unutrašnje more" Kvarnerića, gdje bura vraća smrad ravno na naselje.
12. Uređenje plaža se može izvesti i bez nasipavanja i betonizacije obale, samo što to dugoročno više košta, ali to je ulaganje u budućnost.
13. Može golf na Mataldi, ali u duplo manjem obimu, bez korištenja pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva i sa sustavom navodnjavanja iz kišnice.
14. Bilo bi lijepo živjeti u gradu "s 5 zvjezdica", u kojem bi i zadnja kalica imala uređen odvod, rasvjetu, odnošenje smeća, rukohvate, cvijeće, putokaze... sve to se da srediti kada se točno zna stanje na terenu i ima dobar projekt.
15. Problem parkinga se da vrlo jednostavno riješiti kroz par višeetažnih gradskih garaža, podzemnih i nadzemnih.
16. Vještina gradnje gromača treba se učiti od vrtića na dalje. Onaj tko zna koliko truda treba za gradnju jedne gromače najbolji je zaštitnik istih.
17. Komunalna poduzeća trebaju ostati gradska, jer je to njihov smisao.
18. Uz turizam svakako treba razvijati ekološku poljoprivredu, ribarstvo i malu prerađivačku industriju (uljare, sirane, sušare, destilerije i sl.).
19. Problem divljih svinja i jelena lopatara može se riješiti kombinacijom kemijske sterilizacije ženki i općim izlovom. Rok? Par godina.
20. Zapošljivost mladih započinje kvalitetnom "profesionalnom orijentacijom" osmaša. Dobar kuhar ima više šansi postati zvijezdom od lošeg gimnazijalca. A onima koji žele postati odlični poljoprivrednici treba platiti kompletno školovanje.
21. "Poduzetnički inkubator" je samo fancy fraza za prostor s vodom, strujom, internetom i kolnim pristupom za poduzetnike početnike koji si ne mogu priuštiti skupu najamninu i režije. Bivša osnovna škola je dušu dala za to.
22. Nezavisnoj kulturnoj sceni (mladih) treba dati prostor u bivšoj osnovnoj školi i pomoći im da se za financije izbore kroz kvalitetne projekte.
23. Brigu o starijima treba što više provoditi kroz pomoć "na licu mjesta" kroz umrežavanje volontera i profića.
24. Dječji vrtić bi bar djelom kapaciteta trebao raditi u dvije smjene i to posebno ljeti.
25. Pitanje broja zaposlenih u lokanoj upravi i njihove učinkovitosti da se vrlo lako riješiti tzv. "sistematizacijom radnih mjesta" ili, jednostavnije - određivanjem što tko treba raditi da zaradi svoju plaću.
26. Participiranje u donošenju proračuna treba bar u nekom simboličkom obimu proširiti i na srednjoškolce, da se na vrijem nauče odgovornom trošenju javnog novca.
27. Mali Lošinj treba 2-3 mjesna odbora zbog ravnomjernijeg razvoja svih njegovih dijelova.
28. Sva financijska izvješća onih koji troše javni novac moraju biti javno objavljena, jasna i argumentirana.
29. Za početka, hoćemo novu, interaktivnu i ažuriranu web-stranicu grada, na kojoj će javnost moći na vrijeme vidjeti materijale o kojima će biti riječi na sjednicama gradskog vijeća, kao i zapisnike održanih sjednica. Tribine o ključnim pitanjima bile bi "šlag na tortu".
30. Lošinj usluge nemaju što graditi (nove) stanove za prodaju, no mogli bi se baviti koordiniranjem obnove i održavanja gradskog stambenog fonda.
31. Grad u svom vlasništvu ima dovoljno prostora da zbrine sve socijalno ugrožene, samo ih treba urediti.
32. Da bi se povukla sredstva iz EU fondova treba imati kvalitetne projekte i za njih u proračunu "kapariran" dio sredstava. Ako može Krk, može i Lošinj.
33. Ona sramota od ceste između Nerezina i Osora? Treba napraviti novi most iza kampa Lopari. Novci? EU fondovi, "jer antički Osor to zaslužuje".
34. Bivši vojni objekti mogu poslužiti u razne namjene - od turističkih, edukativno-istraživačkih do poljoprivredno-prerađivačkih, ovisno o veličini i položaju. Za početak, bilo bi dobro utvrditi u kakvom su zaista stanju.
35. Za stare školske zgrade vrijedi isto što i za bivše vojne objekte - prvo im treba utvrditi stvarno stanje, pa onda kroz javnu raspravu ustvrditi što s njima. Više glava bolje misli.
36. Znam da će nekima zazvučati blasfemično, no na lokalnoj razini su komunalni problemi važniji od ideologije, pa je svaka koalicija "dobrih ljudi" koji znaju što i kako napraviti (bez famoznih "10% meni", naravno) sasvim prihvatljiva.
Izborni progam jednog sanjara uoči zadnjih izbora za lokalnu vlast koji se nije kandidirao. Pa smo dobili Anu Kučić za gradonačelnicu i jedanaest harlekina u gradskom vijeću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Sanjarnije sanjar 2017-05-15 10:01
Pa gdje je ovaj sanjar bio do sada da li je na kandidacjskim listama?
Ovakav program još nitko nije napisao, naravno treba se i pridržavati ali nije uopće problem ostvarit ga.
Ovo bi svi mi trebali tražiti od buduće vlasti Lošinja.
MILOM ILI SILOM.

