Ova stranica koristi kolačiće koje u svakom trenutku možete kontrolirati postavkama u vašem internet pregledniku

Ako ne promijenite postavke preglednika slažete se s korištenjem kolačića Vise o kolacicima

Razumijem i prihvacam

Rašomon oko UPU Čikat

Korisnička ocjena:  / 9
LošeNajbolje 

madSagledavajući fenomen spašavanja planova prostora zadnjeg dana prije roka treba se pozabaviti pitanjem poštovanja zakona, odnosno zakonske procedure. Takav pristup postupcima gradske vlasti oko donošenja UPU Čikat posebno je izazovan zbog izjave predsjednika gradskog vijeća Ante Nedića po usvajanju plana. Ushićen rezultatom od 11:1, a iznerviran propitivanjem zakonitosti postupanja rekao je: Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju.

Priča počinje davne 2008. godine odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Čikat koja je objavljena u  Službenim novinama  Primorsko-goranske županije, br: 08/08, dana 14. ožujka 2008. Sljedećih pet godina ne dešava se ništa. Prethodna javna rasprava o koncepciji UPU Čikat održana je 4.6.2013. godine. 

Nakon toga, sljedeće dvije godine se opet ne dešava ništa po pitanju izrade urbanističkog plana uređenja uz istovremene velike investicije na istom području po - reko bi se - duhu svetom.

»Na temelju novih dokumenata, stanja u prostoru i razvojnih planova, ta sastanaka s predstavnicima turističkih subjekata i Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja izrađen je Prijedloga Urbanističkog plana uređenja /UPU-13/ Čikat koji je utvrdio i uputio na javnu raspravu Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odlukom od 22. prosinca 2015. godine.« Ovo je citat iz tekstualnog dijela UPU-a Čikat koji je izrađen u veljači 2016. godine. Dakle, plan koji je izrađen u veljači 2016. gradonačelnik je uputio na javnu raspravu u prosincu prehodne godine!

Tu rašomonu nije kraj. UPU Čikat je ponovno upućen na javnu raspravu 15.2.2016. godine. Dakle, UPU Čikat je na javnu raspravu upućen dva puta!

Gotovo osam godina dug put od odluke o izradi plana do usvajanja UPU-a Čikat ukratko se može opisati kao kombinaciju dugih perioda hibernacije presjecanih kratkim jednodnevnim, dvodnevnim nadnaravnim aktivnostima gradske vlasti (Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja, gradonačelnika i gradskog vijeća). Rijetki trenuci izuzetnih aktivnosti na usvajanju plana poklapaju se sa zadnjim zakonskim rokovima za spas plana.

Razumljivo je nastojanje da se plan dva puta spasi. Ono što je nerazumljivo je da se dva puta plan "spašava" doslovno zadnjeg dana iako je bilo osam godina vremena da se plan u miru usvoji.

Ono čime se treba pozabaviti sagledavajući fenomen spašavanja planova zadnjeg dana jest poštovanje zakona, odnosno zakonske procedure. Potreba da se tako sagleda postupanje gradske vlasti oko UPU-a Čikat je posebno izazovna zbog izjave predsjenika GV Ante Nedića koji je po usvajanju plana ushićen rezultatom (11:1) a iznerviran propitkivanjima o zakonitostima takvog postupanja izjavio: Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju.
Za tu analizu je potrebno promatrati postupanje gradske vlasti kritičnih dana odnsno 22.12.2015. i 15.12.2016. Kratka kronologija usvajanja UPU-a Čikat:

- Odluka od izradi plana donijeta je u ožujku 2008.
- Prethodna javna rasprava o konceptu plana održala se 4.6.2013.
- Odluka o izmeni i dopuni odluke o izradi plana 18.12.2015.
- Gradonačelnik 22.12.2015. upućuje plan na javnu raspravu.
- Plan se ukazuje javnosti 15. 02.2016, istog dana od kojeg počinje teći javna rasprava.

Iz prikazane kronologije se može primjetiti zanimljivost. Pet godina se ne događa ništa. Jednog dana se dogodi prethodna rasprava o konceptu plana, 4.6.2013.g. Iduću godinu i pol opet ništa do 22.12.2015. kad gradonačelnik upućuje UPU Čikat na javnu raspravu. U veljači 2016. se izrađuje UPU Čikat. Dana 15.2.2016. ponovno se upućuje UPU-a Čikat na javnu raspravu. Devet mjeseci ništa i 15.12.2016. usvaja se plan. Uglavnom se godinama ne događa ništa osim u kritičnim trenucima kad se iz hibernacije prelazi u trenutnu u hiperaktivnost.

Kritični tenuci u slučaju UPU-a Čikat su 22.12.2015. i 15.12.2016. Prvi kritični datum uvjetovan je odredbom novog Zakona o prostornom uređenju koji u članku 202. koji glasi: "Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja." Zakon o prostonom uređnju stupio je na snagu 1.1.2014.. Drugi kritični datum je 15.12.2016. iz razloga što je javna rasprava (koja je dvaput objavljena za isti plan) završena 15.3.2016, a rok za usvajanje plana je 9 mjeseci nakon završetka javne rasprave. Bar tako misli neupućeni kadar koji vodi prostorno planiranje Grada Malog Lošinja.

PRVI KRITIČNI TRENUTAK
Slijedom odredbi članka 202. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13): Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja." Iako plan nije gotov, a logičan preduvjet za javnu obajvu je da je plan završen, gradonačelnik donosi formalnu odluku o upućivanju plana u javnu raspravu. Plan koji je zavšen u veljači 2016. godine u tekstualnom dijelu plana, u uvodu, navodi: Na temelju novih dokumenata, stanja u prostoru i razvojnih planova, ta sastanaka se predstavnicima turističkih subjekata i Odbora za prostorno planiranje Grada Malog Lošinja, izrađen je ovaj elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja /UPU-13/ Čikat koji je utvrdio i uputio na javnu raspravu Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odlukom od 22. prosinca 2015. godine."

Plan iz veljače 2016. upućen je u javnu raspravu u prosincu 2015. Kako je to moguće? Da bi stvar bila još teže shvatljiva, samo tri dana prije upućivanja u javnu raspravu plana koji još nije izrađen, u Službenim novinama PGŽ je objavljena odluka od izmjeni odluke u izradi UPU Čikat. Dakle u tri dana od službenih odluka, odluke o izmjeni odluke i odluke o upućivanju plana u javnu raspravu uspijelo se napraviti puno toga (promijeniti plan, prethodna rasprava, primjedbe, odgovori na primjedbe?!?). U tri dana se može ono što se nije moglo godinama.

I javna rasprava koji je objavljena i prvi i drugi put (nakon što je plan stvarno izrađen) objavljene su na nezakonit način. Kako zakon utvrđuje objavu javne rasprave? U Članku 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji se utvrđuje:

(1) Nositelj izrade objavljuje javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana u službenom glasilu i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ministarstva najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana."

Prva objava javne rasprave, zadnji dani u 2015., objavljena je bez mjesta, datuma, početka i trajanja javnog uvida, mjesta i datuma javnih izlaganja i naravno bez objave plana.

U drugoj objavi od 15.2.2016. ravna rasprava nije objavljena osam dana prije početka, već je počela isti dan kad je objavljena.

Na sve to pisane su primjedbe i prijedlog Ministarstvu da obustavi proceduru, koje su nadležna tijela ignorirala. To je ona primjedba koja je pod rednim brojem 1. odgovora građanima na primjedbe dobila odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Jasno ...

DRUGI KRITIČNI TRENUTAK
Nakon što je "prošla" javna rasprava koja je završila 15.3.2016. počinju teći rokovi za usvajanje. Zakon utvrđuje da je potrebno u roku od 90 dana nakon završetka javne rasprave napraviti izvješće o javnoj raspravi, nakon kojega se utvrđuje konačni prijedlog plana koji se upućuje na mišljenje nadležnim tijelima i županiji. Nakon ishođenja svih mišljenja, uključivo županije, odnosno Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, zajedno s prijedlogom konačnog plana i izvješća o javnoj raspravi traži se suglasnost Ministarstva. Izvješće o javnoj raspravi mora biti i javno objavljeno.

Dva dana prije isteka roka od 9 mjeseci ministarstvo daje "suglasnost na plan". Istog dana po hitnom postupku UPU Čikat se upućuje na usvajanje. Iako materijale nisu ni pogledali, a kamoli proučili, vijećnici ga usvajaju. Može se prihvatiti pojašnjenje da vijećnici nisu pravnici niti stručnjaci za prostorno planiranje, ali se ne može prihvatiti opravdanje da nemaju vremena za čitanje materijala ili da smiju usvajati planove bez čitanja kao da ih nije briga za to što time čine. Da su bili odgovorni i da su pročitali samo mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, posebice što su na to bili izričito upozoreni - plan ne bi usvojili.

TKO JE TU LUD?
U materijalima za hitni postupak usvajanja UPU Čikat se nalaze konačni prijedlog plana, suglasnost misnistarstva i mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ je da plan nije sukladan s Prostornim planom Primorsko-goranske županije niti s PPUG-om Grada Malog Lošinja. Pored takvog mišljenja zavoda Ministarstvo daje suglasnost na plan. Kakvu suglasnost daje? Da je UPU Čikat izrađen u skladu s odredbama Zakona kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora!

Članak 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji utvrđuje da Ministarstvo u postupku davanja suglasnosti na temeljeu prethodno pribavljenog mišljenja zavoda za prostorno uređenje županije provjerava usklađenost plana sa zakonom i planovima područne i lokalne razine. Nakon što je grad dobio negativno mišljenje Zavoda za prostorno uređenja PGŽ, da UPU Čikat nije u skladu sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a ni s PPUG-om Grada Malog Lošinja, Ministarstvo daje suglasnost koju zakon ne predviđa!

Ministarstvo umjesto da dade suglasnost da je UPU Čikat usklađen sa Zakonom i prostornim planom županije i grada M.Lošinja – što ne može učiniti – te da je provjerio potpunost zahtjeva (čl. 97. stavak 3.) daje suglasnost da je UPU Čikat izrađen u skladu s odredbama - pazi sad ovo - Zakona kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora. Ministarstvo daje suglasnost pozivajući se na čl.97, a izdaje suglasnost koja nema veze s odredbom na koju se poziva.

Zanimljivo je osvrnuti se na kronologiju postupanja Ministarstva. Zavod za prostorno uređenja PGŽ izrađuje mišljenje 5.12.2016. godine i otprema ga. Grad ga prima 8.12.2016. godine. Mišljenje Grad dostavlja Ministarstvu. Ministarstvo, zahvaljujući nekoj tajanstvenoj sili, u očitoj žurbi daje suglasost već 12.12.2016. Da je u žurbi dokazuje i omaška s datumom suglasnosti - 12. prosinca 2015. godine. Suglasnost je u Gradu Malom Lošinju zaprimljena već idućeg dana. Dakle, Ministarstvo je u roku koji je zasigurno kraći od 4 dana (u ta 4 dana smjestio se i cijeli vikend kad Ministarstvo zasigurno ne radi) dalo suglasnost na UPU Čikat jer je izrađen u skladu s odredbama Zakona kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora, a na temelju negativnog mišljenja Zavoda za prostorno uređenja PGŽ. Tko je tu lud?

E, sad dolazimo do nevjerojatne stvari. Sva vratolomija, maštovita natezanja zakona, fingiranje činjenja, davanje mišljenja i pogrešnih suglasnosti da bi se usvojio plan zadnjeg dana, devet mjeseci od završene javne rasprave uzaludan je. Rok za usvajanje plana izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju igradnji (NN 90/11) skraćen s 9 na 6 mjeseci. Citiram odredbu: "Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti." Javna rasprava je završena 15. ožujka. Jednostavna računica pokazuje da su lokalni eksperti zakasnili tri mjeseca!

Zašto se tako radi i što je u tom planu tako dragocjeno, mistično i skriveno da ga se na takav način želi usvojiti i da u tome sudjeluje sva lokalna vlast i ministarstvo koje otvoreno krši vlastiti zakon?

Pokrivati takvo postupanje vlasti s izjavom predsjednika gradskog vijeća "Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju" je vrlo hrabra i beskrajno licemjerna.

Komentari: 

019 # Lov u mutnomHića 2016-12-18 15:06
"Vrag odnija prišu"
Namjerno se dolazi u situacije u kojima odluku treba donijeti odmah, ili cijela stvar propada. Na taj način se onemogućavaju kontrole i dodatna propitivanja jer za to nema vremena.
Ne gledaj, ne čitaj, samo potpiši i vozi dalje...
Očito je da su na taj način smuvali nekoga u ministarstvu, pa su dobili papir koji ne vrijedi, ali možda prođe.

Pouka: Kad je nekom nešto jako hitno, pazi da te ne smulja.

Inače, dobar članak, treba ovo istjerati do kraja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Pravo na informacijegost 2016-12-18 15:37
Citat Hića:
"Vrag odnija prišu"
Namjerno se dolazi u situacije u kojima odluku treba donijeti odmah, ili cijela stvar propada. Na taj način se onemogućavaju kontrole i dodatna propitivanja jer za to nema vremena.
Ne gledaj, ne čitaj, samo potpiši i vozi dalje...
Očito je da su na taj način smuvali nekoga u ministarstvu, pa su dobili papir koji ne vrijedi, ali možda prođe.
Pouka: Kad je nekom nešto jako hitno, pazi da te ne smulja.
Inače, dobar članak, treba ovo istjerati do kraja.
Vidjet ćemo što će ministarstvo odgovoriti na Bojanina pitanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. I hoće li uopće odgovoriti :P

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Hotel BellevueZabrinuti građanin 2016-12-18 19:35
Znači da se hotel Bellevue rušio potpuno protuzakonito i prosincu 2013. godine.
Danas su njegovi rušitelji nagrađeni!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # Obnova rušenjima i novogradnjamaMajstori muljaže 2016-12-20 16:29
Ono malo zakonitosti koliko je još bilo po uredima lošinjskih birokrata i političara netragom je nestalo s prvim kuferom love koji je donio "investitor koji se samo može poželjeti". Prvo ruganje zakonima zbilo se prilikom rušenja starog i gradnje novog, puno većeg hotela Bellevue. Jedva da je itko reagirao i stvar je prošla, da bi na sljedećom stupnju bila još gora - pokušaj zaštite starih hotela i vila na Čikatu šaptom je pao s mutnim opravdanjem da nije obavljen u roku, pa su se Alhambra, Augusta i Hortenzija doslovno preko noći uz pomoć bagera "urušile same od sebe" i na njihovom mjestu su se sagradile odokativne kopije. Osim toga, iza Alhambre je niknula velika novogradnja "depandanse" koje nije bilo ni u jednom planu. Na temelju čega su izdane dozvole? I konačno - tko je dozvolio da se obala ruši pikamerima, nasipa i betonira? I to ne samo u uvali Čikat već i u kampu Čikat. Gdje su cijelo vrijeme bile nadležne inspekcije i službe? Vjerojatno su globile obične građane za bespravno zatvorenu lođu, plastične grilje ili drveni mulić. Majstori muljaže su za njih prejaki igrači. A kako i ne bi bili, kada imaju svoje ljude na vrhu, u samim ministarstvima. Riba uvijek smrdi od glave.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Moja dozvolaide po strogim propisima 2016-12-20 18:55
Za rekonstrukciju svoje nekretnine dobila sam informaciju da mora biti sve po propisima - građevna i 100 ostalih papira.
Radi se o staroj kući na jednom selu našeg otočja koju nemam namjeru graditi van sadašnjih gabarita već onako kako sada izgleda.
Krov mora biti isti nije mi dozvoljeno drugačije a oko mene sve ostel kuće su "mnogo drugačije".

Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.

To je bilo probijanje leda testiranje nas ovaca da vidimo da li će proć

Dalje je sve išlo glatko a ovo sa našim vjećnicima ide kao po loju svi kližu uzbrdo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # ne treba dozvolanaša dozvola 2016-12-20 21:30
Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.
To je bilo probijanje leda testiranje nas ovaca da vidimo da li će proć
Sada se vidi iznad vile IGEA poslovni prostor i garaža koji je izgrađen bez građevinske dozvole, ali na terenu od grada. Kada je grad prodavao teren onda se taj prostor zatvorio i prodao kao vrt, sada se on uklopio u prostor ville ali pitanje i dalje nema dozvolu .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
019 # KoncCikat 2016-12-21 07:33
Citat naša dozvola:
Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.
To je bilo probijanje leda testiranje nas ovaca da vidimo da li će proć
Sada se vidi iznad vile IGEA poslovni prostor i garaža koji je izgrađen bez građevinske dozvole, ali na terenu od grada. Kada je grad prodavao teren onda se taj prostor zatvorio i prodao kao vrt, sada se on uklopio u prostor ville ali pitanje i dalje nema dozvolu .
Gdje je bila gradska vlast,komunalni redari, Gradevinska inspekcija , policija dok je Tercizio Mužić gradio, On može sve tako i dobiva poslove . Ima Jadranku Hofman i Fuccica na platnom spisku .
A njegov investitor ima gradsku vlast i policiju
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # car korupcijemegaloman 2016-12-21 09:33
Citat Cikat:
Citat naša dozvola:
Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.
To je bilo probijanje leda testiranje nas ovaca da vidimo da li će proć
Sada se vidi iznad vile IGEA poslovni prostor i garaža koji je izgrađen bez građevinske dozvole, ali na terenu od grada. Kada je grad prodavao teren onda se taj prostor zatvorio i prodao kao vrt, sada se on uklopio u prostor ville ali pitanje i dalje nema dozvolu .
Gdje je bila gradska vlast,komunalni redari, Gradevinska inspekcija , policija dok je Tercizio Mužić gradio, On može sve tako i dobiva poslove . Ima Jadranku Hofman i Fuccica na platnom spisku .
A njegov investitor ima gradsku vlast i policiju
Ko mu je dao dozvolu za izgradnju u skladišnoj zoni enormni objekat koji pokriva 100 % parcele.Da li ima takovu ddozvolu i ko ju je izdaqo Fučić ili Hoffmanca
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
016 # Povijest bolestiDottore 2016-12-21 08:46
Citat naša dozvola:
Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.
Praksa rušenja starih vila pod krinkom "obnove" počela je davno, prije nekih 10-ak godina, s vilom Saborka. Nekadašnje beogradsko odmaralište je pod mutnim okolnostima došlo u ruke nekog mlađahnog zagrebačkog poduzetnika, koji ju je srušio do prizemlja i sagradio "novu i još stariju" vilu Ana. Jedno vrijeme se pričalo po gradu da vlasnik namjerava privatizirati i plažu ispod Saborke, no to se, srećom, do danas nije ostvarilo. Nakon Saborke na red su došle vile Favorita i Jelena iznad Velog žala. Ista špranca - nekadašnja odmarališta prelaze u privatne ruke i "obnavljaju" se kako kome puhne, uglavnom loše. A vila Favorita je nedavno ponovo praktički srušena i napravljena "nova i još starija"... No, sve to nije ni do koljena slučaju vile Hygeia kraj Alhambre. Kada su je prvi put "obnavljali", srušili su joj čitav stražnji dio, a u stražnjem dvorištu su u brdo ukopali famoznu (ilegalnu) garažu zbog koje se osušio najveći i najljepši bor na ovom dijelu Čikata. Sljedeća, nedavna "obnova" išla je korak dalje - srušili su prvo jednu, pa drugu polovine vile i sagradili ovo ruglo koje sada imamo.
Sve je to bilo prije obnove vile (kraj vile Hygeia) u kojoj je nekada bila uprava Jadranke. Nitko nije reagirao ni onda ni nedavno kada su Favorita i Hygeia totalno uništene. Sve se to događalo pred očima nas Lošinjana koji smo godinama šetali kraj gradilišta i nikom ništa. Skuhali su nas kao žabe a da okom nismo trepnuli.

Ako sve ovo usporedimo s rakom, može se reći da je metastazirao i da s liječenjem treba početi odmah.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # Kako skuhati žabuKermit 2016-12-21 10:15
Citat:
Praksa rušenja starih vila pod krinkom "obnove" počela je davno, prije nekih 10-ak godina... Nitko nije reagirao ni onda ni nedavno ... Sve se to događalo pred očima nas Lošinjana koji smo godinama šetali kraj gradilišta i nikom ništa. Skuhali su nas kao žabe a da okom nismo trepnuli.
Primjena metode kuhanja žabe na Lošinjski puk da se ne usprotivi udruženom pothvatu devastacije i otuđenja Lošinja prikazana je prezentacijom na prvoj tribini "Čovjek po mjeri otoka":Kad se žabu baci u vruću vodu ona refleksno iskače iz lonca zbog osjećaja ugroženosti. No kad je stavite u hladnu vodu pa je postupno grijete žaba će mirovati sve dok ne bude skuhana. Taj se prirodni fenomen koristi kao metafora za opis nekih ljudskih odnosa i društvenih mehanizama kojima se postupnošću prikrivaju krajnji ciljevi nekih promjena i time izbjegava otpor.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # MetastaziranjeKarcinom 2016-12-21 14:35
Citat Dottore:
Citat naša dozvola:
Na Čikatu nije počelo rušenjem Bellevuea već rušenjem stare uprave sada Mihina rezidencija i kada su se svi čudili jer se radi bez dozvole i po domaćem izvođaču.
Praksa rušenja starih vila pod krinkom "obnove" počela je davno, prije nekih 10-ak godina, s vilom Saborka. Nekadašnje beogradsko odmaralište je pod mutnim okolnostima došlo u ruke nekog mlađahnog zagrebačkog poduzetnika, koji ju je srušio do prizemlja i sagradio "novu i još stariju" vilu Ana. Jedno vrijeme se pričalo po gradu da vlasnik namjerava privatizirati i plažu ispod Saborke, no to se, srećom, do danas nije ostvarilo. Nakon Saborke na red su došle vile Favorita i Jelena iznad Velog žala. Ista špranca - nekadašnja odmarališta prelaze u privatne ruke i "obnavljaju" se kako kome puhne, uglavnom loše. A vila Favorita je nedavno ponovo praktički srušena i napravljena "nova i još starija"... No, sve to nije ni do koljena slučaju vile Hygeia kraj Alhambre. Kada su je prvi put "obnavljali", srušili su joj čitav stražnji dio, a u stražnjem dvorištu su u brdo ukopali famoznu (ilegalnu) garažu zbog koje se osušio najveći i najljepši bor na ovom dijelu Čikata. Sljedeća, nedavna "obnova" išla je korak dalje - srušili su prvo jednu, pa drugu polovine vile i sagradili ovo ruglo koje sada imamo.
Sve je to bilo prije obnove vile (kraj vile Hygeia) u kojoj je nekada bila uprava Jadranke. Nitko nije reagirao ni onda ni nedavno kada su Favorita i Hygeia totalno uništene. Sve se to događalo pred očima nas Lošinjana koji smo godinama šetali kraj gradilišta i nikom ništa. Skuhali su nas kao žabe a da okom nismo trepnuli.

Ako sve ovo usporedimo s rakom, može se reći da je metastazirao i da s liječenjem treba početi odmah.
Mislim da je za liječenje kasno. Rak je toliko metastazirao da ima vlastitog ministra u Vladi, a sada radi na tome da mu se dadu veće ovlasti, da bude nešto kao ministar nad ministrima. A jedan lobist prekjučer za Novi list kaže da ministar turizma mora biti potpredsjednik Vlade.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
014 # takvi smopop 2016-12-21 10:15
...pali smo bez ispaljenog metka...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # e sad je dosta!rock 2016-12-29 19:06
Citat pop:
...pali smo bez ispaljenog metka...
Mogu nas jednom preveslati, mogu nas i drugi put preveslati, no treći put će dobiti veslom u dupe. Kada za par mjeseci dođu izbori, svi koji su dizali ručice za ovu sramotu od "izmjena i dopuna" raznih UPU-a trebaju biti kažnjeni neglasanjem za njih i liste na kojima se budu pojavljivala njihova imena.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Moja grđevinskaide po strogim propisima 2016-12-21 13:27
Zašto ja moram poštivati propise?

Moje - moje obitelji je najmanje 200 g pa za rekonstrukciju trebam 100 papira?

Tko je skuhao mene zar sam ja ona žaba koja je stavljena u hladnu vodu?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # do kadas.s. 2016-12-21 16:43
Citat ide po strogim propisima:
Zašto ja moram poštivati propise?

Moje - moje obitelji je najmanje 200 g pa za rekonstrukciju trebam 100 papira?

Tko je skuhao mene zar sam ja ona žaba koja je stavljena u hladnu vodu?
Svi smo mi građani žabe koje se kuhaju,radi 5-6 obitelji,20-tak govnj...,50-tak uhljeba kojima ovakvo stanje odgovara,a mi šutimo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
181 # vilatajkun 2016-12-21 17:52
I ja da imam para bi srušio vilu staru 100 godina do temelja i napravio novu i živio u njoj.Mislim da se serucka jer smo ljubomorni malo i jalni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # ???m.l. 2016-12-21 18:12
Citat tajkun:
I ja da imam para bi srušio vilu staru 100 godina do temelja i napravio novu i živio u njoj.Mislim da se serucka jer smo ljubomorni malo i jalni.
Daj mi reci tko su to pravi vlasnici tih vila(osim Karoline),da znam na koga biti ljubomorna?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
161 # lova do krovaPandora 2016-12-21 18:22
Neki po Zagazinjinama imaju kućice sa po 10 apartmana, od toga samo 3 po dozvoli. Ostali imaju po 5-6. Ne bih rekao da im je loše. Serucka se naveliko.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # to ti je onsada znaš 2016-12-21 21:29
Citat m.l.:
Citat tajkun:
I ja da imam para bi srušio vilu staru 100 godina do temelja i napravio novu i živio u njoj.Mislim da se serucka jer smo ljubomorni malo i jalni.
Daj mi reci tko su to pravi vlasnici tih vila(osim Karoline),da znam na koga biti ljubomorna?
Magnum d.o.o.
Gospodin LOJEN, bivši vlasnik hotela Istre , Saborke sadašnji vlasnik ville Mirasole i ville Igea (pardon one se vode kao hoteli)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # nastavi nizjalnuš 2016-12-22 07:37
Citat sada znaš:
Magnum d.o.o. Gospodin LOJEN, bivši vlasnik hotela Istre , Saborke sadašnji vlasnik ville Mirasole i ville Igea (pardon one se vode kao hoteli)
Znači počelo je prodajom hotela Istra, a tko je dobio pinku u tom poslu ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # LjubomoraB. s. 2016-12-21 18:59
Citat tajkun:
I ja da imam para bi srušio vilu staru 100 godina do temelja i napravio novu i živio u njoj..
Pare nisu dovoljne. Još ti treba vlast koja će ukinuti svaki oblik zaštite i inspekcije koje neće nadzirati što radiš. Ali ako imaš para možeš si i to kupiti. Vidi Čikat ...Citat:
Mislim da se serucka jer smo ljubomorni malo i jalni.
Imaš pravo. Ljubomorni smo i jalni što nemamo para da si kupimo gradonačelnika i cijelo gradsko vijeće.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
015 # nije sve u loviernest 2016-12-21 20:23
Citat B. s.:
Imaš pravo. Ljubomorni smo i jalni što nemamo para da si kupimo gradonačelnika i cijelo gradsko vijeće.
Varaš se da možeš kupiti lokalnu vlast sa parama, njih treba platiti u zlatu, nekretninama, građevinskim terenima, jahtama 8)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
214 # ...Lussignano 2016-12-22 00:39
Citat tajkun:
I ja da imam para bi srušio vilu staru 100 godina do temelja i napravio novu i živio u njoj.Mislim da se serucka jer smo ljubomorni malo i jalni.
Ovo je mentalitet jugoslavenskog seljobera koji je nastanio otok nakon 1945. Povijest otoka počinje sa dolaskom te ekipe koja se nekad klela u bratstvo i jedinstvo te socijalizam, kao što se danas kune u Rvacku i kapitalizam. Ako si se nekad bunio sto ti otimaju djedovinu bio si suradnik okupatora i fasist, ako se danas bunis što uništavaju otetu djedovinu onda si jalni, neostvareni ju jugonostalgicar ....
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
111 # ZanovjetalaRemix 2016-12-22 09:49
A ako zanovijetaš oko čuvanja prirode i okoliša, poštivanja zakona i jednakosti sviju pred zakonom, kažu da stvaraš pomutnju i da si protiv razvoja :oops:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # materijali za sjednicu vijećaKremenko 2016-12-21 20:25
mali-losinj.hr/.../...

Nagrada onome tko ih nađe uz pomoć tražilice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
017 # Moja dozvolaide po strogim propisima 2016-12-21 22:28
Nisam ljubomoran što netko ima para kada bi pravo i pravda bili za svakoga.
Imam para i želim svoju staru kuću - ruševinu od 200 godina rekonstruirati međutim za mene ne vrijedi da mogu srušiti do kraja i graditi novo jer mi trebaju papiri.
Naravno nemam toliko šoldi da sve i svakoga podmirim pa za mene vrijede druga pravila.

Što tu stalno ponavljate da smo jalni nismo jalni već smo ljuti jer vrijede samo pravila šoldi, šoldi.

Gdje je sve ostalo kada vladaju samo šoldi i to šoldi koji nisu stečeni radom za koje se nitko nije pomučio već je iste dobio prevarom nas ostalih.

Prestani o jalu pogledaj oko sebe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # ???san 2016-12-22 09:12
Šta nisu primanje i davanje mita,pogodovanj a,namještavanja natječaja kažnjiva djela?,koliko je samo vlasti u zadnjih 25 god. obečavalo borbu sa tim problemom,a mi evo nakon svega potonuli na samo dno EU,to dovoljno govori o svemu,a to što sam sebe obasipaš priznanjima i u svemu si "naj",dok ti ljudi biježe iz države je lakrdija.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
132 # SREćatajkun 2016-12-23 16:45
Tko vam je kriv kad samo serete po portalu umjesto da radite nešto pa bi imali para za podmititi nekoga.A dam se kladiti da bi samo da možete,a nemožete..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
114 # ja sam pametantom 2016-12-23 19:15
Citat tajkun:
Tko vam je kriv kad samo serete po portalu umjesto da radite nešto pa bi imali para za podmititi nekoga.A dam se kladiti da bi samo da možete,a nemožete..
Koliko se vidi ti najviše sereš po portalu i to naveliko sa svojim primitivno-glup im komentarima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # TajkunLussignano 2016-12-24 09:48
Citat tajkun:
Tko vam je kriv kad samo serete po portalu umjesto da radite nešto pa bi imali para za podmititi nekoga.A dam se kladiti da bi samo da možete,a nemožete..
Tajkun u nedostatku argumenata svađa se poput babe Ankice Tuđman koja je krivila narod što su sirotinja dok njeni unuci vrijedno rade i sposobni su. Da ne govorimo da je to tipičan diskurs hrvatskih gospodarskih mogula koji su zanat ispekli u komitetu gdje su ovakav diskurs usavršili. Zato danas imamo za najbogatije Tedeschija, Todorića, Špiljka i slične....Oni su "radili" dok je rulja radila. To se je nastavilo i u RH do danas. Tako su nekad nestajali tankeri sa naftom, u ratno doba torbe sa cashom za oruzijem, pšenica iz robnih rezervi itd.
Takav kriminal u tajkunsko komitetskoj maniri se voli relativiziraju frazom " snašao se je".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Siromasima kara iz CaritasaLero 2016-12-24 09:58
A na Lošinju se uz ratnu privatizaciju prodavalo robu iz Caritasa za vlastiti džep. Taj posao i danas cvjeta:
Velika afera u Caritasu, zaštitarka tvrdi: Djelatnice kradu darove za siromahe, ostave samo najjeftinije stvari
slobodnadalmacija.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # nekada i sadatim 2016-12-24 10:03
Citat Lussignano:
Citat tajkun:
Tko vam je kriv kad samo serete po portalu umjesto da radite nešto pa bi imali para za podmititi nekoga.A dam se kladiti da bi samo da možete,a nemožete..
Tajkun u nedostatku argumenata svađa se poput babe Ankice Tuđman koja je krivila narod što su sirotinja dok njeni unuci vrijedno rade i sposobni su. Da ne govorimo da je to tipičan diskurs hrvatskih gospodarskih mogula koji su zanat ispekli u komitetu gdje su ovakav diskurs usavršili. Zato danas imamo za najbogatije Tedeschija, Todorića, Špiljka i slične....Oni su "radili" dok je rulja radila. To se je nastavilo i u RH do danas. Tako su nekad nestajali tankeri sa naftom, u ratno doba torbe sa cashom za oruzijem, pšenica iz robnih rezervi itd.
Takav kriminal u tajkunsko komitetskoj maniri se voli relativiziraju frazom " snašao se je".
Mislim da je danas stanje u Rvackoj puno gore,nekad drugovi iz komiteta nisu baš tako lako mogli pokrasti tvrtke,tvornice ,na kraju i državu,sebi gradili vile,kupovali jahte...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # domaći izdajniciferucio 2016-12-24 15:45
Citat tim:
Mislim da je danas stanje u Rvackoj puno gore,nekad drugovi iz komiteta nisu baš tako lako mogli pokrasti tvrtke,tvornice,na kraju i državu,sebi gradili vile,kupovali jahte...
Upravo su ti drugovi o kojima pričaš uništili i pokrali Lošinjsku plovidbu i Jadranku i sagradili sebi vile i jahte uz božji blagoslov.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
141 # TAJKUNtajkun 2016-12-24 18:18
U nedostatku malih marketa uz koje se pilo pivo i razglabalo o nepravdi i uroti viših sfera ekipa se preselila na ovaj portal koji zagušuju neprestanim moralnim kmečanjem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
112 # daj babi kunuesad 2016-12-24 19:47
Citat tajkun:
U nedostatku malih marketa uz koje se pilo pivo i razglabalo o nepravdi i uroti viših sfera ekipa se preselila na ovaj portal koji zagušuju neprestanim moralnim kmečanjem.
Neki su na ovom portalu, a nekima je Veli žal postao dnevni boravak. Bujrum !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Lošinj pamtiLussignano 2016-12-28 10:14
Citat tim:
Citat Lussignano:
Citat tajkun:
Tko vam je kriv kad samo serete po portalu umjesto da radite nešto pa bi imali para za podmititi nekoga.A dam se kladiti da bi samo da možete,a nemožete..
Tajkun u nedostatku argumenata svađa se poput babe Ankice Tuđman koja je krivila narod što su sirotinja dok njeni unuci vrijedno rade i sposobni su. Da ne govorimo da je to tipičan diskurs hrvatskih gospodarskih mogula koji su zanat ispekli u komitetu gdje su ovakav diskurs usavršili. Zato danas imamo za najbogatije Tedeschija, Todorića, Špiljka i slične....Oni su "radili" dok je rulja radila. To se je nastavilo i u RH do danas. Tako su nekad nestajali tankeri sa naftom, u ratno doba torbe sa cashom za oruzijem, pšenica iz robnih rezervi itd.
Takav kriminal u tajkunsko komitetskoj maniri se voli relativiziraju frazom " snašao se je".
Mislim da je danas stanje u Rvackoj puno gore,nekad drugovi iz komiteta nisu baš tako lako mogli pokrasti tvrtke,tvornice,na kraju i državu,sebi gradili vile,kupovali jahte...
Ti očito ne poznaš aktere ove priče o pretvaranju Lošinja u top destinaciju, privatizaciju i krojenje prostornih planova. Upravo su drugovi iz komiteta i njihova djeca postali najveći kapitalisti i zagovornici privatizacije onoga što je nekada bilo nacionalizacijo m oteto ljudima.
Ista je to bagra koja je nekad otimala i sjedila u prvim redovima na akademiji za dan republike, danas sjede u crkvi u prvom redu, šeću po plavom tepihu na otvaranju Apoxiomen i opet zderu na nas račun.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Za izbore spremantajni gost 2016-12-25 17:42
Božićna poslanica predsjednika Gradskog vijeća svekolikom pučanstvu ovih otoka

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # •••Malvazija 2016-12-26 08:56
Čovjek prolup'o
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
33 # Eskivaža glasovanjaKermit 2016-12-28 09:34
Citat Malvazija:
Čovjek prolup'o
Vitez bez mača se naljutio na neke partnere u udruženom pothvatu "kuhanja žabe". Izostali su sa zadnje sjednice GV da izbjegnu glasovanje i time narušili sliku o jednodušnoj potpori politici Velog žala.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Predizborno prestrojavanje֍ 2016-12-28 15:31
Citat Kermit:
Citat Malvazija:
Čovjek prolup'o
Vitez bez mača se naljutio na neke partnere u udruženom pothvatu "kuhanja žabe". Izostali su sa zadnje sjednice GV da izbjegnu glasovanje i time narušili sliku o jednodušnoj potpori politici Velog žala.
Mislim da se radi o prestrojavanju uoči narednih uzbora. Da nagodinu mogu reći kako su već lani prešli u oporbu sadašnjoj vlasti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Mens sana inMalvazija istrijana 2016-12-29 01:44
Citat ֍:
Citat Kermit:
Citat Malvazija:
Čovjek prolup'o
Vitez bez mača se naljutio na neke partnere u udruženom pothvatu "kuhanja žabe". Izostali su sa zadnje sjednice GV da izbjegnu glasovanje i time narušili sliku o jednodušnoj potpori politici Velog žala.
Mislim da se radi o prestrojavanju uoči narednih uzbora. Da nagodinu mogu reći kako su već lani prešli u oporbu sadašnjoj vlasti.
Prestrojavanje je započelo čim je bilo jasno da je Kapeli otišao za Zg i još traje. Kučićka je naslijedila praznu kasu, a Nedić upražnjeni tron. Oporbe doslovno nema. Sretno po njih, blagdansko je vrijeme pa to nitko ne primjećuje, no srećom do izbora ima još skoro pola godine. Taman da se i oni najpijaniji otrijezne.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # sa štitom ili na njemupunoglavac 2016-12-28 15:32
Citat Kermit:
Vitez bez mača se naljutio na neke partnere u udruženom pothvatu "kuhanja žabe". Izostali su sa zadnje sjednice GV da izbjegnu glasovanje i time narušili sliku o jednodušnoj potpori politici Velog žala.
Počela je bitka za mjesto gradonačelnika u kojem se ne biraju sredstva. Trenutno je u igri najmanje troje kandidata a svaki od njih ima podršku neke frakcije HDZ-a.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
7 0 # DušebrizniciGary 2016-12-28 16:44
Ne brinite za HDZ , oni su najači i najodlučniji kad je najteže . Frakcija nema ni u SDP , a kamo li u rigidnom HDZ-u
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Kum IV.֍ 2016-12-29 10:05
Citat Gary:
Ne brinite za HDZ, oni su najači i najodlučniji kad je najteže . Frakcija nema ni u SDP, a kamo li u rigidnom HDZ-u
U pravu si. Najači i najodlučniji su kad je najteže. Dok kažeš HDZ riješe se potrošenog predsjednika stranke kao prljave košulje (Sanader, Kosor, Karamarko) da bi za novog vođu izabrali jedinog kandidata. Zato u imenu imaju riječ "demokratska". A "zajednica" zato što su udruženi politički pothvat kao mafija. Svi koji su bili vjerni prethodnom kumu zaklinju na vjernost novome ili nestaju sa scene.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ŽabacKermit 2016-12-29 01:29
Citat Kermit:
Citat Malvazija:
Čovjek prolup'o
Vitez bez mača se naljutio na neke partnere u udruženom pothvatu "kuhanja žabe". Izostali su sa zadnje sjednice GV da izbjegnu glasovanje i time narušili sliku o jednodušnoj potpori politici Velog žala.
Glas'o - ne glas'o - svejedno! Glavno da mi je toplo i da plaća siže.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ma che fredo fafredi 2016-12-29 07:37
Citat Kermit:
Glas'o - ne glas'o - svejedno! Glavno da mi je toplo i da plaća siže.Bogme zapuhala sibirska bura, a ni love više nema. Bit će ovo najhladnija zima u povijesti Apsyrtidesa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
92 # gostgost 2016-12-28 08:59
Portal Volim Lošinj služi isključivo za prikrivanje djela drugih investitora, koji su na vrhu poreznih dužnika u zemlji.
Bilo bi zgodno da se malo zaigramo i s investicijama poreznog dužnika koji mijenja tvrtke kao čarape..
Naravno da to nećete vidjeti, kada se istaknute aktivistice javno druže i piju kavu s istim...
Dakle, Volim Lošinj radi izvrstan posao za dotičnog...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # +++Kruška 2016-12-28 09:54
Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/2011) a po kojem planu se usvojio??? UPU Čikat, rok za usvajnje plana nakon završene javne rasprave je skraćen s 9 na 6 mjeseci.
Stavak 4. izmjenjenog članka 95. sada glasi:
Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti.
Kako je moguće onda usvojiti UPU nakon 9 mjeseci???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # jabuka??? 2016-12-28 11:40
Citat Kruška:
Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/2011) a po kojem planu se usvojio??? UPU Čikat, rok za usvajnje plana nakon završene javne rasprave je skraćen s 9 na 6 mjeseci.
Stavak 4. izmjenjenog članka 95. sada glasi:
Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti.
Kako je moguće onda usvojiti UPU nakon 9 mjeseci???
Ljudi smo dogovorit ćemo se, malo janjetine malo ribe a može nešto i u eurima (kako kome)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
61 # No sikirikiŠklojo 2016-12-28 15:57
Što se sikirate ako nije po zakonu ured državne uprave vratit će akt na ponovnu raspravu. To se pak na žalost poduzetnika ( dužnika i kako gore NETKO reče poduzetnika koji mijenja firme ko čarape) još nije dogodilo. Aktivistica (izvjesna BG) dobit će takav vjetar u leđa prije lokalnih izbora da će malu od Dinke otpuhati kao balon od sapunice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # +++Ghost 2016-12-28 16:43
Šklojo se malo pravi pametan. Koji ured će vratiti i na koju ponovnu raspravu i u konačnici što vratiti?
Mislim da se "sikira" onaj tko pokušava skrenuti temu...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # ***Ghost 2016-12-28 18:11
Vrijedi prokomentirati "komentar" od gosta. Očito jako uzrujani gost u maniri udbaškog prokazivanja a temeljem marljivog špijunskog rada na terenu, pokušava skrenuti s teme. Zašto je to tako znano je njemu a mi ostali možemo samo slutiti.