Nisi uopće iza duge ali gdje si?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Nažalost ...Pesimist 2017-05-15 10:32
Citat nije sanjar:
Pa gdje je ovaj sanjar bio do sada da li je na kandidacjskim listama?
Ovakav program još nitko nije napisao, naravno treba se i pridržavati ali nije uopće problem ostvarit ga.
Ovo bi svi mi trebali tražiti od buduće vlasti Lošinja.
MILOM ILI SILOM.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # Potonulelađe 2017-05-15 11:45
Sve neki sanjari, pesimisti za dobe prilike.
Znači sve će ipak ići u .........?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # penelopaodisej 2017-05-16 07:17
Citat lađe:
Sve neki sanjari, pesimisti za dobe prilike.
Znači sve će ipak ići u .........?
..ne znači da će sve propasti ako ova ekipa ostane na vlasti, spašavati će ih ministar koji se ne odvaja od rodnog otoka. Čak je predložio premijeru da se sjedište ministarstva turizma za neko vrijeme preseli u Mali Lošinj. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # Izborni zakon ne valjaKrsto 2017-05-16 11:44
Kad bi politicari znali da se moze dobrim i postenim programom i radom doci na vlast istog casa bi promijenili izborne propise i zakone...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Laži, laži, laži me ...Fukara 2017-05-16 15:25
Citat Krsto:
Kad bi politicari znali da se moze dobrim i postenim programom i radom doci na vlast istog casa bi promijenili izborne propise i zakone...
Zato zakoni dozvoljavaju i bezočno laganje. Jesi vidio letke Lošinj prvi od 1000 otoka ?