Šta tvrdi gost? Glupost prva: "Portal Volim Lošinj služi isključivo za prikrivanje djela drugih investitora, koji su na vrhu poreznih dužnika u zemlji." Tvrdnja je glupava koliko i sam gost. Čemu služi, zašto je nastala i čija je stranica Volim Lošinj može pročitati u impresumu. Kako se sadržaj stvara i oblikuje to pokazuje praksa. Nema nikakve teoretske mogućnosti da Volim Lošinj služi prikrivanju dijela drugih investiora zbog koncepcije stranice. Svi su na tapetu.

"Bilo bi zgodno da se malo zaigramo i s investicijama poreznog dužnika koji mijenja tvrtke kao čarape." Pozabavi se tko ti brani? A zašto sad gost spominje "investitora, koji su na vrhu poreznih dužnika u zemlji" i kakve to veze ima s ovom temom?

"...istaknute aktivistice javno druže i piju kavu s istim." Da li i koga se u Lošinju mora pitati tko s kim smije piti kavu. Za potrebe "šutanja" nepoželjnog investitora nekad prezrene aktivistice sad su "istaknute". Ako naši lokalni političari mogu jesti i piti s poželjnim investitorima mogu i aktivistice piti s nepoželjnim investitorima,

Glupost treća. "Dakle, Volim Lošinj radi izvrstan posao za dotičnog..."Gos t zaključak da Volim Lošinj radi izvrstan posao za dotičnog, a čime potvrđuje svoju početnu glupavu tezu temelji na samo jednoj tvrdnji -d a aktivistice piju kavu s njim. Gost prvo donese zaključak da "Volim Lošinj služi isključivo za prikrivanje djela drugih investitora" pa iznese jednu tvrdnju (istaknute aktivistice javno druže i piju kavu s istim) i iz te jedne tvrdnje slavodobitno potvrđuje početnu tezu novom tvrdnjom - Dakle, Volim Lošinj radi izvrstan posao za dotičnog.

Takva logika se može prepoznati u postupcima o kojima se govori u ovom članku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # KavaBojana Genov 2016-12-29 12:58
Jednom su mi spočitnuli što hranim ulične životinje, dok ima puno gladnih ljudi. A sada sličan prigovor, da jedne investitore napadam, a druge štedim (jer javno pijem kavu s njima). Dakle ljudi, obratite se DORHu i institucijama sustava, njima možete prigovarati zbog predmeta i načina djelovanja. Aktivistima ne, oni biraju svoje prioritete i svoje slobodno vrijeme, znanje i energiju ulažu u ono što sami žele. Dakle, hranim koga želim i kritiziram procedure koje prethode pojedinim investicijama po svojem izboru. A kavu pijem isto tako, bez prethodnog ispitivanja kreditnog rejtinga.

Jasno je da za svoje izbore imam argumente, ali mislim da je o njima toliko toga napisano na ovim stranicama da ih je besmisleno ponavljati.

Ako netko misli ili zna da između nekih drugih investitora i gradskih vlasti postoji nezakonita ili za zajednicu štetna sprega, pogodovanje ili bilo koja zloupotreba, samo neka to obznani. Podsjećam i na postojanje institucija koje se specijalizirano bave time.

Dok na društvenim mrežama sve vrvi od fotografija obnašateljice dužnosti gradonačelnika u bliskim vezama s ljudima osuđivanim za teška kaznena djela, stvarno je sramotno spominjanje moje pijenje kave s bilo kime za kojeg nitko nikad nije dokazao, a pokušao je, počinjenje kaznena djela.

Toliko o trolanju, a sada se vratimo na temu ovog članka. sam sadržaj UPU Čikat još nigdje nije objavljen. Čudno, zar ne?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
25 # UPU ČikatLucifer 2016-12-29 13:04
Sadržaj UPU Čikat ne može biti drugačiji od onoga za koji su vijećnici digli ruke na sjednici 15.12. Inače bi bio nelegitiman. A koji je to sadržaj, objavljeno je na gradskim stranicama. Sve transparentno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
25 # Smeće ispod tepihaAndol 2016-12-29 13:40
Citat Lucifer:
Sadržaj UPU Čikat ne može biti drugačiji od onoga za koji su vijećnici digli ruke na sjednici 15.12. Inače bi bio nelegitiman. A koji je to sadržaj, objavljeno je na gradskim stranicama. Sve transparentno.
Jako transparentno :sad: Skrivaju ga kao smeće ispod tepiha a k tome je još i "zipan" (komprimiran) da bude što nedostupniji javnosti. Što mislite zašto skrivaju sadržaj? Provjerite ovdje:
mali-losinj.hr/.../...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Kuhanje žabeDumbo 2016-12-29 16:02
Citat Andol:
Citat Lucifer:
Sadržaj UPU Čikat ne može biti drugačiji od onoga za koji su vijećnici digli ruke na sjednici 15.12. Inače bi bio nelegitiman. A koji je to sadržaj, objavljeno je na gradskim stranicama. Sve transparentno.
Jako transparentno :sad: Skrivaju ga kao smeće ispod tepiha a k tome još je i "zipan" (komprimiran) da bude što nedostupniji javnosti. Što mislite zašto skrivaju sadržaj?
Da ne uznemiruju javnost u ove praznične dane ... Prema receptu za kuhanje žabe.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # ko je glasao za UPU ???luka 2016-12-29 14:41
Citat Lucifer:
Sadržaj UPU Čikat ne može biti drugačiji od onoga za koji su vijećnici digli ruke na sjednici 15.12. Inače bi bio nelegitiman. A koji je to sadržaj, objavljeno je na gradskim stranicama. Sve transparentno.
Mnogi će zažaliti što su digli ruku za famozni UPU Čikat. Kamala je ispao najpametniji kad nije uopće došao na sjednicu gradskog vijeća.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # PerestrojkaTintin 2016-12-29 16:15
Jednako pametni bili su Lili i Domac. Svi troje se izostankom od glasanja za potpunu predaju Čikata Rusima pokušavaju uoči predstojećih izbora distancirati od Kapelijeve politike koju su do sada podržavali.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # spustili gaćeantuntun 2016-12-29 16:39
Citat Tintin:
Jednako pametni bili su Lili i Domac. Svi troje se izostankom od glasanja za potpunu predaju Čikata Rusima pokušavaju uoči predstojećih izbora distancirati od Kapelijeve politike koju su do sada podržavali.
Ovime je završena jedna sramna era lošinjske povijesti, a glavni protagonist još je nagrađen ministarskim položajem.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # uzaludno hvatanje distanceOportunisti 2016-12-29 18:49
Citat Tintin:
Jednako pametni bili su Lili i Domac. Svi troje se izostankom od glasanja za potpunu predaju Čikata Rusima pokušavaju uoči predstojećih izbora distancirati od Kapelijeve politike koju su do sada podržavali.
Mogu oni hvatati distancu koliko god hoće, no ostaje činjenica da su redovito dizali ruke za sve što su Gari i ekipa tražili. Jedino je Devčić bar pokušao biti oporbom. Neka bude sram svih 14 preostalih gradskih vijećnika na čelu s Antom Nedićem što su na najgori mogući način izigrali povjerenje građana koji su ih izabrali. Zbog njihove kratkovidnosti, kukavičluka i oportunizma Čikat je rasprodan i devastiran. Zaslužuju da ih više nitko ne pozdravi na ulici do kraja života. Fuj!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
018 # tvoje lice zvuči poznatomorčić 2016-12-29 19:29
Citat Oportunisti:
Mogu oni hvatati distancu koliko god hoće, no ostaje činjenica da su redovito dizali ruke za sve što su Gari i ekipa tražili. Jedino je Devčić bar pokušao biti oporbom. Neka bude sram svih 14 preostalih gradskih vijećnika na čelu s Antom Nedićem što su na najgori mogući način izigrali povjerenje građana koji su ih izabrali. Zbog njihove kratkovidnosti, kukavičluka i oportunizma Čikat je rasprodan i devastiran. Zaslužuju da ih više nitko ne pozdravi na ulici do kraja života. Fuj!
Bolje bi im bilo da se okane politike, pokazali su svoje pravo lice. Neki čak najavljuju kandidaturu za mjesto gradonačelnika, valjda misle da su građani Lošinja kreteni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Poruka biračimaTenkre 2016-12-30 09:34
Citat morčić:
Citat Oportunisti:
Mogu oni hvatati distancu koliko god hoće, no ostaje činjenica da su redovito dizali ruke za sve što su Gari i ekipa tražili. Jedino je Devčić bar pokušao biti oporbom. Neka bude sram svih 14 preostalih gradskih vijećnika na čelu s Antom Nedićem što su na najgori mogući način izigrali povjerenje građana koji su ih izabrali. Zbog njihove kratkovidnosti, kukavičluka i oportunizma Čikat je rasprodan i devastiran. Zaslužuju da ih više nitko ne pozdravi na ulici do kraja života. Fuj!
Bolje bi im bilo da se okane politike, pokazali su svoje pravo lice. Neki čak najavljuju kandidaturu za mjesto gradonačelnika, valjda misle da su građani Lošinja kreteni.
Svatko tko je svojim prijedlozima i glasovanjem pokazao da je suučesnik u udruženom pothvatu predaje i prodaje Lošinja nepoznatim investitorima, a kandidira se na narednim izborima odaslat će jasnu i glasnu poruku da kretenima smatra dovoljan broj Lošinjana i Lošinjanki da ga izaberu i time ovlaste za okončanje te rabote.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # +Narcis 2016-12-30 10:24
Ne misle oni da su Lošinjani kreteni, oni su samo uvjereni da su oni ti koji su bogom dani i da je prirodno da su oni vlast. Nema drugih...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # nezavisna listašišmiš 2016-12-30 11:54
Citat Narcis:
Ne misle oni da su Lošinjani kreteni, oni su samo uvjereni da su oni ti koji su bogom dani i da je prirodno da su oni vlast. Nema drugih...
Sve stranke će istaknuti svog kandidata za gradonačelnika, a to će pomoći nezavisnoj listi da pobijedi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
9 0 # Ma nemojBonaventura 2016-12-30 15:37
Molim,što je nezavisna lista? Nije li to ono što je Petrov potpisao kod javnog bilježnika ali kad zamiriše vlast sve pada u vodu.Kako netko na Lošinju može biti nezavisan kad je u maloj sredini sve isprepleteno počevši od vrtića do umirovljenja.Ka malić,Lili i Domac su morali biti na sjednici i iskazati svoj stav,ako ga imaju
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
17 # Idealni svijetGolum 2016-12-30 15:48
Citat šišmiš:
Citat Narcis:
Ne misle oni da su Lošinjani kreteni, oni su samo uvjereni da su oni ti koji su bogom dani i da je prirodno da su oni vlast. Nema drugih...
Sve stranke će istaknuti svog kandidata za gradonačelnika, a to će pomoći nezavisnoj listi da pobijedi.
To bi bila realna mogućnost u idealnom svijetu u kojem glavni mediji ne bi bili u vlasništvu ili pod kontrolom investitora kakvog su Kapeli, Kučićka, vijećnici i ostala kamarila mogli samo poželjeti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Veži konja gdje ti gazda kažeTyho 2016-12-31 09:06
Citat Golum:
Citat šišmiš:
Citat Narcis:
Ne misle oni da su Lošinjani kreteni, oni su samo uvjereni da su oni ti koji su bogom dani i da je prirodno da su oni vlast. Nema drugih...
Sve stranke će istaknuti svog kandidata za gradonačelnika, a to će pomoći nezavisnoj listi da pobijedi.
To bi bila realna mogućnost u idealnom svijetu u kojem glavni mediji ne bi bili u vlasništvu ili pod kontrolom investitora kakvog su Kapeli, Kučićka, vijećnici i ostala kamarila mogli samo poželjeti.
Mediji sve manje služe informiranju a sve više formiranju javnosti. Više im cilj nije obavještavanje nego oblikovanje javnosti. Zato od lokalnog radija čiji djelatnici su na platnom spisku velikog Investitora ne možemo u svezi narednih lokalnih izbora očekivati nepristrano i objektivno izvještavanje, a dopisnica Novog Lista istodobno i zaposlenica Turističke Zajednice ML nastojat će sačuvati mjesto na obje stolice.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # UguzištvoO|O 2017-01-07 09:05
Citat Tyho:
Zato od lokalnog radija čiji djelatnici su na platnom spisku velikog Investitora ne možemo u svezi narednih lokalnih izbora očekivati nepristrano i objektivno izvještavanje, a dopisnica Novog Lista istodobno i zaposlenica Turističke Zajednice ML nastojat će sačuvati mjesto na obje stolice.
Strategiju sjedenja na dvije stolice mogla je učiti od Kapelija. Toj strategiji Kapeli zahvaljuje mandat u Saboru, a sada ministarsku fotelju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # Bandić styleNow you see me 2017-01-07 10:15
Citat O|O:
Citat Tyho:
Zato od lokalnog radija čiji djelatnici su na platnom spisku velikog Investitora ne možemo u svezi narednih lokalnih izbora očekivati nepristrano i objektivno izvještavanje, a dopisnica Novog Lista istodobno i zaposlenica Turističke Zajednice ML nastojat će sačuvati mjesto na obje stolice.
Strategiju sjedenja na dvije stolice mogla je učiti od Kapelija. Toj strategiji zahvaljuje mandat u Saboru, a a sada ministarsku fotelju.

Nema njega previše na radnom mjestu, ali zato obilazi teren po domjencima i eventima i slikava se. U vijestima se više pojavljuje nego Kolinda i Plenković zajedno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Nezavisnipostoje 2016-12-30 17:23
Tvrdnje da smo svi u maloj sredini povezani i da nema "nezavisnih" govori valjda nešto o onome tko je to napisao.

Taj neka govori za sebe jer još nas ima koji živimo od svoje muke i koji nismo posustali kada su nas htjeli uvesti u svoje kolo da plešemo kao i oni.

Može se biti svoj ako si tako živio cjeli svoj vjek i ako su te to doma učili.

Većina naših vjećnika - ustvari svi, nisu bili na rubu svoje egzistencije da su se morali prodavati a neki su lijepo već ranije uredili svoje živote.

Vidi se koliko ste vi ostali bedasti koji plješćete onima koji nisu bili na sjednici jer su kao pametni pa su to izbjegli?

Trebalo je prisustvovati sjednici pa glasati protiv to bi bilo za pljeskanje i čestitanje.
U slučaju da ipak nisu mogli biti prisutni mogli su se pismeno očitovati na zakazanu sjednicu.

Vidjet će se koliko ste još bedastiji kada budete opet glasali za iste ove koji su vas prodali.

Biti će na listama svi koji nas i sada predstavljaju jer oni stvarno misle da su od samoga boga na ovoj zemlji.
Mi im to i omogućavamo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
020 # Što je nezavisna lista?Rotor 2016-12-30 18:35
Citat postoje:
Tvrdnje da smo svi u maloj sredini povezani i da nema "nezavisnih" govori valjda nešto o onome tko je to napisao.
Taj što je napisao da u maloj sredini nema nezavisnih ili je slijep i gluh ili je stranački aktivist. Barem dvije osobe su vrlo javno i glasno pokazale da su nezavisne, a sigurno ih ima još takvih. A ako nije slijep i gluh vjerojatno je stranački aktivist pa uoči izbora sije sumnju kod birača u nezavisnost nezavisnih lista. Vjerojatno je hadezejac pa govori iz iskustva s kupovinom nezavisnih vijećnika. I u ovom mandatu GV dvojica vijećnika su toliko "nezavisni" da bez suvišnih zašto dižu rukice na svaki Nedićev mig, a jedan je ostao nezavisan i kad su svi vijećnici stranačke, a lažne oporbe poslušno gimnasticirali na Nedićeve upite "tko je za?" Konačno, i na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici GV Čikat je definitvno predan
Rusima s rezultatom 11 za 1 protiv. Taj jedan ali vrijedan bio je nestranački, nezavisni glas. Ovo je ujedno odgovor na Bonaventurino pitanje "Molim, što je nezavisna lista?".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # Nerzavisnipostoje 2016-12-30 19:35
Hvala Rotoru!

Znajte da je jako teško ostati "nezavisan" kako je navedeno u primjeru ll protiv 1 svaka čast jer sigurno mu nije lako.
Tko zna pod kakvim je pritiscima nakon svake sjednice?

Mogu reći iz svog primjera. samo zato jer sam rekla ono što mislim na pravom mjestu ali osoba je smatrala da se to njemu ne može reći, plaćam "ceh" jer ne mogu niti legalno dobiti ono što drugi dobiju nelegalno i odmah.

Tako svaka čast kada otkrijete neku "nezavisnu" osobu i to onda znajte cijeniti a ne tvrditi da nas nema.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Svjetlost na kraju tunelaKlasa Optimist 2016-12-31 09:46
Vjerujem da će s 2016. godinom završiti lošinjska hadezejovska "duga mračna noć" i da će se u 2017. situacija na lokalnoj gradskoj sceni konačno promijeniti na bolje. Sretna nam svima bila Nova godina!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # vruća zimatonin 2017-01-01 08:37
Citat Klasa Optimist:
Vjerujem da će s 2016. godinom završiti lošinjska hadezejovska "duga mračna noć" i da će se u 2017. situacija na lokalnoj gradskoj sceni konačno promijeniti na bolje. Sretna nam svima bila Nova godina!
Već se promijenila odlaskom Garia u Zagreb, među vladajućima raste nervoza koja će kulminirati krajem siječnja prilikom izbora kandidata za gradonačenika. Mnogima su apetiti naglo porasli i moguće da neki dosadašnji politički anonimac pobijedi na izborima za gradonačelnika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # vidi se kako je otišao...lobist 2017-01-02 10:38
Citat tonin:
Citat Klasa Optimist:
Vjerujem da će s 2016. godinom završiti lošinjska hadezejovska "duga mračna noć" i da će se u 2017. situacija na lokalnoj gradskoj sceni konačno promijeniti na bolje. Sretna nam svima bila Nova godina!
Već se promijenila odlaskom Garia u Zagreb, među vladajućima raste nervoza koja će kulminirati krajem siječnja prilikom izbora kandidata za gradonačenika. Mnogima su apetiti naglo porasli i moguće da neki dosadašnji politički anonimac pobijedi na izborima za gradonačelnika.
... i dalje uredno dirigira po Lošinju

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # PosvudušaSI 2017-01-02 15:07
Citat lobist:
Citat tonin:
Citat Klasa Optimist:
Vjerujem da će s 2016. godinom završiti lošinjska hadezejovska "duga mračna noć" i da će se u 2017. situacija na lokalnoj gradskoj sceni konačno promijeniti na bolje. Sretna nam svima bila Nova godina!
Već se promijenila odlaskom Garia u Zagreb, među vladajućima raste nervoza koja će kulminirati krajem siječnja prilikom izbora kandidata za gradonačenika. Mnogima su apetiti naglo porasli i moguće da neki dosadašnji politički anonimac pobijedi na izborima za gradonačelnika.
... i dalje uredno dirigira po Lošinju
Ne da taj vlast iz ruku pod izgovorom da želi završiti započete objekte jer to ne može niko drugi. Zato gradi kult vlastite ličnosti nezamjenjivog i doživotnog sindaka di Lussinpiccolo. U tome pripomaže i Novi List. Uoči Nove godine podario je Lošinjanima vijest "Ministar i nogometni trener u Bonaviji" pod naslovom "CAPPELIJEVA I TKALČIĆEVA BOŽIĆNA ĆAKULA" pisanu stilom kakvim se u trač rubrikama prati svaki korak raznih posvuduša.

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
110 # bolje mu je da se sakrio u rupuBravo Ružo 2017-01-06 10:16
Gospon ministar je jučer na domjenku povodom proslave pravoslavnog Božića opet umalo istegnuo vrat ne bi li ga kamera zabilježila u društvu srpskih radikala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # bolje sam nego loše kumpanjandomjenak 2017-01-06 18:05
Citat Bravo Ružo:
Gospon ministar je jučer na domjenku povodom proslave pravoslavnog Božića opet umalo istegnuo vrat ne bi li ga kamera zabilježila u društvu srpskih radikala.


Gospon se voli slikati, želi u prvu ligu, ne bira društvo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # hristos se rodinaš već hodi 2017-01-06 18:24
Citat domjenak:


Gospon se voli slikati, želi u prvu ligu, ne bira društvo.
Garavi se nešto smrknuo, očito mu ovo društvo ne odgovara.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # Dva loša ubiše MilošaMrki 2017-01-06 20:46
Citat naš već hodi:
Garavi se nešto smrknuo, očito mu ovo društvo ne odgovara.
Ne može proći niti jedan vjerski blagdan a da nam usrani političari ne probaju prodati još jednu svoju mudrost.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
18 # tok svijesti sindacaja 2017-01-07 10:18
umff,umjesto da sam na skijanju,moram slušati ovogblagoglagol jivog pupovca..onaj,m oj džepni je puno bolji,da bi riječ rekao..iako,ova j se puno bolje prodao;možda ima koja dobra demo-fora za pokupiti..
a ni ona zakuska mi nije sjela,nije to mediterans..ops ,kamera,gari,pa zi..spremi facu broj 3 (europljanin gleda bizantinca)..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Igrale se delije ...Делијa 2017-01-07 13:53
Citat naš već hodi:
Citat domjenak:


Gospon se voli slikati, želi u prvu ligu, ne bira društvo.
Garavi se nešto smrknuo, očito mu ovo društvo ne odgovara.
Smrknuo se na pomisao da bi ga netko mogao pozdraviti kao strasvenog navijača Делијa :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ruski brod u lošinjskoj lucijak 2017-01-07 15:38
Citat Делијa:
Smrknuo se na pomisao da bi ga netko mogao pozdraviti kao strasvenog navijača Делијa :P
Tko zna što mu se mota po glavi, na Lošinju gubi podršku čak i u svom HDZ-u. Jedina mu je nada na izborima pobijedi njegova zamjenica i tako zadrži makar i mali utjecaj na Lošinju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
315 # ministreministar 2017-01-02 10:43
Pa ne može on prepustiti proviziju koju je on zaradio... Niti Nediću a pogoovo zamjenici.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # kum,uhljebpop 2017-01-04 18:59
provizija,drugi naziv za mito u hrvata,a to se nemre zaraditi.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # ministar za sva godišnja dobalobist 2017-01-11 08:34
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # vlak u snijeguasterix 2017-01-11 12:08
Citat lobist:
Lijepa slikica, svaka čast ministre !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # ...Ja 2017-01-11 16:08
Liči na Pukya..u zadnjoj fazi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
022 # CappelliLucifer 2017-01-11 12:16
ne znam što ste se svi toliko uhvatili Cappellija. cappelli je politički proizvod jednog spina, kojim je trebalo vuku navući janjeću kožu, odnosno lošinjski HDZ prikazati kao umjeren, nenacionalistič ki i lokalpartiotski . Cappelli kao domaći, Talijan i inače osoba bez svojstava savršeno je udovoljio toj potrebi HDZ-a, koji, ne zaboravimo, nikad nije dobio izbore na Lošinju, jedino su dobili poziciju gradonačelnika zahvaljujući Cappelliju.
Cappelli je s vremenom povjerovao da je važan, pametan i političar, jer je, uglavnom kao i svaka osoba na poziciji moći, okružen ulizicama i osobama koji nemaju snage da mu daju feedback.
S vremenom se je polako i kvario, pa je od poklonjenog laptopa dogurao do glisera, a usput izgubio svaku mjeru pristojnosti, osjećaja za realnost i morala. Izvrsno je da je otišao iz Lošinja (mada još uvijek pokušava vladati iz sjene) jer je nizom dobijenih mandata uspio stvoriti pravu hobotnicu, klijentelističk u mrežu s kojom je interesno povezan i koja ga je zato spremna i nadalje podržati.
Što se tiče slikanja, upravo pozicija ministra turizma jest takva jedna reprezentativna uloga, kojoj on svakako može udovoljiti svojim glumatanjem finog dječarca, svojim osjećajem za modu i potpunim nedostatkom vlastitih ideja i stavova.
Uzmemo li u obzir koliki je proračun Grada Malog Lošinja i koliki Ministarstva turizma, jasno je da je ova privremena i nestabilna pozicija zapravo degradacija, a ne promaknuće, te da će Cappelliju izazvati više strepnje za vlastiti opstanak. Velika korist za njega je što je repove svojih aktivnosti ostavio dogradonačelnic i, jasno nimalo nedužnoj u cijeloj toj priči.
I tako čiča miča, gotova je priča, svi su sretni; Lošinjani što je otišao, on sam što se izvukao. Mada nazvan najsiromašnijim ministrom u Vladi, dobro se je potkožio, materijalno osigurao i kad završi s ovom funkcijom može liječiti čir i ostale znakove menadžerske bolesti zbog koje uvijek kuka i koja će mu biti savršena izlika za prestanak uspješne političke karijere.
Zato nemojte prosipati svoje mudrosti na Cappellija, koji je usprkos svojim naporima već bivši, nego na sljedeće lokalne izbore koji će odlučiti o sudbini ovog prostora.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
34 # domaćidomaći 2017-01-11 12:48
a zašto ne bi smjeli komentirati ministra Kapelija?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
212 # KomentariLucifer 2017-01-11 13:07
Nije napisano da ne bi smjeli, nego da ne bi trebali trošiti energiju na njega, jer je već - neumitno - bivši.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # "Gradićemo koliko god stane"Njonjo 2017-01-11 14:17
Citat Lucifer:
Nije napisano da ne bi smjeli, nego da ne bi trebali trošiti energiju na njega, jer je već - neumitno - bivši.
On je bivši gradonačelnik, ali sadašnji ministar. Koji će Hrvatskoj raditi sve što je radio Lošinju. Pod parolom "Gradićemo koliko god stane" pogodovat će svim investitorima a naročito onima šta su lobirali da ga uguraju u Vladu. I to će onda zvati održivi razvoj :cry:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # otišo si, sarmu probo nisimad max 2017-01-11 14:39
Citat Lucifer:
Nije napisano da ne bi smjeli, nego da ne bi trebali trošiti energiju na njega, jer je već - neumitno - bivši.
Bez obzira što više nije gradonačelnik, snosi odgovornost za posao koji je radio kao gradonačelnik, između ostaloga i po pitanju izrade urbanističkih planova.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # Prodaja muda pod bubregeOprezni birač 2017-01-11 16:57
Citat mad max:
Citat Lucifer:
Nije napisano da ne bi smjeli, nego da ne bi trebali trošiti energiju na njega, jer je već - neumitno - bivši.
Bez obzira što više nije gradonačelnik, snosi odgovornost za posao koji je radio kao gradonačelnik, između ostaloga i po pitanju izrade urbanističkih planova.
Kapeli snosi odgovornost kao predlagač urbanističkih planova, ali odgovornost snose i oni koji su ih bespogovorno izglasavali kao vijećnici u GV. Mnogi od njih ili članovi njihovih stranaka kandidirat će se na narednim izborima, pa stoga treba raspravljati kako o predlagaču odluka tako i o onima koji su pokorno usvajali njegove prijedloge. Da već sada utvrdimo tko i kako će nam uoči izbora prodavati muda pod bubrege.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Garijeva floskulaasd 2017-01-11 18:29
Citat Oprezni birač:
Da već sada utvrdimo tko i kako će nam uoči izbora prodavati muda pod bubrege.
Kad god prođem pored autobusne postaje sjetim se Garijeve floskule da je Mali Lošinj ugodno mjesto za život. Već oko mjesec dana tamo je na vezu Marco Polo. agregati mu rade dan i noć pa se 24 sata čuje neprekidno iritantno bubnjanje. Okolni stanari znaju tko im prodaje muda pod bubrege

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
22 # marcopolo 2017-01-11 20:24
Citat asd:
Kad god prođem pored autobusne postaje sjetim se Garijeve floskule da je Mali Lošinj ugodno mjesto za život. Već oko mjesec dana tamo je na vezu Marco Polo. agregati mu rade dan i noć pa se 24 sata čuje neprekidno iritantno bubnjanje. Okolni stanari znaju tko im prodaje muda pod bubrege
Misliš na Pinkija ili na Garija ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Nabijem ga na onu stvarasd 2017-01-24 12:41
Na nekoliko dana bubnjanje motora je prestalo, a danas se opet nastavilo. Nabijem na onustvar bivšeg gradonačelnika, a sadašnjeg ministra s njegovom pričom o ovom mjestu ugodnom za život.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Povratak otpisanog?gost 2018-10-08 09:28
Citat mad max:
Citat Lucifer:
Nije napisano da ne bi smjeli, nego da ne bi trebali trošiti energiju na njega, jer je već - neumitno - bivši.
Bez obzira što više nije gradonačelnik, snosi odgovornost za posao koji je radio kao gradonačelnik, između ostaloga i po pitanju izrade urbanističkih planova.
A bez obzira što više nije gradonačelnik gura nos u gradske poslove, pa je na mala vrata ugurao u upravno vijeće doma svog potrčka iz Komunalnog. Ali to nije sve.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # kapelikapeli 2017-01-11 12:44
Citat:
I tako čiča miča, gotova je priča, svi su sretni; Lošinjani što je otišao, on sam što se izvukao. Mada nazvan najsiromašnijim ministrom u Vladi, dobro se je potkožio, materijalno osigurao i kad završi s ovom funkcijom može liječiti čir i ostale znakove menadžerske bolesti zbog koje uvijek kuka i koja će mu biti savršena izlika za prestanak uspješne političke karijere.
S vremenom se je polako i kvario, pa je od poklonjenog laptopa dogurao do glisera.
Pa zar i ti sine brute ?
Od koga i zašto laptop i gliser ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # di sam tu jaja 2017-01-11 12:47
Citat kapeli:
I tako čiča miča, gotova je priča, svi su sretni; Lošinjani što je otišao, on sam što se izvukao. Mada nazvan najsiromašnijim ministrom u Vladi, dobro se je potkožio, materijalno osigurao i kad završi s ovom funkcijom može liječiti čir i ostale znakove menadžerske bolesti zbog koje uvijek kuka i koja će mu biti savršena izlika za prestanak uspješne političke karijere.
S vremenom se je polako i kvario, pa je od poklonjenog laptopa dogurao do glisera.
Pa zar i ti sine brute ?
Od koga i zašto laptop i gliser ?
Ali je tu iterensko vozilo VOLVO ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # nećeš dugougo 2017-01-11 17:14
Citat ja:
Ali je tu iterensko vozilo VOLVO ?
Treba provjeriti na čije ime je registriran taj Volvo. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Siromašni ministarLucifer 2017-01-11 13:12
Laptop od istaknutog biznismena iz Orleca.
Gliser od istaknutog biznismena kojem je omogućena neposredna primjena PPUG za otvaranje kampa na Slatini, radi kojeg cesta u Artatorama ima neobičnu i posve novu trasu, a Valdarke su izgubile zelenu površinu u korist mješovite stambeno-poslov ne zone.

VolvO?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # corsaro nerototo 2017-01-11 14:25
Citat Lucifer:
Laptop od istaknutog biznismena iz Orleca.
Gliser od istaknutog biznismena kojem je omogućena neposredna primjena PPUG za otvaranje kampa na Slatini, radi kojeg cesta u Artatorama ima neobičnu i posve novu trasu, a Valdarke su izgubile zelenu površinu u korist mješovite stambeno-poslovne zone.

VolvO?
Hebote pa ovo je klasičan primjer mita i korupcije. Što rade državne institucije, kako mu već jednom stati na rep ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # ?????? 2017-01-11 14:47
Citat Lucifer:
Laptop od istaknutog biznismena iz Orleca.
Gliser od istaknutog biznismena kojem je omogućena neposredna primjena PPUG za otvaranje kampa na Slatini, radi kojeg cesta u Artatorama ima neobičnu i posve novu trasu, a Valdarke su izgubile zelenu površinu u korist mješovite stambeno-poslovne zone.

VolvO?

A VOLVO ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
6 0 # Kršćanin do koljjenaLiberal 2017-01-12 18:58
Ljudi moji dosta, samo pišete o o Gari. Gari ovo, Gari ono. Recite vi meni gdje Rudi. Rudi javi se.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # muha-medDvojajac 2017-01-12 22:07
Citat Liberal:
Ljudi moji dosta, samo pišete o o Gari. Gari ovo, Gari ono. Recite vi meni gdje Rudi. Rudi javi se.

Rudiju je Gari oprostio dugove preko miliun kuna, pa zato puše u njihov rog .
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Rudiguznono 2017-01-12 21:26
Rudi će se ubrzo opredijeliti kako i s kim će na izbore. HDZ opet pobjeđuje, bila kandidatkinja Ana Kučić ili netko drugi u HDZ-u. Tko ne može pobijediti Rudija i Goleša niti ne zaslužuje biti gradonačelnik. Niatko nema organizaciju osim HDZ-a, a imenovanje Kapelija za ministra više im šteti nego koristi. Naime, gospodin bi upravljao Lošinjem preko poslušnika poput Martine Lipovac i drugih, ali bez odgovornosti. Dok je bio u gradu radio nije ništa, osim spletkario i podmetao. Obećavao i nizvršavao obećanja. A gospođica Kučić. Poslušnica Kapelijeva, bez znanja, bez političkog stava i bez života. Prazna i poslušna. Bila ona gradonačelnik ili Kapeli, nema razlike, osim što će gospodin Magazin moći više iskamčiti od ulagača. Trulež i lešinarstvo. Totalna nesposobnost, osim u muljanju i namještavanju. Eh, a kad se još ona narcisoidna igračina vrati iz Srbije!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # dolina suzabepo 2017-01-13 08:25
Citat nono:
Rudi će se ubrzo opredijeliti kako i s kim će na izbore. HDZ opet pobjeđuje, bila kandidatkinja Ana Kučić ili netko drugi u HDZ-u. Tko ne može pobijediti Rudija i Goleša niti ne zaslužuje biti gradonačelnik. Niatko nema organizaciju osim HDZ-a, a imenovanje Kapelija za ministra više im šteti nego koristi. Naime, gospodin bi upravljao Lošinjem preko poslušnika poput Martine Lipovac i drugih, ali bez odgovornosti. Dok je bio u gradu radio nije ništa, osim spletkario i podmetao. Obećavao i nizvršavao obećanja. A gospođica Kučić. Poslušnica Kapelijeva, bez znanja, bez političkog stava i bez života. Prazna i poslušna.
Zar stvarno nema normalne osobe u ovom gradu koja bi mogla krenuti u nekom drugom smjeru ???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
56 # BobiRudi 2017-01-13 08:47
Rudiguz ti si stvarno kretenska Hadezenjara koja pljuje po svojim ljudima a pritom govoriš da će HDZ pobjediti !
Da vam nije bilo Garija nikad na Lošinju nebite dobili vlast!
Neznam što Ana radi tamo u tom glupom Bosanskom društvu s par domaćih korunpiranih izdajnika !
Ani bi bilo puno pametnije da se makne iz tog društva ide kao nezavisna na izbore i pobjedi !
Da napokon ta ološ iz HDZa ode u oporbu !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
115 # Hvala BosancimaCizob 2017-01-13 09:47
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
22 # cccc..ja 2017-01-13 14:29
A šta Bosanci imaju sa Hrvatskim Saborom?I sa Lukom Mali Lošinj?
Bosanci su ljudi koji žive u Bosni.Ili?