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
217 # hdzprofa 2017-05-16 16:31
Na tribini se javio fakultetski obrazovani rođeni lošinjanin koji sa tugomm izjavio "da napušta Lošinj jer ne može dobiti adekvatno radno mjesto ako se ne učlani u HDZ".
Pa čemu tolika pompa o zapošljavanju mladih, neznam na koje se mlade misle, možda samo mladež HDZeja ?
Ti prstenaši kada su došli na Lošinj nisu trebali biti članovi komiteta a možda su i bili tko zna?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
221 # HipotetikHipotetski 2020-06-18 06:43
Citat profa:
Na tribini se javio fakultetski obrazovani rođeni lošinjanin koji sa tugomm izjavio "da napušta Lošinj jer ne može dobiti adekvatno radno mjesto ako se ne učlani u HDZ".
Pa čemu tolika pompa o zapošljavanju mladih, neznam na koje se mlade misle, možda samo mladež HDZeja ?
Ti prstenaši kada su došli na Lošinj nisu trebali biti članovi komiteta a možda su i bili tko zna?
A da nije to onaj intelektualac koji ovih dana piše na otočnom portalu kako je neki ljigavac dobio premalo batina s obzirom što je sve napravio,krao,l agao,silovao javnost...pa bi mu valjda trebalo dati još...meni to ,osim klevete,izgleda kao poziv na nasilje,a još kad dolazi od osobe koja se naziva intelektualcem i koja odgaja mlade ljude s poremećajem u ponašanju...hmm mmmm...neka institucije rade svoj posao...to je ipak najučinkovitije .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # ....gost 2020-06-18 17:45
Ako mislimo na istog koji se ovih dana zasrao od pisanja o navodnim batinama taj nije fakultetski obrazovan.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
116 # HipotetikHipotetski 2020-06-19 08:08
Citat gost:
Ako mislimo na istog koji se ovih dana zasrao od pisanja o navodnim batinama taj nije fakultetski obrazovan.
Očito ne mislimo na istog,ovaj na kojeg ja mislim komentira na portalu onog na kojeg ti, vjerovatno, misliš.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Čemu tolika tajnovitost?gost 2020-06-19 09:20
Citat Hipotetski:
Citat gost:
Ako mislimo na istog koji se ovih dana zasrao od pisanja o navodnim batinama taj nije fakultetski obrazovan.
Očito ne mislimo na istog,ovaj na kojeg ja mislim komentira na portalu onog na kojeg ti, vjerovatno, misliš.
Koji to intelektualac ovih dana piše na otočnom portalu? I na kojem portalu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
120 # 1000 otokaPokrivenost 2020-06-20 09:09
Citat profa:
Na tribini se javio fakultetski obrazovani rođeni lošinjanin koji sa tugomm izjavio "da napušta Lošinj jer ne može dobiti adekvatno radno mjesto ako se ne učlani u HDZ".
Pa čemu tolika pompa o zapošljavanju mladih, neznam na koje se mlade misle, možda samo mladež HDZeja ?
Ti prstenaši kada su došli na Lošinj nisu trebali biti članovi komiteta a možda su i bili tko zna?
Citat gost:
Ako mislimo na istog koji se ovih dana zasrao od pisanja o navodnim batinama taj nije fakultetski obrazovan.
Samo je jedan portal koji pokriva sve otoke i bas na tom portalu nekoliko članaka o navodnoj tuči narodnih predstavnika.
A intektualac smatra da je jedan od sudionika premalo dobio jer je navodno ljigavac ,lopov i još svašta nešto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # ....Tovar 2020-06-20 10:34
Misliš na sveotočki Trač web portal? A koji intelektualac bi batinao narodne predstavnike?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # Dojavite, mi provjeravamoIntelektualac iz Orašja 2020-06-20 15:27
Citat Tovar:
Misliš na sveotočki Trač web portal? A koji intelektualac bi batinao narodne predstavnike?
Trač portal jedan jedini na otoku čiji vlasnik, urednik i jedini novinar (kao u onom vicu o Muji i javnoj kući koji za početak radi sam) osluškuje ćakule, a u njihovu nedostataku zažmiri i što vidi to i objavi. Intelektualac je valjda nesuđeni ravnatelj Odgojnog doma.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # Medijske fantazijeMatrix 2020-06-20 15:44
Citat Intelektualac iz Orašja:
Citat Tovar:
Misliš na sveotočki Trač web portal? A koji intelektualac bi batinao narodne predstavnike?
Trač portal jedan jedini na otoku čiji vlasnik, urednik i jedini novinar (kao u onom vicu o Muji i javnoj kući koji za početak radi sam) osluškuje ćakule, a u njihovu nedostataku zažmiri i što vidi to i objavi. Intelektualac je valjda nesuđeni ravnatelj Odgojnog doma.
Mislim da vlasnik portala svih otoka želi ishoditi kod gradonačelnice da ga financiraju građani "prvog od tisuću" pa fantazira o sramoti ZAŠTO SE JEDAN LOŠINJSKI PORTAL FINANCIRA, A DRUGOME SE SUSTAVNO PRIJETI?
apsyrtides.info/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Medijsko reketarenjeZombi 2020-06-21 07:47
Citat Matrix:
Mislim da vlasnik portala svih otoka želi ishoditi kod gradonačelnice da ga financiraju građani "prvog od tisuću" pa fantazira o sramoti ZAŠTO SE JEDAN LOŠINJSKI PORTAL FINANCIRA, A DRUGOME SE SUSTAVNO PRIJETI?
apsyrtides.info/.../...
Da pročitaš i ostalo pisanije na temu vidio bi da ne nastoji ishoditi nego iznuditi financiranje portala. To se stručno zove medijsko reketarenje ili narodski ucjena.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # idimi dođimiJoko 2020-06-21 08:15
Kad se već raširio po cijeloj obali, neka pokuša ishoditi / iznuditi financiranje od svih 1000 otoka koje je obuhvatio, zašto baš od Lošinja?
Ili nek zarađuje od klikova, kao mnogi drugi portali širokoga spektra.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Ješke za klikoveFarabut 2020-06-21 11:23
Citat Joko:
Kad se već raširio po cijeloj obali, neka pokuša ishoditi / iznuditi financiranje od svih 1000 otoka koje je obuhvatio, zašto baš od Lošinja?
Ili nek zarađuje od klikova, kao mnogi drugi portali širokoga spektra.
Baš od Lošinja lovu kamči zato što valjda misli da je to njegovo sveto pravo. Reklame objavljuje a ješka za klikove su naslovi koji obećaju senzaciju. A u sadržaju ćorak :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # ČobanBroji ovčice 2020-06-20 20:22
Citat Intelektualac iz Orašja:
Citat Tovar:
Misliš na sveotočki Trač web portal? A koji intelektualac bi batinao narodne predstavnike?
Trač portal jedan jedini na otoku čiji vlasnik, urednik i jedini novinar (kao u onom vicu o Muji i javnoj kući koji za početak radi sam) osluškuje ćakule, a u njihovu nedostataku zažmiri i što vidi to i objavi. Intelektualac je valjda nesuđeni ravnatelj Odgojnog doma.
Baš me zanima kako odgaja te mlade ljude kad javno optužuje bez dokaza, naziva ljude ljigavcima i tvrdi da je domaći čovjek izumro.
Meni se čini da mu nisu sve ovce na broju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # Članska iskaznicaJoko 2020-06-19 09:29
Citat profa:
Na tribini se javio fakultetski obrazovani rođeni lošinjanin koji sa tugomm izjavio "da napušta Lošinj jer ne može dobiti adekvatno radno mjesto ako se ne učlani u HDZ".
Mladež i članstvo HDZ-a na Lošinju dobro prolazi. Kud ćeš bolja radna mjesta od gradonačelnice i zamjenika!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # pro patriaMM 2020-06-19 10:41
Citat Joko:
Mladež i članstvo HDZ-a na Lošinju dobro prolazi. Kud ćeš bolja radna mjesta od gradonačelnice i zamjenika!
Ups, radno mjesto gradonačelnika je već rezervirano za jednog visoko pozicioniranog HDZ-ovca. :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
118 # ZNA SENN 2020-06-19 15:18
Citat MM:
Citat Joko:
Mladež i članstvo HDZ-a na Lošinju dobro prolazi. Kud ćeš bolja radna mjesta od gradonačelnice i zamjenika!
Ups, radno mjesto gradonačelnika je već rezervirano za jednog visoko pozicioniranog HDZ-ovca. :lol:
Mislim da se o tome pita birače ali ako HDZ prebrojava glasove ZNA SE ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
021 # Birači nisu važniHDZ 2020-06-19 18:28
Citat NN:
Citat MM:
Citat Joko:
Mladež i članstvo HDZ-a na Lošinju dobro prolazi. Kud ćeš bolja radna mjesta od gradonačelnice i zamjenika!
Ups, radno mjesto gradonačelnika je već rezervirano za jednog visoko pozicioniranog HDZ-ovca. :lol:
Mislim da se o tome pita birače ali ako HDZ prebrojava glasove ZNA SE ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # privremeni izvori financiranjagrađanin 2017-05-16 19:32
nisu li sa jučerašnjim danom kandidati za gradonačelnike trebali objaviti privremeni izvještaj o izvorima financiranja kampanje?

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # ispod žitaZombi 2017-05-16 21:36
Oni to uvijek objavljuju negdje samo što je to nama teško naći. Sigurno je skriveno između desetaka oglasa u Novom listu. A što ćemo kada lošinjske stranke nemaju veb. Nema ni grad pošteni veb pa nije potrebno ni strankama.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
3 0 # IZBORIV.G, 2017-05-17 09:14
MOLIM GTAĐANE REPUBLIKE HRVATSKE DA SE NE ODAZIVU GLSANJU NA DAN 21.05.2017. g. , ZBOG SVIH BUDUĆIH VLADA R. HRVATSKE . JER SU JEDNOSTAVNO NESPOSOBNE DA VODE OVAJ SIROMAŠAN I OPLJAČKANI NAROD I SVI STANOVNICI OVE ZEMLJE, UHVATITE SE FIZIČKOG RADA, IDITE U KOLHOZE, ORITE ZEMLJU, JJER SU LJUDI GLADNI I BOLESA NE SAMO JA ŠTO SE JOŠ PRIČA DA SAM PRLJAVA I DA SE NE PEREM ČETIRI MJESECI, OVO ČOVJEČANSTVO NE ZASLUŽUJE NITI DA VIŠE OPSTANE NA OVOJ PLANETI AKO OVA ZEMLJ NASTAVI OVIM PUTEM,NI
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # bujicenemoj me yebat 2017-12-09 09:42
14. Na potezu od trga do Mlječnog ima barem 4 glavna pravca prema gornjim djelovima M.L, od Studenca, Tritona, Mlječnog: zapušteni putevi, kamenje staro, glatko i odlomljeno, neriješene oborinske vode nema pa se slijevaju bujice i za manjih kiša, nedovoljna rasvjeta. Smatrate li nužnim da se sredstva ulažu u kvalitetnije uređenje, popločenje i rasvjetu malih uličica unutar naselja Malog Lošinja? Što planirate i u kojem roku na uređenju puteva koji vode od centra prema Gornjoj i Donjoj Bričini?