Ili smo mi svi taoci nekih čudnih,neformal no-formalnih zavičajno-rodov skih udruga koje su zaslužne što imamo državu,grad,pra vo da dišemo
Kapeli i Bosanci su očigledno uspješna sinergija-obost rano-do sada.
Problem će nastati kada ne bude plijena više.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # cappelli je politički proizvod jednog spinaSpindoktor 2017-01-13 15:29
Citat ja:
Kapeli i Bosanci su očigledno uspješna sinergija-obostrano-do sada.
Stvar je malo složenija jer jedni Bosanci su stvorili Kapelija a drugi su bili u sinergiji s njim :lol: A gore ti je komentar od Lucifera koji pogađa u sridu i nema mu se šta dodati. Citiram dio tog komentara: "cappelli je politički proizvod jednog spina, kojim je trebalo vuku navući janjeću kožu, odnosno lošinjski HDZ prikazati kao umjeren, nenacionalistič ki i lokalpartiotski . Cappelli kao domaći, Talijan i inače osoba bez svojstava savršeno je udovoljio toj potrebi HDZ-a, koji, ne zaboravimo, nikad nije dobio izbore na Lošinju, jedino su dobili poziciju gradonačelnika zahvaljujući Cappelliju.
Cappelli je s vremenom povjerovao da je važan, pametan i političar, jer je, uglavnom kao i svaka osoba na poziciji moći, okružen ulizicama i osobama koji nemaju snage da mu daju feedback.
S vremenom se je polako i kvario, pa je od poklonjenog laptopa dogurao do glisera, a usput izgubio svaku mjeru pristojnosti, osjećaja za realnost i morala. Izvrsno je da je otišao iz Lošinja (mada još uvijek pokušava vladati iz sjene) jer je nizom dobijenih mandata uspio stvoriti pravu hobotnicu, klijentelističk u mrežu s kojom je interesno povezan i koja ga je zato spremna i nadalje podržati."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # proplakat će zoramilan 2017-01-13 15:17
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti.
Netko se jako šali, bez IDS-a i HNS-a Gari ne bi nikad dobio izbore. Odlaskom Garija HDZ će na izborima dobiti maksimalno 23 % glasova ili 4 vijećnika.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # ilirska provincijaardian 2017-01-13 18:00
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti.
Gari je najveću potporu imao od lošinjana, albanaca i zajednice talijana, a ne od bosanaca. :eek:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Izborna matematikaCizob 2017-01-14 14:13
Vjerojatno je točno je da je Gari najveću potporu imao od Lošinjana, Albanaca i Talijana ali njih na Lošinju ionako ima više nego Bosanaca :-) Ali Gari ne bi ni dospio do izbora da ga neki Bosanci nisu postavili za predsjednika lošinjskog hadezea i kandidata na izborima pa mu dodali i hadezejske glasove.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Bosanska vezaGru 2018-10-07 17:01
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # SFSNwatafak 2018-10-08 07:08
Citat Gru:
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P
Vidim aktivni su šovinisti-broja či krvnih zrnaca. Pretjerujem? Napravimo misaoni pokus pa umjesto "Bosanac" u tekst ubacimo "Srbin" ili "Židov". Kako sada zvuči?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # UhljebništvoAxel 2018-10-08 07:42
Citat watafak:
Citat Gru:
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P
Vidim aktivni su šovinisti-brojači krvnih zrnaca. Pretjerujem? Napravimo misaoni pokus pa umjesto "Bosanac" u tekst ubacimo "Srbin" ili "Židov". Kako sada zvuči?

Zvuči isto kao da si rekao "svoju nevjenčanu suprugu".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # wtfwatafak 2018-10-08 07:57
Citat Axel:
Citat watafak:
Citat Gru:
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P
Vidim aktivni su šovinisti-brojači krvnih zrnaca. Pretjerujem? Napravimo misaoni pokus pa umjesto "Bosanac" u tekst ubacimo "Srbin" ili "Židov". Kako sada zvuči?
Zvuči isto kao da si rekao "svoju nevjenčanu suprugu".
Da, baš "nevjenčanu suprugu"... kakav buzzword... supruga se postaje vjenčanjem dakle "nevjenčana supruga" ne može postojati kao što ni hrpu cigle nitko ne bi nazvao "nesagrađena kuća"...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # omgAxel 2018-10-08 08:34
Citat watafak:
Citat Axel:
Citat watafak:
Citat Gru:
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P


Vidim aktivni su šovinisti-brojači krvnih zrnaca. Pretjerujem? Napravimo misaoni pokus pa umjesto "Bosanac" u tekst ubacimo "Srbin" ili "Židov". Kako sada zvuči?

Zvuči isto kao da si rekao "svoju nevjenčanu suprugu".


Da, baš "nevjenčanu suprugu"... kakav buzzword... supruga se postaje vjenčanjem dakle "nevjenčana supruga" ne može postojati kao što ni hrpu cigle nitko ne bi nazvao "nesagrađena kuća"...


Pričaš besmislice. Potrudi se, možeš ti i bolje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # .....Tin 2018-10-08 08:44
Citat watafak:
Da, baš "nevjenčanu suprugu"... kakav buzzword... supruga se postaje vjenčanjem dakle "nevjenčana supruga" ne može postojati kao što ni hrpu cigle nitko ne bi nazvao "nesagrađena kuća"...
Nevjenčani suprug ili supruga su pojmovi koji se koriste u obiteljskom pravu, pogledaj pod izvanbračna zajednica, a tvoje usporedbe su nevjerovatno glupe.
U kontekstu prethodnog komentara, svejedno je da li u pitanju nevjenčana supruga, ljubavnica ili član neke vrlo podobne udruge.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Progovorio vozač političara: Seksaju se po autima, sastaju s ljubavnicama, pijudnevno.hr 2018-10-08 08:59 Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # spinwatafak 2018-10-08 08:02
Citat Axel:
Zvuči isto kao da si rekao "svoju nevjenčanu suprugu".
Tebi zvuči isto-biti će da si jedan od brojača... Optuživati pripadnike jednog naroda za sve loše u zajednici... viđeno već više puta nažalost. Misliš li stvarno da bi sve bilo bolje "samo da nema tih Žid... Srb... ovaj... Bosanaca"?!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ne radi se o cijelom naroduTovar 2018-10-08 08:16
Citat watafak:
Citat Axel:

Zvuči isto kao da si rekao "svoju nevjenčanu suprugu".
Tebi zvuči isto-biti će da si jedan od brojača... Optuživati pripadnike jednog naroda za sve loše u zajednici... viđeno već više puta nažalost. Misliš li stvarno da bi sve bilo bolje "samo da nema tih Žid... Srb... ovaj... Bosanaca"?!
Ja tu ne vidim optuživanje pripadnike jednog cijelog naroda za sve loše u zajednici. Vidim samo općepoznate nesporne činjenica o Capelijevim "dugovima" nekim Bosancima i oslanjanju na (neke druge) Bosance.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # jedan uhljeb dovodi drugog uhljebaAlf 2018-10-08 09:33
Citat Tovar:
Ja tu ne vidim optuživanje pripadnike jednog cijelog naroda za sve loše u zajednici. Vidim samo općepoznate nesporne činjenica o Capelijevim "dugovima" nekim Bosancima i oslanjanju na (neke druge) Bosance.
Neki od njih su si zahvaljujući jakim političkim vezama sami stvorili imidž.
Dobar posao, službeni auto, stan, drugi stan za djecu, a po cijeli dan "rade" u kafićima. Kada to ljudi primjete, onda im ne odgovara?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Isinozborstvo nije šovinizamTovar 2018-10-08 08:05
Citat watafak:
Citat Gru:
Citat Cizob:
Da nije bilo nekih Bosanaca iz hadezea Gari nikad ne bi dobio gradsku vlast, ušao u sabor ni postao ministar. Do dandanas bi ostao mali od kužine u HNS-u. A bez hadezeja Ana Kučić bi prodavala karte za privez jahti. Bez tih Bosanac Gari ne bi mogao svoje kućne prijatelje i ženine prijateljice postavljati na rukovodeće položaje i dijeliti im gradske stanove.
Pa šta hoćeš, i jednog Bosanca je postavio za predsjednika upravnog vijeća odgojnog Doma. Istinabog i svoju nevjenčanu suprugu ali to je to :P
Vidim aktivni su šovinisti-brojači krvnih zrnaca. Pretjerujem? Napravimo misaoni pokus pa umjesto "Bosanac" u tekst ubacimo "Srbin" ili "Židov". Kako sada zvuči?
Zvuči kao "alternativna činjenica", umanjenica za laž. Istina je da su dva Bosanca iz HDZ-a izvukli Capelija ispod skuta Margite Nikolić (HNS), postavili ga za predsjednika ogranka ML i time lansirali u političku orbitu. Znači, misaoni pokus s ubacivanjem Srba ili Židova u tekst bio bi besmislen. Jednako besmisleno bilo bi ubaciti u tekst Srbin ili Židov kad je u Upravno vijeće ugurao Bosanca.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
013 # nezavisna Ana?!Lucifer 2017-01-13 20:17
Pa malo je čudno nakon par mandata u vrhu vlasti postati opozicija. Ako nije mogla ništa protiv toga, onda je nemoćna i nesposobna, ne može biti gradonačelnica. Ako nije niti htjela niti joj je išta bilo sumnjivo, onda je još manje sposobna za to. Ana Kučić je ista politika, samo u malo verbalno izbrušenijem i fizički ljepšem izdanju nego Cappelli.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Materijal za tajnicuManeken 2017-01-14 14:24
Ana Kučić je u dva mandata bila Garijeva sluškinja bez vlastitog stava. Pojavljivala se i javljala samo na raznim ceremonijama kad bi šef bio na putu ili mu se nije dalo nazočiti i pri tom je samo ponavljala naučene fraze. Nije ona materijal za gradonačelnika nego za tajnicu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Spindoktor je vrlo realanlokalac 2017-01-13 18:54
Zapravo, analiza Spindoktora je vrlo realistična i u najvećoj mjeri točna. Međutim, zašto bi Bosanci bili odgovorni što većina lošinjana glasa za Kapelija, A.Kučić i druge likove iz njihove ekipe? A zašto su lošinjani u drugim strankama neodgovorni pa predlažu LJ. Rukonić, Rudija i redovito gube. I u toj siloj frustraciji krivi su im Bosanci, Šiptari, Romi i Talijani. Samo oni neuspješni, glupi, neinventivni i politički neobrazovani nisu odgovorni. Čista zamjena teza po kojoj su uspješni zločesti i zlonamjerni. Toje naš lošinjanski jal i politička bijeda. Tko će nama lošinjanima biti kriv kada izaberemo bosanca za gradonačelnika na predstojećim izborima? zašto bi nam problem na Lošinju bio da izaberemo Albanca za gradonačelnika? Ako građani Kopra mogu izabrati crnca, zašto bi bio problem nama da izaberemo za gradonačelnika bilo koga? Ili želite reći da smo mi lošinjani skloni diskriminaciji?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # dis krimi nacijavan der klompa 2017-01-13 19:55
Citat lokalac:
Zapravo, analiza Spindoktora je vrlo realistična i u najvećoj mjeri točna. Međutim, zašto bi Bosanci bili odgovorni što većina lošinjana glasa za Kapelija, A.Kučić i druge likove iz njihove ekipe? A zašto su lošinjani u drugim strankama neodgovorni pa predlažu LJ. Rukonić, Rudija i redovito gube. I u toj siloj frustraciji krivi su im Bosanci, Šiptari, Romi i Talijani. Samo oni neuspješni, glupi, neinventivni i politički neobrazovani nisu odgovorni. Čista zamjena teza po kojoj su uspješni zločesti i zlonamjerni. Toje naš lošinjanski jal i politička bijeda. Tko će nama lošinjanima biti kriv kada izaberemo bosanca za gradonačelnika na predstojećim izborima? zašto bi nam problem na Lošinju bio da izaberemo Albanca za gradonačelnika? Ako građani Kopra mogu izabrati crnca, zašto bi bio problem nama da izaberemo za gradonačelnika bilo koga? Ili želite reći da smo mi lošinjani skloni diskriminaciji?
Ovo je najbolja analiza lošinjanskog mentaliteta ikada napisana.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # ...Lussigniano 2017-01-13 22:39
Citat van der klompa:
Citat lokalac:
Zapravo, analiza Spindoktora je vrlo realistična i u najvećoj mjeri točna. Međutim, zašto bi Bosanci bili odgovorni što većina lošinjana glasa za Kapelija, A.Kučić i druge likove iz njihove ekipe? A zašto su lošinjani u drugim strankama neodgovorni pa predlažu LJ. Rukonić, Rudija i redovito gube. I u toj siloj frustraciji krivi su im Bosanci, Šiptari, Romi i Talijani. Samo oni neuspješni, glupi, neinventivni i politički neobrazovani nisu odgovorni. Čista zamjena teza po kojoj su uspješni zločesti i zlonamjerni. Toje naš lošinjanski jal i politička bijeda. Tko će nama lošinjanima biti kriv kada izaberemo bosanca za gradonačelnika na predstojećim izborima? zašto bi nam problem na Lošinju bio da izaberemo Albanca za gradonačelnika? Ako građani Kopra mogu izabrati crnca, zašto bi bio problem nama da izaberemo za gradonačelnika bilo koga? Ili želite reći da smo mi lošinjani skloni diskriminaciji?
Ovo je najbolja analiza lošinjanskog mentaliteta ikada napisana.
Od kud si ti dovukao svoje gladno seljačko dupe na Lošinj da znaš nešto o lošinjanima mentalitetu???
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # ...Lussigniano 2017-01-13 22:31
Citat lokalac:
Zapravo, analiza Spindoktora je vrlo realistična i u najvećoj mjeri točna. Međutim, zašto bi Bosanci bili odgovorni što većina lošinjana glasa za Kapelija, A.Kučić i druge likove iz njihove ekipe? A zašto su lošinjani u drugim strankama neodgovorni pa predlažu LJ. Rukonić, Rudija i redovito gube. I u toj siloj frustraciji krivi su im Bosanci, Šiptari, Romi i Talijani. Samo oni neuspješni, glupi, neinventivni i politički neobrazovani nisu odgovorni. Čista zamjena teza po kojoj su uspješni zločesti i zlonamjerni. Toje naš lošinjanski jal i politička bijeda. Tko će nama lošinjanima biti kriv kada izaberemo bosanca za gradonačelnika na predstojećim izborima? zašto bi nam problem na Lošinju bio da izaberemo Albanca za gradonačelnika? Ako građani Kopra mogu izabrati crnca, zašto bi bio problem nama da izaberemo za gradonačelnika bilo koga? Ili želite reći da smo mi lošinjani skloni diskriminaciji?
Prije svega ti nemaš pojma o čemu govoris. Losinjana je na Lošinju toliko malo da jednostavno u političkoj areni ne mogu biti značajan faktor. Uzmi pomoću nezainteresiran ost za politiku i primjeni to na manjinu koju predstavlja autohtono stanovništvo... ..Da je Losinjana više i Lošinj bi drugačije izgledao.
Na političkoj sceni RH pa i na Lošinju vlada inventivnost ravna inventivnosti KPJ 1950-ih godina... Hobotnica, ako želiš egzistirati pokloni se velikom vođi.
Gradonačelnik Kopra nije crnac, već Srbin, a gradonačelnik Pirana je crnjo.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # moro-nipionirka 2017-01-13 19:10
..možda je crnac bio doktor..i kul,hehe..i govorio slovenski..i oženio domaću..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # ...Lussigniano 2017-01-13 22:41
Doktor, došao na studije i oženio se.... Naturalizirani Slovenac.
Prilagodio se bolje od ovih kozojeba koji su na otok Losinj došli goli i bosi, a sada su stručnjaci za "losinjanski mentalitet".
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
16 # Kozojebna psihologijaKoza nostra 2017-01-14 09:09
Citat Lussigniano:
Prilagodio se bolje od ovih kozojeba koji su na otok Losinj došli goli i bosi, a sada su stručnjaci za "losinjanski mentalitet".
Pokazalo se da su kozojebi bili vrhunski stručnjaci za lošinjski mentalitet. Smućkali su Lošinjanima takav politički koktel da su kao pijani Kapeliju i HDZu dali tri mandata da na koncu rasprodaju sve što se dalo rasprodati, a Rusima predaju cijeli Čikat. Točno kako je napisao Lucifer: "cappelli je politički proizvod jednog spina, kojim je trebalo vuku navući janjeću kožu, odnosno lošinjski HDZ prikazati kao umjeren, nenacionalistič ki i lokalpartiotski . Cappelli kao domaći, Talijan i inače osoba bez svojstava savršeno je udovoljio toj potrebi HDZ-a, koji, ne zaboravimo, nikad nije dobio izbore na Lošinju, jedino su dobili poziciju gradonačelnika zahvaljujući Cappelliju."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # nezavisna lista MMglavoč 2017-01-14 11:38
Citat Koza nostra:
Pokazalo se da su kozojebi bili vrhunski stručnjaci za lošinjski mentalitet. Smućkali su Lošinjanima takav politički koktel da su kao pijani Kapeliju i HDZu dali tri mandata da na koncu rasprodaju sve što se dalo rasprodati, a Rusima predaju cijeli Čikat. Točno kako je napisao Lucifer: "cappelli je politički proizvod jednog spina, kojim je trebalo vuku navući janjeću kožu, odnosno lošinjski HDZ prikazati kao umjeren, nenacionalistički i lokalpartiotski.
HDZ i njihova perjanica Gari nikada ne bi došli na vlast u Lošinju da im dva odlučujuća vijećnika nije dao Milan Mužić sa njegove "Nezavisne liste". Danas su svi ti HDZ-ovci bogataši, a Milan mora lobirati po Cresu i Lošinju da bi prehranio veliku obitelj.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Odgovor Lussingnianulokalac 2017-01-14 08:58
Vidim kako Lussigniano sve dotepence i furešte naziva "kozojebima", a za crnoga gradonačelnika Pirana iznosi tezu da se bolje prilagodio od ovih prethodno nazvanih. Pa daj Lussingniano umjesto što tu primate ove neprilagodljive bosance i šiptare, primi bar tisuću ovih jadnih izbjeglica iz Sirije, koji su sigurno prilagodljivi kao i ovaj gradonačelnik Pirana. I bez brige, pokupiti će vam sve domaće ženske, pa će biti prihvatljiviji za lussingniansku politiku. Usput, pokazali bi bar malo i humanosti, te brige za čovjeka. A to vam poprilično nedostaje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
5 0 # samo kozakorov 2017-01-14 10:31
Komentaror koza nostra je doista samo koza.
Kako će objasniti to da su u "dragom nam" komunističkom bazumlju šefovi lošinjanskog komitera SKH uglavnom bili furešti, a domaći poslušnici gradonačelnici, koji su se tim fureštima utrkivali uvući u čmar i izvršavati svaku njihovu želju. Eto tko se još sjeća šefove komiteta ( Trivića, Buloga, Parata i druge bratije, oko kojih su slinili domaće perjanice u utrkivanju tko će se bolje, više i dublje uvući. pa i tu se prisjetimo Lekića, Sokolića, Mužića, i drugih koji su bili poslušni sekretari Izvršnih vijeća općine Cres-Lošinj.
E, slijedom toga, zašto bi se sadašnja generacija lošinjana ponašala drugačije kada im je to ucijepljeno ponašanje iz jugoslovenske sinteze i utrke u uvlačenju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Davno prošlo vrijemeKoza nostra 2017-01-14 12:22
Citat korov:
Komentaror koza nostra je doista samo koza.
Kako će objasniti to da su u "dragom nam" komunističkom bazumlju šefovi lošinjanskog komitera SKH uglavnom bili furešti, a domaći poslušnici gradonačelnici,
Komentator koza nostra ne vidi nikakvog razloga da objašnjava ishode izbora u bivšem tzv. delegatskom sistemu s trodomnom strukturom vlasti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # kamene glave rastupionirka 2017-01-14 11:33
Gledala sam neki antropološki doku,o pacifičkim otocima.
Bio je neki otok ,onako izgleda kao onaj od Pipi Duge Čarape,kokosove palme,sretni urođenici koji se igraju pra bungi-jumpinga, zajednički ribare,sade,gra de brodice,plešu kraj vatre..ugl.žive svoj primitivni život..
Onda su prikazali Uskršnji otok..samo kamene glave i trava,ni traga drugog života..
Kažu da su u plemenskim sukobima koji su za posljedicu imali frenetičnu izgradnju kamenih glava -religijskih idola,toliko iscrpili prirodne resurse otoka(šume) i narušili eko-ravnotežu,d a im je civilizacija propala i oni iščezli..
Ugl.ono što je činilo razliku između života i ne-života na tim dalekim otocima je bio osjećaj za ravnotežu čovjeka,čovjeko ve zajednice i prirode.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # parazitkinjadrvar 2017-01-14 14:53
Citat Maneken:
Ana Kučić je u dva mandata bila Garijeva sluškinja bez vlastitog stava. Pojavljivala se i javljala samo na raznim ceremonijama kad bi šef bio na putu ili mu se nije dalo nazočiti i pri tom je samo ponavljala naučene fraze. Nije ona materijal za gradonačelnika nego za tajnicu.
Zapravo, ona se uopće nije niti pokušavala potruditi, izboriti, naučiti.... Ona je jednostavno parazitirala za vrlo, vrlo visoku plaću. Bez znanja i volje. Bez imalo duha.... Lošinj ipak zaslužuje nekoga tko je bliže običnom čovjeku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # vrčide na vodu dok se ne razbijeklošar 2017-01-14 18:08
Citat drvar:
Zapravo, ona se uopće nije niti pokušavala potruditi, izboriti, naučiti.... Ona je jednostavno parazitirala za vrlo, vrlo visoku plaću. Bez znanja i volje. Bez imalo duha.... Lošinj ipak zaslužuje nekoga tko je bliže običnom čovjeku.
Ako HDZ nema boljeg kandidata onda definitivno gubi izbore.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Klošaru, klošarudrvar 2017-01-14 18:49
Citat:
Ako HDZ nema boljeg kandidata onda definitivno gubi izbore.
Klošaru, klošaru, čini se da HDZ nikad nije bio u boljoj poziciji. Može kandidirati gospođu Simičić, Baumgarten, Lozančić, dr.Žugić ili npr. mladu umjetnicu Dunju Morović-Jankovi ć, a o dečkima da ne govorim. A dobri kandidati bili bi i ravnateljica osnovne škole, Gospić, Trajkov, Mlacović, Nedić, ravnateljica vrtića itd.
Eto svatko bi mogao biti kandidat HDZ-a, i ta stranka može birati, ali ne može svatko izabrati HDZ.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
25 # jadnogost 2017-01-14 23:39
Citat:
Klošaru, klošaru, čini se da HDZ nikad nije bio u boljoj poziciji. Može kandidirati gospođu Simičić, Baumgarten, Lozančić, dr.Žugić ili npr. mladu umjetnicu Dunju Morović-Janković, a o dečkima da ne govorim. A dobri kandidati bili bi i ravnateljica osnovne škole, Gospić, Trajkov, Mlacović, Nedić, ravnateljica vrtića itd.
Eto svatko bi mogao biti kandidat HDZ-a, i ta stranka može birati, ali ne može svatko izabrati HDZ.
ako HDZ nema ništa bolje od navedenog, onda će novi gradonačelnik biti Rudi
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
24 # malo misto ka da je od caklaroko 2017-01-15 07:44
Citat drvar:
Eto svatko bi mogao biti kandidat HDZ-a, i ta stranka može birati, ali ne može svatko izabrati HDZ.
Ovo je spin, već i vrapci na pjaci znaju tko je kandidat HDZ-a za gradonačelnika. :oops:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
24 # Vjerodostojno spinanjeDron 2017-01-15 10:13
Citat roko:
Citat drvar:
Eto svatko bi mogao biti kandidat HDZ-a, i ta stranka može birati, ali ne može svatko izabrati HDZ.
Ovo je spin, već i vrapci na pjaci znaju tko je kandidat HDZ-a za gradonačelnika. :oops:
Spin je tvoja priča da već i vrapci na pjaci znaju tko je kandidat HDZ-a za gradonačelnikad a. I to spin iz Nedićeve kuhinje.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # NajPorin 2017-01-15 10:20
Citat Dron:
Citat roko:
Citat drvar:
Eto svatko bi mogao biti kandidat HDZ-a, i ta stranka može birati, ali ne može svatko izabrati HDZ.
Ovo je spin, već i vrapci na pjaci znaju tko je kandidat HDZ-a za gradonačelnika. :oops:
Spin je tvoja priča da već i vrapci na pjaci znaju tko je kandidat HDZ-a za gradonačelnikada. I to spin iz Nedićeve kuhinje.
Normalno da se zna tko će biti kandidat HDZa . Pa predsjednik stranke Anto Nedic, a zamjenica Ružica Baumgarten . Tako je odlučio Svevišnji onaj gore u ZG!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # točno u podnebrad pit 2017-01-15 12:00
Citat Porin:
Normalno da se zna tko će biti kandidat HDZa . Pa predsjednik stranke Anto Nedic , a zamjenica Ružica Baumgarten . Tako je odlučio Svevišnji onaj gore u ZG!
Znači Ana će biti kandidirana za gradonačelnicu od strane IDS-a i HNS-a !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # profesorHaračić 2017-01-15 14:11
Hadezeovci očito nisu odlučili koga će kandidirati za gradonačelnika, pa sada puštaju "probne balone" da vide "kako raja diše". Tko su uopće Ana ili Anto? Ajmo redom.
Ana - lijepa i pametna, ali stručno i životno potpuno neiskusna i nedokazana. Gari ju je postavio za svoju pomoćnicu, jer je znao da će ga iz neiskustva i zahvalnosti u svemu slušati, slijediti i odraditi sve što joj kaže. Osam godina poslušništva u tako mladim godinama definitivno ostavlja traga na karakteru. Bez Garija Ana je nitko i ništa.
A Anto? Da nije bilo Sarića i njegovih "prstenovaca", ostao bi samo jedan od mnogih "dođoša" koji su se dobro skućili ženidbom s lokalnom curom i sigurnim zaposlenjem u javnoj službi. Uvijek uslužan, trčkarao je i obavljao sve što je trebalo i za nagradu izbio na čelo lošinjskog hadezea. Njegova godinama građena "mreža veza i poznanstava" uključuje i restoran Veli žal, doslovno i u prenesenom smislu. Zato je kao šef Gradskog vijeća rado i bez komentara potpisivao sve one "promjene i nadopune" raznih prostornih planova, na sramotu kolege mu profesora čije ime nosi srednja škola u kojoj predaje čitav život.

I Ana i Anto su bili i jesu tek obični poslušnici kojima upravljaju "ljudi iz sjene". A takvi su najopasniji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # SocijalniProfesor 2017-01-15 14:54
Garija,Antu,Anu ,Ružicu,Mirtu,B orisa,Jovicku, u grad .
Domca u PGS
Vinka Mužica u upravni odbor doma Itd Itd svih njih postavio je Josip Saric !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Ješka za biračeGranulom 2017-01-15 16:18
Citat Haračić:
Gari ju je postavio za svoju pomoćnicu, jer je znao da će ga iz neiskustva i zahvalnosti u svemu slušati, slijediti i odraditi sve što joj kaže.
Mislim da si precijenio Garijeve sposobnosti. Na svim lokalnim izborima Gari je bio nešto kao lutka u izlogu prodavaonice odjeće, a ne kreator politike. Kako je to lijepo napisao Lucifer, Gari je bio "politički proizvod jednog spina kojim je trebalo vuku navući janjeću kožu, odnosno lošinjski HDZ prikazati kao umjeren, nenacionalistič ki i lokalpartiotski . Cappelli kao domaći, Talijan i inače osoba bez svojstava savršeno je udovoljio toj potrebi HDZ-a." Kratko rečeno Gari je bio samo glavna ješka za birače, a ne kreator politike. No budući da se uz gradonačelnika kandidira i dogradonačelnik , kao pomoćni mamac za "lijeve" birače za pratilju mu je dodijeljena, kako si je opisao "lijepa i pametna, ali stručno i životno potpuno neiskusna i nedokazana" Ana Kučić. Dakle, nije ju on postavio za svoju pomoćnicu nego su mu je izabrali isti oni koji su gurali i uvijek poslušnog Antu Nedića, viteza bez mača, zbog čijeg poltronstva se prof. Haračić okreće u grobu. Zbog sličnog mentalnog i političkog profila biračima je podmetnuta i Ana Kučić.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # DA,DA.DA!!! 2017-01-15 14:43
BRAVO POGODAK U SRIDU.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
11 # taj je čudotvoracdođoš 2017-01-15 15:55
Pa taj lik koji je ove sve postavio u grad ne živi na ovom otoku 25 godina. Taj je neki čudotvorac?? kako je moguće da oni koje je on postavio tako dugo traju?? Biti će da je taj doveo i investitore na otok o kojima ništa ne znamo? Pa što onda radi naš ministar i dugogodišnji gradonačelnik? Brine svoju brigu??
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # jednom žandar vazda žandarmišo 2017-01-15 17:51
Citat dođoš:
Pa taj lik koji je ove sve postavio u grad ne živi na ovom otoku 25 godina. Taj je neki čudotvorac?? kako je moguće da oni koje je on postavio tako dugo traju?? Biti će da je taj doveo i investitore na otok o kojima ništa ne znamo? Pa što onda radi naš ministar i dugogodišnji gradonačelnik? Brine svoju brigu??
To ti je dokaz da Udba još uvijek vodi kadrovsku politiku na ovim otocima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
34 # muka mi jekokoška 2017-01-15 16:01
Kada ovo čitam izgleda da nam je taj bosanac postavio i ovoga nesposobnog župnika i šeficu Caritasa te voditeljicu molitvene zajednice. Pa meni je muka gdje mi živimo. Sigurno je on postavio i Rudija, te Jurlinu na Susku koji uvijek odradi za HDZ. Sada mi je jasno zašto je poslove kod Kapelija uvijek dobivao Bilić, te Šepuka postavo šef Aci marine u Cresu, kao i Mlacović šef HNS-a.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
32 # Što je starijeJaje 2017-01-15 17:31
Izmislio je on i Rudia i Kamalića, jedino nije izmislio Volarića
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
4 0 # PtičicaKamera 2017-01-15 19:18
Citat Jaje:
Izmislio je on i Rudia i Kamalića, jedino nije izmislio Volarića
Ha ha je je njega je postavio za predsjednika HDZa
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # paunovo perječempres 2017-01-15 19:44
Citat Kamera:
Citat Jaje:
Izmislio je on i Rudia i Kamalića, jedino nije izmislio Volarića
Ha ha je je njega je postavio za predsjednika HDZa
..a ko je izmislio Ljiljanu Rukonić ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # susedica mojaalceo 2017-01-18 13:45
Citat čempres:
Citat Kamera:
Citat Jaje:
Izmislio je on i Rudia i Kamalića, jedino nije izmislio Volarića
Ha ha je je njega je postavio za predsjednika HDZa
..a ko je izmislio Ljiljanu Rukonić ?
zna se Gari !
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
81 # Autoritetkokošar 2017-01-15 19:40
Što je bilo, bilo je. Najveći autoritet na otoku objektivno je naš ministar Gari, Proći će desetljeća da netko bude plasiran tako visoko. Pustimo mi Bosanci i sve druge, jasno je da će političku sliku našeg mjesta krojiti Gari, svidjelo se to nekome ili ne. U tom smislu vrijeme je da počisti i Nedića, Vlašića, Šalova, Baumgarten i Badurina, kako bi stranku mogao otvoriti domaćim ljudima. Sve drugo bilo bi veliko razočaranje i promašaj, te ozbiljan problem za ozbiljniji razvoj našeg otoka. Dakako da i on mora korigirati svoj stav u svezi gospodina Antičevića i gospođe Lipovac, koji su također furešti, bez potencijala i političke vrijednosti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Autoritet i kako ga stećiGost 2017-01-15 20:17
Citat kokošar:
Što je bilo, bilo je. Najveći autoritet na otoku objektivno je naš ministar Gari,
Kao gradonačelnik je imao samo položajni autoritet jer te zbog položaja mogao kazniti ili nagraditi. Za stvarni autoritet bio je suviše tašt, brbljiv i dvoličan a usto je prekršio previše datih obećanja. U stranci nije ni bio autoritet. A kao ministar izgubio je moć moć u gradu, a neće ga steći u stranci. A što se tiče "ozbiljnih problema za ozbiljniji razvoj našeg otoka" nikakva čistka u stranci ne bi pomogla jer oni su već tu zahvaljujući našem ministru Gariju, gradskim odborima i gradskom vijeću. U kojima sjede i domaći ljudi, zar ne?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # pjevactrump 2017-01-15 20:23
Citat Gost:
Citat kokošar:
Što je bilo, bilo je. Najveći autoritet na otoku objektivno je naš ministar Gari,
Kao gradonačelnik je imao samo položajni autoritet jer te zbog položaja mogao kazniti ili nagraditi. Za stvarni autoritet bio je suviše tašt, brbljiv i dvoličan a usto je prekršio previše datih obećanja. U stranci nije ni bio autoritet. A kao ministar izgubio je moć moć u gradu, a neće ga steći u stranci. A što se tiče "ozbiljnih problema za ozbiljniji razvoj našeg otoka" nikakva čistka u stranci ne bi pomogla jer oni su već tu zahvaljujući našem ministru Gariju, gradskim odborima i gradskom vijeću. U kojima sjede i domaći ljudi, zar ne?
Ako bi se DORH pozabavio oko svih malverzacija sa planovima prodajom zemljišta, zapošljavanjima , onda bi se sva ova bagra sama počistila.
Tako da osim Gradonačelnika i predsjednika vijeća otkrili bi se i jataci ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # Povijest bolestiGargamel 2017-01-16 10:18
Citat kokošar:
Najveći autoritet na otoku objektivno je naš ministar Gari,
To i on misli, a tako se ponaša. Ali istina je drugačija. Gari je bio politički proizvod bosanskih spin doktora podmetnut biračima bez garancije koji su ga zbog dobre reklame ipak kupili. A kad je dobio vlast razbolio se od osjećaja vlastite veličine. Povijest te njegove bolesti dobro je opisao Lucifer; "Cappelli je s vremenom povjerovao da je važan, pametan i političar, jer je, uglavnom kao i svaka osoba na poziciji moći, okružen ulizicama i osobama koji nemaju snage da mu daju feedback. S vremenom se je polako i kvario, pa je od poklonjenog laptopa dogurao do glisera, a usput izgubio svaku mjeru pristojnosti, osjećaja za realnost i morala. Izvrsno je da je otišao iz Lošinja (mada još uvijek pokušava vladati iz sjene) jer je nizom dobijenih mandata uspio stvoriti pravu hobotnicu, klijentelističk u mrežu s kojom je interesno povezan i koja ga je zato spremna i nadalje podržati."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # Dream TeamSvarog 2017-01-16 15:33
Citat kokošar:
Najveći autoritet na otoku objektivno je naš ministar Gari, Proći će desetljeća da netko bude plasiran tako visoko.
Zaista je visoko plasiran. U Vladi je premijera koji radi za Bruxelles, a za ministricu gospodarstva postavlja ženu koja malo radi za MMF malo za svoga muža u INI, za ministra financija Todorićevog čovjeka, pa je normalno da za ministra turizma postavi Mihinog i Šolićevog malog od palube. Uz ministra znanosti i obrazovanja uhvaćenog u prepisivanju, predsjednicu države koja radi za NATO, te predsjednika sabora koji služi Crkvi Gari se našao u dream teamu hrvatskog političkog kupleraja i postao najveći autoritet na otoku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # Bez golfa nema ozbiljnog turizmaSandokan 2017-01-16 15:55
Baš danas Novi list izvješćuje "Četiri tvrtke iz sastava koncerna Agrokora dobile su 48,3 milijuna eura kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR)" i veliki članak da bez velikih investicija nema turizma. Gari dela za one koji su ga ugurali u Vladu 8)
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # najjači igračiinvestitor 2017-01-15 20:40
Priče o Gariju, bosancima, šiptarima, rudiju i sličnim likovima je samo maska i spin za čitatelje. Dajte malo analizirajte sve poslove koje je sklapao grad, prodaje imovine i zapošljavanja, te tko je dobivao poticaje??
Napravite liste i objavite, pa će svakom biti jasno gdje su se odvijale najbitnije stvari i poslovi, gdje su se vrtili interesi i lova. Sve ostalo je priča za publiku. Pa imamo milijunske investicije koje izvode poduzeća bez ijednog zaposlenog, ili davanje poticaja. Ma ljudi to je samo vrh brijega. A mi ovdje razglabamo u Rudiju, Kučićki i sl., koje su potpuno nebitne stvari, dok se milijuni okreću.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # račun bez krčmaratitanik 2017-01-15 21:47
Citat investitor:
Priče o Gariju, bosancima, šiptarima, rudiju i sličnim likovima je samo maska i spin za čitatelje. Dajte malo analizirajte sve poslove koje je sklapao grad, prodaje imovine i zapošljavanja, te tko je dobivao poticaje??
Napravite liste i objavite, pa će svakom biti jasno gdje su se odvijale najbitnije stvari i poslovi, gdje su se vrtili interesi i lova. Sve ostalo je priča za publiku. Pa imamo milijunske investicije koje izvode poduzeća bez ijednog zaposlenog, ili davanje poticaja. Ma ljudi to je samo vrh brijega.
Mužići još uvijek vode glavnu riječ u gospodarstvu i politici. Nije Miha bez razloga uzeo Terca za glavnog savjetnika. Gradonačelnik će biti onaj koga Pinki predloži, a to sigurno neće biti ni Ana ni Anto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # surprisemaroje 2017-01-16 16:38
Citat titanik:
Gradonačelnik će biti onaj koga Pinki predloži, a to sigurno neće biti ni Ana ni Anto.
Dobro si informiran, pojavit će se kao kandidat za gradonačenika potpuno nova osoba koja trenutno radi u Italiji.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
13 # LjutoVolim 2017-01-16 20:53
Bit će jedna osoba iz HDZ-A koja ima muda i koja će najuriti i Anta i Boba.Sve je već dogovoreno u Zagrebu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # Šupkolisci3majo 2017-01-17 14:12
Citat Volim:
Bit će jedna osoba iz HDZ-A koja ima muda
Otkud u HDZ-u osoba koja ima muda?!? Da ima muda bila bi u oporbi. Lošinjski hadezejci su udruga šupkolizaca velikog investitora i njegovog potrčka.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # prošlo svršeno vrijememario 2017-01-17 14:17
Citat Volim:
Bit će jedna osoba iz HDZ-A koja ima muda i koja će najuriti i Anta i Boba.Sve je već dogovoreno u Zagrebu.
Zaboravi te jeftine štoseve sa mudima,
gradonačelnik Lošinja uvijek se dogovarao u Trstu a ne u Zagrebu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
92 # prava strana povijestihranitelj tuljana 2017-01-18 00:02
Uzalud se trudite tko god dođe nastaviti će biti na pravoj strani povijesti.
Neki će se pokušati boriti za glasove kao "drugačiji" ali sve na kraju dođe na isto.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
07 # nikad susak neće biti cucakkerubin 2017-01-18 07:40
Citat hranitelj tuljana:
Uzalud se trudite tko god dođe nastaviti će biti na pravoj strani povijesti.
A koja je to po tebi "prava strana povijesti" ??? :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Otpor je uzaludanSedmi od devet 2017-01-18 09:29
Citat kerubin:
Citat hranitelj tuljana:
Uzalud se trudite tko god dođe nastaviti će biti na pravoj strani povijesti.
A koja je to po tebi "prava strana povijesti" ??? :-x
Pa rekao je ;-) Kaže da je uzaludno truditi se oko promjena, jer koga god izabrali nastavit će biti na pravoj strani povijesti. A povijest je (kao što znamo) rušenje povijesnih vila na Čikatu, betoniranje obale, donošenje planova prostora pod parolom graditi ćemo koliko god stane i ponizno udovoljavanje svim prohtjevima kapitala.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Tuljan marksistAy 2017-01-18 09:50
Lik je zadrti marksist kakav nije bio ni sam Marx. Po njemu je hod povijesti neumitan, neizbježan i ljudi protiv toga ne mogu ništa.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # sve se mijenja sve je u pokretukarlo 2017-01-18 11:34
Citat Ay:
Lik je zadrti marksist kakav nije bio ni sam Marx. Po njemu je hod povijesti neumitan, neizbježan i ljudi protiv toga ne mogu ništa.
Prije će biti da je notorni fatalist, a ne marksist.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
92 # meni jednu s mlijekomhranitelj tuljana 2017-01-18 13:30
Citat karlo:
Citat Ay:
Lik je zadrti marksist kakav nije bio ni sam Marx. Po njemu je hod povijesti neumitan, neizbježan i ljudi protiv toga ne mogu ništa.
Prije će biti da je notorni fatalist, a ne marksist.
Vi etiketirajte ali kada je sve po zakonu, teško je spriječiti nove metre asfalta, betoniranje, ribogojilišta.. . Dodajmo, ako sve bude bez drame, neki bi izgubili smisao svog antiprotivnog stava, tako da drame mora biti, poželjno bez rješenja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
14 # daj još jednu putnupajdaš 2017-01-18 19:21
Citat hranitelj tuljana:
Dodajmo, ako sve bude bez drame, neki bi izgubili smisao svog antiprotivnog stava, tako da drame mora biti, poželjno bez rješenja.
E, ovo je valjda vrhunac tuljanovog intelektualnog dostignuća.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
15 # Kriva strana povijestiFrodo 2017-01-18 15:13
Citat hranitelj tuljana:
Citat karlo:
Citat Ay:
Lik je zadrti marksist kakav nije bio ni sam Marx. Po njemu je hod povijesti neumitan, neizbježan i ljudi protiv toga ne mogu ništa.
Prije će biti da je notorni fatalist, a ne marksist.
Vi etiketirajte ali kada je sve po zakonu, teško je spriječiti nove metre asfalta, betoniranje, ribogojilišta...
Ama kakvo te etiketiranje spopalo!? Rekavši da je uzalud truditi se (oko izbora vlasti) jer tko god dođe (na vlast) nastaviti će biti na pravoj strani povijesti, negirao si smisao i svrhu demokracije i impliciraš kako postoji nekakva prava strana povijesti neovisna o ljudskoj djelatnosti i prosudbi samih ljudi na koju nas dovodi neka viša sila bez obzira na to koga mi demokratski izabrali. Pa kad netko u tom galimatijasu tvojih ideja prepozna elemente nekih ideologija, vjerovanja i političkih projekata on ne etiketira nego stvari naziva pravim imenima. Usput rečeno, kada je sve po zakonu, teško je spriječiti i otimanje privatne imovine, genocid, torturu i slične postupke s krive strane povijesti za koju još i danas neki tvrde da je prava.Citat:
Dodajmo, ako sve bude bez drame, neki bi izgubili smisao svog antiprotivnog stava, tako da drame mora biti, poželjno bez rješenja.
Ajme ... kakva zbrkana i nesuvisla rečenica :sad:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # yap..pionirka 2017-01-27 13:13
- Ovom rekonstrukcijom plaža će biti koncipirana na sustavu zatvorene lagune i bazena kojim će se stvoriti temperatura mora i do deset stupnjeva viša od okolne. Na taj način omogućit će se znatno produljenje kupališne sezone, od ranog proljeća do kasne jeseni. Inače, svi elementi koji će se koristiti u uređenju plaže mogu se reciklirati i modularno izmjestiti te nadograđivati, ovisno o budućim potrebama i zahtjevima destinacije - rekla nam je vodička gradonačelnica Branka Juričev-Martinč ev.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # 10 stupnjevarista 2017-01-28 07:44
Citat pionirka:
- Ovom rekonstrukcijom plaža će biti koncipirana na sustavu zatvorene lagune i bazena kojim će se stvoriti temperatura mora i do deset stupnjeva viša od okolne. Na taj način omogućit će se znatno produljenje kupališne sezone, od ranog proljeća do kasne jeseni. Inače, svi elementi koji će se koristiti u uređenju plaže mogu se reciklirati i modularno izmjestiti te nadograđivati, ovisno o budućim potrebama i zahtjevima destinacije - rekla nam je vodička gradonačelnica Branka Juričev-Martinčev.
Bit će da je dobila upute od ministra turizma koji ima sličnu koncepciju za uvalu Čikat.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # tko? što?ministarstvo gubljenja vremena 2017-01-28 10:56
Citat rista:
Bit će da je dobila upute od ministra turizma koji ima sličnu koncepciju za uvalu Čikat.
Nitko ga baš ne doživljava previše...