Obzirom da se vladajuća HDZ garnitura nije pojavila na predizbornoj tribini, ovim putem javno pozivam gradonačelnicu, dogradonačelnik a i pročelnicu komunalnog sustava koji uopće ne funkcionira, da se za vrijeme kiše iz općine pješice probaju popeti na Bričinu bilo kojim od stepenica (Mliječni, Triton, Studenac, Martinolićeva), pa da vidimo hoće li ostati suhih nogu ili će biti mokri do koljena, kao da su hodale po slapovima NP Krka.
Ovaj problem nije od jučer nego "od stoljeća sedmog", pa vam priča kako projektirate Studenac nije nikakav alibi. HDZ je na Lošinju neprekidno na vlasti već četvrti mandat, a niste napravili NIŠTA.


---
*** STANDARD DISCLAIMER ***
This comment is meant for educational purposes only.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Martin u Zagreb Martin iz ZagrebaAsdf 2020-06-21 10:06
Citat odisej:
Citat lađe:
Sve neki sanjari, pesimisti za dobe prilike.
Znači sve će ipak ići u .........?
..ne znači da će sve propasti ako ova ekipa ostane na vlasti, spašavati će ih ministar koji se ne odvaja od rodnog otoka. Čak je predložio premijeru da se sjedište ministarstva turizma za neko vrijeme preseli u Mali Lošinj. :lol:
Mislim da svi znamo ko ga je na to nagovarao.Ali nije se dao ;-)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

galerije1

mi-logo
wonline
yrno
Vremenska prognoza
za Lošinj


ZADNJI KOMENTARI

 • Vrijedilo je ...

  Čeper 19.01.2022 09:40
  Dezinfekcija od istine
  Sponzor samozatajne, šutljive članica GV udate Magazin se nije oglasio na Frankovićevom ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Žuja 19.01.2022 08:19
  Odgovornost
  Krivnju baca na vlast zadnjih deset godina. A vlast su bili HDZ, Kapeli, Kučić i žetončići ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 19.01.2022 08:11
  .......
  Gospodin Franković nije nikoga oblatio,ali krivnju baca na gradonačelnicu, a iseljavanje ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  gost 19.01.2022 08:09
  HDZc5
  Plenković Hrvatsku zamišlja kao jednu svoju privatnu prćijicu, kazala je Sabina Glasovac ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 18.01.2022 22:53
  Možda ser...,neznam.
  Kad čekaš građevinsku za kuću preko 10 g. Na kraju je napraviš na crno(dobro da se je dalo ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 20:14
  .....
  Nisi naveo nikakav brojčani dokaz niti si naveo zašto. Samo postavljaš glupa pitanja. Očito ...
   
 • Vrijedilo je ...