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # nerofranco 2017-01-28 11:38
Citat ministarstvo gubljenja vremena:
Nitko ga baš ne doživljava previše...
www.youtube.com/.../
Gari je dobio 35 % pozitivne ocjene, a 55 % ispitanika ne zna uopće tko je taj lik.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # SetebandijereVjetrokaz 2017-01-28 14:08
Gari je slučajni ministar. Stavio ga Plenki u fotelju ministra turizma kad ju je odbio Butković samo da je popuni, jer nije htio Klimana. Zamjerio mu se što je ostao vjeran Karamarku. A za Garija se zna da je bez karaktera. Okreće se kako vjetar puše i uvijek se priklanja pobjedniku.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # NjonjolandDante 2017-02-17 09:16
Citat Vjetrokaz:
Gari je slučajni ministar. Stavio ga Plenki u fotelju ministra turizma kad ju je odbio Butković samo da je popuni, jer nije htio Klimana. Zamjerio mu se što je ostao vjeran Karamarku. A za Garija se zna da je bez karaktera. Okreće se kako vjetar puše i uvijek se priklanja pobjedniku.
Gari je obdaren talentom za uvlačenje u šupak kao i Jandroković zvani Njonjo kojem je bilo toplo u šupcima svim trojici zadnjih predsjednika HDZ-a.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Kud investitor okom, ministar skokom!Wrana 2017-01-28 12:23
Citat rista:
Citat pionirka:
- Ovom rekonstrukcijom plaža će biti koncipirana na sustavu zatvorene lagune i bazena kojim će se stvoriti temperatura mora i do deset stupnjeva viša od okolne. Na taj način omogućit će se znatno produljenje kupališne sezone, od ranog proljeća do kasne jeseni. Inače, svi elementi koji će se koristiti u uređenju plaže mogu se reciklirati i modularno izmjestiti te nadograđivati, ovisno o budućim potrebama i zahtjevima destinacije - rekla nam je vodička gradonačelnica Branka Juričev-Martinčev.
Bit će da je dobila upute od ministra turizma koji ima sličnu koncepciju za uvalu Čikat.
Kapelijeva koncepcija je poslušno ispunjavanje želja investitora. Pa je kao gradonačelnik za model razvoja lošinjskog turizma uzeo Šolićev master plan razvoja Jadranke tako da Šolić za novine bahato kaže "pretvaramo Lošinj u top destinaciju".
volim-losinj.org/.../...
A takvu koncepciju imat će i za Hrvatsku: Kud investitor okom, ministar skokom!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
09 # Mužić-margea d.o.o.Kruljac 2017-01-28 12:46
Investitor je komunalno poduzeće "Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj", a radove izvodi poduzeće "Margea". U zajedničkom rovu bit će dograđen vodovod ukupne duljine 803 metra i sanitarna kanalizacija dužine 743 metra. Prema informaciji iz Grada Malog Lošinja, ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi 498.886 kuna, nakon provedene bagatelne nabave.
Vodovod i kanalizacija za restoran ? na predjelu Anuncijate.
Prvo zašto grad placa vodovod i kanalizaciju za privatni objekat ?
Drugo cijena od 500.000 tisuća kuna za vodu i kanalizaciju ???
Trece tko ce platiti prepumpnu stanicu za kanalizaciju od anuncijate do Haračića ??? zar opet grad
Četvrto zašto se troši naš novac na privatne projekte i objekte ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Ne stvaraj pomutnju!Prozirno 2017-01-28 14:00
Prijatelju, postavljaš nepotrebna pitanja, jer kako kaže predsjednik GV Anto Nedić "Naša transparentnost izbija argumente onima koji žele stvoriti pomutnju". Sve ovo (bagatelna nabava, izbor izvođača radova, radovi na prostoru datom Mihi u koncesiju itd) je na dobrobit svih nas i transparentno.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # gradonačelnik upravni odborjavno komunalno 2017-01-28 16:57
Citat Kruljac:
Investitor je komunalno poduzeće "Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj", a radove izvodi poduzeće "Margea". U zajedničkom rovu bit će dograđen vodovod ukupne duljine 803 metra i sanitarna kanalizacija dužine 743 metra. Prema informaciji iz Grada Malog Lošinja, ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi 498.886 kuna, nakon provedene bagatelne nabave.
Vodovod i kanalizacija za restoran ? na predjelu Anuncijate.
Prvo zašto grad placa vodovod i kanalizaciju za privatni objekat ?
Drugo cijena od 500.000 tisuća kuna za vodu i kanalizaciju ???
Trece tko ce platiti prepumpnu stanicu za kanalizaciju od anuncijate do Haračića ??? zar opet grad
Četvrto zašto se troši naš novac na privatne projekte i objekte ?
Te dvije pumpne stanice (govnare ) kod Hasračića i kod anuncijate vrijede po 2.5 miliona kuna, a Bandića dorh trkelja za 70 tisuća kuna a Klmetu za 450 tisuća kuna.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # Nama trošak, njima profitSuperhik 2017-01-28 18:35
Citat Kruljac:
Investitor je komunalno poduzeće "Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj", a radove izvodi poduzeće "Margea". U zajedničkom rovu bit će dograđen vodovod ukupne duljine 803 metra i sanitarna kanalizacija dužine 743 metra. Prema informaciji iz Grada Malog Lošinja, ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi 498.886 kuna, nakon provedene bagatelne nabave.
Vodovod i kanalizacija za restoran ? na predjelu Anuncijate.
Prvo zašto grad placa vodovod i kanalizaciju za privatni objekat ?
Drugo cijena od 500.000 tisuća kuna za vodu i kanalizaciju ???
Trece tko ce platiti prepumpnu stanicu za kanalizaciju od anuncijate do Haračića ??? zar opet grad
Četvrto zašto se troši naš novac na privatne projekte i objekte ?
Klasičan primjer namještanja natječaja. Netko od genijalaca u gradu je odokativno procijenio troškove radova
na 500.000,00 kn i to dojavio "ciljanom izvođaču", da bi ovaj ponudio "najpovoljniju ponudu" od 498.886,00 kn (ili ravno 1.114,00 kn manje od "procjene") i dobio posao. A kada bude krenuo s kopanjem, naići će na "nepredviđene okolnosti", pa će završni račun biti bar 30% skuplji od iznosa iz natječaja. Sjetimo se rive Priko i Muzeja Apoksiomena - zbog papreno premašenih troškova općinari su prodali komad Čikata.
A priča o kopanju kilometara vodovoda i kanalizacije prema nekim budućim (marina na Velopinu)i već postojećim objektima (privatne vile, ugostiteljski objekti i sl.) tamo negdje "bogu iza nogu" ima dvije strane medalje - komunalnu infrastrukturu treba graditi gdje god je ona potrebna, no pitanje je kojim redoslijedom (još uvijek ima dijelova grada koji nemaju kanalizaciju, a viši dijelovi bome ni dovoljni pritisak u premalim vodovodnim cijevima). Naravno, prioritete određuje politika. Zato su Ilovčani i dobili vodovod u mandatu gradonačelnika čija je majka podrijetlom s Ilovika. I neka su, nije nam žao. No bilo bi lijepo da se prvo riješe svi kanalizacijski i vodovodni problemi u najvećim otočkim naseljima, pa da se tek onda krene u "okolicu" rješavati privatne vile i restorančiće, a ako je ovima teško čekati da dođu na red, neka si sami o svom trošku iskopaju kanale i postave cijevi. Gradska lova treba ići za rješavanje naših zajedničkih infrastrukturni h problema, a ne pojedinačnih želja.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
31 # zbiljanje šalarealno 2017-01-28 16:57
Komentaror pod pseudonimom "kruljac" zbija šale. Margea d.o.o. koja za Vodovod i čistoću izvodi radove od 500.000 kuna je veliki problem i vijest, a grad Mali Lošinj i tvrtka najpoznatijeg lošinjskog poduzetnika koja je s gradom realizirala desetke milijuna eura projekata (rukavić, bočac i sl) bez natječaja nije nikakav problem. niti je to potrebno prispitivati. Bravo, kruljac.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # ga biloSram 2017-01-28 17:07
Ma sram ga bilo! Piše o onome što njega zanima, umjesto da piše o tome što zanima tebe :lol:
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Nepotrebnočuđenje 2017-01-28 19:32
Citat Kruljac:
Investitor je komunalno poduzeće "Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj", a radove izvodi poduzeće "Margea". U zajedničkom rovu bit će dograđen vodovod ukupne duljine 803 metra i sanitarna kanalizacija dužine 743 metra. Prema informaciji iz Grada Malog Lošinja, ugovorena cijena radova bez PDV-a iznosi 498.886 kuna, nakon provedene bagatelne nabave.
Vodovod i kanalizacija za restoran ? na predjelu Anuncijate.
Prvo zašto grad placa vodovod i kanalizaciju za privatni objekat ?
Drugo cijena od 500.000 tisuća kuna za vodu i kanalizaciju ???
Trece tko ce platiti prepumpnu stanicu za kanalizaciju od anuncijate do Haračića ??? zar opet grad
Četvrto zašto se troši naš novac na privatne projekte i objekte ?
Što se čudiš?
To je jedan i nizu takvih radova koji će se vršiti od naših sredstava a za privatne potrebe.

Tko je pratio barem malo sve nadolazeće planove mogao je vidjeti koliko će se toga raditi za poznatog investitora.
Koji će po mogućnosti kada sve bude gotovo zatvoriti portun - resorte i nećemo niti moći vidjeti - koristiti ono što smo platili.

Vrag odnio i te strane nazive s kojima se prave važni kao znaju svjetske jezike i prilike kako se "vani" radi.

Neznam tko nam je uopće ranije dolazio kada smo takove seljačine?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # građanskineposluh 2017-01-28 20:02
trebalo bi organizirano prestati plaćati račune za vodu, pa da vidimo koliko će Vodovod doo izdržati bez građana koji uredno podmiruju sve hirove
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
011 # gospodo, vrijeme je za akcijumatija 2017-01-28 20:43
Citat neposluh:
trebalo bi organizirano prestati plaćati račune za vodu, pa da vidimo koliko će Vodovod doo izdržati bez građana koji uredno podmiruju sve hirove
Vjerojatno građani ne znaju da se po zakonu vodu ne može nikome isljučiti, prema tome idemo u akciju i prestanimo plaćati vodu i odvoz smeća kako bi uhljebi ostali bez plaće.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 0 # ccc...hranitelj tuljana 2017-01-28 21:30
Citat matija:
Citat neposluh:
trebalo bi organizirano prestati plaćati račune za vodu, pa da vidimo koliko će Vodovod doo izdržati bez građana koji uredno podmiruju sve hirove
Vjerojatno građani ne znaju da se po zakonu vodu ne može nikome isljučiti, prema tome idemo u akciju i prestanimo plaćati vodu i odvoz smeća kako bi uhljebi ostali bez plaće.
Zašto želite zlo građanima navodeći ih na krađu vode, za što će snositi posljedice?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
012 # Čijevode 2017-01-28 23:23
Ma kome mi to krademo vodu u slučaju neplaćanja?
Čija je ta voda i tko je to sve izgradio?
Tajkuni ovi sadašnji?
Možda nam pošteno naplaćuju?
Naplaćuju koliko njima treba + za uhljebe.
Koliko je do sada znanih osoba bilo na plaći po jednu ili više godina kada im fali za plaću ili neki slijedeći uhljeb?
To su plaće od 10.000,00 + ostala davanja pa x 12 mj ili 24, 36 i td.
Za to vrijeme nisu proveli na nikakvom radu niti dana, ja moram na posao svaki dan za duplo manju plaću.
Krađa nikako a posljedice? Pa počeli bi se češati.
Međutim imaju sreće jer mi ovfce nećemo ništa napraviti.
Gdje su mi one lijepe ofce da malo pogledam kako sam izgledao kada me još nisu sasvim ošišali.
Inače ovce se šišaju pred ljeto međutim ovi naši šišaju toliko da neću više imati niti kože.
Ma šta njih briga baciti će me supovima i nikome ništa a oni i onako imaju debele bunde a kožu još deblju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # i hranitelj tuljana je uhljebCMx 2017-01-29 12:19
Citat hranitelj tuljana:
Citat matija:
Citat neposluh:
trebalo bi organizirano prestati plaćati račune za vodu, pa da vidimo koliko će Vodovod doo izdržati bez građana koji uredno podmiruju sve hirove
Vjerojatno građani ne znaju da se po zakonu vodu ne može nikome isljučiti, prema tome idemo u akciju i prestanimo plaćati vodu i odvoz smeća kako bi uhljebi ostali bez plaće.
Zašto želite zlo građanima navodeći ih na krađu vode, za što će snositi posljedice?

građani već godinama snose posljedice, vrijeme je da se uhljebi suoče sa posljedicama

Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # naši i vašitele 2017-01-29 13:56
Citat CMx:
građani već godinama snose posljedice, vrijeme je da se uhljebi suoče sa posljedicama

ovako djeluje lošinjska gradska vlast i komunalno društvo, zato sve propada !!!
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # precjednik NedićUrbanist Lujo 2017-02-15 17:51
"Kapelijeva koncepcija je poslušno ispunjavanje želja investitora. Pa je kao gradonačelnik za model razvoja lošinjskog turizma uzeo Šolićev master plan razvoja Jadranke tako da Šolić za novine bahato kaže "pretvaramo Lošinj u top destinaciju"
Prije godinu dana prodao na čikatu zdio zemlje Radniku Križevci po procjenjenoj vrijednosti zelena površina, a u prosincu ostatak zemljišta za istu cijenu kadab je u UPu Čikat to isto zemljište predviđeno za hotel ? a sve to u površini od cca 17.000 m2 ( slovima 17 tisuća m2).
Za to je gradonačelnik Varaždina odgulio zatvor ...
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
08 # i zatvor je za ljudeortodont 2017-02-16 13:21
Citat Urbanist Lujo:

Prije godinu dana prodao na čikatu zdio zemlje Radniku Križevci po procjenjenoj vrijednosti zelena površina, a u prosincu ostatak zemljišta za istu cijenu kadab je u UPu Čikat to isto zemljište predviđeno za hotel ? a sve to u površini od cca 17.000 m2 ( slovima 17 tisuća m2).
Za to je gradonačelnik Varaždina odgulio zatvor ...
Odgult će i naši vijećnici zatvor samo još nisu toga svijesni.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
010 # Privatizacija obale i golfdanašnji Novi list 2017-02-15 21:07
Čitam danas Novi list i ne mogu vjerovati - u istom broju najavljuje se, umjesto koncesioniranja koje je već poprimilo grozne razmjere, mogućnost prodaje obale privatnicima, a borba protiv golf-apartmaniz acije na Srđu opisuje se naslovom "Hrvatskom vlada antigolf histerija". Na pamet mi je pala vrlo neugodna pomisao da ruski kapital zaista drži za muda i samog Plenkija. Ako im ovo prođe, neće se priča zaustaviti samo na rasprodaji Čikata i vodožednom i ekocidnom mega-projektu Golf resorta Matalda, već je naje...la čitava jadranska obala zajedno s otocima. Možemo ili dignuti se na stražnje noge i pokrenuti opću pobunu ili se početi pakirati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # uvijek ista pričaAnonimac 2017-02-16 07:56
Ili stavit zemljišta na Njuškalo :P
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Prodane dušeKupijmeprodajme 2017-02-17 22:27
Citat Anonimac:
Ili stavit zemljišta na Njuškalo :P
Ekipa koja bi rado pretvorila naše otoke u golf resorte i rasprodala našu obalu boli briga što će biti s nama otočanima. Mali "cimer fraj" biznis koji je zaustavio masovno iseljavanje s otoka i koji i danas čini pola hrvatskog turizma sada im odjednom jako smeta. Oni trebaju "velike investitore" koji će na brzinu napuniti gradske/županij ske/državne budžete, da bi oni s tom lovom napunili sebi džepove i kupovali glasove da ostanu na vlasti, sve po principu "prodaj (se) skupo, kupi (ih) jeftino". A baš su prodane duše, "bez srama ljudskog i straha božjeg" rekli bi naši stari.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Antiekologijska histerijaEco 2017-02-16 09:24
Citat današnji Novi list:
borba protiv golf-apartmanizacije na Srđu opisuje se naslovom "Hrvatskom vlada antigolf histerija".
To je antiekološka inačica demagoške frazetine "antipoduzetnič ka klima" za diskvalifikacij u kritičara rvackog divljeg kapitalizma.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
05 # Treći val kriminalne privatizacijeBespridržajni 2017-02-16 18:46
Citat današnji Novi list:
Čitam danas Novi list i ne mogu vjerovati - u istom broju najavljuje se, umjesto koncesioniranja koje je već poprimilo grozne razmjere, mogućnost prodaje obale privatnicima, ... Možemo ili dignuti se na stražnje noge i pokrenuti opću pobunu ili se početi pakirati.
Na ovu zastrašujuću vijest reagirala je i Bojana Genov, na FB :