  NN 18.01.2022 20:14
  ....
  Amiš hoće reći da su lošinjanke u zadnjih 10 godina trebale roditi još 551 dijete kako ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 19:28
  Brojčano dokazano i napisao sam zašto a sad vi imate neki argument osim "Ana loša hadeze ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Liječeni HDZ-ovac 18.01.2022 19:10
  Činjenice nisu blaćenje
  Ako HDZ u Zagrebu pod motom demografije optužuje Tomaševića znači da laje pod krivim drvetom.
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 18.01.2022 18:51
  Trend licemjerja
  Melješ li ga melješ o svemu i svačemu, ali tema nisu Amiši i pravi katolici ni natalitet ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 18:36
  .....
  Čitajući komentar koji ovdje navodite,ima tu puno istine,i to su činjenice.Uvaže ni vijećnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  hranitelj tuljana 18.01.2022 16:56
  Ne rađa HDZSDP...
  A dobro, koliko djece je prosječna Lošinjanka rodila u zadnjih 10 godina a koliko npr. 1900?
   
 • Vrijedilo je ...

  S.T. 18.01.2022 13:24
  Budimo precizni a ne Volarići
  Na tu glupost Volarić je dobio odgovore: - ali sada pričamo o razlici od popisa 2011 do ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 18.01.2022 11:57
  Elementrano, Volariću!
  Možemo ali ne moramo to znati. Jer mi govorimo o popisu za zadnjih deset, a ne za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Domestos 18.01.2022 11:00
  Razjareni sponzor
  Razjaren Frankovićevim osvrtom na demografsku katastrofu otoka Aninih djedova oglasio se ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Haker 18.01.2022 10:23
  Bolest Balkana traži reset sustava
  U tom pravcu idu i komentari uz ovaj Frankovicev status: ~ Matematicki gledano, brojka ...
   
 • Organizirano nečinjenje nadležnih

  Lokalni akter 18.01.2022 09:43
  Tko je dobio Hrvatsku?
  Dobili smo Hrvatsku, ali ostasmo bez Hrvata ... ... komentira Zoran Šprajc na RTL-u.
   
 • Vrijedilo je ...

  Gost 17.01.2022 22:05
  ...
  Može biti samo na dva mjesta, na Nerezincu ili u Stopu
   
 • Vrijedilo je ...

  Lokalni akter 17.01.2022 19:42
  Ne brinite, u trendu smo
  Prema odgovoru ureda gradonačelnice portalu otoci.net Lošinj je u trendu s ostatkom Hrvatske.
   
 • Vrijedilo je ...

  ...... 17.01.2022 19:18
  .......
  A di mi je Van Bohu?Da brani čast naše drage gradonačelnice? Daj čovječe javi se malo! Ali ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krampus 17.01.2022 18:45
  Nestali u dva i pol mandata
  Ne znamo gdje su nestali ali znamo kad su nestali. Nestali su dok je Kapeli bio gradonačelnik ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Krmak 17.01.2022 18:13
  Car je gol
  Butković,Komadi na i Ana koji vam je k...?Zašto ne vrate liniju 311 u Mrtvašku?U cijeloj ...
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 18:03
  Laže Plenki ko HDZ-ovac
  Kazao je da pad stanovništva u Hrvatskoj nije novost jer da to taje već 70 godina. Laže ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Zvekan 17.01.2022 16:40
  Problem je u građanima
  Premijer je snužden. Ide okolo i žali se da svi ignoriraju njegov krasan intervju, piše ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  Žuja 17.01.2022 12:40
  Segment nautičkog turizma
  A u životopisu uz izborni program joj piše Radno iskustvo stjecala je u segmentu nautičkog ...
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  ..... 17.01.2022 11:41
  ....
  ... nego za ono što je radila kod ćaće svog, klozetfrau
   
 • Je li ovo Grad za tebe?

  hranitelj tuljana 17.01.2022 10:51
  Seksizam naš svagdašnji
  ..nego za što je? Hajde, dovrši...:lol:
   
 • Vrijedilo je ...

  gost 17.01.2022 10:49
  Mjesto ugodno za život
  Tu frazu je Ana Kučić uvela kad je shvatila da od obećanja kako će Lošinj biti prvi od ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Gulanfer 17.01.2022 10:11
  Nedostatak vizije odgovornih
  Čeka da se prvo oglasi šef njene partije pa da pisac šalabahtera zna šta da napiše. Ali za ...
   
 • Vrijedilo je ...

  Trubilo 17.01.2022 09:22
  Najveći otočki grad
  Znate onu vječnu frazu o Malom Lošinju kao najvećem gradu na našim otocima... Jesmo li još ...