"U Novom listu: Vlada planira revidirati Zakon o pomorskom dobru kako bi se omogućila privatna komercijalizaci ja pomorskog dobra i lučkih područja, a jedna od varijanti je da se investitorima omogući vlasništvo na pomorskom dobru.
Zasad ovom planu stoji na putu samo Ustav, ali i to je rješivo.
Zadnji nadolazeći val privatizacije, nakon čega ostaje još samo zajednički zrak za disanje, jedan je od tipičnih izraza domoljublja kojim nas obasipa stranka na vlasti."
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # Koga to on za*ebava?Štrump 2017-02-17 09:27
Citat Bespridržajni:
Na ovu zastrašujuću vijest reagirala je i Bojana Genov, na FB :
"U Novom listu: Vlada planira revidirati Zakon o pomorskom dobru kako bi se omogućila privatna komercijalizacija pomorskog dobra i lučkih područja, a jedna od varijanti je da se investitorima omogući vlasništvo na pomorskom dobru.
Zasad ovom planu stoji na putu samo Ustav, ali i to je rješivo.
Zadnji nadolazeći val privatizacije, nakon čega ostaje još samo zajednički zrak za disanje, jedan je od tipičnih izraza domoljublja kojim nas obasipa stranka na vlasti."
Frazom kako pomorsko dobro mora ostati vlasništvo svih građana Hrvatske ministar Butković je jučer u NL demantirao tu vijest. No kad se sjetim koliko i koja sve dobra su prešla u privatne ruke dođe mi da ga pitam koga ti za*ebavaš, mali?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
04 # profesionalni lažovgusan 2017-02-17 11:40
Citat Štrump:
Frazom kako pomorsko dobro mora ostati vlasništvo svih građana Hrvatske ministar Butković je jučer u NL demantirao tu vijest. No kad se sjetim koliko i koja sve dobra su prešla u privatne ruke dođe mi da ga pitam koga ti za*ebavaš, mali?
Čim je demantirao znači da je to gotova stvar. :-x
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # .........odeeeee 2017-02-17 18:02
početak rasprodaje stotine nenastanjenih otoka i otočića na koje više nitko neće imati pristup osim stranih mafijaša i njihovih čuvara
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
12 # Gotova stvarGrdobina 2017-02-17 12:42
naročito je zabrinjavajuće ovo:

Da pomorsko dobro mora ostati vlasništvo svih građana Hrvatske, poručuju i iz HDZ-ovog partnera Mosta.

– Bilo kakva mogućnost stjecanja vlasništva u bilo kojem dijelu pomorskog dobra bez strogo kontroliranih uvjeta vodila bi devastaciji ovog, jednog od rijetkih preostalih nacionalnih resursa u vlasništvu svih građana RH. Razumijemo interes ulagača, pogotovo u turističke sadržaje na pomorskom dobru i prelijepoj hrvatskoj obali, ali smatramo da su investicije moguće i bez otvaranja mogućnosti upisa prava vlasništva.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
06 # njihova ćaćevinaT.R 2017-02-17 13:03
Citat Grdobina:
naročito je zabrinjavajuće ovo:
....
Razumijemo interes ulagača, pogotovo u turističke sadržaje na pomorskom dobru i prelijepoj hrvatskoj obali, ali smatramo da su investicije moguće i bez otvaranja mogućnosti upisa prava vlasništva.
Naravno da su moguće. To je dokazao Kapeli koji je kao gradonačelnik omogućio ruskom kapitalu da na prelijepom Čikatu ruši, buši i betonira i bez upisa prava vlasništva. Kad imaš potporu gradonačelnika, dogradonačelnic e, odbora GV i cijelog Gradskog vijeća (minus jedan vijećnik) koji zajednička dobra smatraju svojom ćaćevinom ne treba ti upis vlasništva da bi investirao.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # magla svuda oko naslisac 2017-02-17 16:16
Citat T.R:
Naravno da su moguće. To je dokazao Kapeli koji je kao gradonačelnik omogućio ruskom kapitalu da na prelijepom Čikatu ruši, buši i betonira i bez upisa prava vlasništva. Kad imaš potporu gradonačelnika, dogradonačelnice, odbora GV i cijelog Gradskog vijeća (minus jedan vijećnik) koji zajednička dobra smatraju svojom ćaćevinom ne treba ti upis vlasništva da bi investirao.
Odlaskom Garia u Zagreb mijenja se kompletna politička pozornica na Lošinju. Niti je HDZ stožerna stranka niti ostale stranke poslušno slušaju kao do sada. Lako se može desiti da neki anonimac postane gradonačelnik ili gradonačelnica, a onda će "nepoznati investitor" drukčije pjesme pjevati.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
2 0 # lija i vuklija 2017-02-17 16:38
Citat lisac:
Citat T.R:
Naravno da su moguće. To je dokazao Kapeli koji je kao gradonačelnik omogućio ruskom kapitalu da na prelijepom Čikatu ruši, buši i betonira i bez upisa prava vlasništva. Kad imaš potporu gradonačelnika, dogradonačelnice, odbora GV i cijelog Gradskog vijeća (minus jedan vijećnik) koji zajednička dobra smatraju svojom ćaćevinom ne treba ti upis vlasništva da bi investirao.
Odlaskom Garia u Zagreb mijenja se kompletna politička pozornica na Lošinju. Niti je HDZ stožerna stranka niti ostale stranke poslušno slušaju kao do sada. Lako se može desiti da neki anonimac postane gradonačelnik ili gradonačelnica, a onda će "nepoznati investitor" drukčije pjesme pjevati.
Direktiva je došla .
Gradonačelnica Ana Kučić
dogradonačelnik Anto Nedić
predsjednik vijeća Boris Badurina.
Lovu je osigurana od kapitala ruskog i doma ćeg 100 tisučća euar za izbornu kombinadciju ?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # let iznad kukavičjeg gnijezdazečić 2017-02-17 19:53
Citat lija:
Direktiva je došla .
Gradonačelnica Ana Kučić
dogradonačelnik Anto Nedić
predsjednik vijeća Boris Badurina.
Lovu je osigurana od kapitala ruskog i doma ćeg 100 tisučća euar za izbornu kombinadciju ?
Ispravak krivog navoda: ovo su HDZ-ovi kandidati za funkcije, a da bi postali ono što predlaže gazda iz Zagreba trebaju pobijediti na izborima.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Gazda sa ČikataTedi 2017-02-17 20:21
Citat zečić:
Citat lija:
Direktiva je došla .
Gradonačelnica Ana Kučić
dogradonačelnik Anto Nedić
predsjednik vijeća Boris Badurina.
Lovu je osigurana od kapitala ruskog i doma ćeg 100 tisučća euar za izbornu kombinadciju ?
Ispravak krivog navoda: ovo su HDZ-ovi kandidati za funkcije, a da bi postali ono što predlaže gazda iz Zagreba trebaju pobijediti na izborima.
Gazda nije iz Zagreba, nego sa Čikata. Našom lovom mu je Gari dao dovesti kanalizaciju.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # Pas materkrepajte 2017-02-19 12:25
od ove HDZ demokracije zabolila me glava, o sve odlučuje gore nekakav poglavnik
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # ministargazda Miha 2017-02-17 21:47
Citat zečić:
Citat lija:
Direktiva je došla .
Gradonačelnica Ana Kučić
dogradonačelnik Anto Nedić
predsjednik vijeća Boris Badurina.
Lovu je osigurana od kapitala ruskog i doma ćeg 100 tisučća euar za izbornu kombinadciju ?
Ispravak krivog navoda: ovo su HDZ-ovi kandidati za funkcije, a da bi postali ono što predlaže gazda iz Zagreba trebaju pobijediti na izborima.

Kako su do sada radili, za koga su radili i kako su radili i zašto su radili znaju jako dobro svi građani Lošinja, i ako i dalje žele da ovi i dalje rade kako su radili možda i bolje i brže rasprodaju otok i sebe dobro i više nego sada namire (lovom) pored spremnog novca za izbore i raspoloživost domaćih i "prstena" možda i pobjede na izborima .
i kako su radili i
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
03 # velo mistorico 2017-02-19 12:16
Citat lija:
Direktiva je došla .
Gradonačelnica Ana Kučić
dogradonačelnik Anto Nedić
predsjednik vijeća Boris Badurina.
Lovu je osigurana od kapitala ruskog i doma ćeg 100 tisučća euar za izbornu kombinadciju ?
Šališ se, pa rusi nemaju love ni za križ poljubiti.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # AnalizaLussigniano 2017-02-19 12:21
Problem je u tome što je sadašnja vlast toliko kompromitirana da je to očito.
Ovi koji čine opoziciju su toliko pasivni i sami su se prepustili volji kapitala da je to očito. Svaki glas za jednog Maglievza, Ivkovića i slično, isto je kao da ste im dali cash u ruke, jer oni su tamo da prodaju svoju ruku u vijeću....Prostitutke.
Svatko tko se bude bio kandidirao sa strane biti će ucijenjen ili će mu se podmetnuti neka sitna aferica koju je teško provijeriti, a birači padaju na to.

Biračko tijelo je takvo da ma koliko mi voljeli smatrati Lošinj naprednom sredinom, glasači su zatucani do bola. Imamo većinu onih onih kome su pored svih afera Kućić-Cappelli- Nedic simpatični i misle bolje oni nego onaj "čudak" Devčić, Bojana ili Božičević. Radje bi glasali ako ne za sadašnje, onda barem za Pejića, Domca i slične vucibatine serviranje od strane kapitala.
Puno je onih koji su se uhljebili (zadnji primjer muzej Apoxiomen gdje je se jedan Lošinjan vratio iz ZG da bi bio recepcioner u praznom muzeju....Pazi životne ambicije) ili kojima su se dijeca ili unuci uhljebili pa poput ovaca u sadašnjoj opciji vide svoje pastire.

Uglavnom, pripremite se za još jedan mandat sadašnje opcije....Možda se baš vi zaposlite kao nosači golf torbi na Mataldi, jer broj radnih mjesta je ograničen.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
02 # Spavam danju, spavam noćučuvar praznog muzeja 2017-02-19 13:35
Citat Lussigniano:
Puno je onih koji su se uhljebili (zadnji primjer muzej Apoxiomen gdje je se jedan Lošinjan vratio iz ZG da bi bio recepcioner u praznom muzeju...
Da, stvarno... ima li netko podatak koliko posjetilaca dnevno obiđe muzej u zimskom periodu? Isplativost?
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
0 0 # dabogda ga voda odnijelapitur 2017-02-19 13:55
Citat čuvar praznog muzeja:
Da, stvarno... ima li netko podatak koliko posjetilaca dnevno obiđe muzej u zimskom periodu? Isplativost?
Nema isplativosti, sve troškove pokriva Grad jer ministarstvo kulture ne želi više sudjelovati u tom propalom projektu.
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
01 # praznik demokracijepionirka 2017-02-19 13:44
da, većina smo statisti u predstavi u kojoj ne želimo učestvovati, a koju sami plaćamo..
zarobljenici bespogovorne, egoistične vizije razvoja otoka od strane par staraca(70 +) i hrpe poslušnika, gladnika svih fela.. od zlatne mladeži koja beton pretvara u prah, do onih" rampa-zakon"..i na kraju onih koji stvarno misle da je "glamurozni lošinj" jedina moguća opcija, zaboravljajući da je ta vizija glamura pokondirena, zastarjela želja socijalističkog omladinca koji preko žice gleda u rajski vrt..
najgore je što nema pogovora ni rasprave...
gola sila sve određuje..
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj
21 # isplativost muzeja'rebrovac 2017-02-19 13:58
Citat čuvar praznog muzeja:
Citat Lussigniano:
Puno je onih koji su se uhljebili (zadnji primjer muzej Apoxiomen gdje je se jedan Lošinjan vratio iz ZG da bi bio recepcioner u praznom muzeju...
Da, stvarno... ima li netko podatak koliko posjetilaca dnevno obiđe muzej u zimskom periodu? Isplativost?
Ne mogu vjerovati da ovaj komentator ovo piše. Čovjek traži isplativost muzeja. Pa koja je isplativost njegovog mozga? Pa da je ovoliko kretena ovdje među nama nije za vjerovari. A onda se pitamo kakva nam je vlast? Onakva kakvu kreteni izaberu.
isplativost muzeja, eeeeeej......
Odgovori Odgovori i citiraj Citiraj

Dodaj komentar

Komentari koji nemaju veze s temom članka uz koji su uneseni bit će uklonjeni. Za unos "off topic" komentara mogu se koristiti stranice SVAŠTARA 2, SVAŠTARA, ŠKOVACA i SATIRIČKI PRILOZI. Uredništvo ne snosi odgovornost za sadržaj komentara.

Sigurnosni kod
Osvježi

setnja

ubojstvoborocid

ZADNJI KOMENTARI

 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Mrkomir 27.05.2023 18:20
  Zanimljiv status
  Dužna sam ovim putem reći... i.imgur.com/IttorkU.png (http://i.imgur.com/IttorkU.png) Zanima ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 27.05.2023 17:22
  Pametni otok njenih djedova
  Vjerojatno nije nazočila jer da je već bi se na fejsu pohvalila. I pozirala za zajedničku fotkuNa ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Odgovornost 27.05.2023 15:52
  Na papiru
  Možda će odgovarati isti onaj koji je odlučio da vlasnik stare osnovne škole ne plaća ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 27.05.2023 13:33
  Za pametne otoke trebali bi pametnu vlast
  Za razvoj pametnih i održivih otoka građani trebaju birati pametnu vlast. Lošinjski birači ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  FG 27.05.2023 12:33
  Samo pljuneš i zalijepiš
  Hmm, nekoliko... ima toga nekoliko stotina duž cijele rive. Samo nekoliko primjera ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  FG 27.05.2023 11:51
  Totalni raspad
  Strava!!! Utukli su milijune kuna u ništa. Hoći li netko za ovo odgovarati? Što kaže ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  DD 27.05.2023 11:09
  A oni pričaju o pametnim otocima
  Ovo je još dobro, ali pogledaj rivu na Susku :cry: morski.hr/.../...
   
 • Grad Mali Lošinj - Grad samo za njih

  VR 27.05.2023 09:44
  Povlašteni klijent gradske vlasti
  Bezobrazluk pročelnice Žunić imat će priliku ponovno doći do izražaja jer je oštećeni ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  LP 27.05.2023 09:38
  Doće maca na vratanca
  A kada im u postupku javnog savjetovanja dobronamjerno ukažeš na komunalne probleme, onda za ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  nemaju pojma o životu 27.05.2023 07:24
  nesposobni za voditi grad
  Zato jer lažu. Kad ih pitanje zatekne u raskoraku, onda na prvu loptu nešto obećaju, samo da ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Gost 26.05.2023 21:41
  Riva
  Riva je napravljena kao pješačka zona za šetnju turista i djece ali se pretvorila u balkansku ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  OMG 26.05.2023 21:23
  ...
  Piše danas na Otoci.net da su u Gradu rekli da će ovih dana promijeniti nekoliko kritičnih ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Muflon 26.05.2023 14:50
  Koga to zanima?
  Ova što maše kutlačom danas u Opatiji sudjeluje na konferenciji Novog lista o razvoju ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 26.05.2023 14:23
  Hvala Gari, hvala Ana ....
  Na to ju je nagovorio Gari da se može praviti važan pred tadašnjim kolegom ministrom Goranom ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Zoro 26.05.2023 13:06
  Slaboumno
  Ali to nije sve. Ugovorom je preuzela obvezu da će Grad urediti zgradu za smještaj državnih ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 26.05.2023 12:51
  Vrati diplomu!
  Zbog sklapanja ugovora o zamjeni potraživanja od države za derutnu zgradu Carine zvanu ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Lero 26.05.2023 10:29
  Tko s kim, zašto i kako ...
  Taj vijećnik (HDZ) je još prije 14 godina ušao u politiku kao tajni partner HDZ-a osnivanjem ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  AS 26.05.2023 09:51
  Sve to plaćamo mi građani
  Gradonačelnica ne financira baš ništa što se gradi ili događa u gradu. Ne troši ona svoj ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Bankomat 26.05.2023 02:11
  ...
  Joletov nastup na trgu nije financirala gradonačelnica nego "naši" bankari. Ovaj put je ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  NL 25.05.2023 21:46
  Blizu smo točke bez povratka
  Razina Jadranskog mora do kraja stoljeća bi se mogla dići do 65centimetara Najviše će biti ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Atlantida 25.05.2023 21:26
  Kada tonemo, tonemo sa stilom
  Klimatske promjene uzrokuju podizanje razine mora, a mi imamo raspadnutu rivu koja pušta ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  Lurker 25.05.2023 20:32
  Doživi Lošinj
  Da li je tako sveko veče ili samo za snimanje epizode iz serije Doživi Lošinj za TV Mali ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 25.05.2023 17:53
  .......
  Vulgarno kreveljenje s mahanjem kutlačom ne priliči jednoj gradonačelnici: cry ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  ..... 25.05.2023 16:42
  ...
  veliko hvala našoj gradonačelnici što nam je za Dan mladosti omogućila Joletov koncert ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 25.05.2023 15:39
  Aleja pukotina
  Piše ona na fejsu "Sretna sam što nam je odobreno 65.000 Eura nepovratnih sredstava za ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  dd 25.05.2023 14:55
  Aleja reklamnih panoa
  Primjereniji naziv bio bi Aleja reklamnih panoa. i.imgur.com/tLyy1qV.jpg ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  gost 25.05.2023 12:31
  Poluraspad u polumandatu
  U stanju poluraspada je i "Grad za tebe" nakon polumandata gradonačelnice i njene vladajuće ...
   
 • Inicijativa za anonimno denunciranje

  Zagor 25.05.2023 11:18
  Prolaz na ispitu dvoličnosti
  Gradonačelnica je pred biračima odglumila odlučnost u borbi protiv bespravne gradnje. Ali to ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  RLK 25.05.2023 11:08
  Vrijeme poluraspada
  U zadnje vrijeme Rivu lošinjskih kapetana koja samo deklarativno predstavlja pješačku zonu ...
   
 • Pravo na jasan, precizan i kratak odgovor

  prolaznik 24.05.2023 20:42
  Vatrena ješka
  Samo što ne vuku za rukav. A ovi pale vatru na terasi da namame goste na dernek. Daju i 20 ...